Vyhledávání lokalit (cílů)


Drobné památky v okresu Znojmo


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 37 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Bazén - Jaroslavice
 drobná památka v okrese Znojmo
bez fotografie

Zděný kruhový bazén s přístupovým kameným schodištěm, dekorovaným po stranách na projmutých čtvercových podstavcích velkými kamennými piniovými šiškami, v kompoziční ploše historického zámeckého parku, severně nad bývalým vrchnostenským sídlem zámku. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Jaroslavice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Jaroslavice (boží muka)

Na jihovýchodním konci obce se na travnatém pásu u křižovatky nachází boží muka Familie Jausen. Jde o krychlovou patku čtvercového půdorysu přecházející přes okosenou římsu ve štíhlý dřík s okosenými hranami. Nahoře pod kápěmi okosení jsou umístěny sošky poprsí světců, o něco níže je okosená plocha zdobena reliéfy poprs&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hraniční kámen - Miroslavské Knínice
 drobná památka v okrese Znojmo
bez fotografie

Hraniční kámen na křižovatce v Miroslavských Knínicích, nedaleko sochy sv. Jana Nepomuckého. Na kameni je číslo. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Křídlůvky
 zvonice v okrese Znojmo
Křídlůvky (zvonice)

Na návsi se nachází patrová zvonice čtvercového půdorysu. Fasády jsou členěny středně vysokým soklem a lizénovými rámy. Průčelí, orientované na západ, je prolomeno vstupem se segmentovým záklenkem, osazeným jednokřídlými dveřmi. Nad vstupem v ose průčelí je prolomena nika s půlkruhovým záklenkem a v patře okno stejného tvaru, vložené d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Mariánský sloup
 Immaculata – Litobratřice v okrese Znojmo
Mariánský sloup (Immaculata) – Litobratřice (sloup)

Mariánský sloup (Immaculata) stojí v blízkosti kostelní věže. Byla zhotovena kolem roku 1700, neznámým tvůrcem. Materiálem je lasturový vápenec. Socha neposkvrněného početí Panny Marie stojí na zeměkouli ovinuté hadem, bohaté zdobení, za hlavou kroužek s 12 hvězdami. Mariánský sloup je po renovaci. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Poklona - Šafov
 drobnná památka v okrese Znojmo
bez fotografie

Drobná sakrální architektura typu poklony situovaná vpravo od cyklostezky u státní hranice. Stavba obdélného půdorysu završená sedlovou stříškou krytou bobrovkou s patriarchálním křížem s jetelovitě zakončenými břevny ve vrcholu a dvěma čučky po stranách. Čelní strana uspořádaná do edikuly s nikou sklenutou konchou. Po stranách výklenku flank...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Pranýř - Jaroslavice
 drobná památka v okrese Znojmo
bez fotografie

Tzv. Hrádecký pranýř (přesunutý z Hrádku v roce 1848) z přelomu 16. a 17. století. Doklad práva útrpného, nevšedně utvářená architektura raně barokního tvarosloví. Pranýř se nachází na travnatém pásu u hlavní silnice procházející obcí. Osmiboký pilíř vyrůstal původně z odstupňované základny kruhov&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sloup se sochou Archanděla Michaela - Bohutice (sloup)

Sloup se sochou sv. Archanděla Michaela na návrší nad obcí je cennou památkou barokního sochařství 1. poloviny 18. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Sloup se sochou Ecce Homo patří do skupiny skulptur umístěných na sloupu, které se nachází kolem kostela sv. Víta. Ze čtvercové základny ukončené zvonovnicovým profilem vyrůstá čtyřboký sokl, jehož čelní strana nese nápis a boční strany reliéfy. Jak naznačují ryté nápisy, pohledově levá strana zobrazuje sv. Markétu s drakem, pohledově prav&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sloup se sochou Madony - Chvalovice
 sloup v okrese Znojmo
bez fotografie

Sloup se sochou Panny Marie je kvalitní ukázkou kamenosochařské práce vrcholného baroka. Na travnaté ploše u kostela se nachází sloup Panny Marie. Na čtvercové základně s výrazně vyloženou římsou oblounového tvaru a podstavě čtvercového půdorysu ukončené ústupkem a oblounovou římsou se nachází čtyřboký sokl s profilovanou patkou a čelní stran...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sloup se sochou Neposkvrněného početí Panny Marie - Dyjákovice (sloup)

V kovové ohrádce na travnaté ploše u silnice je umístěn sloup se sochou Neposkvrněného Početí Panny Marie. Na čtvercové základně se nachází čtyřboký dvoustupňový sokl. Dolní část s probranými rohy a hladkými stěnami je ukončena dvoustupňovým ústupkem s okosenými hranami. Horní část soklu je na bocích zdobena volutovými kří...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem z roku 1706 na návsi u potoka Danýže je hodnotnou sochařskou prací z období vrcholného baroka. Na čtvercové základně spočívá čtyřboký dvoudílný sokl, jehož dolní část je ukončena ústupkem a horní část nese na čelní straně nápis s datací a po bocích reliéfy: sv. Šebest...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Hevlín (sloup)

Sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem s napisovou deskou na podstavci s datací 1852 přenesený ze středu obce a později doplněný novou sochu z roku 1892. V obci na travnatém prostranství se nalézá sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem. Na dvoustupňové základně čtvercového půdorysu se tyčí dvoudílný pilíř vyrůstající z jednoduché patky profilace ob...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Sloup se sochou Panny Marie - Hnanice (sloup)

Datovaný sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stojí na návsi a dominuje prostranství u kostela sv. Wolfganga.  Na čtyřstupňové základně se tyčí čtyřboký sokl opticky rozdělený na dolní nižší, hladkou část a horní bohatěji profilovanou část, jejíž stěny jsou zdobeny vpadlými rámy s ujmutími rohy. Vpadlé rámy na čelní a zadní str...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sloup se sochou Panny Marie - Šatov
 sloup v okrese Znojmo
bez fotografie

Sloup je umístěn u hlavního vchodu místního hřbitova. V přední části podstavce sloupu se v obdélném zrcadle nahoře s projmutými rohy dochoval pětiřádkový německý nápis sekaný v novověké minuskule a kapitále, nad ním se nachází světcovo jméno MARDINVS. Na patce sloupu a po všech stranách podstavce se dochovaly mladší ryté...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Šatov
 sloup v okrese Znojmo
bez fotografie

V přední části podstavce sloupu se v obdélném vystouplém rámu torzálně dochoval jedenáctiřádkový německý nápis sekaný ve frakturním písmu s datací k roku 1697. Pod deskou je kapitální přípis [HIN.AN---]. Der Gottesmutter/ zu Ehren und zur/ Schuldigen Da[nksagung] wegen ihrer [N]urbitte b[ei]/ [.all] um Abwendung/ [gen] zu dieser Zeit/ [---] Pestseuche/ errichtete...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Na náměstí uprostřed čtvercové ohrádky s růžemi se nachází sloup se sochou Immaculaty. Na základně o dvou stupních spočívá sokl čtvercového půdorysu s profilovanou patkou, která je v zadní části rozšířena do tvaru písmene T. Sokl je po stranách zdobený vpadlými rámy. Rám na čelní straně má tvar obdélníka s ujmut&ya...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sloup se sochou sv. Josefa - Dyjákovice (sloup)

U kostela sv. Michala je umístěn sloup se sochou sv. Josefa, který se dříve nacházel v polích východně od obce. Čtvercová základna ukončená ústupky nese sokl zdobený rytými obdélníkovými rámy s ujmutými rohy. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou, na níž spočívá sloup na čtvercovém plintu. Dřík sloupu je hladký ukončen&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sloup se sochou sv. Šebestiána - Dyjákovice (sloup )

V obci na návsi se nachází sloup se sochou sv. Šebestiána. Třístupňová čtvercová základna nese čtyřboký sokl tvaru komolého jehlanu s mírně konkávně prohnutými stěnami. Ve spodní části soklu obíhá oblounová patka, stěny jsou zdobeny ze tří stran reliéfy ve vpadlých lichoběžníkových rámech se segmentově vypjatou horn&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Barokní sochařská a kamenická práce z roku 1724 vytváří pohledovou dominantu prostranství. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 2, max - 2,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze