Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Historické budovy v okresu Strakonice

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 16                Mapa
Augustiniánský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice - Lnáře (klášter) Raně barokní klášterní areál z druhé poloviny 17. století s kostelem Nesvětější Trojice z počátku 18. století dotváří rajský dvůr se zahradou a užitková zahrada se hřbitovem. Dochované interiéry s klenbami, fabiónovými stropy a malbami. Cenný areál. ...

velký nárůst
Fara - Bělčice
 fara v okrese Strakonice
Uprostřed obce Bělčice na náměstí J. Kučery se nachází severním směrem od kostela sv. Petra a Pavla areál fary čp. 1. Farní budova se nachází na vyvýšeném kamenném tarasu s rozlehlou předzahrádkou a oplocením z kamenných pilířů a dřevěného plotu. Areál je tvořen fa...

obrovský nárůst
Fara - Černívsko
 historická budova v okrese Strakonice
Barokní patrová fara na obdélném půdorysu s valbovou střechou je datována do poloviny 18. století s úpravamii v první pol. 20. století. Fara má cenné exteriéry se štukovými prvky a interiéry včetně konstrukcí (valené a plackové klenby, trámové stropy). Fara...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Fara - Malenice
 fara v okrese Strakonice
Bývalá fara čp. 1 je situována na svažitém, k severu se svažujícím terénu a na jih od fary je situován výše položený kostel sv. Jakuba. Vlastní budovu fary tvoří dvě přízemní křídla, která na sebe navazují v ostrém úhlu a jsou zastřešena polovalbov&ya...

obrovský nárůst
Fara - Štěkeň
 fara v okrese Strakonice
Fara ve Štěkni stojí pod zámkem a kostelem sv. Mikuláše, při západním okraji obce. Areá fary tvoří vlastní patrová budova na obdélném půdorysu s mansardovou střechou, stodola na západní straně a dvůr na severu, který je ohraničen vysokou ohradní zdí s bránou na v&y...

obrovský nárůst
Masné krámy - Strakonice
 historická budova v okrese Strakonice
Masné krámy - Strakonice (historická budova) Masné krámy, doložené k roku 1333, jsou zastřešená úzká ulička z obou dvou stran lemovaná krámky, která si zachovala svou středověkou dispozici, půdorys a hmotu. Na počátku 18. století byl vchod do uličky z náměstí zakryt barokní branou se štítem. Masné krámy se n...

střední pokles
Městský dům - Vodňany
 budova v okrese Strakonice
Dům z 18. století postavený v barokním slohu byl přestavěn v klasicismu v 19. století, upraven ve 20. století. Dům má barokní průčelí s křídlovým štítem a se štukovou výzdobou, cenné klenuté interiéry v přízemí, patro plochostropé s fabionem a se štuk...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Rodný dům Josefa Holečka - Stožice
 historická budova v okrese Strakonice
Rodný dům nejslavnějšího rodáka spisovatele Josefa Holečka. Dům čp. 7 s pamětní deskou (z roku 1920 od Františka Úprky) s nápisem "U Holečků". ...

mírný pokles
Seberův vodní mlýn - Nišovice
 historická budova v okrese Strakonice
Uzavřený areál mlýna s chráněným náhonem je datovaný do poloviny 19. století, kolem roku 1852. Dům i stodola mají volutový štít členěný pilastry, římsami, sloupky a štuky. Dochovaná mlýnice s technologickým vybavením. Cenné interiéry včetně konstrukc&...

mírný pokles
Sokolovna - Blatná
 historická budova v okrese Strakonice
Objekt je součástí městské památkové zóny Blatná. Sokolovna v Blatné je jednou z nejhodnotnějších funkcionalistických staveb v jižních Čechách. Stavbu navrhl významný místní architekt František Průša z Volyně, jehož stavby dosahují celorepublikové &ua...

střední pokles
Správcovský dům - Litochovice
 stavba v okrese Strakonice
Správcovský dům - Litochovice (stavba) Správcovský dům čp. 1 v Litochovicích představuje velmi vzácně dochovaný typ objektu, reprezentující malé neopevněné šlechtické sídlo z první čtvrtiny 16. století. Správcovský dům patřil do roku 1850 pražské hradní kapituli. Památkově cenná je dochovan&aacut...

velký nárůst
Sýpka - Miloňovice
 budova v okrese Strakonice
Renesanční sýpka je datována do 17. století. Sýpka je součástí přilehlého panského dvora z konce 17. století. Samostatně stojící patrová sýpka z lomového kamene má obdélný půdorys, je zastřešena sedlovou střechou a je kryta pálenou bobrovkovou krytinou na k...

mírný pokles
Sýpka - panský špýchar - Sedlice
 zajímavost v okrese Strakonice
Sýpka - panský špýchar - Sedlice (zajímavost) V areálu bývalého hospodářského dvora zámku (dnes místního zemědělského družstva) se nachází na obdélném půdorysu budova špýcharu. Je situována při východní straně areálu a zaujímá celou šíři dvora. Budova je zastřešena sedlovou s...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sýpka - Řepice
 sýpka v okrese Strakonice
Bývalá sýpka se nachází uprostřed obce Řepice a tvoří velmi významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře. Velmi významná budova sýpky z pol. 16. století má z památkového hlediska zachované dispoziční řešení a zachova...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.2 - Litochovice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost č.p.2 - Litochovice (usedlost) Venkovská usedlost v intravilánu obce je datována do první poloviny 19. století a je tvořena obytnou budovou a hospodářskými objekty. Obytné stavení a brána má zachovalý bohatě profilovaný volutový štít z období lidového baroka. Jedná se o cennou venkovskou usedlo...

obrovský nárůst
Zemědělský dvůr - Milejovice
 usedlost v okrese Strakonice
Rozlehlý uzavřený zemědělská dvůr je tvořen obytnými, hospodářskými budovami a patrovou prostou sýpkou s průduchy z první pol. 19. st. Dvůr je datován do druhé poloviny 19. století, s úpravami z první poloviny 20. století. Zemědělský dvůr se nachází v severní č&aacu...

velký pokles

    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)