Vyhledávání lokalit (cílů)


Historické budovy v okresu Strakonice


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 12 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Augustiniánský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice - Lnáře (klášter)

Raně barokní klášterní areál z druhé poloviny 17. století s kostelem Nesvětější Trojice z počátku 18. století dotváří rajský dvůr se zahradou a užitková zahrada se hřbitovem. Dochované interiéry s klenbami, fabiónovými stropy a malbami. Cenný areál. Řád bosých augustiniánů přišel do Lnář v květnu roku 1684, na v&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Fara - Bělčice
 fara v okrese Strakonice
bez fotografie

Uprostřed obce Bělčice na náměstí J. Kučery se nachází severním směrem od kostela sv. Petra a Pavla areál fary čp. 1. Farní budova se nachází na vyvýšeném kamenném tarasu s rozlehlou předzahrádkou a oplocením z kamenných pilířů a dřevěného plotu. Areál je tvořen farní přízemní budovou na obdélném půdorysu, která je vstupn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Fara - Černívsko
 historická budova v okrese Strakonice
bez fotografie

Barokní patrová fara na obdélném půdorysu s valbovou střechou je datována do poloviny 18. století s úpravamii v první pol. 20. století. Fara má cenné exteriéry se štukovými prvky a interiéry včetně konstrukcí (valené a plackové klenby, trámové stropy). Fara s hospodářskými budovami je situována při severním okraji obce Čern&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Fara - Malenice
 fara v okrese Strakonice
bez fotografie

Bývalá fara čp. 1 je situována na svažitém, k severu se svažujícím terénu a na jih od fary je situován výše položený kostel sv. Jakuba. Vlastní budovu fary tvoří dvě přízemní křídla, která na sebe navazují v ostrém úhlu a jsou zastřešena polovalbovými střechami, které jsou kryty pálenou bobrovkovou krytinou. Jižní kř&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Masné krámy - Strakonice
 historická budova v okrese Strakonice
Masné krámy - Strakonice (historická budova)

Masné krámy, doložené k roku 1333, jsou zastřešená úzká ulička z obou dvou stran lemovaná krámky, která si zachovala svou středověkou dispozici, půdorys a hmotu. Na počátku 18. století byl vchod do uličky z náměstí zakryt barokní branou se štítem. Masné krámy se nachází v centru města v jižní části Velkého náměstí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Městský dům - Vodňany
 budova v okrese Strakonice
bez fotografie

Dům z 18. století postavený v barokním slohu byl přestavěn v klasicismu v 19. století, upraven ve 20. století. Dům má barokní průčelí s křídlovým štítem a se štukovou výzdobou, cenné klenuté interiéry v přízemí, patro plochostropé s fabionem a se štuky. Dům je významným architektonickým a urbanistickým prvkem Zeyerov&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Rodný dům Josefa Holečka - Stožice
 historická budova v okrese Strakonice
bez fotografie

Rodný dům nejslavnějšího rodáka spisovatele Josefa Holečka. Dům čp. 7 s pamětní deskou (z roku 1920 od Františka Úprky) s nápisem "U Holečků". ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Sokolovna - Blatná
 historická budova v okrese Strakonice
bez fotografie

Objekt je součástí městské památkové zóny Blatná. Sokolovna v Blatné je jednou z nejhodnotnějších funkcionalistických staveb v jižních Čechách. Stavbu navrhl významný místní architekt František Průša z Volyně, jehož stavby dosahují celorepublikové úrovně. Budova sokolovny se zachovala naprosto v autentickém stavu, zachovaly se v&scaron...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Správcovský dům - Litochovice
 stavba v okrese Strakonice
Správcovský dům - Litochovice (stavba)

Správcovský dům čp. 1 v Litochovicích představuje velmi vzácně dochovaný typ objektu, reprezentující malé neopevněné šlechtické sídlo z první čtvrtiny 16. století. Správcovský dům patřil do roku 1850 pražské hradní kapituli. Památkově cenná je dochovaná jednotraktová dispozice se zachovalými historickými konstrukcemi v pří...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Sýpka - panský špýchar - Sedlice
 zajímavost v okrese Strakonice
Sýpka - panský špýchar - Sedlice (zajímavost)

V areálu bývalého hospodářského dvora zámku (dnes místního zemědělského družstva) se nachází na obdélném půdorysu budova špýcharu. Je situována při východní straně areálu a zaujímá celou šíři dvora. Budova je zastřešena sedlovou střechou s novou taškovou krytinou. Panský špýchar je pravděpodobně datov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sýpka - Řepice
 sýpka v okrese Strakonice
bez fotografie

Bývalá sýpka se nachází uprostřed obce Řepice a tvoří velmi významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře. Velmi významná budova sýpky z pol. 16. století má z památkového hlediska zachované dispoziční řešení a zachovalé historické konstrukce a prvky, zejména valené klenby v suterén...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Venkovská usedlost č.p.2 - Litochovice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost č.p.2 - Litochovice (usedlost)

Venkovská usedlost v intravilánu obce je datována do první poloviny 19. století a je tvořena obytnou budovou a hospodářskými objekty. Obytné stavení a brána má zachovalý bohatě profilovaný volutový štít z období lidového baroka. Jedná se o cennou venkovskou usedlost se zachovalým bohatě profilovaným volutovým štítem a s navazuj...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze