Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 46645                Mapa
Dobšice
 obec v okrese České Budějovice
Dobšice (obec) Obec se nachází 5 km východně od Týna nad Vltavou směrem na Veselí nad Lužnicí v nadmořské výšce 500m. 434 hektarový katastr obce Dobšice má mírně členitý pahorkatý reliéf s převážně zemědělskou půdou. Obec v minulosti několikrát změnila majitele a císař Zikmund r....

obrovský nárůst
Dobšice
 obec v okrese Nymburk
Obec Dobšice,  stejně jako ostatní malé vesnice v ČR, se potýká především s problémem vylidňování a stárnutí obyvatelstva ( za posledních 100 let klesl počet obyvatel na polovinu, naopak průměrný věk vzrostl na 44,7 let). Tento problém řeší zastupitelstvo nabíd...

mírný pokles
Dobšice
 obec v okrese Znojmo
Dobšice (obec) "Dobsici" - takto byla zapsána naše ves v zakládací listině premonstrátského kláštera v Louce ze dne 25. října 1190. Ten název je zřejmě odvozen od osobního jména Dobeš, ovšem později byly užívány názvy jiné: Stošíkovičky, Tesswitz - v různých obměn&a...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobšice nad Cidlinou
 železniční stanice v okrese Nymburk
Dobšín
 obec v okrese Mladá Boleslav
Na samé hranici Českého ráje leží obec Dobšín, sestávající z místních částí Dobšína a Kamenice. Územně je začleněna do okresu Mladá Boleslav a náleží pod Středočeský kraj. První písemná zpráva pocház&ia...

střední pokles
Dobšínská ledová jeskyně - Slovensko
 jeskyně v okrese * Slovensko
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara...

střední nárůst
Dobytčí tržnice - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc
Číslo v seznamu kulturních pamatek: 19706/8-3156 ...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobřany
 obec v okrese Plzeň-jih
Okolí města bylo vzhledem k výhodné poloze osídleno již v mladší době kamenné. Významné nálezy byly učiněny při stavbě psychiatrické léčebny. Pravěké výšinné sídliště je zjištěno i západně od Hůrky u Šlovic. Z období halštatského se zde našla bronzová nádoba zvaná situla. Z doby laténské byla v okolí města nalezena keramika a pod lesem Vysoká pohřebiště. Rozvoj slovanského osídlení je doložen nale...

střední pokles
Dobřany
 obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
Jméno vsi se odvozuje od místa, kde žili a hospodařili lidé na dobré půdě. První písemná zmínka je z roku 1361. Plebanie se zde připomíná již v roce 1350. V 17. století byl dobřanský kostel filiálním a patřil k Dobrušce. Od roku 1704 zde byla zřízena lokalie, roku 1855 fara. V letech 1...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Dobřany
 železniční stanice v okrese Plzeň-jih
Dobřany zastávka
 železniční stanice v okrese Plzeň-jih
Dobřečov
 osada v okrese Bruntál
Dobřečovská hora
 vrchol v okrese Bruntál
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobřejovice
 obec v okrese Praha-východ
Některé archeologické nálezy z katastru obce svědčí o osídlení již v době bronzové. Nálezy však byly ztraceny a není možno přesněji určit období, kdy došlo k prvotnímu osídlení obce. Při datu první zmínky a tedy i v roce 1309 patřila ves vladykům z Dobřejovic, ale již ke konci t...

střední pokles
Dobřejovice
 zámek v okrese Praha-východ
Koncem 17. století byla původní tvrz přestavěna na zámek, současná podoba však pochází až z 18. století. Je to barokní čtyřkřídlý objket s malým dvorem uprostřed. Střechu zdobí hranolová věžička. Zámek není veřejnosti přístupný. ...

obrovský nárůst
Dobřenice
 obec v okrese Hradec Králové
První písemná zpráva pochází z roku 1339. Na území žije 578 obyvatel....

mírný pokles
Dobřenice
 železniční stanice v okrese Hradec Králové
Dobřeň
 obec v okrese Mělník
Dobřeň
 osada v okrese Kutná Hora
Dobřeň (osada) Dobřeň je malá vesnice, která patří pod obec Suchdol, od které se nachází asi 2 km na jihozápad. V roce 2009 zde bylo evidováno 85 domů. V roce 2001 zde žilo 190 obyvatel. ...

obrovský nárůst
Dobřichov
 obec v okrese Kolín
Dobřichov (obec) První písemná zmínka o obci z roku 1354 je spojena s farním kostelem Nejsvětější Trojice, ale ves je mnohem starší a patří k významné archeologické lokalitě pocházející z římských dob. Dobřichov-Pičhora je celoevropsky významná lokalita ze starš&iacu...

velký pokles
Dobřichovice
 město v okrese Praha-západ
Obec po celou dobu své historie (s velmi krátkými přestávkami během husitské doby a bělohorského povstání českých stavů) patřila Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Proto se také symbol řádu (kříž a šesticípá hvězda červené barvy) objevuje ve znak...

střední nárůst
Dobřichovice
 železniční stanice v okrese Praha-západ
Dobříč
 obec v okrese Plzeň-sever
Obec leží 25 km severovýchodně od Plzně v poklidné části severního Plzeňska, mimo hlavní dopravní tepny. Po ukončení těžby přírodního minerálního barviva (okru) má obec dnes ráz téměř výlučně zemědělský. Značná část obyvatel však tradičně dojíždí za prací do Horní Břízy a Kaznějova, či vzdálenější Plzně.Příroda není dosud zasažena negativními vlivy moderní civilizace a je proto vyhledávána stálými...

mírný pokles
Dobříč
 obec v okrese Praha-západ
První písemná zmínka o obci je z roku 1205. Svědectví o existenci Dobříče obsahuje zápis o situaci v tehdejším ostrovském klášteře, kde se píše, že vladyka Nostislav daroval dvorec Dobříč, který představoval čtyři lány spolu se štěpnicí (sadem) a přilehlým l...

střední pokles
Dobříčany
 železniční stanice v okrese Louny
Dobříčkov
 železniční stanice v okrese Benešov
Dobříkov
 obec v okrese Ústí nad Orlicí
Ves byla založena v průběhu první poloviny 14.století. V písemných pramenech se poprvé připomíná roku 1356, kdy se uvádí Pysko z Dobříkova. V tomto roce totiž Jindřich z Lichtemburka a jeho syn Ješek, majitelé poloviny Chocně, vystavili Kunešovi listinu na rychtu v městě Chocni. Jako svědek je na této listině podepsán i výše zmíněný Pysko z Dobříkova. Text listiny je však obsažen v pozdější listin...

velký nárůst
HODNOCENÍ
80 %
Dobříkov
 tvrz v okrese Ústí nad Orlicí
Tvrz připomínána od roku 1415, nově vystavena kolem roku 1600 Vilémem Dobříkovským z Malejova, koncem 17. století zpustla. ...

obrovský nárůst
Dobříkov
 železniční stanice v okrese Domažlice
Dobříkov u Chocně
 železniční stanice v okrese Ústí nad Orlicí
Ze stanice jezdí osobní vlaky směr Pardubice hl.n., Choceň, Česká Třebová, Kolín, Lichkov, Řečany nad Labem a Miedzylesie. ...

mírný pokles
Dobřínsko
 obec v okrese Znojmo
Dobřínsko je velmi stará osada. První písemná zpráva pochází z roku 1131, kdy přináleželo znojemskému kostelu. Rozkládá se v údolí Dobřínského potoka. Polohou je zřejmě inspirováno i pojmenování obce: staročeské "dobř" znamená totiž údolí nebo kotlina. Ve druhé polovině 13. století tvořilo Dobřínsko samostatný statek v držení místních vladyků píšících se "de Dobrenz" Na listinách z let 1278 a 129...

obrovský nárůst
Dobříň
 obec v okrese Litoměřice
Obec Dobříň, se nachází v úrodné Polabské nížině, mezi dvěma dopravními tepnami, řekou Labe a železnicí Praha - Děčín. Je to náš domov, kde každý v úctě a bez rozdílu má své jméno, místo a postavení. Nežijeme z minulosti staré 700 let, mnohdy dramatické, ale chceme žít a rozvíjet se v přítomnosti a s nadějí vzhlížet k budoucnosti. Proto častokrát jdeme jinou cestou. V naší obci rozkvétají každoroč...

obrovský nárůst
Dobříň
 železniční stanice v okrese Litoměřice
Dobříš
 hrad, zámek v okrese Příbram
Dobříš (hrad, zámek) Zámek:  Současná podoba zámku v Dobříši pochází z let 1745 - 1765, kdy přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mannsfeld (projekt vypracoval architekt Jules Robert de Cotte) . Jeho dcera Marie Isabella byla provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tímto vznikl šlechtický rod Colloredo - Mannsfeld, který...

velký pokles
HODNOCENÍ
95 %
Dobříš
 město v okrese Příbram
Město Dobříš je obklopeno ze všech stran lesy a leží v nadmořské výšce 371 metrů nad mořem. Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší archeologické nálezy pocházejí z mladší doby kamenné. V dobříšském muzeu je uložen pozůstatek kamenné sekery z období přibližně 3500 let př.n.l. nalezený u Dobříše. Dalším nálezem je část hradiště na vrchu Hradec u Dobříše, které mělo ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
78 %
Dobříš
 železniční stanice v okrese Příbram
Dobřív
 obec v okrese Rokycany
Dobřív (obec) první písemná zpráva pochází z roku 1325.Vesnička je známá zejména díky vodnímu Hamru.V Dobřívě se vyrábělo železo od začátku 14 stol. do pol.20 stol.Existovaly zde prvotní výhně na přímou výrobu železa z rud.Vysoké pece / od r.1614 do roku 1817 /Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19 stol. na místě starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701.Strojní vybavení pochází z 19 stol. i z pozdější...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Docela velké divadlo - Litvínov
 divadlo v okrese Most
Docela velké divadlo je profesionální divadlo se sídlem v Litvínově, které hraje pro dospělé diváky, ale věnuje se také autorské tvorbě pro děti a mládež. Je členem mezinárodního sdružení umělců „TOLERANCE 97“, které se věnuje spolupráci s handicapovanými lidmi po celém světě. Divadlo vlastní sto let starou divadelní budovu v Litvínově.Docela velké divadlo pravidelně hostuje téměř ve všech českých...

střední pokles
Dohalice
 obec v okrese Hradec Králové
Správní území obce Dohalice je tvořeno katastrálními územími Dohalice a Horní Dohalice.Dohalice leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, jenž se nachází ve střední části východních Čech. Okolí obce rozkládající se ...

střední pokles

    Strana: 1, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, max - 1167,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)