Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 241-260 z 4036 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Brno - Jundrov
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Jundrov (městská část)

Přestože nás stopy osídlení úrodné brněnské krajiny kolem obce Jundrov prokazatelně zavedou až do doby kamenné, první písemnou zmínku o vesnici „Sulostovice“, jak se tehdy Jundrov nazýval, nacházíme až v r. 1277. Ale už o 23 let později se v listině Václava II. dočítáme o obci „Judendorf“ (v překladu „Židovská ves“). Proč a jak ke změně jména došlo, neumíme dodnes uspokojivě vysvětlit. Název obce se časem měnil a vyvíjel (Jundorff, Juondorf) a teprve na počátku 17. století nacházíme ve starých l...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
obrovský nárůst
Brno - Kníničky
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Kníničky (městská část)

Kníničky jsou obec v Jihomoravském kraji v okrese Brno - město a leží na severozápad od jeho centra . Od roku 1990 mají status městské části Brna . Rozkládají se pod západním zalesněným úbočím Mniší hory (více na #15812#) a na východ od vrcholu Chříb u Brněnské přehrady (více na #2851#) . V městské části , jejíž všechny budovy byly postaveny v polovině 30. let 20. století žije asi 790 obyvatel . Během II. světové války byly na katastru obce prováděny zemní úpravy pro těleso říšské autostrády V...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Brno - Kohoutovice
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Kohoutovice (městská část)

Osada v jednom z bočních údolí spadajících k řece Svratce je doložena od první poloviny třináctého století, kdy se stala majetkem nově založené premonstrátské kanonie v Zábrdovicích. Již ve čtrnáctém století však Kohoutovice přešly do vlastnictví konventu u sv. Anny na Starém Brně. Tamním sestrám dominikánkám patřila ves, která tvořila součást statku Blažovice, až do roku 1782, kdy byl klášter zrušen. V roce 1824 koupil kohoutovické zboží od náboženského fondu hrabě Dietrichstein a přičlenil je ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brno - Komín
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Komín (městská část)

V roce 1240 byl Komín potvrzen podpisem Václava I. jeho matce královně Konstancii jako dar klášteru cisterciaček v Podklášteří u Tišnova, který založila. Majetkem kláštera byl až do roku 1782, kdy byl klášter zrušen. K velkému Brnu byl Komín připojen v roce 1919. Od roku 1990 je samostatnou městskou částí. Komín si svým zemědělským zázemím zachoval dodnes národopisné zvyky a kulturu i lidové kroje. Společenské a rodinné obyčeje jsou zde zakořeněny. Generace si je předávají a začleňují do nich ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Brno - Královo Pole
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Královo Pole (městská část)

Lidé obývali území, kde se dnes rozprostírá Královo Pole, již v mladší době kamenné, tedy přibližně v 3. tisíciletí před Kristem. Dokládají to naleziště sídliště kultury s vypíchanou keramikou nebo pohřebiště kultury s malovanou keramikou. Pozoruhodné nálezy, jako například hrob kruhového půdorysu, v němž byla pohřbena dívka ozdobená bronzovými klenoty, vypovídají o osídlení v době bronzové. Sídliště zde bylo v době železné i v 1. století před Kristem, kdy se v českých zemích usadily germánské k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Brno - Líšeň
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Líšeň (městská část)

Brno - Líšeň je městská část statutárního města Brna. Nachází v jeho východní části. Líšeň lze rozdělit na starou (původní zástavba) a novou Líšeň (sídliště vybudované v 80. letech 20. století). Stará Líšeň si dodnes ponechala charakter spíše velké vesnice či městečka. K Brnu byla Líšeň připojena 1. dubna 1944.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední nárůst
Brno - Maloměřice-Obřany
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Maloměřice-Obřany (městská část)

Městská část Brno-Maloměřice a Obřany jsou jednou z části statutárního města Brna aleží na severovýchodním okraji města Brna po obou březích řeky Svitavy a představuje vstupní prostor do nejjižnější části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Měststká část vznikla po komunálních volbách v listopadu 1990. Její katastrální rozloha je 936 ha a její počet obyvatel k 31.12.2004 byl 5321. Území dvou samostatných obcí Obřany a Maloměřice je osídleno téměř nepřetržitě již od pravěku. Místními význam...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brno - Medlánky
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Medlánky (městská část)

Bývalá vesnice a od roku 1990 samostatná městská část města Brna Medlánky se rozkládá v údolí mezi Medláneckými kopci a Řečkovicemi, které klesá od Řečkovic k centru Medlánek dosti prudce a mírně se svažuje k severní části Králova Pole. Západní část katastru Medlánek stoupá do zalesněných vrchů až k hranicím města Brna (vrch Bosně na jižním okraji Přírodního parku Baba). Území Medlánek sousedí s dalšími městskými částmi města Brna - s k. ú. Komín, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora. Severozápa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
střední pokles
Brno - Nový Lískovec
 městská část v okrese Brno-město

Jihozápadně od historického jádra města Brna, nad řekou Svratkou, se nacházela půvabná krajina. Starobrněnský klášter měl zde své vesnice a nezalesněné stráně, kde byly především sady a vinohrady. Pozemky patřily do katastru obce Lískovec a Bohunice, ale byly od nich dosti vzdálené, a tak je jejich majitelé obdělávali neradi. Prvním osadníkem Nového Lískovce byl Antonín Hrazdíra, stolař z Blanska. Byl to právě on, kdo objevil vhodnost lokality k trvalému osídlení a kouzlo a výhody této krajin...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Brno - Ořešín
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Ořešín (městská část)

Městská čtvrť a katastrální území Ořešín se rozkládá na severním okraji Brna. Má rozlohu 306,53 ha. K Brnu byl připojen v roce 1971. Od listopadu 1990 je městskou částí statutárního města Brna s názvem Brno-Ořešín. Ořešín si zachovává vesnický charakter s rodinnou zástavbou. Počtem obyvatel se řadí k nejmenším brněnským částem. Je téměř ze všech stran obklopen lesy, které tvoří téměř 2/3 ořešínského katastru. Na hranici s obcí Vranov se rozkládá přírodní rezervace Babí doly. V 13. století patř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brno - sever
 městská část v okrese Brno-město
Brno - sever (městská část)

Jsou jistě místa ve světě rozlehlejší i lidnatější, významnější i velkolepější a nepochybně i krásnější než naše městská část, která svým fluidem nevábí tisíce turistů a přitom je tu několik míst jejichž význam je nejen evropský, ale i celosvětový. Nemáme zde vládní budovy ani zde neparkují limuzíny z ambasád. Pozorný čtenář tohoto krátkého seznámení s naší městskou částí a možná i budoucí návštěvník však pozná, že jsou zde místa do nichž se nesmazatelně zapsala bohatá historie a kde se žije dyn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brno - Slatina
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Slatina (městská část)

Slatina je historická obec, městská čtvrť a katastrální území. Od listopadu 1990 městká část statutárního města Brna s názvem Brno-Slatina. Rozkládá se na východním okraji Brna. Toto území bylo osídleno odpradávna. Svědčí o tom četné archeologické nálezy. I když má Slatina převážně městský charakter, má dobře zachované i původní vesnické jádro. Na území městské části o velikosti 5,83 km2 dnes žije přibližně 8.500 obyvatel. V současné době zde vzniká průmyslová zóna "Černovické terasy", která za...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Brno - Starý Lískovec
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Starý Lískovec (městská část)

První zmínka o vesnici Lískovci pochází z roku 1314. Dnešní katastrální území Starého Lískovce je podstatně menší než někdejší katastrální území této bývalé obce, připojené k Brnu 16. dubna 1919. Součástí katastrálního území Lískovce, jež bylo zrušeno ve druhé polovině 60. let 20. století, byl téměř celý moderní katastr Starého Lískovce, dále většina sousedního moderního katastru Nového Lískovce, západní část moderního katastru Bohunic se západní stranou ulice Humenná, a nepatrné části moderních...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Brno - Tuřany
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Tuřany (městská část)

Vesnice byla osídlena odedávna, její existence je poprvé písemně doložena v roce 1208, když ves vyměnil olomoucký biskup Robert s Orfanem synem Gothardovým. V té době zde stál kostel, fara a škola. Za biskupa Bruna ze Schauenburka (1245-1281) při organizaci lenního zřízení byla značná část vsi proměněna v biskupská léna. Jejich existenci doklád&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Brno - Útěchov
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Útěchov (městská část)

  Útěchov je historická obec, městská čtvrť a od roku 1990 pod názvem Brno-Útěchov zároveň nejsevernější a rozlohou také nejmenší městská část statutárního města Brna. Rozkládá se na uprostřed lesů na v nadmořské výšce kolem 450 metrů nad mořem. Počátek Útěchova nelze přesně datovat, předpokládá se vznik ve 13. století v době vzniku hradu Obřany po roce 1214. Útěchov byl v držení hradu Obřany, jenž byl v majetku pánů z Kunštátu.  Roku 1237 se v okolí válčilo Brna. Král Václav I. potlačoval vzp...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Brno - Vinohrady
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Vinohrady (městská část)

Městská část Brno-Vinohrady vnikla po komunálních volbách v roce 1990. Je nejmladší a také nejmenší městskou částí. Počtem obyvatel (asi 16000) se řadí mezi městské části nejlidnatější. Přibližně 150 panelových domů s barevnými fasádami a výškově členěnou zástavbou vytváří výjimečný urbanistický celek. Jeho silueta na protáhlé vyvýšenině ve východní části Brna je dobře patrná z mnoha pohledů.Městská část Brno-Vinohrady má svou samosprávu a státní správu. Svou výhodnou polohou je vhodným nástup...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brno - Žabovřesky
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Žabovřesky (městská část)

Dnes již bohužel nelze přesně určit období, kdy na křižovatce dvou cest – z Brna na hrad Veveří a z Králova Pole do Jundrova, tedy zhruba v místech nynějších ulic Štursova a Sochorova – začaly vznikat první zárodky původně zeměpanské vsi. První opravdu seriózní historická zmínka pochází totiž až z roku 1314 a Žabovřesky jsou zde již uváděny jako svobodný šlechtický majetek. Zároveň v těsném sousedství (zřejmě v místech dnešní ulice Maničky) rovněž existovala další vesnice jménem Manice. Ty jsou ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Brno - Žebětín
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Žebětín (městská část)

Žebětín se rozprostírá na území o rozloze 1 359,9895 ha na rozhraní dvou geomorfologických jednotek - České vysočiny a Západních Karpat a dvou fytogeografických obvodů českomoravského mezofytika a Panonského termofytika, které výrazně ovlivnily podobu, faunu a flóru dané oblasti. Nejstarší známé kompaktní osídlení Žebětí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Brno - Židenice
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Židenice (městská část)

Městské části Brno-Židenice se ve spolupráci s městem Brnem podařilo v relativně krátké době vyřešit majetkový vztah k nemovitosti, ve které městská část zřizuje mateřskou školu "Pastelky". Jedná se o objekt na ulici Jamborova 11, ke kterému měla v historických souvislostech vztah společnost ZKL, a.s. Městská část klade velký důraz na stabilitu provozních podmínek všech škol, které působí na jejím území. Fungování mateřské školy "Pastelky" ve stávajících prostorách je nepostradatelné pro zachová...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
mírný pokles
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora (městská část)

Tam, kde poslední výběžky Českomoravské vysočiny zvané Kohoutovická a Vranovská vrchovina zasahují svými zalesněnými kopci až na okraj Brna, přitéká řečkovicko - kuřimským průlomem k městu říčka Ponávka. Podél jejího toku vedla odpradávna obchodní trestenická stezka, později známá jako Dolní královská cesta. Kraj byl osídlen již od mladší doby kamenné, své stopy zde zanechali Keltové a jejich následovníci. Název osady Řečkovice vznikl od množství vodních pramenů, řéček, stékajících z úbočí kopc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
střední pokles


    Strana: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, max - 202,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze