Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v okresu Semily

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 35                Mapa
Dřevěná zvonice - Vyskeř
 zvonice v okrese Semily
Osmiboká dřevěná zvonice s kamennou podezdívkou pocházející z roku 1750, kdy nahradila původní zvonici z roku 1504. Její současná podoba pochází z roku 1940. Ve zvonici je umístěn zvon Václav. ...

mírný pokles
Evangelický kostel - Křižlice
 kostel v okrese Semily
Objekt byl původně vystavěn jako toleranční modlitebna. Vysvěcen r. 1786. R. 1878 byla přistavěna kostelní věž s příkrou špičatou střechou. Stručné seznámení s historií křížlického sboru Nejstarší zmínka:Nejstarší písemný záznam o obci Křížlice poch&aacut...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple, vystavěná přibližně uprostřed areálu nového hřbitova, na severním okraji obce, cca 150 m východně od silnice do Ohrazenic a Čtveřína. Jednolodní stavba s trojbokým závěrem, orientovaná v ose jih-sever, s osmibokou věží s vysokou jehlancovitou střechou s kovaným křížem, která vyrůstá z ...

mírný pokles
Kaple - Loukov
 kaple v okrese Semily
Stavba kaple Navštívení Panny Marie v Mašově byla schválena v roce 1892? A to nákladem 4000 zlatých. Tehdy samostatnou obcí Mašov, pod kterou spadaly Kadeřavec, Pelešany, Nová Ves, samoty Hořensko, Valdštejnsko a Červený vršek. Vysvěcena byla turnovským děkanem Josefem Svobodou 8. června 1894...

obrovský nárůst
Kaple sv. Huberta - Benecko
 kaplička v okrese Semily
Kaple sv. Huberta - Benecko (kaplička) Architekt Jan Dostál navrhl stavbu eliptického tvaru s konvexně vykrojeným vstupním průčelím. Na štítu nad vchodem najdete reliéf s obecním znakem vytesaný do pískovce, na střeše je vztyčena zvonička s cibulovou věžičkou a křížem na vrcholu. Celková výška stavby je 12 m. Velký o...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Vojtěšice (kostel) Kaple sv. Jana Nepomuckého vystavěna v roce 1905. K vysvěcení došlo v roce 1906. V tomto roce byly také zakoupeny dva zvony a postaven hlavní oltář. R. 1906 zrekvírován větší zvon, nový pořízen r. 1926. V r. 1942 byly opět odebrány zvony pro válečné účely. Nové zvony byly posvěc...

mírný pokles
Kaple svaté Anny - Vyskeř
 kaple v okrese Semily
Kaple v empírovém slohu pochází z roku 1830 a byla postavena nad Svatým hrobem. Ke kapli se na vrchol Vyskeř vine třináct zastavení křížové cesty.  ...

velký nárůst
Kostel - Zálesní Lhota
 kostel v okrese Semily
Kostel - Zálesní Lhota (kostel) Dominantou obce Zálesní Lhota je novogotický kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1884. Obec měla původně jen malý dřevěný kostel se zvonicí, zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Pocházel z roku 1595. Pro značnou sešlost musel být ale zbořen k čemuž došlo r. 1881. Po dobu stavby nového kostela se bohoslužb...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Novorománský kostel s dřevěnou zvonicí, která se zachovala z původního církevního areálu. Objekt byl vystavěn v letech 1914-15 podle návrhu turnovského arch. Karla Salače. Z původního kostela se dochoval raně gotický portálek do sakristie a části plastické výzdoby (svorník aj.) ...

střední pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Horní Štěpanice (kostel) Kostel byl vystavěn v roce 1796 v pozdně barokním slohu. Empírová podoba z 19. stol., kdy byla také přistavěna kostelní věž. Současné varhany v kostele postavila r. 1944 firma Jana Tučka z Kutné Hory. Bohoslužby se konají:  NE  09:00ČT a PÁ  18:00 ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Počátek osídlování Vítkovic spadá do konce 16. století. Samostatnou farností jsou Vítkovice od roku 1787, do té doby patřily pod farnost Poniklá. Kostel sv. Petra a Pavla je umístěný ve svažitém terénu v horní části obce a tvoří velmi výraznou krajinnou dominantu. ...

velký nárůst
Kostel sv. Františka z Assisi - Turnov
 kostel v okrese Semily
Kostel sv. Františka z Assisi - Turnov (kostel) Kostel sv. Františka z Assisi stojí na turnovském centrálním náměstí. Kostel s klášterem založil Maxmilián z Valdštejna, na místě po vyhořelých domech. Kostel s přilehlou trojkřídlou budovou byl dokončen roku 1651. Uvnitř se nacházel ze čtyř stran uzavřený „rajský“ d...

střední pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Poniklá
 kostel v okrese Semily
Jediný ponikelský kostel vystavěný roku 1682 na místě původního dřevěného. Ve věži přistavěné roku 1804 se nachází trojice zvonů, nejstarší z roku 1555. Chrám je zasvěcen svatému Jakubovi Většímu, který je mmj. patronem horníků....

obrovský nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Přepeře (kostel) Pozdně gotická stavba, která nahradila ve 40. a 50. letech 16. století starší, snad dřevěný kostel, charakteristická především asymetrickým dvoulodím a bohatou gotickou a gotizující výzdobou interiéru. Důkaz citlivého spojení historické i historizující archi...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jana Křtitele - Křížlice
 kostel v okrese Semily
Kostel sv. Jana Křtitele - Křížlice (kostel) Empírový kostel pochází z r. 1814. V interiéru jednomanuálové varhany mající 6 rejstříků, křtitelnice od Antonína Suchardy.   ...

střední pokles
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské - Vysoké nad Jizerou (kostel) Původní dřevěný kostelík ze 14. století byl v letech 1725-41 nahrazen současnou barokní jednolodní kamennou stavbou. Jelikož v kostele v průběhu 19. století vypuklo několik požárů, muselo být zařízení kostela postupně obnoveno, stejně tak jako chrámová věž, zvony a hodiny. Z doby před požá...

obrovský nárůst
Pozdně barokní kostel byl slavnostně vysvěcen v roce 1759. Původně na tomto místě stával protestantský dřevěný kostelík, který byl postaven v roce 1598 a v polovině 17. století přestavěn na kamenný. Základní dekret povolující stavbu vystavil v roce 1752 hrabě Ernst Qvido Harrach. V roce 1880 pro&scaro...

velký nárůst
Kostel sv. Mikuláše - Horní Branná
 kostel v okrese Semily
Kostel postavený v 16. st. na místě původního dřevěného. Interiér zahrnuje cínovou křtitelnici. V r. 1740 přistavěna barokní kaple svaté Trojice, ve které se nachází cenný kříž vykládaný perletí. Bohoslužby se konají ve čtvrtek v 17.00 a v neděli v 10.30 hodin. ...

mírný pokles
Kostel sv. Prokopa - Jablonec nad Jizerou (kostel) Zbudován r. 1777 na místě původního dřevěného gotického kostelíku. Jednolodní stavba se čtyřúhelníkovým presbytářem, se sakristií a hranolovitou věží. Na hlavním oltáři socha sv. Prokopa. Bohoslužby se konají: PÁ  18:00SO  17:00 - zimní časSO  18:00&...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice
 kostel v okrese Semily
Kostel sv. Vavřince - Jilemnice (kostel) Kostel se v Jilemnici připomíná poprvé roku 1356. Pravděpodobně stál na stejném místě jako dnešní svatyně. Kostel byl dřevěný (jako veškerá zástavba městečka). Jednalo se asi o bez věžovou stavbu se samostatnou zvonicí. Hrabě Alois Harrach se rozhodl opatřit své rezidenční městečko zděn&yacut...

střední pokles
HODNOCENÍ
90 %
Kostel sv. Vavřince - Tatobity
 kostel v okrese Semily
V roce 1602 zde byl založen kostelík sv. Vavřince, byla to však spíše dřevěná kaple, také zde nebyl stálý kněz. Roku 1714 započala stavba nového kostela a byla dokončena v roce 1753. Na počátku 19. století vedl administraci farnosti národní buditel a spisovatel Antonín Marek. Roku 1884 byla postavena budova fary....

mírný pokles
Zvonička v Bítouchově
 památka v okrese Semily
Zvonička, pocházející z roku 1812, je památkou lidového stavitelství a je postavena v barokním stylu. Je významná vysokou bání, která je pokryta šindelem a naleznete ji v Semilech - Bítouchově. Stojí u obecní cesty na svahu V roce 1911 musela být částečně poopravena a dalších 80 let jen chátrala. V roce 1996 došlo k výrazné rekonstrukci, která této zvoničce vydrží na dalších pěkných pár let! . P...

mírný pokles

    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)