Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 181-200 z 4036 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Boží muka - Poštorná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Poštorná (boží muka)

mírný pokles
Boží muka - Přímětice
 boží muka v okrese Znojmo
bez fotografie

Po levé straně silnice do Hlubokých Mašůvek je umístěna pilířová boží muka. Nízký sokl přibližně čtvercového půdorysu nese štíhlý, římsami třikrát odstupňovaný hranol. Průčelní stěna je prolomena v dolní části mělkou obdélnou vpadlinou, ve střední části hlubokou nikou s lomeným záklenkem a horní část je členěna obd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Rájec-Jestřebí
 Boží muka v okrese Blansko
Boží muka - Rájec-Jestřebí  (Boží muka)

Kapličky, kříže a boží muka jsou nejčastějšími příklady objektů, které nazýváme drobná sakrální architektura. Lze je nalézt všude, ve městech a vesnicích, v polích, na lukách i v lesích. Tyto stavby dotvářejí svým charakterem ráz krajiny. Stavěly se na místech významných událostí, jako poděkování za záchranu zdraví nebo života, případně jako jisté milníky na cestách k poutním místům. Po roce 1948 jejich počet velmi povážlivě poklesl. Naštěstí po sametové revoluci došlo k obnovení zájmu o tento d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Rajhrad
 Boží muka v okrese Brno-venkov
Boží muka - Rajhrad (Boží muka)

 Kapličky , kříže a boží muka jsou nejčastějšími příklady objektů , které nazýváme drobná sakrální architektura . Lze je nalézt všude , ve městech a vesnicích , v polích , na lukách i v lesích . Tyto stavby dotvářejí svým charakterem ráz krajiny . Stavěly se na místech významných událostí , jako poděkování za záchranu zdraví nebo života , případně jako jisté milníky na cestách k poutním místům . Po roce 1948 jejich počet velmi povážlivě poklesl. Naštěstí po sametové revoluci došlo k obnovení zá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Rajhradice
 drobná památka v okrese Brno-venkov
Boží muka - Rajhradice (drobná památka)

Boží muka stojí v blízkosti Kaple sv.Scholastiky. U paty nápis: KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ VĚNOVALA FRANTIŠKA MINAŘÍKOVÁ ROKU 1945. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Rešice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Rešice (boží muka)

Boží muka stojí u samostaně stojícího ojektu (sýpky) na jižním konci obce Rešice. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Šatov
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Šatov (boží muka)

Drobná sakrální architektura situovaná vpravo od silnice směrem na Nový Petřín. Stavba obdélného půdorysu stojící na nízkém předsazeném soklu je zastřešená sedlovou stříškou krytou bobrovkou. Hlavní průčelí je na osu prolomeno mělkým segmentově zaklenutým výklenkem. Na profilovanou římsu dosedá trojúhelný št...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Šatov
 boží muka v okrese Znojmo
bez fotografie

Zcela mimořádná rokoková boží muka navazující základní formou na honosná pozdně gotická sloupková boží muka, které se ve znojemském regionu vyskytují častěji. Bohatě dekorovaná klasicistní boží muka vysoké výtvarné úrovně se dnes nacházejí v Šatově u klášterní rezidence, kam byla přesunuta ze sv&eacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Boží muka - Šatov
 boží muka v okrese Znojmo
bez fotografie

Pozdně gotická boží muka mimořádné výtvarné úrovně jsou vystavěna na mohutném odstupňovaném hranolovém soklu. Sloup má hranolovou patku se zkoseným hor ¬ ním okrajem, oktogonální dřík nese hladkou kalichovitou hlavici zdobenou v dolní části korunou z plných kýlových oblouků, na hlavici s prstencem dosedá profilovaný abakus. Kaplice...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Strážnice
 Boží muka v okrese Hodonín
Boží muka - Strážnice (Boží muka)

Boží muka v ulici Třešňová. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Strážnice
 boží muka v okrese Hodonín
Boží muka - Strážnice (boží muka)

Boží muka u silnice na Radějov ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Boží muka - Svinošice
 boží muka v okrese Blansko
Boží muka - Svinošice (boží muka)

Boží muka stojí v horní části obce u silnice do Šebrova. Kolem prochází zeleně značená turistická stezka ze Soběšic do Černé Hory. Tento objekt je státem chráněnou památkou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Boží muka - Tasovice
 boží muka v okrese Znojmo
bez fotografie

Pozdně gotická boží muka se sousoším Loučení Krista s Pannou Marií z roku 1806 se nachází na okraji obce u silnice směrem do Dyje. Na čtvercovém podstavci stojí o 45 stupňů pootočená čtvercová patka nízkého tordovaného sloupu boží muky ukončeného plošnou, rovněž pravoúhle pootočenou čtvercovou hlavicí. Římsa nese jednoduchou hranolovou lucernu dekor...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Tavíkovice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Tavíkovice (boží muka)

Boží muka je umístěna vedle vchodu na hřbitov. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Tavíkovice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Tavíkovice (boží muka)

Boží muka - jihozápadně za vsí  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Telnice
 boží muka v okrese Brno-venkov
Boží muka - Telnice (boží muka)

Boží muka na severní straně obce Telnice v místní části zvané "Na lopatě". V tomto prostoru probíhaly těžké boje mezi rakouskými husary rytmistra Lažanského a francouzskými tirailleury. Boj probíhal se střídavými úspěchy bojujících stran. Císař Napoleon odhadl úmysl spojenců obejít levým křídlem francouzské pravé kří...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
velký nárůst
Boží muka - Tuřany
 boží muka v okrese Brno-město
Boží muka - Tuřany (boží muka)

Boží muka stojící na ulici Podlipná tvoří zděná čtvercová stavba, fasáda omítnutá a obílená, stavba krytá pálenými taškami bobrovkami,  na hřebeni ukončena pozlaceným patriarším křížem. Na čelní straně obrácené k silnici jsou dva výklenky pro sošky svatých . Ve spodním výklenku mezi rohovými sloupy opatřeném otevíravou kovovou mříží je soška sv. Antonína s dítětem v náručí. V horním zaskleném výklenku nad římsou je soška mladého Ježíše nesoucího na ramenou ovečku . Soška symbolizuje hledání ztr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Vavřinec
 boží muka v okrese Blansko
Boží muka - Vavřinec (boží muka)

Boží muka_ na polní cestě směrem na Sloup ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Veselice
 boží muka v okrese Blansko
Boží muka - Veselice (boží muka)

Boží muka stojí v severní části obce Veselice. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Veverské Knínice
 drobná památka v okrese Brno-venkov
bez fotografie

Sloupková boží muka z roku 1840 stojící na místě padlých napoleonských vojáků jsou zajímavou kulturně-historickou památkou. Boží muka je v uspokojivém stavu. Jsou narušené jen vnější omítky. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, max - 202,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze