Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 261-280 z 44485 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kamenný kříž - Želetava
 kříž v okrese Třebíč
bez fotografie

Vysoký kamenný kříž z roku 1855 je situovaný u kostela mezi dvojicí soch. Kříž s rameny ukončenými ve tvaru trojlistu vyrůstá z čtyřbokého tvarovaného soklu. Na kříži je zavěšeno ukřižované tělo Krista prověšené ve tvaru Y. U paty kříže je reliéf Marie. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Želetava
 socha v okrese Třebíč
bez fotografie

U kostela situovaná barokní socha sv. Jana Nepomuckého stojí na hranolovém tvarovaném soklu s vročením 1710. Světec v mírně podživotní velikosti je oděn v obvyklé kanovnické roucho s biretem na hlavě a v náruči drží kamenný kříž. U nohou mu sedí putti. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Jana Křtitele - Želetava
 socha v okrese Třebíč
bez fotografie

U kostela situovaná barokní socha sv. Jana Křtitele stojí na hranolovém tvarovaném soklu s vročením 1734. Světec v mírně podživotní velikosti je oděn pouze kůži přehozenou přes rameno. V jedné ruce drží vysoký kříž, v druhé knihu s ležícím beránkem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Želetava
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Želetava (boží muka)

Pozdně gotická kamenná pilířková boží muka se nacházejí na západním okraji obce při levé straně silnice vedoucí do Jindřichovic. Boží muka stojí v malém trojúhelníkovém parčíku před odbočkou do ulice Sadová poblíž domu čp. 111. Z hranolového soklu vyrůstá čtyřboký pilíř s okosenými hranami. Přibližně ve třetí čtvrt...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Želetava
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Želetava (boží muka)

Jednoduchá zděná pilířová boží muka čtvercového půdorysu se nachází na křižovatce polních cest západně od obce v třešňové aleji. Ze čtyřbokého soklu plynule vyrůstá poměrně úzký zděný čtyřboký pilíř, který v horní třetině konkávně přechází vytaženou jednoduchou římsou v o trochu širší patku s hlavic&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kašna - Želetava
 kašna v okrese Třebíč
Kašna - Želetava (kašna)

Barokní kamenná kašna se nachází v malém parčíku na náměstí v těsném sousedství hlavní komunikace Jihlava-Znojmo naproti mariánskému sloupu, který se nachází na druhé straně komunikace. Kašna stojí v mírně svažitém terénu mezi čtveřicí lip vysazených roku 1918. Kolem celé kašny je vydlážděn úzk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Pomník Josef Procházka - Horky
 pomník v okrese Třebíč
Pomník Josef Procházka - Horky (pomník)

Umístění: u kaple sv. Antonína Nápis:BOJOVNÍK ZA SVOBODU NÁRODA KOMUNISTA JOSEF PROCHÁZKANAROZEN 1.3.1906ZATČEN 17.5.1941UMUČEN 11.1.1943 V OSVĚTIMINA VĚČNOU PAMĚT K.S.Č. HORKY ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Dolní Lukavice
 kostel v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

První písemná zpráva ke kostelu se vztahuje k roku 1352. Za nejstarší část stavby můžeme považovat přízemí věže s žebrovou klenbou, která má ještě raně gotický charakter (rámcově 2. polovina 13. století); okénko v jižní stěně nejspíše autentické. Obvodové zdivo lodi je hypoteticky ze stejné doby. Vstupní portál se nacháze...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zámek - Dolní Lukavice
 zámek v okrese Plzeň-jih
bez fotografie

Zámek vznikl ve dvou stavebních etapách, dle projektu J. Augustona, který řídil 1. stavbu i přestavbu doplněný uměleckou výzdobou malíře F. J. Luxe a sochaře L. Widmana. V první etapě od r. 1708 vzniklo nepochybně hlavní křídlo, ve druhé byla připojena obě křídla boční a přestavěn střední rizalit hlavního křídla, v r. 1727. Park - původně barokní zahrada, nyní kr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Drobné sochařské dílo s vyobrazením sv. Petra pochází s konce 18 století. Je složeno z masivního kvadratického soklu, tvořeného dříkem a mohutnou římsou. Nad římsou vystupuje kvadratický sloupek s reliéfem sv. Petra. Kvadratický dřík je v plochách zdoben kartušemi a na zkosených nárožích jsou ve dvou třetinách výšky od ze...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1807 stojí u mostu přes řeku Úhlavu, při silnici Dolní Lukavice-Vodokrty.  Pískovcová socha světce na štíhlém vysokém netradičně pojatém soklu. Spodní část soklu tvoří dva jednoduché stupně, nesoucí pilíř s výraznou patkou a římsovou hlavicí. Plochy patky a dříku zdobí výplně rámovan&eacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Na prostranství před kostelem je umístěna vrcholně barokní socha sv. Jana Nepomuckého s letopočtem 1714 v lehce podživotní velikosti. Socha stojí na nově zřízeném (r. 2013) podstavci s hranolovou patkou a protáhlým vzhůru se zužujícím dříkem, na který nasedá mírně přesahující kamenná krycí deska; patka i dřík mají okosené hrany. Na sok...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dolní Lukavice
 obec v okrese Plzeň-jih

Rozlehlá ves položená v údolí při řece Úhlavě asi 3 km severně od Přeštic. Lukavice je poprvé zmiňována k roku 1216, kdy se odtud píše Štěpán, roku 1243 a 1245 bratři Bohuchval a Vitla, jméno Vitla se vyskytuje v pramenech i ve 14. století. V Lukavici sídlil jeho bratr Wilman, jeho vdova Zdeňka ustanovila roku 1366 Vitlu jako nového faráře v Lukavici. Roku 1379 je vlastn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
bez fotografie

Na kamenných stupních čtvercového půdorysu odstupňovaný sokl s dvoudílným hranolovým podstavcem. V dolní části podstavce reliéf Panny Marie Bolestné v půlkruhově zaklenuté nice. Výrazná profilovaná oběžná římsa je přechodem k zúžené části hranolu s plastickým monogramem IHS. Podstavec ukončuje drobná římsa se skalkou, ve vrcholu kamenn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kamenný kříž -Domašov nad Bystřicí
 kříž v okrese Olomouc
bez fotografie

Kamenný kříž jetelového typu s korpusem Ukřižovaného Krista osazen na hranolovém podstavci. V ose odstupňovaného soklu i podstavce vystupuje mělký rizalit, na soklu pojednán reliéfem Poslední večeře, na podstavci prázdným jednoduše rámovaným polem. Hranolový dřík po stranách rozšířen volutami, ukončený dvojitou profilovanou římsou v ose vzepj...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
bez fotografie

Jednolodní podélná architektura s podezdívkou z lomového kamene ukončena polygonálním kněžištěm, ke kterému ze severní strany přiléhá přístavba sakristie. Sedlová střecha nad závěrem zvalbená. V ose průčelí hranolová věž ukončená cibulovou střechou s makovicí a křížkem ve vrcholu. Kostel v bocích prosvětlen půlkruhově zaklenutými okny....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Kříž na někdejším bojišti u Domašova, kde v roce 1758 zničili Rakušané (pod vedením generály Laudonem a Šiškovičem) pruský vozový transport, odeslaný z Nisy přes Opavu k Olomouci obléhané Prusy pod vedením krále Bedřicha II. Památník postavený v roce 1858 u příležitosti 100. výročí prusko - rakouské bitvy 30. 6. 1758 u Do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Domašov nad Bystřicí
 obec v okrese Olomouc

Domašov nad Bystřicí leží na úpatí Nízkého Jeseníku v údolí řeky Bystřice. Obec je výchozím bodem do turisticky velmi atraktivní oblasti přírodního parku Údolí Bystřice. Tento přírodní park byl zřízen nařízením Okresního úřadu Olomouc v r. 1995. Území je zajímavé z hlediska zimní i letní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
48 %
obrovský nárůst
Židovský hřbitov - Mikulov
 hřbitov v okrese Břeclav
Židovský hřbitov - Mikulov (hřbitov)

Židovský hřbitov v Mikulově patří k nejvýznamnějším památkám tohoto druhu v českých zemích. Pohřbívat se tu začalo v polovině 15 století. Hřbitov vznikal postupně. V současné době má rozlohu 19.180 m2 a nachází se zde asi 4000 náhrobků. Nejstarší náhrobní kámen pochází z roku 1605. Nejcennější částí je tzv. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
10
velký pokles
Křížová cesta - Mikulov
 křížová cesta v okrese Břeclav
Křížová cesta - Mikulov (křížová cesta)

1. zastavení křížové cesty: dle sochařské výzdoby spojováno se scénou Loučení se Ježíše s Pannou Marií 2. zastavení křížové cesty: dle sochařské výzdoby spojováno se scénou Ježíše, modlícího se v Getsemanské zahradě. 3. zastavení křížové cesty: podle sochařské výzdoby spojováno se s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, max - 2225,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze