Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Louny

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 381                Mapa
Vršovice
 obec v okrese Louny
Autor Kroniky české Václav Hájek z Libočan má Vršovice u Loun za místo původu rodu Vršovců. I když Hájkova domněnka nemá oporu v pramenech, je jisté, že rodový majetek příslušníků tohoto rodu byl ve 12. a 13.století značný a na veliké...

střední pokles
Vršovice
 zámek v okrese Louny
Bývalá tvrz, nynější zámek byl postaven v letech 1735-1736 a často měnil své majitele. Zažil a přežil spoustu válek, drancování či pokus o vypálení. Byl svědkem velkých a hlučných honů. Až do roku 1924 byli vlastníky objektu Schwarzenberkové.Na začátku 20. století se z vr&scaron...

mírný pokles
Výškov
 obec v okrese Louny
Výškov je vzdálen 12 km severovýchodně od Žatce a 4 km severozápadně od Postoloprt (Postelberg), čítá 70 domů s 313 obyvateli a zaujímá plochu 645 ha a 23 arů. Obec leží v úrodné rovině, která navazuje na severu na nížinu &b...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Výškov v Čechách
 železniční stanice v okrese Louny
Vysoké Třebušice
 železniční stanice v okrese Louny
Zálužice
 obec v okrese Louny
Zálužice se nachází asi 2 km východně od Žatce na břehu řeky Ohře. Obec tvoří tři části: Zálužice, Stekník a Rybňany...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Zámek - Peruc
 zámek v okrese Louny
Zámek - Peruc (zámek) O Peruci se zmiňují písemné prameny již ve 12. století. Tehdy patřila Strahovskému klášteru a už ve 14. století stála na místě dnešního zámku tvrz a od 16. století pak zámek. Budova se ve dvacátých letech 18. století barokně upravovala za pomoci italských...

obrovský nárůst
Zámek Toužetín
 zámek v okrese Louny
Původně zde stávala středověká tvrz, která byla zmiňovaná už počátkem 15. století. Z původní tvrze zůstal zachován vodní příkop a základové zdivo. Zámek na tomto místě byl v letech 1697 - 1698 postaven pro knížete Ferdinanda z Schwarzenberka architekty Giacomem a Pietrem de Maggi....

mírný pokles
Žatec
 město v okrese Louny
Žatec (město) Úrodné a klimaticky poměrně příhodné území Žatecké tabule přilákalo první obyvatele již v době kamenné. Bohaté archeologické nálezy, dokumentované v žateckém Regionálním muzeu, dokládají v blízkém okolí města osídlení různých kultur doby kamenné, bronzové i železné. Úrodná oblast Žatecka také po několik století hostila keltské kmeny (od počátku 4. století až do 1. století př. K.). Tlak germánských...

velký pokles
HODNOCENÍ
73 %
Žatec
 železniční stanice v okrese Louny
Žatec západ
 železniční stanice v okrese Louny
Zbrašín
 obec v okrese Louny
Obec Zbrašín je tvořena třemi částmi: Hořany, Senkov a Zbrašín. Historie vyjmenovaných míst není shodná.   Z pohledu písemných historických pramenů jsou „nejstarší“ Hořany. Ty se připomínají v roce 1316 nepřímo v přídomku šlechtice Mikulá&s...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Želkovice
 obec v okrese Louny
První písemná zpráva pochází z roku 1237. Na území žije 82 obyvatel. ...

mírný pokles
Žerotín
 obec v okrese Louny
Jméno hradu a obce Žerotína se v nejstarších pramenech uvádí jako Žirotín. Do roku 1400 se oba termíny uvádějí střídavě. Od konce 16. stol. Převládl název Žerotín. Nejstarší zpráva o vsi pochází z r. 1250, kdy zde seděl Ratiboř ze Žerotína. Ačkoli o vzniku h...

mírný pokles
Žerotín
 zřícenina hradu v okrese Louny
Hrad založen ve 13. století. K jeho majitelům patřili Zajícové z Hazmburka, páni z Klinštejna, Chotkové z Vojnína a další. V 16. století byl ještě obýván. Zpustošen za třicetileté války. Lobkovicové kupovali roku 1673 panství již s pustým hradem. ...

mírný pokles
Židovská synagoga - Žatec
 synagoga v okrese Louny
Židovská synagoga - Žatec (synagoga) Historie Židů v Žatci se datuje od 14. století, kdy se začali ve městě usazovat první židovští obyvatelé. Jejich obživou se stal převážně obchod s chmelem. Židovská synagoga, druhá největší v Čechách, byla postavena stavitelem Johanem Staňkem v letech 1871-1873, v roce 1882 byla opatřena dvěma věžemi, které dnes dokreslují charakteristické východní panorama města. Slavnostní vysvěcení provedl rab...

velký nárůst
HODNOCENÍ
68 %
Žiželice
 obec v okrese Louny
Území Žiželic bylo osídleno zřejmě již ve 4. století n. l., jak dokazuje nález kostrového hrobu v pískovně u Nového Dvoru z roku 1924. V hloubce 1,5 m byla pod dvojí vrstvou velkých kamenů objevena kostra ženy, bohatě vybavená různými šperky. Nález byl předán do sbírek německ...

velký pokles
Žiželice
 železniční stanice v okrese Louny
Zvonice - Peruc
 zvonice v okrese Louny
Zvonice z rozdvojeného kmene, z poč. 19. stol., dnes uchycená na betonovém sloupku. V horní části rozštěp zakryt stanovou měděnou stříškou završenou latinským křížkem s jetelovými konci. Pod stříškou býval zvonek. ...

velký nárůst
Zřícenina hradu Petršpurk
 zřícenina v okrese Louny
Zbytky hradu Petrohrad stojí na zalesněném ostrohu nad obcí. Hrad byl založen v polovině 14. století a zůstaly z něj pouze menší zbytky zdiva a terénní nerovnosti. Místo je vhodné i pro rodiny s dětmi. ...

velký nárůst

    Strana: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)