Vyhledávání lokalit (cílů)


Boží muka, kříže a kapličky v okresu Třebíč


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 245 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Boží muk - Slavice
 boží muka v okrese Třebíč
bez fotografie

Boží muka u komunikace na Třebíč. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Budišov
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Budišov (boží muka)

Boží muka Na Jazírku_u č.p. 379 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Budišov
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Budišov (boží muka)

Boží muka se nachází v zalesněné části u silnice na Hodov. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Březník
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Březník (boží muka)

Barokní zděná trojboká boží muka z 19. století jsou situovaná za obcí u silnice do Mohelna. Dřík ve tvaru trojbokého hranolu je v horní třetině prolomen pravoúhlými mělkými nikami. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu ve tvaru trojbokého stanu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Domamil
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Domamil (boží muka)

Boží muka v podobě kamenného sloupu jsou završena kaplicí, do které jsou po třech stranách v plochých nikách vsazené obrázky sv. Jana Křtitele, sv. Cyrila a Metoděje a Panny Marie s Ježíškem, na čtvrté straně se nacházejí letopočty 1836 a 1959. Boží muka stojí za obcí u cesty na Litohoř. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka)

Poklona je situována cca 1,5 km severozápadně od Jaroměřic nad Rokytnou, při silnici na Třebíč. Poměrně vysoký samostatně stojící objekt je vyzděný z cihel na čtvercovém půdorysu. Stavbu lze rozdělit na dvě části, horní část zmenšeného půdorysu je oddělena od spodní v celém obvodu pultovou stříškou. Spodní část je prolomena z každé strany osovou nikou s pů...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka)

Architektonicky hodnotná raně barokní zděná boží muka z roku 1678 jsou situována při silnici na Boňov. Hranolový dřík prolomený hlubokými nikami s konchou je v horní čtvrtině členěn profilovanou římsou oddělující hmotově shodnou kaplici s nikami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka)

Barokní zděná boží muka z druhé poloviny 18. století jsou umístěna při silnici do Ratibořic. Hranolový dřík prolomený nikami s konchou je zakončen bohatě profilovanou kordonovou římsou, na které spočívá mírně užší čtyřboká kaplice s pravoúhlými výklenky. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Jaroměřice nad Rokytnou (boží muka)

Bíle olíčená kamenná pilířová boží muka s dozvuky pozdně gotického tvarosloví pochází ze závěru 16. stol. a jsou umístěna při silnici na Mor. Budějovice. Hranolový dřík s okosenými hranami nese čtyřbokou kaplici otevřenou do tří stran pravoúhlými otvory. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Kuroslepy
 boží muka v okrese Třebíč
bez fotografie

Zděná barokní boží muka typických dobových forem z konce 18. století jsou situována při rozcestí v západní části obce. Hranolový dřík je v horní třetině prolomen segmentově zaklenutými nikami s novodobými obrázky. Ve vrcholu stanové stříšky je kříž. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Lažínky
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Lažínky (boží muka)

Boží muka je situována západně za vsí při silnici do Moravských Budějovic  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Lukov
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Lukov (boží muka)

střední pokles
Boží muka - Moravské Budějovic
 boží muka v okrese Třebíč
bez fotografie

Architektonicky náročnější zděná barokní boží muka v zahrádkářské kolonii spočívají na hranolové základně, z níž vyrůstá válcový sloup členěný prstencem a ukončený čtvercovou hlavicí. Na ni je umístěna čtyřboká kaplice s nikami a sedlovou stříškou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Moravské Budějovice
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Moravské Budějovice (boží muka)

Kamenná pozdně gotická sloupková boží muka se čtyřbokou kaplicí jsou situována v jihozápadní části města. Kaplice umístěná na polygonálním dříku je otevřena ze tří stran otvory tvaru oslího hřbetu. Stanová střecha je završena kovovým křížkem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Boží muka - Moravské Budějovice
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Moravské Budějovice (boží muka)

Pozdně gotická kamenná sloupková boží muka jsou umístěna v SZ části města. Na hranolovém dříku s výrazně zkosenými hranami spočívá časově mladší kruhová hlavice, na níž se nachází torzo lucernové kaplice, otevřené do tří stran sedlovým portálkem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Petrovice
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Petrovice (boží muka)

Mimořádně hodnotná pozdně gotická boží muka z konce 15. století se řadí mezi nejstarší stavby tohoto druhu na Vysočině. Na polygonálním pilíři spočívá čtyřboká kaplice otevřená do tří stran půlkruhovými otvory a završená stříškou přecházející v kříž. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Předín
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Předín (boží muka)

Tvarově neobvyklá kamenná sloupková boží muka z roku 1887 jsou situována v železné ohrádce jihozápadně za obcí. Z oblého soklu s rytým pamětním nápisem vyrůstá válcový sloupek završený čtyřbokou kaplicí s rytými rámy a půlkruhově zaklenutou čelní nikou. Restaurování proběhlo v roce 2015. Nápis: Ku cti a slávě Bož&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Rouchovany
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Rouchovany (boží muka)

Boží muka stojí v západní časti obce před domem č.p.282 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Rouchovany
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Rouchovany (boží muka)

Neúplná barokní kamenná sloupková boží muka datovaná do roku 1740 jsou situována ve východní části obce u domu čp. 183. Hranolový dřík vyrůstající ze čtyřbokého soklu s rytými rámy je ukončen profilovanou čtvercovou hlavicí nesoucí torzo kamenného kříže. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Rudíkov
 boží muka v okrese Třebíč
Boží muka - Rudíkov (boží muka)

Architektonicky hodnotná barokní zděná boží muka situovaná v blízkosti vzrostlé lípy výrazně oživují prostranství návsi. Trojboký hranolový pilíř prolomený nikami s konchou spočívá na mírně rozšířené ořímsované podezdívce s tvarovanými vpadlými poli. Byla postavena ve francouzském stylu po roce 1803. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, max - 13,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze