Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Znojmo


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 138 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Bantice
 obec v okrese Znojmo

Bantice v letech 1945 - 1990  Po skončení 2. světové války a odsunu zdejších německých obyvatel v letech 1945 - 1946 osídlili obec čeští obyvatelé, zejm. z Francovy Lhoty. V obci až do roku 1954 pracovalo ochotnické divadlo pod vedením Václava Lišky a obec měla také svoji obecní kapelu a obecního bubeníka.Od r. 1970 byla škola uzavřena a děti dojíždí do školy do Prosiměřic nebo do Práče.Obec spadala pod MNV Práče, protože se nejednalo o střediskovou obec, nebyly zde realizovány téměř žádné inve...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bezkov
 obec v okrese Znojmo

Bezkov je starobylá obec. První písemná zmínka je z roku 1252. Nachází se na Jižní Moravě cca 10 km po silnici severozápadním směren od Znojma . Rozkládá se jednak v údolí kolem Gránického potoka a na kopci zvaném Háty. V současnosti má asi 210 obyvatel. Z památek lze jmenovat kapli z roku 1855 zasvěcenou neposkvrněnému početí Panny Marie a poklonu na rozcestí do Mašovic z roku 1799. Ze spolků v obci funguje pouze sbor dobrovolných hasičů, který se každým rokem zúčastňuje soutěží v hasičském úto...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bítov
 obec v okrese Znojmo

Obec Bítov se nachází nad Vranovskou přehradou, přibližně 2 km od hradu Bítov. Rozvoj turismu a nová poloha obce nad jezerem udělala z Bítova atraktivní rekreační lokalitu. V letní sezóně se zde pohybuje velké množství rekreantů, jimž slouží rozsáhlá síť rekreačních a restauračních zařízení. Od centra rekreační oblasti Vranova nad Dyjí je B&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký pokles
Blanné
 obec v okrese Znojmo
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1738. Na území žije 96 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Bohutice
 obec v okrese Znojmo
Bohutice (obec)

Obec Bohutice leží na okraji úvalu s dalekým výhledem do úrodné jihomoravské krajiny. Jsou zemědělskou obcí se staletou tradicí sadařství a vinařství.Katastr Bohutic byl osídlen mnoha kulturami pravěkých lidí. Archeologickými nálezy je dokladována kultura s lineární keramikou, se zvoncovými poháry, hroby unětické, velatické, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Bojanovice
 obec v okrese Znojmo
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1349. Na území žije 186 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Borotice
 obec v okrese Znojmo

Historicky připomínající se Borotice už v r. 1225, tenkrát byly připojeny k farnosti v Křidlovicích. Část Filipov byla založena teprve v r. 1785. Silnicí byly spojeny s Lechovicemi a Křídlovicemi, podél Jevíšovky bývaly rozsáhlé močály, které jsou proměněny v louky. Po dlouhou řadu let vyskytují se v dějepisných pramenech vedle sebe dvojí Borotice - Moravské a Německé. Dnešní Borotice na Znojemsku jsou bývalé Moravské, Německé zanikly za válek Matyáše Korvína s Jiřím Poděbradským. Do r. 1784 byl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Boskovštejn
 obec v okrese Znojmo
Boskovštejn (obec)

Jméno obce Boskovštejn, dříve též Boskův Týn nebo Boskůvtýn a nebo Boskowstejn bylo vysvětlováno jako hrad pana Bočka z Kunštátu, pána na Jevišovicích. Dnešní vzhled obce je dán dlouhým historickým vývojem. Hlavním centrem byla pravděpodobně vodní tvrz, později přestavěná na zámeček se čtyřmi věžičkami. Budova však nakonec sloužila jako skladiště a sýpka. Toto centrum dominovalo hospodářským budovám. Dalším centrem v dolní části obce byl panský dvůr s hospodářskými a správními budovami. Na teras...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Božice
 obec v okrese Znojmo

První zpráva o Božicích se objevuje r. 1225, kdy jsou Božice uvedeny mezi šesti vesnicemi, jejichž desátky byly určeny nově vysvěcenému farnímu kostelu v Křídlovicích. Božic se rovněž dotýkaly spory o příjmy z některých klášterních vesnic. 28.6.1279 byl ve Znojmě urovnán spor mezi kněžickým proboštem Vojslavem a Zdeslavou, dcerou Hartleba z Dubna a vdovou po Markvartu Dlouhém, jehož první manželka Adléta odkázala Božice kostelu kněžickému. Touto smírnou dohodou byly Božice přisouzeny kostelu v ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Břežany
 obec v okrese Znojmo

První písemná zpráva pochází z roku 1228. Na území žije 929 obyvatel. Památky: Zámek č.p. 1, kulturní památka, nyní ústav, Břežany Kostel Zvěstování Panny Marie z roku 1771, kulturní památka, Břežany Sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1714, Břežany Socha sv. Jana Nepomuckého v zámeckém parku, Břežany Socha sv. Floriána z roku 1749 v zámeckém parku, Břežany  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Chvalatice
 obec v okrese Znojmo
bez fotografie

Obec leží nad údolím řeky Dyje,protékající tu směrem k Vranovu nad Dyjí obzvláště členitým meandrovitým kaňonem.   Název obce je snad svázán s osobním Chval,původně Chvaletice,německý název zněl Chwallatitz. Historicky první zmínkou je v roce 1498 listina krále Vladislava II. o potvrzení vlastnictví bítovského hradu a všeho příslušenství Burjanu Bítovskému z Lichtemburka. Vlastní polohou není obec umístěna na místě nejlepším a nejvýhodnějším.Býval tu značný nedostatek čisté pramenité vody a ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chvalovice
 obec v okrese Znojmo

Obec Chvalovice leží nedaleko zemské hranice Moravy a dolních Rakous, 10 km jižně od Znojma v nadmořské výšce 222 m. Je nepochybně starého slovanského založení, ale příchodem německého obyvatelstva do pohraničních oblastí v průběhu kolonizační vlny 13. století se poněmčuje, což se odráží i ve vývoji jejího názvu. Obec čas...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
střední nárůst
Citonice
 obec v okrese Znojmo

Nejstarší dochovaná zmínka o  obci Citonice pochází z roku 1252. Jedná se o listinu, kterou markrabí Přemysl potvrzuje statky klášteru Hradiši sv. Hippolyta. Mezi nimi se objevuje také zboží s lesem, lukou, vinicí a mlýnem, nazývané in villa Cechmicz. Toto zboží, obyčejně vykládané za Citonice, tedy bylo k roku 1252 příslušenstvím křížovníků, kam bylo zakoupeno od Zungelmana. Název obce pochází od osobního jména Citoň, německy Edmic. Další záznam o vsi se objevuje roku 1287. Dne 23. května toho...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
velký pokles
Ctidružice
 obec v okrese Znojmo
Ctidružice (obec)

Doba založení naší obce není známa. První písemná zmínka je z roku 1365, kdy Jiří z Lichtenburka, který vzal od markraběte Jana léno na Bítov, přikoupil od Protiviny ze Ctidružic díl Ctidružic (Czadružic). V roce 1459 držel ves Smil z Lichtenburka, v r. 1464 Jindřich z Lichtenburka, v r. 1529 další Jindřich z Lichtenburka, v r. 1546 Václav mladší z Lichtenburka a v roce 1575 Bohunka Bítovská z Lichtenburka a její manžel Markvart Rájecký z Mírova. Ten byl špatný hospodář, majetek zadlužil a manže...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Damnice
 obec v okrese Znojmo
bez fotografie

 (gen. -ic, lok. v -icích, něm. Damitz) politická a katastrální obec, vesnice, ležící na široké, velmi úrodné rovině 216 m. n. m., již vede silnice ze 4 km. sz. vzdálené Miroslavě. Za městečkem tím na okresu směrem j. a jv. táhne se  téměř bezvadná nízká rovina, k j. nepatrně klesající a vesměs velmi úrodná až za městečko Jiřice, kdež ji přepažuje mírný a úzký pás vyvýšeniny mezi Dolenicemi a Troskotovicemi vystupující. Stavební plocha obce je velmi rozsáhlá a je až podivno, že počet obyvatel je...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Derflice
 část obce v okrese Znojmo
bez fotografie

Derflice jsou jen malá vesnice u Znojma, mezi Načeraticemi a Strachoticemi. Dnes je části okresního města Znojmo. Žije zde trvale asi 120 obyvatel. Nachází se asi 8,5 km na jihovýchod od Znojma. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dobelice
 obec v okrese Znojmo

První písemná zpráva pochází z roku 1260.  Na území žije 271 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dobronice
 část obce v okrese Znojmo

Dobronice (německy Dobronitz) je malá osada, dnes část obce Tavíkovice v okrese Znojmo. Nachází se asi 2,5 km jihozápadně od Tavíkovic. Prochází tudy silnice II/399. Dnes je zde zaevidováno 87 obyvatel. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dobšice
 obec v okrese Znojmo
Dobšice (obec)

"Dobsici" - takto byla zapsána naše ves v zakládací listině premonstrátského kláštera v Louce ze dne 25. října 1190. Ten název je zřejmě odvozen od osobního jména Dobeš, ovšem později byly užívány názvy jiné: Stošíkovičky, Tesswitz - v různých obměnách. Původní pojmenování bylo obci vráceno po vzniku Československ&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dobřínsko
 obec v okrese Znojmo

Dobřínsko je velmi stará osada. První písemná zpráva pochází z roku 1131, kdy přináleželo znojemskému kostelu. Rozkládá se v údolí Dobřínského potoka. Polohou je zřejmě inspirováno i pojmenování obce: staročeské "dobř" znamená totiž údolí nebo kotlina. Ve druhé polovině 13. století tvořilo Dobřínsko samostatný statek v držení místních vladyků píšících se "de Dobrenz" Na listinách z let 1278 a 1298 vystupují bratři Vícemil, Mikuláš, Abel a Jimram Do rodiny snad také patřil také Kadolt z Dobřínsk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max - 7,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze