Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Olomouc


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 162 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Arnoltice
 část obce v okrese Olomouc
bez fotografie

Arnoltice  jsou malou vesničkou, která spadá k obci Huzová. Nachází se asi 4 km na severovýchod od Huzové. V roce 2009 zde bylo evidováno 42 adres a počet zrvalých obyvatel není znám. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1317. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Babice
 obec v okrese Olomouc

Babice jsou vesnicí velmi starou, původně byly součástí šternberského panství. Poprvé se připomínají již v roce 1228. Farní kostel zde stál již v roce 1339. Roku 1405 darovala Anna (vdova po Petru z Kravař) Babice i s přilehlými obcemi augustiniánskému klášteru ve Šternberku, k jehož žerotínskému statku patřily až do roku 1784. V roce 1474 obdržel řád augu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Benkov
 osada v okrese Olomouc
bez fotografie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1343. Obec byla osadou Střelic. V Benkově můžeme najít kapli Panny Marie, mariánský sloup z roku 1742 a kamenný kříž. Od roku 1774 má obec svou vlastní školu. Na benkovském kopci Křibu se ještě na konci 19. století dobývala železná ruda; dodnes tu stojí kříž na paměť dolů a horníků....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bezděkov
 osada v okrese Olomouc
bez fotografie

V současnosti patří pod obec Bouzov. Bezděkov je malá vesnice v kopci na levém břehu Třebůvky. Obec se poprvé připomíná v historických pramenech z roku 1382. Až do roku 1848 patřila k panství žadlovickému. Poté byla začleněna do okresu Zábřeh, a teprve v roce 1960 došlo k jejímu připojení k Bouzovu. Než zde byla v roce 1913 otevřena vlastní škola, býval Bezděkov přiško...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bílá Lhota
 obec v okrese Olomouc

Bílá Lhota je tzv. středisková, spádová obec a je součástí západní uzávěry Hornomoravského úvalu. Výběžek Zábřežské pahorkatiny od jihozápadu (ukončený Třesínem) a výběžek Nízkého Jeseníku od severu zde vytváří mezi obcemi Řimice a Madeč bránu, kterou do Hormomoravského úvalu vstupuje od západu řeka M...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Bělidla
 městská část v okrese Olomouc
Bělidla (městská část)

Obec Bělidla, od r.1919 městská část Olomouce se 763(2005) obyvateli se nalézá v severovýchodní části Olomouce, na pravém břehu řeky Bystřice. Úzké uličky s přízemními domky dávají této části Olomouce ráz pěkné předměstské vesnice a při toulkách vám většina názvů uliček připomene české dějiny. Jsou tu ulice Libušina, Roh&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bělkovice - Lašťany
 obec v okrese Olomouc
Bělkovice - Lašťany (obec)

Jako Bělkovice - Lašťany obec existuje teprve od roku 1960, kdy došlo ke sloučení dvou původně samostatných obcí Bělkovice a Lašťany. B ě l k o v i c e Z nejstarších archeologických nálezů vztahujících se k Bělkovicím byla registrována sekyrka, pocházející z eneolitu (kolem 2000 př. n. l.) První písemná zmínka o Bělkovicích pocház&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Bílsko
 obec v okrese Olomouc
Bílsko (obec)

Přestože první písemná zmínka o obci Bílsko pochází až z konce 16.století, dá se předpokládat, že původní osada byla založena ve století čtrnáctém souběžně s okolními vesnicemi. Známý historik Ladislav Hosák uvádí, že se obec připomíná k roku 1349, bohužel však necituje prameny, z nichž tuto informaci čerpal. Nejstarším písemným dokumentem, který měla vesnice v obecní truhlici, byla listina daná na Chudobíně na Hromnice roku 1672. Tou Ondřej Leopold Volčinský, svobodný pán z Volčína, pán na Chu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Blatec
 obec v okrese Olomouc

Blatec leží asi devět kilometrů na jih od Olomouce na mírně zvlněné rovině, která se svažuje na východ k řece Moravě (n. v. 207 metrů) a na západ k říčce Blatě (n. v. 213 metrů); nejvyšší nadmořská výška ve vsi činí 224 metrů. Na západ od vesnice vede silnice, spojující Olomouc s Tovačovem, železniční stanice Blatec se nachází na trase Olomouc Nezamyslice....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bohuňovice
 obec v okrese Olomouc

První písemně doložený záznam o existenci obce Bohuňovice sahá až do 11. století. Zmínka o naší obci se objevuje v základní listině kláštera Hradisko, která byla sepsána knížetem Ottou a jeho manželkou Eufemií a odevzdána prvnímu opatovi kláštera Janovi 3. 2. 1078. V listině se píše, co olomoucký kníže ze svého maj...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
obrovský nárůst
Bouzov
 obec v okrese Olomouc
Bouzov (obec)

V malebné krajině posledních výběžků Drahanské vrchoviny, v severozápadní části okresu Olomouc, leží obec Bouzov. Bouzov nese jméno patrně po svém zakladateli Búzovi z Búzova, který byl prvním známým držitelem obce počátkem 14. století. Ten dal také postavit zdejší hrad, jenž měl střežit obchodní stezku vycházející z Olom...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
58 %
stgnace
Brníčko
 osada v okrese Olomouc
bez fotografie

První obec, která byla s Uničovem sloučena již v roce 1960. Do roku 1848 se obec dělila na část patřící šternberským Lichtenštejnům a část patřící klášteru a špitálu sv. Ducha v Litovli a po jeho zániku městu Litovli. Za třicetileté války sdílela obec trpké osudy Uničova a po ní převládlo německé obyvatelstvo. Hlavním zdrojem obživy bylo zemědělství, později zde byla uvedena do provozu cihelna, jež vyráběla cihly a střešní krytinu až do roku 1945. Život obyvatel vesnice významně ovlivnila výstav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Bukovany
 obec v okrese Olomouc

Obec Bukovany, jež leží v těsné blízkosti Olomouce, jsou poprvé zmiňovány v roce 1131. Tehdy "olomoucký biskup Jindřich Zdík vysvětil nový kostel svatého Václava a Bukovany připadly právě, tomuto olomouckému kostelu darem. Později patřila část obce k olomouckému knížecímu hradu a sloužila k vydržování královských lovčích. Roku 1223 byly Bukovany zpr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bystročice
 obec v okrese Olomouc
bez fotografie

Jak dokládají archeologické nálezy, spadají počátky osídlení katastru dnešních obcí Bystročic a Žerůvek až do období neolitu - mladší doby kamenné. Zdejší kraj byl díky výhodným klimatickým podmínkám a úrodné sprašové půdě dlouhodobě osídlen také v mladší a pozdní době bronzové a halštatské. Během tisíciletí tu tak žili lidé mnoha rozličných kultur - např. lineární, moravské malované, zvoncovitých pohárů, popelnicových polí, laténské, patrně také římské... Nejstarší dochovaná zmínka o samotné ob...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký pokles
Bystrovany
 obec v okrese Olomouc
Bystrovany (obec)

Bystrovany - leží v rovině pod posledním výběžkem Jeseníků na obou březích řeky Bystřice, asi 6 km východně od krajského města Olomouc. Její význam je dán charakterem a polohou ve vztahu k přírodnímu prostředí, okolním obcím a výbornou dopravní dostupností. Podle prvního písemného dokladu z r. 1277 byla vesnice majetkem kláštera Hradis...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
obrovský nárůst
Břevenec
 osada v okrese Olomouc
bez fotografie

Břevenec (dříve Hřbinec, německy Triibenz) je vesnice, část obce Šumvald v okrese Olomouc. V roce 2009 zde bylo evidováno 141 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 327 obyvatel ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední pokles
Březina
 osada v okrese Olomouc
bez fotografie

Březina je malá vesnice, část obce Luká v okrese Olomouc. Nachází se asi 2,5 km na severozápad od Luké. V roce 2009 zde bylo evidováno 34 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 23 obyvatel. Březina je také název katastrálního území o rozloze 2 km2....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Březové
 osada v okrese Olomouc
bez fotografie

cca 160 obyvatel předseda osadního výboru: František Navrátil, Březové 51 kolem vede cyklotrasa č. 51 z Litovle na Olomouc možnost koupání na nedaleké pískovně v Nákle kulturní dům, knihovna s internetem hřiště pro volejbal, fotbalové hřiště, betonový stůl na stolní tenis hostinec u kulturního domu, možnost posezení venku obchod se smíšeným zbožím kaple vodovod, plynofikace ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
64 %
velký pokles
Charváty
 obec v okrese Olomouc
bez fotografie

Obec Charváty - místní části Charváty, Drahlov, Čertoryje. Nejstarší částí jsou Čertoryje - první zmínka pochází z ro ku 1234, mladšími částmi jsou Drahlov a Charváty z let cca 1347 - 1357. Rozsah obydleného území čítá 253 domy, kata- strální území cca 850 ha zahrnuje polnosti, louky, polní cesty a lesní pozemky. Katastrem obce protéká řeka Morava, jejíž šíře dosahuje 55 m a je domovem vodním živočichům - labutím, divokým kachnám, vodním slípkám, zpěvnému ptactvu a rybám. Morava je zároveň prost...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký nárůst
Cholina
 obec v okrese Olomouc
bez fotografie

Obec Cholina leží na okraji Hanácké roviny v podhůří zalesněného vrchu Rampach asi 5 km jižně od města Litovle. Starobylé osídlení tohoto kraje dokládají četné archeologické nálezy. V písemných pramenech je poprvé připomínána již roku 1131, kdy její část patřila olomoucké kapitule. Později se vesnice ocitla v rukou drobných ivětších feudálů. Roku 1546 ji Václav Haugvic z Biskupic prodal městu Olomouci, které zůstalo jejím vlastníkem až do zrušení poddanství v roce 1848. Od roku 1850 byla Cholin...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, max - 9,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze