Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 221-240 z 4036 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Branišovice
 obec v okrese Brno-venkov
Branišovice (obec)

Obec Branišovice se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Katastrální výměra obce je 11,05 km2. Trvale zde žije 523 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1222. Jméno obce je odvozeno od feudálního majitele. Koncovka -ice svědčí o původním českém osídlení. V průběhu německé kolonizace bylo jméno obce přijato ve...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brankovice
 městys v okrese Vyškov
Brankovice (městys)

(1887) Roku 1887 byla postavena kolem Brankovic dráha, která spojovala Brno s vlárským průsmykem, odkud pak dále vedly dráhy uherské (1899) Roku 1899 nejvyšším rozhodnutím J.V. ze dne 2.února povýšeny Brankovice na městys; znění tohoto rozhodnutí: "... Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 2...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Brankovice
 zaniklá tvrz v okrese Vyškov
bez fotografie

Pozůstatky tvrziště zvaného Hrádek či Hradištěk na výběžku terénní trasy mezi nádražím a obcí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Brankovice
 železniční stanice v okrese Vyškov
Brankovice (železniční stanice)

     Železniční zastávka Brankovice je na trati č. 340 Brno - Uherské Hradiště. V současné době není stanice obsazena a v opuštěné staniční budově nejsou poskytovány žádné služby. K dispozici není ani čekárna pro cestující. Odbavení cestujících se provádí ve vlaku. Stanice není bezbariérově přístupn&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bratčice
 obec v okrese Brno-venkov
Bratčice (obec)

Obec Bratčice se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Obcí protékají potoky - Lejtna a Šatava. Jižně obce jsou velká ložiska vysoce kvalitního písku, který se zde ve velkém měřítku těží. Vesnice existovala již ve 12. století. Dlouho byla majetkem kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Po zániku kláštera král Ferdinand I. zastavil a pak v roce 1537 prodal Bratčice místokancléři království Českého Jiřímu Žabkovi z Limberka. Tento údaj je první písemnou zmínkou o obci. Poté B...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bratrský sbor - Ivančice
 sbor v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Torzálně dochovaný soubor staveb a pozemků z kulturního hlediska mimořádně významného raně novověkého bratrského sboru v Ivančicích představuje vysoce hodnotnou stavební a kulturně-historickou památku. Soubor dochovaných stavebních pozůstatků Bratrského sboru v Ivančicích tvoří archeologicky odkryté zakonzervované lomové zdivo modlitebny na severovýchodě ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Brněnská mešita
 mešita v okrese Brno-město
Brněnská mešita (mešita)

Islámská mešita v Brně se nachází na Vídeňské ulici č. 38a v městské části Brno-Střed. Objekt spravuje Islámská nadace v Brně. Výstavbu mešity provázel nesouhlas zejména křesťanských spolků. Po rozsáhlých diskuzích však byla stavba přece jen povolena. Pro její výstavbu však Magistrát stanovil tyto podmínky: mešita nesmí mít minaret, kopuli a nesmí se odlišovat od okolní zástavby. Tyto podmínky byly splněny. Protože je stavba orientována směrem k Mekce, je proti okolní zástavbě mírně pootočena. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Brněnská přehrada
 přehrada v okrese Brno-město
Brněnská přehrada (přehrada)

Přehrada leží na řece Svratce v těsné blízkosti města Brna (více na #507#) . Zachycuje až 18,5 mil. m3 vody. Zatopená plocha činí 233 ha. Záměr využít údolního profilu a vhodných geologických podmínek u obce Kníničky (více na #3178#) v těsné blízkosti města Brna k vybudování přehradní nádrže na řece Svratce má svůj původ v 19. století . Projektová dokumentace stejně jako navazující podklady z roku 1907 však zůstávaly jen v teoretické rovině . Moravský zemský výbor v Brně požádal o povolení ke s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
obrovský nárůst
Brněnská trojčata - Brno
 architektonická zajímavost v okrese Brno-město
Brněnská trojčata - Brno (architektonická zajímavost )

Komplex administrativních budov začal postupně vznikat od poloviny 60. let 20. století . První projektové zpracování a první smlouvy byly připravovány v roce 1966 a budova s označením " B " byla postavena jako první . Uživatelé ji počali používat v roce 1972. Druhou budovou , která vyrostla na ploše nedaleko Veveří ulice byla budova " A " . Ta začala sloužit v roce 1975 . Poslední velká stavební etapa představovala výstavbu budovy " C " a spojovacího objektu . Tyto části byly dokončeny v roce 19...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký pokles
Brněnské Ivanovice
 městská část v okrese Brno-město
Brněnské Ivanovice (městská část)

Brněnské Ivanovice jsou jedna ze čtyř historických obcí , které po roce 1990 vytvořily dnešní Městskou část Brno Tuřany . Tato obec byla v majetku velehradského kláštera patrně od jeho založení v letech 1204 - 1205 . V listině z roku 1220 se uvádí 18 vesnic, jako majetek kláštera a mezi nimi i Velenovice ( Welenowicz ). Vesnici tohoto názvu většina historiků ztotožňuje s dnešními Brněnskými Ivanovicemi. V roce 1228 se uvádí tři podoby názvu této vesnice: Zwenowicz, Cwenowicz a Lwenowicz. V roce ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
68 %
střední nárůst
Brněnské Ivanovice
 zámek v okrese Brno-město
Brněnské Ivanovice (zámek)

V roce 1702 se uzavřel život jednoho z nejznámnějších barokních architektů Giovanniho Pietra Tencally. S jeho jménem jsou spojeny spojeny nejdůležitější stavby druhé poloviny 17. století ve Vídni a na Moravě včetně Brněnských Ivanovic, kde byl zřejmě podle jeho projektu postaven v letech 1682 - 1686 nevelký zámek, místními obyvateli nazývaný zámeček. V roce 1681 poškodil požár cisterciácký klášter na Velehradě. Jeho opatem byl František Petr Sylavecký (1669 - 1691) a ten požádal Tencallu, aby s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
mírný pokles
Brno
 město v okrese Brno-město
Brno (město)

V brněnské kotlině žil člověk již od pravěku, na území Brna byla sídliště v době Velkomoravské říše. Kolem r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější Staré Brno, a ta dala městu jeho jméno. Od 11.stol. zde stál břetislavský hrad, sídlo přemyslovského údělného knížete. V předhradí se vyvíjely české trhové vsi - jak na Starém Brně, tak kolem Horního (Zelného) trhu. Od 13. stol. přicházeli cizí kolonisté: Němci, Flandrové a Valoni, kteří se usídlili kolem Dolního náměstí (Svobody). Sv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
71 %
stgnace
Brno - Bohunice
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Bohunice (městská část)

Městská část Bohunice se nachází v jihozápadní části města Brna. Tvoří ji rozsáhlé sídliště v jehož středu se nachází zbytek původní vesnice. První písemná zmínka o této obci pochází již ze září 1237, kdy patřila k majetku premonstrátů ze Zábrdovic. Od roku 1376 se staly Bohunice majetkem svatopetrské kapituly, které patřily až do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství. Během staletí obec dvakrát téměř zanikla, nejprve po česko - uherských válkách, kdy byla několik let bez obyvatel, podruhé na ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
střední pokles
Brno - Bosonohy
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Bosonohy (městská část)

Historie Bosonoh sahá hluboko do minulého času . První písemný záznam je z roku 1237 , kdy dochovanou listinou odstupuje král Václav Bosonohy faráři u sv. Petra v Brně. Podle archivních zmínek však lze vznik Bosonoh ještě dále posunout asi do roku 1195, kdy matrona Oslavanského kláštera postoupila „vinohrady“ v Bosonohách řádu Benediktů, což se stalo v roce 1225. V roce 1240 však Benediktové přešli pod cisterciácký klášter Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Pak patřili pod olomouckého bisku...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Brno - Bystrc
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Bystrc (městská část)

První písemná zmínka dokládající existenci obce Bystrce pochází ze druhé poloviny 14. století a úzce se váže k významné postavě moravských dějin - markraběti Janu Jindřichovi (vládl v letech 1350-1375). Tento markrabě, syn Jana Lucemburského a mladší bratr císaře římského a krále českého Karla IV., daroval v roce 1373, tedy dva roky před smrtí augustiniánskému klášteru u sv. Tomáše horu zvanou Hlubočec, nacházející se proti vsi Bystrci nad řekou Svratkou. Takto je tedy poprvé uvedeno jméno bystr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Brno - Chrlice
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Chrlice (městská část)

Městská část Chrlice se nachází v jihovýchodní části území města Brna a sousedí s městskými částmi Tuřany (k.ú. Holásky, Tuřany, Brněnské Ivanovice) a Brno jih (k.ú. Přízřenice, Dolní a Horní Heršpice, Komárov). Na území Brno-venkov sousedí s Modřicemi, Rebešovicemi, Otmarovem, Sokolnicemi a Kobylnicemi. Celé území MČ Chrlice má rozlohu 949 ha, počet obyvatel je 3176 (žijí v celkem 693 domech). Charakterem se jedná o původně zemědělskou vesnici o níž první zmínky pocházejí z 11. století.K městu ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
93 %
střední nárůst
Brno - Černovice
 městská část v okrese Brno-město
Brno - Černovice (městská část)

Brno - Černovice je městská část statutárního města Brna. Dnešní správní území o rozloze 629,41 ha se rozkládá na levém břehu řeky Svitavy a žije zde přibližně 7.500 obyvatel. Je vytvořeno z menších Starých a větších Nových Černovic. Nové Černovice mají městský charakter s převážně obytnými domy, postavenými za první republiky. Staré Černovice mají spíš vesnický charakter. Původně zemědělsky zaměřené Černovice se ve svých okrajových částech mění v průmyslovou čtvrť. Již před rokem 1989 zde byl v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Brno - Ivanovice
 městská část v okrese Brno-město
bez fotografie

Ivanovice, dříve Evanovice, Vejvanovice, Vejvanovičky, v současné době jedna z městkých částí Brna pod názvem Brno-Ivanovice. Rozkládají se na severním okraji statutárního města Brna západně od železniční tratě z Brna do Havlíčkova Brodu. Na svém východním okraji se dotýkají zalesněných kopců Přírodního parku Baba. Velikost katastrálního území této městské části je 2,45 km2. žije zde 1382 obyvatel (stav leden 2007). Ivanovice jsou připomínány v roce 1585 jako majetek brněnských jezuitů. Po zr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Brno - Jehnice
 městská část v okrese Brno-město
bez fotografie

Jehnice jsou historická obec, městská čtvrť a katastrální území o rozloze 407,29 ha. Rozkládají se na severním okraji statutárního města Brna, k němuž byly připojeny v roce 1971. 0d roku 1990 jsou jeho městskou částí s názvem Brno-Jehnice. Jehnice mají charakter větší vesnice. Obcí protéká Jehnický potok, který se na západě katastru vlévá do potoka Ponávka, jenž protéká od severu k jihu a svojí vodou napájí tři rybníky. Západně od Ponávky je dnes již zarostlý násep zrušené části železniční trat...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Brno - jih
 městská část v okrese Brno-město
Brno - jih (městská část)

Městská část Brno-jih patří počtem obyvatel (cca 8500) ke středním, ale rozlohou k těm největším v Brně. Území ohraničuje na východě řeka Svitava, na jihu je hranice téměř u Modřic, na západě pak přesahuje ulici Vídeňskou (včetně Nových Moravan) a na severu je hranicí železniční trať u Zvonařky. Do území patří nejen Komárov, kde stojí velmi pěkná radnice, ale i Horní Heršpice, Dolní Heršpice a Přízřenice. Soutok řeky Svratky se Svitavou u Přízřenic patří k důležitým raritám a je zvýrazněn i umís...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles


    Strana: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, max - 202,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze