Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v okresu Strakonice


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 36 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Blatná
 hrad, zámek v okrese Strakonice
Blatná (hrad, zámek)

Z původního opevněného dvorce rodu Bavorů se zachovalo jen přízemí románské kaple z 1. poloviny 13. století. Zdeněk z Rožmitálu na místě dvorce vybudoval před rokem 1400 kamenný gotický vodní hrad, tvořící jádro dnešní dispozice. Je to hranolová věž a v nádvoří dvě obytné budovy. Po Jaroslavu Lvovi z Rožmitálu, švagru krále Jiř&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
33 %
CENA OD
75
velký pokles
Bratronice
 zámek v okrese Strakonice
Bratronice (zámek)

Renesanční obdélná patrová budova byla postavena podle vzoru zámku Kratochvíle. Současná mansardová střecha je výsledkem barokních úprav ve 2. polovině 18. století. Hladkou fasádu zdobí hlavní bosovaný portál, nad nímž jsou umístěny erby Jana Horčice z Prostého a jeho manželky Kateřiny z Kokořova.  Od r. 1864 se stal majitelem zámku rod Battag...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Buzice
 tvrz v okrese Strakonice
Buzice (tvrz)

Tvrz je dnes z velké části ukrytá v porostu listnatých stromů. Stojí asi 1 km jihozápadním směrem od obce  na skalnatém ostrohu, obtékaném říčkou Lomnicí a z druhé strany chráněný hladinou rybníka Řitovíz.Tvzr se připomíná roku 1384. Z této tvrze pocházel a podle ní se také nazýval, vladycký rod Buziců z Buzic. Jm&e...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Chvalešovice
 tvrz v okrese Strakonice
bez fotografie

Tvrz byla poprvé zmíněna roku 1387. V letech 1556 - 1577 byla postavena Zikmundem Malovcem nynější renesanční tvrz spolu s hospodářským dvorem....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dobrš
 tvrz v okrese Strakonice
Dobrš (tvrz)

Původně gotická věžová tvrz snad již ze 13. století, patřící až do počátku 17. století Kocům z Dobrše. Rozšířena renesančně a kolem roku 1700 Hubertem Zikmundem z Althainu o nedokončené barokní křídlo, poté obydlí chudiny, sýpka a od roku 1838 i škola....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Drahonice
 tvrz v okrese Strakonice
bez fotografie

  Ves patřila kolem r. 1240 řádu křížovníků s červenou hvězdou. R. 1254 ji připojil král Přemysl Otakar II. k nově založenému městu Písku. R. 1374 koupili Drahonice bratři Jaroš a Racek a vystavěli si zde tvrz. Z dalších majitelů je znám Jaroš z Drahonic (od r. 1434), který bal zprvu ve službách Oldřicha z Rožmberka a později přestoupil k táborům. V držení drahonického statku se vystřídali v průběhu 16. století páni z Rožmitálu, z nichž Zdeněk Lev přebudoval v r. 1508 tvrz. Jeho syn Adam Lev pr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Helfenburk u Bavorova
 zřícenina hradu v okrese Strakonice
Helfenburk u Bavorova (zřícenina hradu)

Uprostřed lesů na hoře Malošíně vzdálené asi necelých pět kilometrů od městečka Bavorova,  se  vypínají  rozsáhlé  zbytky  gotického  hradu.  Hrad  byl  založen  čtyřmi bratry z Rožmberka v II. polovině 14.století. Zakládací listinu datovanou 21.května roku 1355 potvrdil dokonce i samotný císař Karel IV. Od samého počátku sv&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
28 %
velký pokles
Hradiště Hradec - Řepice
 hradiště v okrese Strakonice
bez fotografie

Hradiště se nachází v nadmořské výšce 511 m na plochém temeni vrchu Hradec, který leží na levém břehu Řepického potoka na S okraji Strakonické kotliny. Trojdílné hradiště je tvořeno vyvýšenou akropolí a dvěma předhradími, které se k ní připojují na Z straně, kam od vrcholu kopce vybíhá široký plochý hřeben j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kladrubská vodní tvrz - Kladruby
 tvrz v okrese Strakonice
bez fotografie

Zbytky tvrze se nacházejí v zámeckém parku na okraji obce. Z tvrze se dochovalo jen severovýchodní nároží stojící na malém ostrůvku v bažinatém terénu. Zřícenina byla romanticky upravena. Na gotické zdivo byla vystavěna nová nadezdívka s lomenými okenními otvory. Konce zdí jsou upraveny do obrysů zámeckého pána a paní. Tvrz byl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Lažany
 zámek v okrese Strakonice
bez fotografie

Středověkou tvrz v Lažanech, vybudovanou snad ještě v závěru 14. století a obklopenou rybníky Zděný a Machovák, vystřídal dnešní jednopatrový dvoukřídlý zámek s jednoduchým pozdně barokním průčelím na severním křídle. Do starší stavební fáze tvrze náleží západní křídlo se starou valenou klenbou v zadní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Lomec
 zámek v okrese Strakonice
bez fotografie

mírný pokles
Nihošovice
 zámek v okrese Strakonice
bez fotografie

Původně na tomto místě byla vybudována tvrz. Prvními majiteli byli Přechové z Čestic, v 16. století Malovci a Věžníkové. V roce 1670 byla tvrz přestavěna na zámek. Jedná se o patrovou pozdně renesanční stavbu s půlkruhově bosovaným portálem s koulemi, který vede do křížově klenutého průjezdu. Po roce 1945 se budova se stala majetkem obce. V bývalé kapli bylo zřízeno ki...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Němčice
 zámek v okrese Strakonice
bez fotografie

Zámek vznikl úpravou původní renesanční tvrze a dodnes se z ní dochovaly valené klenby v přízemí. Na přelomu 17. a 18. století byl objekt barokně přestavěn, přičemž uvnitř vzniklo široké trojramenné schodiště a fasáda zdobená štuky. K zámku přiléhá volně přístupný park. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Nový zámek - Libějovice
 zámek v okrese Strakonice
Nový zámek - Libějovice (zámek)

Nový zámek, obklopený svěží zelení parku, je mohutná podlouhlá budova, postavená ve slohu pozdního empíru. Štíty spočívají na pilastrech s jonickými hlavicemi. Délka budovy je 63 m a šířka 27 m. Středem celé budovy vede dlouhá chodba, po jejichž obou stranách jsou byty a representační místnosti. Střecha je dvojsedlová se žlabem ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Nový zámek - Lnáře
 zámek v okrese Strakonice
Nový zámek - Lnáře (zámek)

Stavba zámku Lnáře byla zahájena v roce 1666 hrabětem Alešem Vratislavem z Mitrovic vedle původní renesanční tvrze. Dokončil ji roku 1685 hrabě Tomáš Zacheus Černín podle plánu italského stavitele Giovanniho Batisty Maderny, který projektoval i blízký augustiánský klášter. V r. 1727 nechal nový majitel panství hrabě Leopold Josef Künigl zámek ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Osek
 zámek v okrese Strakonice
Osek (zámek)

Stávala zde tvrz, na níž se rokem 1392 připomíná Vlašek z Ostrova. Zámek vystavěn renesančně ve 2. polovině 16. století, pseudobarokně upraven za rytíře Eduarda Doubka v roce 1911. Zámek je veřejnosti nepřístupný, je v něm umístěn Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež. Zámek z poloviny 16. století, později upravován do novobar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Sedlice
 tvrz -zámek v okrese Strakonice
Sedlice (tvrz -zámek)

Obec Sedlice byla dlouho majetkem Bavorů ze Strakonic. Roku 1404 ji prodali třem bratřím z Kraselova. V té době tu ještě žádné panské sídlo nestálo. V dalším století však zprávy o obci mizí. Znovu se pak objevuje až počátkem 16. století, kdy zde již roku 1505 za Mikuláš Malovce z Pacova stála nejspíše pozdně gotická tvrz. Po roce 1533 prodal ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Škvořetice
 zámek v okrese Strakonice
Škvořetice (zámek)

Ves Škvořetice je poprvé doložena v pramenech k r. 1299 - tehdy se z ní odváděl desátek kostelu v Miroticích. Jan ze Škvořetic (1380) a Ondřej Mirovec seděním ve Škvořeticích (1411) jsou první známí držitelé Škvořetic. Poslední známý majitel škvořetického statku z vladyckého rodu z Mirovic byl Jan řečený Šteker, od něhož (asi) r. 1444 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Starý zámek - Lnáře
 zámek v okrese Strakonice
bez fotografie

K roku 1313 je zmiňován nejstarší známý držitel rytířského statku Oldřich ze Lnář., člen družiny krále Jana Lucemburského. Rodového statku se po smrti Viléma, pravděpodobně posledního mužského člena rodu, ujímá rod Zmrzlíků ze Svojšína. Petr II., zmiňovaný v písemných pramenech v roce 1441 jako majitel Lnář, umírá v roce ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Starý zámek Libějovice
 zámek v okrese Strakonice
bez fotografie

Starý zámek jest malebná, zajímavá renesanční stavba, která svou architekturou spadá do poloviny XVI. století, kdy Libějovice koupili Rožmberkové. Její těžké formy se nápadně liší od soudobých vlašských výtvorů. Do zámku se vjíždělo trojitou branou, která je dosud goticky sklenutá a má otvory pro kladky padacího mostu. Vedle ní je zazděná branka pro pěší. V průjezdu byly ve zděných výklencích kamenné lavice, na nichž poddaní pokorně čekávali, až se zadní vrata otevřela. U prostředních vrat je vi...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 2, max - 2,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze