Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v okresu Beroun


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 19 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Karlštejn
 hrad v okrese Beroun
Karlštejn (hrad)

Karlštejn je nejvýznamnějším českým hradem i jedním ze symbolů českého království. V roce 1348 ho nechal vybudovat ve třech výškových úrovních český král a císař Svaté říše římské Karl IV. Nejnižší stupeň zaujímaly světské prostory obývané císařem, jeho manželkou a družinou, představující obec pozemšťanů. Na druhém stupni byl postaven kostel Panny Marie a s ním úzkou chodbou spojená soukromá kaple Karla IV., zasvěcená jeho patronce sv. Kateřině, které symbolizovaly místo očištění. Nejvýše se tyč...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
obrovský nárůst
Komárov
 zámek v okrese Beroun
bez fotografie

Do dnešní podoby byl zámek přestavěn v roce 1888....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Králův Dvůr
 zámek v okrese Beroun
bez fotografie

V 16. století začala šlechta opouštět nehostinné hrady a budovat pohodlnější sídla - zámky. Této proměny se dočkal i původní královský kamenný dvůr, tehdy v majetku Lobkoviců. V roce 1585 ho nechali přestavět v renesančním slohu v uzavřený čtyřkřídlý zámek s vnitřním nádvořím. Interiér zámku by vyzdoben četnými freskami zejména s loveckými výjevy. V této podobě vyhovoval reprezentačním nárokům vysoké šlechty. Lobkovicové se ze zámku příliš dlouho netěšili. Po devíti letech přešel do majetku komo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Liteň
 zámek v okrese Beroun
Liteň (zámek)

Původně tvrz, na jejím místě postaven v 18. století barokní zámek, který přestavěn v letech 1843 - 1846. Čtyřkřídlý patrový objekt okolo obdélného nádvoří s věžičkou nad vstupním křídlem. Okolo zámku park se zajímavou salou terrenou z 2. čtvrtiny 18. století (západně od zámku při vstupu do parku od náměstí). V přízemním staven&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Lochovice
 tvrz, zámek v okrese Beroun
bez fotografie

Postaven na místě původní tvrze z konce 16. století, později přestavován, uvnitř upraven po roce 1945. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Nižbor
 hrad, zámek v okrese Beroun
Nižbor (hrad, zámek)

Hrad přestavěný na zámek na klesající ostrožně ve stejnojmenné obci. Založil jej Přemysl Otakar II., poprvé připomínán r. 1265. V r. 1425 byl hrad jako zpustlý dobyt husity, v 16. stol. chátrající objekt přestavěn na renesanční zámek; dnešní podoba pochází z barokní přestavby v první pol. 18. stol. Objekt v současné době prochází rekon...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Nový zámek - Hořovice
 zámek v okrese Beroun
Nový zámek - Hořovice (zámek)

Barokní stavba z počátku 18. století; jejími stavebníky byli Vrbnové. V roce 1737 byl rozšířen do dnešní půdorysné podoby přistavěním dvou křídel. Vzhled zámku se změnil po roce 1852, kdy se stal novým majitelem hessenský kurfiřt Bedřich Vilém a po něm hanavská knížata. Z blízkosti zámecké budovy byly odstraněny hospodářské stav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Osov
 zámek v okrese Beroun
Osov (zámek)

Na místě, kde je dnes zámek, stávala od počátku 15. století tvrz, která často měnila majitele. V roce 1677 ji koupili Kaunicové, kteří ji nechali zbořit a Jan Adolf Kaunic tu v letech 1728-1737 nechal vystavět barokní zámek. Na místě nynější fary severně od zámku byly v roce 1858 při upravování parku nalezeny základy někdejšího dvora. Tam, kde je nyní hlavní vchod do parku (směrem k Osovci), stávala kdysi věž. Když byla v roce 1864 zbořena, našel se v její báni krátký spisek, v němž se udává, ž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
83 %
stgnace
Starý zámek - Hořovice
 zámek v okrese Beroun
bez fotografie

Historie města Hořovice sahá hluboko do minulosti a protože se zde střídaly vlivné rody i velké osobnosti, bylo by jen s podivem, kdyby jediným šlechtickým sídlem zde byl Hořovický zámek postavený koncem 17. století. Ne náhodou se dnešnímu zámku říká „Nový“. Jen o pár desítek metrů dál totiž stojí tzv. „Starý z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Suchomasty
 zámek v okrese Beroun
bez fotografie

Zámek byl v 18. století přestavěn barokně a začátkem 20. století částečně pseudobarokně. Dnes je v zámku ústav pro zdravotně postižené. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Svinaře
 zámek v okrese Beroun
bez fotografie

Zámek ve dvoře poplužního dvora nechal vystavět Antonín Maschek z Maasburgu v r. 1766. Koncem 19. století za držení rodem Bachofenové z Echtu prošel objekt dalšími stavebními úpravami, kdy bylo přistavěno nové zámecké křídlo a severní obdélníková budova. Z této doby také pochází současný vzhled fasády. Po roce 1945 prosto...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Točník
 hrad v okrese Beroun
Točník (hrad)

Hrad založený nedaleko Žebráku králem Václavem IV. v l. 1395-1400 jako soukromé sídlo i zamýšlené místo důležitých jednání a státních aktů. Podnětem k jeho vzniku se stal zřejmě požár Žebráku. Ve 30. a 40. letech 16. stol. proběhly první renesanční úpravy, hrad byl ale udržován jen velmi úsporným systémem. Ke zpustošen&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Valdek
 zřícenina hradu v okrese Beroun
Valdek (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu v brdských lesích nedaleko Komárova, na okraji vojenského újezdu Jince. Založen po pol. 13. stol., nejstarší zmínka o něm je z r. 1263; jako "zámek pustý" poprvé připomínán r. 1623. Hradu dominuje mohutný bergfrit z druhé pol. 13. stol. Z majitelů stojí za zmínku zejména Vilém Zajíc z Valdeka, který stál po smrti Václava II. r. 1305 v čele protihabsbursky laděné šlechty, odmítající uznat Rudolfa Habsburského za českého krále....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Všeradice
 zámek v okrese Beroun
bez fotografie

Patrová budova obdélníkového půdorysu bez vnějšího architektonického členění, původně barokní z konce 17. století, poté novodobě přestavěná....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Zámek Lužce
 zámek v okrese Beroun
Zámek Lužce (zámek)

Zámek je jednopatrová budova. V architektuře zámku je výrazná zámecká kaple, vystupující navenek pětibokou věží, procházející přízemím i patrem. V r. 1369 od Bořivoje z Lochovic a Vojtěcha z Chrtič koupil zdejší poplužní dvůr augustiánský klášter sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Augustiáni zde v 2. pol. 17. stol. postavili barokní zámek, který sloužil jako letní sídlo svatotomášskému převorovi a také správě statku....
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
střední pokles
Zámek Tetín
 zámek v okrese Beroun
Zámek Tetín (zámek)

Tetínský zámek byl založen ve 14.stol.n.l. jako zámek lovčí, to znamená, že byl obýván knížecími úředníky. Později to bylo manské sídlo vázané mnoha povinnostmi ke Karlštejnu. Nynější podoba stavby je z 18.stol. V minulosti prošel mnoha přestavbami a byl sídlem významných šlechtických rodin, např. Buziců, pánů z Dr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Žebrák
 zřícenina hradu v okrese Beroun
Žebrák (zřícenina hradu)

Zříceniny hradu z doby kolem r. 1280 na skalnaté šíji, původně chráněné rybníky, u stejnojmenné obce. Vzhledem ke své poloze v přemyslovském loveckém hvozdu se stal před pol. 14. stol. královským majetkem, za Václava IV. byl přestavěn. Od konce 15. stol. chátral, po požáru r. 1532 již nebyl obnoven, navíc poškozen hledáním pokladu; r. 1553 se uvád&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
CENA OD
15
obrovský nárůst
Zřícenina hradu Tetín - Tetín
 hrad v okrese Beroun
bez fotografie

Lomem poškozené zříceniny hradu u stejnojmenné obce na vysoké ostrožně nad Berounkou. Zprávy o něm jsou jen kusé, prvé pocházejí z 2. pol. 13. stol.; podle archeologického průzkumu hrad patrně královského založení vznikl kolem pol. 13. stol. Během vlády Václava II. byl hrad přestavěn pro potřeby přemyslovských levobočků. Jedním z nich byl zemský notář a ne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zřícenina proboštství - Velíz
 zřícenina v okrese Beroun
Zřícenina proboštství - Velíz (zřícenina)

První kapli na Velízi nechal vystavět Přemyslovský kníže Jaromír roku 1003. V roce 1037 daroval kníže Břetislav I. Velíz Řádu sv. Benedikta, který zde zřídil poustevnu a počátkem 14. století vybudoval proboštství. To zaniklo při husitském tažení na Točník a Žebrák v roce 1425. Dnes z něj spatříme již jen zbytky obvodových zdí, jejichž část je...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze