Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Uherské Hradiště


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 71 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Babice
 obec v okrese Uherské Hradiště

Obec Babice se rozkládá v rovině 8 km od Uherského Hradiště, na pravém břehu řeky Moravy v severní části Dolnomoravského úvalu, na katastru 660ha, v nadmořské výšce 181 - 185m. V západní části přechází do oblasti Chřiby, na východě je ohraničena řekou Moravou. V obci žije přes 1700 obyvatel. Název obce znamená ves lidí Babových. První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval velehradskému cisterciáckému kláštěru obilné a vinné desátky. K velehradské...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bánov
 obec v okrese Uherské Hradiště

Obec Bánov leží v malé kotlince v podhůří Bílých karpat asi 7km od Uherského Brodu směrem k česko-slovenské hranici. Obcí prochází hlavní silnice E50 z Brna na Slovensko. Podle posledního sčítání lidu žije v Bánově 2100 obyvatel. Bánov, který byl Maxmiliánem II. povýšen na městečko, má velmi bohatou historii.Arche­ologický průzkum z roku 1941 a později z počátku padesátých let dokázal podle nálezů, že zde žil lid t.zv. maďarovsko-větéřovské kultury.V době Velkomoravské říše zde stála součást vel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bílovice
 obec v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Pravěk Každá z těch asi 1500 lidských generací, postupně žijících na území tohoto regionu, který je součástí středního Pomoraví, vepsala svým způsobem do povrchu této části země kus své historie, kterou v současné době poznáváme mluvou archeologických nálezů a které v souhrnu tvoří celé dějiny tohoto regionu. Toto dílo přírody, poznáváné lidstvem od nejdávnějších dob své samostatné existence postupně využívali lovci zvěře, zemědělci, výrobci, ale také kupci procházející územím regionu ze vzdále...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boršice
 obec v okrese Uherské Hradiště

První písemná zmínka o Boršicích je z roku 1220. Dokumentem, v němž se o Boršicích mluví, je listina olomouckého biskupa Roberta ze srpna roku 1220 určená velehradskému klášteru. Biskup v ní potvrzuje darování desátků ze všech vesnic a dalšího majetku, který klášter vlastní nebo bude v budoucnu vlastnit. Mezi 21 výslovně jmenovanými vesnicemi jsou uvedeny i Boršice (Borsiz). Z výčtu vesnic zmíněné listiny však nevyplývá nic bližšího o starších osudech obce. Tento otazník nám poodhaluje falsum z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
mírný pokles
Boršice u Blatnice
 obec v okrese Uherské Hradiště

Obec Boršice u Blatnice se nachází v jihovýchodní části okresu Uherské Hradiště, v údolí Boršického potoka v nadmořské výšce 298 m. Rozkládá se na ploše 1162 ha. V současné době obývá obec 860 obyvatel. Větší část území obce leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Za nejstarší písemnou zprávu o Boršicích lze považovat listinu Hartmana z Holenštejna z roku 1283. Počátky školství v Boršicích můžeme klást do počátků 18. století. Svědectvím o něm je tzv. Boršický kancionál, který byl psán a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Bystřice pod Lopeníkem
 obec v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Obec se nachází jihovýchodně od Uherského Brodu v podhůří Bílých Karpat, v nadmořské výšce 365 metrů. Je rozložena v úvalu řeky Bystřičky. Nejstarší písemné záznamy sahají do roku 1374, kdy však byla osada ještě součástí sousedního Bánova a od roku 1405 je, spolu s tvrzí Ordějov, samostatnou obcí. Na celkové rozloze obce 1 343 ha se podílí téměř 700 ha (52%) zemědělská, 537 ha (39%) lesní půda, 12 ha zabírají vodní plochy. Nyní je většina zemědělské půdy obhospodařována zemědělským družstvem se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Břestek
 obec v okrese Uherské Hradiště

Obec Břestek se nachází ve Zlínském kraji, necelých 10 km západně od Uherského Hradiště. Leží na úpatí Chřibů v nadmořské výšce 238 m v malebném údolí Zlechovského potoka. Nachází se na spojnici mezi obcemi Buchlovice a Velehrad, obcemi s nejvýznamnějšími památkami regionu. Je oblíbenou chatařskou oblastí chřibsk&e...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Březolupy
 obec v okrese Uherské Hradiště

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1261. Hradiště a Zlín ( rozhraní mezi Slováckem a Valašskem ) na potoce Březnici. Obec má v současnosti 1657 občanů (k 31.12.2008), v obci je v provozu obecní úřad s matrikou , základní a mateřská škola, pošta, kostel, hřbitov, víceúčelová hala s kinem, knihovna, zdravotní středisko s l&eacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
stgnace
Březová
 obec v okrese Uherské Hradiště
Březová (obec)

Obec Březová se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy, na úpatí Velkého Lopeníku. Osada Březová byla založena pravděpodobně ve 14. století, první zmínky o její existenci pochází z roku 1325, první písemná zpráva pak z r. 1351. Dominantou obce je chrám sv. Cyrila a Metoděje, který je chráněnou památkou. Ve...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dolní Němčí
 obec v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Dolní Němčí je kvetoucí obcí na Moravském Slovácku s téměř 3.000 obyvateli, která leží 17 km jihovýchodně od Uherského Hradiště a 9 km jižně od Uherského Brodu. Velká většina obyvatel bydlí v rodinných domcích. V posledních desetiletích zde byla vybudována všechna veřejně prospěšná zařízení jako kanalizace, vodovod, zdravotní zařízení, sportovní areál, škola, mateřská škola, restaurace, kulturní dům, obchodní středisko a plynofikace. V roce 2006 byla dokončena stavba domu s chráněnými byty a pe...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Drslavice
 obec v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

O počátcích obce se můžeme jen dohadovat, není zde nějaké "od" s přesným datem založení, koneckonců ani u většiny našich měst tomu tak není. S určitostí však na místě, kde leží dnešní Drslavice, existovalo osídlení už v době prehistorické, jak dokazují příležitostné archeologické výzkumy. Poměrně významný byl v letech 1954 - 55 nález depotu nástrojů a šperků z doby bronzové (tj. 1900 - 700 př. Kr.) Našlo se zde i sídliště lidu popelnicových polí. Z doby nám časově bližší, by se mělo pod Oborou,...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Částkov
 obec v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

mírný pokles
Horní Němčí
 obec v okrese Uherské Hradiště

Obec Horní Němčí se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy, na úpatí Velké Javořiny. Osada Němčí byla založena pravděpodobně v polovině 13. století, první písemný doklad o její existenci je z roku 1261. V současnosti má obec 850 obyvatel a nachází se v ní více než 380 rodinných domů. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla z 18. století, který je řazen mezi kulturní památky. V obci je rovněž zachováno několik typicky lidových staveb. Horní Němčí leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Hostějov
 obec v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Již od nejstarších dob bylo naše okolí osídleno. Nejbližší archeologické nálezy z doby kamenné jsou v Osvětimanech a Syrovíně. Podle znění místních názvů (toponym) dovozují historici vznik sídel s koncovkou -OV na dobu mezi léty 1100 až 1200. Lidové podání klade vznik Hostějova do „doby cyrilometodějské“, kronika obce vzpomíná i vliv řeholníků z hory Sv. Klimenta nebo existenci hospody a vsi u tvrze Chlum na Chvístech při staré cestě přes Chřiby. Úsměvný je výklad vzniku názvu obce, podle něho...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Hostětín
 obec v okrese Uherské Hradiště

Obec Hostětín leží na úpatí Bílých Karpat v údolí potoka Kolelač. Žije zde přibližně 240 obyvatel. Svou proslulost obec získala díky realizaci velkého množství projektů, založených na využívání místních zdrojů a technologií šetrných k životnímu prostředí. Funguje zde kořenová čistírna odpadních vod a většinu domů vytápí obecní výtopna na dřevní štěpku. Na několika domech jsou nainstalovány sluneční kolektory a od roku 2000 občanské sdružení Tradice Bílých Karpat vyrábí v místní moštárně jablečný...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hradčovice
 obec v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Obec Hradčovice, ležící v Poolšaví, vznikla na jedné z křižovatek starých obchodních a vojenských cest, směřujících do Čech, Slezska a Uher. Počátky sahají do 11. století a patří mezi nejstarší historicky známé vesnice okresu Uherské Hradiště. Předchůdcem obce bylo snad velkomoravské hradiště Bolegradica.Není proto divu, že údolí Hradčovského potoka, od severu chráněné oblými zalesněnými kopci s nivou řeky Olšavy na jihu, se stalo kolébkou a domovinou mnoha generací. Tímto krajem procházely hord...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Huštěnovice
 obec v okrese Uherské Hradiště

Obec Huštěnovice je stará zemědělská a dříve známá chovatelská obec. Leží na rovině v údolí řeky Moravy v severní části moravského Slovácka, 5 km severně od okresního města Uherské Hradiště na vrstevnici 181,5 a výše. Archeologické nálezy potvrzují sídliště starých Slovanů, který uzavíral okruh kmenov&eacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
velký nárůst
Jalubí
 obec v okrese Uherské Hradiště

Obec Jalubí, obec s hrnčířskou tradicí, se rozkládá asi 5 km severozápadním směrem od Uherské Hradiště na severovýchodním úpatí Chřibů. Obcí protéká Jalubský potok. Obec vznikla v letech 1250-1265 na velehradském panství, později patřila k Napajedlům, poté krátce k Buchlovicím a od roku 1621 opět k Velehradu. Ve 14. století byl v Jalub...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký nárůst
Jankovice
 obec v okrese Uherské Hradiště

Obec Jankovice na Uherskohradišťsku byla založena 1.února 1648 hrabětem z Rottalu, tehdejším majitelem napajedelského panství. Při založení byla obec pojmenována Janíkovice. Podle sirotčích register z r.1675 a ještě r.1694 byla obec nazvána Janová. Od r.1715 si obec uchovala jméno Jankovice. V témže roce patřilo k panství napajedelskému 14 obcí. Mimo Jankovic to byly Košíky, Kudlovice, Kvítkovice, Otrokovice, Sazovice, Spytihněv, Sušice, Šarovy, Tlumačov, Topolná, Záhlinice, Žlutava a Napajedla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký pokles
Javorovec
 osada v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Místní část Javorovec byla dříve samostatná obec. Od roku 1960 osada obce Mistřice. Nachází se v nadmořské výšce 282 m. Poprvé se připomíná v seznamu osad platících k hradišťskému mostu v roce 1372....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, max - 4,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze