Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 261-280 z 45142 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Litinový kříž - Dolní Beřkovice
 kříž v okrese Mělník
bez fotografie

Kříž na křižovatce cest u jižního okraje zámeckého parku je z roku 1869. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Drobná zděná kaple čtvercového půdorysu stojí v J části návsi před zámkem. Spodní část umístěná přímo na terénu je klenuta jedním polem plackové klenby, jejíž tvar kopíruje i tašková střecha (bobrovky). Na střeše je umístěna jednoduchá zvonička, otevřená ze stran úzkými oblouky, zakrytá nízkou jehlancovou st...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zámek - Dolní Beřkovice
 zámek v okrese Mělník
Zámek - Dolní Beřkovice (zámek)

Jednopatrový čtyřkřídlý zámek s šestibokými věžemi v nárožích, krytý valbovou střechou. Součástí areálu je hospodářská budova, park, ohradní zeď a plot. Renesanční zámek byl postaven na místě tvrze v v roce 1606, přestavěn novorenesančně v roce 1853. Areál zámku leží na západní straně návsi, v rovině na levém břehu Labe ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dolní Beřkovice
 obec v okrese Mělník

Obec zde stávala dávno v době pohanské, jak o tom svědčí bohaté archeologické nálezy, zvláště pak z poslední doby na místě rozšiřující se pískovny ve Vlíněvsi. Poprvé se toto jméno připomíná v literatuře r. 1318, kdy zdejší statky vlastnil Jarosius de Byerzkowicz, z toho jména časem vzniklo slovo Beřkovice, tj. ves...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Sýpka - Klenová
 budova v okrese Klatovy
Sýpka - Klenová (budova)

Sýpka se nachází severně od hradu, při příjezdové komunikaci. Zděná omítaná třípodlažní budova o 5 x 2 okenních osách na půdorysu širokého písmene T se sedlovými střechami, krytými eternitovými šablonami. Čelní stěny na severní, západní a jižní straně ukončuje prostý trojúhelný štít, záp...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Soubor 6 soch světců - Klenová
 sochy v okrese Klatovy
Soubor 6 soch světců - Klenová (sochy)

Galerie šesti barokních plastik z 2. pol. 18. stol., sochy původně umístěny v Bystřici nad Úhlavou, poblíž zámku, na protilehlé straně silnice naproti bráně s věží. V současnosti dočasně umístěny na druhém nádvoří hradu Klenová. 1) socha sv. Anny, 2) socha sv. Walburgy, 3) socha sv. Josefa, 4) socha sv. Jana Nepomuckého 5) socha sv. Norberta 6)  socha Immaculaty ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hrad a zámek - Klenová
 zřícenina hradu v okrese Klatovy
Hrad a zámek - Klenová (zřícenina hradu)

Zřícenina raně gotického hradu z 2. pol. 13. stol., přestavěného a mohutně opevněného kolem r. 1450 (jeden z vrcholů českého fortifikačního stavitelství okolo pol. 15. stol.), na skalnatém zalesněném návrší u Janovic nad Úhlavou. Stavební činnost probíhala na hradě i v 16. stol., po opuštění horního hradu bylo na předhradí postaveno v 17. stol. nové obytn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Klenová
 socha v okrese Klatovy
bez fotografie

Volně v prostoru před hradní pokladnou stojí barokní socha sv. Jan Nepomuckého.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bronzová plastika Sépie - Klenová
 socha v okrese Klatovy
Bronzová plastika Sépie - Klenová (socha)

Socha stojí na vyhlídkovém místě  za sýpkou. Sochu autor vytvořil pro sochařský park Galerie Klatovy/Klenová na Klenové. Druhý odlitek byl v roce 2006 vystaven na Chebském hradě, kde se po vzoru podobných akcí v Německu konala Krajinná výstava bez hranic. Jednou z řady kulturních akcí v jejím rámci byla i Rónova výstava - na hradě představil svou...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Klenová
 obec v okrese Klatovy
bez fotografie

Vesnička se 123 obyvateli vzdálená zhruba 12 kilometrů od brány Šumavy Klatov a 2 kilometry od městečka Janovice nad Úhlavou, které je proslulé zejména díky zfilmovaným Švandrlíkovým knihám o PTP. Pokud máte rádi historii, pak kvůli hradu a zámku založenému již ve 13. století, jehož nejznámějšími pány byli Přibík z Klenové...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Felixe - Klenová
 kaple v okrese Klatovy
Kaple sv. Felixe - Klenová (kaple)

Menší novogotická kaple sv. Felixe z r. 1897 je situována severně od komplexu objektů hradu a zámku Klenová na výběžku nedalekého hřebene. Zděná omítaná jednolodní neorientovaná stavba s pětiboce ukončeným presbytářem, krytá sedlovou, nad presbytářem zvalbenou střechou. Stavba vyrůstá z nevysokého kamenného soklu. Jižní vstupní průčelí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Litinový kříž - Citov
 kříž v okrese Přerov
bez fotografie

Litinový kříž s pozlaceným Kristem a Madonou stojí na zatravněné ploše v severní části středu obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
bez fotografie

Umístění:  severní střed obce Nápis: Vzkaž tam domů, že my zde mrtví ležíme, jak zákony kázaly nám.ZATLOUKAL ALOIS 1887-1914, KONEČNÝ FRANT. 1892-1915, DOKLÁDAL ALOIS 1880-1915, KOMÍNEK R. 1890-1916, HLOBIL JAN 1894-1916, HAMBÁLEK ANT. 1861-1915, VYKOPAL JOS. 1897-1916, SVAČINKA FRANT. 1897-1916, MACHAČ BED. 1885-1916, NAVRÁTIL FRAT. 1882-1918, CHALÁNEK ANT. 1869-1917, BART...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kamenný kříž - Citov
 kříž v okrese Přerov
bez fotografie

Kříž v jihozápadní části obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Zámek - Citov
 zámek v okrese Přerov
Zámek - Citov (zámek)

Empírový zámek nechal nákladem 60.000 zl. postavit jako své sídlo Tobiáš Pauspertl z Drachenthalu. Stavbu provedl stavitel Rosa z Kroměříže a byla dokončena v roce 1845. Od Pauspertlů zdědili zámek v roce 1908 rytíři de Navarrové, kteří jej vlastnili až do roku 1945. Zajímavostí jsou bohaté nástropní malby v jemných pastelových odstínech. Zám...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Socha sv. Jana Nepomuckého - Citov
 socha v okrese Přerov
bez fotografie

Socha ve středu obce. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kamenný kříž - Citov
 kříž v okrese Přerov
bez fotografie

Kříž před kostelním areálem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Hřbitov - Citov
 hřbitov v okrese Přerov
bez fotografie

Hřbitov je součásti kostelního areálu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Jiří - Citov
 kostel v okrese Přerov
bez fotografie

Dominantou obce je ikostel sv. Jiří v Citově - farní chrám obnovený roku 1735, který byl rozšířen přístavbou od kazatelny za oltář. Bývalý trámový strop byl sklenut. Zdejší mlynář Matěj Melkus dal svým nákladem zbudovati oratoř a sakristii a na velký zvon přispěl 200 zl. Nové pneumatické varhany v Citově stavěl Neusser z Nového Jičína....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Citov
 obec v okrese Přerov

Obec Citov leží v rovinatém území úrodné krajiny Hané, přibližně 10 km západně od Přerova, na levém břehu jednoho říčního ramene Moravy zvaného Morávka. Po mlýn citovský jmenuje se rameno Moravy Sokolářka, od mlýna sluje Halužka. Citov byl lidským sídlištěm již v pravěkých dobách, jak zde svými archeologickými nálezy pro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, max - 2258,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze