Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v okresu Plzeň-jih

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 55                Mapa
Bývalá kaple Božího těla - Nepomuk
 kaple v okrese Plzeň-jih
Bývalá kaple Božího těla - Nepomuk (kaple) Nevelká jednolodní zděná stavba s obdélnou lodí a půlkruhovým závěrem. Barokní kaple z konce 17. stol. (snad ještě staršího původu) byla zrušena r. 1786, kol. pol. 19. stol. přistavěn z boku obytný dům a ve druhé pol. 19. stol. adaptace kaple na kovárnu. Nepatrná zděná om&iacut...

velký nárůst
Kaple Narození Panny Marie - Borovy
 kaple v okrese Plzeň-jih
Klasicistní kaple byla vystavěna v roce 1834. Nachází se v místě původní kaple Panny Marie z roku 1703. K vysvěcení došlo v roce 1835. Stavba má obdélný půdorys, s portykem na čtyřech toskánských sloupech, je ukončena trojúhelníkovým štítem, na nějž navazuje střecha s viký...

obrovský nárůst
Kaple Panny Marie - Chocenice
 kaple v okrese Plzeň-jih
 Roku 1895 byla na obecní návsi vystavěna pseudorománská kaple Panny Marie. ...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Panny Marie - Jarov
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kaple Panny Marie - Jarov (kaple) Zhruba uprostřed vesnice, na tamním prostranství, stojí kaple zasvětcená Panně Marii. Postavena byla asi v první pol. 19. století. V interiéru údajně pozdně gotická socha světce Štěpána, z poč. 16. století. ...

mírný pokles
Kaple Panny Marie - Srby
 kaple v okrese Plzeň-jih
Opravená a znovu vysvěcená v roce 2004. ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Barbory - Seč
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kaple sv. Barbory - Seč (kaple) Významnou historickou památkou, která leží v blízkosti obce, je kaple sv. Barbory. Tato kaple se nachází ve vzdálenosti asi 1 km  jihozápadně od centra Seče a pochází z konce 17. století.  Kaple sv. Barbory stojí nad léčivým pramenem, při polní cestě do Chocenického &...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kaple sv. Petra a Pavla - Lipnice
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kaple sv. Petra a Pavla - Lipnice (kaple) V Lipnici byla zvonička údajně postavena již na konci 18. století, v té době jimi byly obce vybavovány kvůli nebezpečí požárů. Tato stavba vzala za své v 1. polovině 20. století. Návrh na novou kapli zpracoval známý plzeňský architekt Jan Soukup a byla postavena z darů občanů a z finančních prostředků měst...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Vavřince - Mladý Smolivec
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kaple sv. Vavřince - Mladý Smolivec (kaple) Kaple sv. Vavřince z roku 1887 ...

velký nárůst
Kaple sv. Vintíře - Lázně Letiny
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kaple pochází z roku 1770. Byla postavena nad studánkou nedaleko zámku. Kaple měla dávat studánce léčivou moc. ...

mírný pokles
Kaple sv. Vojtěcha - Nebílovský Borek
 kaple v okrese Plzeň-jih
Barokní kaple, osmiboká centrální stavba, pochází ze 17. století.  Kaple je zastřešena polygonální zvonovitou kopulí s lucernou, předsíň valbovou střechou s polygonální zvoničkou s lucernou a cibulí. ...

mírný pokles
Kaple sv.Jana Nepomuckého - Únětice
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kapličku sv. Jana Nepomuckého najdeme na návsi nedaleko obecního úřadu. Kaple, která byla postavena roku 1885.Na postavení této kaple daroval 200 zlatých Jan Česal bývalý majitel domu č.10. ...

obrovský nárůst
Kaple svatého Vojtěcha - Vrčeň
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kaple svatého Vojtěcha - Vrčeň (kaple) Kaple svatého Vojtěcha se nachází nad cca 1,5 km od obce, cca 200 m vlevo nad cestou vedoucí z Vrčeně na Rožmitál pod Třemšínem (II/191) v lese zvaný "Chlumec". Někdy na sklonku XVI. století dal v těchto místech postavit Adam ze Štenberka, nejvyšší purkrabí království Česk&eacut...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaplička - Hradiště
 kaplička v okrese Plzeň-jih
Původní stav zděné kapličky z předválečné doby byl v kritickém stavu, stavba se hroutila a občané si přáli zbudovat kapličku novou.Jednání o postavení nové kaple bylo započato v roce 1947 za předsedy tehdejšího MNV Josefa Levého a získalo podporu všech lidí v obci. Finančn&iacut...

mírný pokles
Kaplička - Milínov
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kaplička - Milínov (kaple) Kaplička Petra a Pavla  na návsi byla postavena okolo roku 1800. Má zajímavá barokní okna a na střeše zvoničku. Původně patřila obec Milínov pod farnost Chválenice. Při poutní slavnosti v roce 2009 byl panem generálním vikářem Mons. Dr. Robertem Fakenauerem posvěcen znon Petra a Pavla  a obcí orpavený křížek....

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Klášter Chotěšov
 klášter v okrese Plzeň-jih
Svým původem sahá historie obce Chotěšov hluboko do středověku. První písemná zmínka je z roku 1115. V roce 1202 byl Hroznatou založen ženský premonstrátský klášter. Roku 1278, po smrti Přemysla Otakara II. na Moravském poli, vítězné vojsko klášter úplně vyplenilo. Rozkvět kláštera je zaznamenám až v roce 1284 za vlády krále Václava II. V roce 1406 probošt Sulka zorganizoval vojsko proti vpádu Rup...

velký nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Přeštice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Přeštice (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie je barokní kostel, nacházející se ve městě Přeštice v Plzeňském kraji. Nahradil malý gotický kostel z roku 1245 postavený řádem sv. Benedikta z Kladrub, který městečko zakoupil od Anežky Přemyslovny. V první pol. 18. stol. však přestal stačit zástupům věří...

velký pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Seč u Plzně (kostel) Dominantou vesnice Seč je jednolodní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Z původního gotického kostela z 2. poloviny 14. století se do dnešních dnů dochovala jen zvonice a snad části zdiva lodi. V průčelí jsou viditelné sekundárně použité části zdobných gotických ostění. Barokní pod...

střední pokles
HODNOCENÍ
95 %
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Těnovice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Těnovice (kostel) V Těnovicích byl již v 16. stol. farní kostel. Připomíná se v registrech desátků papežských r. 1352. Z farářů nejstarší doby se jako první uvádí Matěj (do r. 1380). V 16. stol. zde již byla katolická fara a r. 1573 se zde připomíná katolický farář Ondřej Lomnický. V&aacut...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Narození Panny Marie - Kotouň
 kostel v okrese Plzeň-jih
Vystavěný v letech 1703 - 1705 stavitelem Antonie Di Maggi na místě původního vyhořelého kostelíka z roku 1475.Ve sklepení je rozsáhlá zachovalá kostnice. Kostel obklopuje hřbitov, v jehož horním rohu stojí nízká barokní zvonice z roku 1696.Jižně od areálu kostela stojí farní budova z roku 1736. Jedná se o hodnotnou ranně barokní budovu, s řadou dochovaných autentických detailů, významně dotvářejí...

mírný pokles
Kostel Narození Panny Marie - Starý Plzenec
 kostel v okrese Plzeň-jih
Areál kostela se nachází při SZ okraji městečka ve vyvýšené poloze, v bývalém podhradí, v části Starého Plzence zvané Malá Strana. Kostel je usazený na nevýrazně spádovanou terasu, která přerušuje poměrně strmý svah klesající k jihu a JZ. Kostel je ob...

mírný pokles
 Tato církevní stavba vznikla patrně na počátku 11. stol. a je tedy po rotundě sv. Petra a Pavla a po kostele Narození Panny Marie na Malé Straně naším nejstarším kostelem. Jeho zakladatelem byl patrně přemyslovský kníže Jaromír, který byl údělným knížetem...

mírný pokles
Kostel sv. Ambrože - Vícov
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Ambrože a ohradní zeď Kostel stojí osamoceně asi 2 km severovýchodně od Přeštic, situován do mírného svahu v blízkosti řeky Úhlavy, ze všech stran obklopen ohradní zdí. Dnešní samota s kostelem a myslivnou je místem zaniklé stejnojmenné vesnice, která byla již ...

velký nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Nepomuk
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jakuba Většího - Nepomuk (kostel) Kostel původně pozdně románský z l. 1142-53 v místech kdysi samostatné vsi Přesanice. Na nejstarší zjistitelnou etapu stavebního vývoje kostela poukazuje jižní portál presbytáře. Lze ho považovat za pozdně románský ze 2. čtvrtiny 13. století. Do jaké míry je v presbytáři a př&i...

střední pokles
Kostel sv. Jakuba Většího - Prusiny
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jakuba Většího - Prusiny (kostel) ...

mírný nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Jana Evangelisty - Blovice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jana Evangelisty - Blovice (kostel) Vystavěn v letech 1760-67. R. 1844 a r. 1939 prošel objekt kostela rozsáhlejšími opravami. Obdélníková loď má ve východní části výrazný centrální prostor, který je rozšířen bočními kaplemi a půlkruhovým presbytářem. Nad západním průčel&i...

velký nárůst
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk (kostel) Kostel byl postaven podle datace na hlavním portálu v roce 1688. V letech 1734 – 1738 (údaj převzatý z literatury) byla provedena rozsáhlá přestavba, s níž je více či méně hypoteticky spojovaná osobnost Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Do jaké míry však byl při ní raně barokn&iacut...

mírný pokles
HODNOCENÍ
85 %
Kostel byl postaven pravděpodobně v letech 1722 – 1726, snad podle návrhu J. Santiniho. Okolo termínu stavby a architekta panuje mnoho nejasností a pravděpodobně i záměn. Podle některých autorů měl být stavitelem Jan Blažej Santini Aichl, uváděný jako J.B. Santiny nebo také jako G. Santiny - Giovanni Santini Aichl, ten v&scaron...

mírný pokles
Kostel sv. Martina - Chválenice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel sv. Martina - Chválenice (kostel) Jen málo obcí v naší vlasti se může vykázat tak významným uměleckým architektonickým dílem jako Chválenice. Autorem zdej­šího farního kostela je totiž největší architekt českého baroka, K. I. Dienzenhofer. Uměleckohistorická věda mohla tuto stavbu zařadit do jeho d&ia...

velký nárůst
Kostel sv. Máří Magdalény - Stod
 kostel v okrese Plzeň-jih
Filiální kostel byl vysvěcen na místě původní kaple 20. srpna 1567. Přestavba na trojlodní kostel s věží proběhla v letech 1841-43. Vybavení interiéru je převážně barokní. Konají se zde pravidelné nedělní bohoslužby. ...

mírný pokles
Kostel sv. Michala archanděla - Dožice
 kostel v okrese Plzeň-jih
Kostel stojící severozápadně od zámku na vrchu Kamýk, Kostel sv. Michaela Archanděla se nachází severozápadně od zámku v dominantní poloze na kopci Kamýk. Byl postavený nákladem Maurice Chanovského z Dlouhé Vsi v roce 1575. V roce 1906 – 1907 vyzdoben znaky maltézských vel...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, max - 2,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)