Vyhledávání lokalit (cílů)


Sochy a sousoší v okresu Znojmo


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 105 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Mariánský sloup - Hostěradice
 sloup v okrese Znojmo
Mariánský sloup - Hostěradice (sloup)

Mariánský sloup tvoří dominantu hostěradského náměstí. Byl postaven roku 1728 Štěpánem Paganem. Na jeho vrcholu stojí na půlměsíci Panna Marie Vítězná. Kolem sloupu je zábradlí, v jehož rozích jsou sochy světců: sv. Josefa, sv. Jáchyma, sv Šebestiána a sv. Urbana....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Hrušovany nad Jevišovkou (sousoší)

V Hrušovanech na náměstí se nachází sousoší Nejsvětější Trojice, doplněné sochami po bocích sv. Anny s Pannou Marii a sv. Tomáše. Sloup Nejsvětější Trojice vyrůstá z hranolového soklu ukončeného vyloženou profilovanou římsou. Čelní strana soklu je členěna obdélnou vpadlinou s erbem Michala Antonína z Althanu a jeho manželky. Na soklu na čtver...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Na travnatém prostranství v areálu kostela sv. Víta se nachází sloup s Pietou. Na čtvercové nízké základně spočívá kvadratický sokl, jehož stěny jsou dekorovány reliéfy v mělkých nikách. Na čelní straně je to reliéf Svaté rodiny, na pohledově pravé straně reliéf sv. Šebestiána a na levé straně reliéf s postavou sv....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha Ecce Homo - Hrabětice
 socha v okrese Znojmo
Socha Ecce Homo - Hrabětice (socha)

Kvalitní barokní skulptura s althanským znakem na podstavci, přesunutá od silnice směrem na Hrušovany nad Jevišovkou. Původně součást komponované krajiny v okolí Hrušovan nad Jevišovkou. Na travnaté ploše v obci se nachází socha Ecce Homo na kamenném soklu. Rozložitá čtvercová základna, ukončená oblounovou římsou, nese čtyřboký sokl kó...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha Herakla - Jaroslavice
 socha v okrese Znojmo
Socha Herakla - Jaroslavice (socha)

V zámeckém parku v blízkosti cesty k zámku se nachází socha Herakla na čtyřbokém soklu, jehož stěny jsou členěny na přední straně a po bocích rytým rámem, zadní strana je hladká, což je patrné z fragmentu viditelného nad úrovní terénu, dolní část soklu je zapuštěna v zemi. Na soklu je umístěna socha mužské postavy v aktu v postoji kon...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha Jezulátka - Přímětice
 socha v okrese Znojmo
bez fotografie

Na třikrát odstupňovaném hranolovém soklu, ukončeném ve vrcholu římsou, je v přední části provedena nápisová kartuše v dekoraci mušle. Podstavec i socha Jezulátka byly u kostela osazeny sekundárně, oproti skulptuře je sokl znatelně předimenzován a původně k ní nepatřil. Na čtvercové podnoži je na soklu umístěna socha dítěte - Jezulátka, v levici drží ř&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha)

Jedna ze souboru šesti soch kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. V roce 1698 vystavěl Michael Christian Graf von Althan v Hraběticích soukromou kapli zasvěcenou sv. Antonínu Paduánskému. Ta byla později rozšířena na kostel, který byl v roce 1826 obnoven. Po straně tohoto kostela byla dříve dřevěná zvonička s třemi malými zvony. Sochy před kostel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha)

Jedna ze souboru šesti soch kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem, a vyšší část, jejíž stěny jsou zdobeny rytými rámy s ujmut&yac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha)

Jedna ze souboru šesti soch kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem, a vyšší část, jejíž stěny jsou zdobeny rytými rámy s ujmutým...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha)

Jedna ze souboru šesti soch kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem a vyšší část, jejíž stěny jsou zdobeny rytými rámy s ujmutými...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha)

Jedna ze soch souboru šesti kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem, a vyšší část, jejíž stěny jsou zdobeny rytými rámy s ujmutým...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha kapucínského světce - Hrabětice (socha)

Jedna ze soch souboru šesti kapucínských světců, tvořících průchod ke hlavnímu průčelí kostela. Na novodobé čtvercové základně stojí kamenný čtyřboký sokl, opticky rozdělený na nižší část s hladkými stěnami, ukončenou profilovaným ústupkem, a vyšší část, jejíž stěny jsou zdobeny rytými rámy s ujmutým...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha Panny Marie - Rešice
 socha v okrese Znojmo
Socha Panny Marie - Rešice (socha)

Historicky kvalitní dílo významného moravského sochaře 19. století (1875) Josefa Břenka je jednou z dominant návsi obce. Socha je cennou umělecko-historickou památkou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha Panny Marie Bolestné - Hrádek (socha)

Socha Bolestné Panny Marie je součást sousoší Ukřižování, umístěného v areálu kostela. Na pravé straně kříže (heraldicky) stojí postava Matky Boží, oděná ve splývavém šatu, s plachetkou na hlavě a kovovou svatozáří nad hlavou. Je zobrazená v esovitém prohnutí, s hlavou nakloněnou přes levé rameno směrem ke kříži a sepjatý...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
bez fotografie

Patrně nejpůsobivějším z Heinzových děl ze souboru jezuitských plenérových skulptur je socha Panny Marie z roku 1746, situovaná v současnosti v severním rohu přímětické návsi naproti bývalému vrchnostenskému dvoru. Na zděném tarasu umístěný vysoký čtyřboký sokl s výraznou tektonikou nese zeměkouli ovinutou páskou s kapitálním ná...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha Salvator Mundi - Hrádek
 socha v okrese Znojmo
Socha Salvator Mundi - Hrádek (socha)

Socha Salvatora Mundi je součástí sochařské výzdoby brány v ohradní zdi kolem kostela v Hrádku. Je umístěná ve vrcholu trojúhelníkového štítu brány. Kristus je zachycen ve výrazném kontrapostu s uvolněnou levou nohou. Je oděn do splývavého šatu, tělo je ovinuto pláštěm, který halí levou paži, volně spuštěnou dolů, a obt&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha Spasitele - Dyjákovičky
 socha v okrese Znojmo
bez fotografie

U schodiště před kostelem sv. Víta se nachází socha Spasitele, umístěná na vyšším čtyřbokém novodobém soklu. Postava Krista stojí ve strnulém postoji s pravou rukou pozdviženou v gestu žehnání, levá ruka je ohnutá v lokti, dlaň je uražená. Spasitel je oděn do splývavého roucha. Objekt byl přemístěn z volné krajiny do areálu kostela ve...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Při komunikaci, vedoucí z Přímětic na Znojmo, je umístěna socha sv. Aloise z Gonzagy na zděné podnoži, z níž vybíhá do nízkého jehlanu masivní bohatě tvarovaný volutový sokl s vysokou trnoží, na přední straně vybaven dnes již špatně čitelným nápisem v kapitále, původně s chronogramem. Boky soklu zdobí voluty s akantovým květem, římsa je nad mu&scaro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Socha sv. Antonína Paduánského, dříve umístěná u cukrovaru se dnes nachází spolu s dalšími sochami u hřbitovní zdi. Dvoustupňová čtvercová základna nese hranolový sokl, jehož stěny jsou zdobeny rytým rámem redukovaného kasulového tvaru. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou s okosenou horní hranou. Na soklu na čtvercovém plintu je um&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Antonína Paduánského - Jaroslavice (socha)

V obci na travnatém pásu u silnice se nachází socha sv. Antonína Paduánského umístěná na vysokém čtyřbokém soklu. Sokl vyrůstá ze čtvercové základny a je opticky rozdělený na dvě části. Dolní část je ukončena vyloženou profilovanou římsou, horní část je vyšší subtilnější, kónicky se mírně zužuje směre...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, max - 6,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze