Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v okresu Praha hl.m.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 135                Mapa
Anežský klášter - Praha 1
 klášter v okrese Praha hl.m.
Anežský klášter - Praha 1 (klášter) Anežský klášter je soubor staveb založený Václavem I. v letech 1233 až 1234 pro jeho sestru Anežku. Klášter původně sloužil řádu klárisek. Roku 1556 se zde usídlili dominikáni, později se stal obydlím chudiny. Soubor kláštera tvoří tyto části: Klášterní kostel sv. Františka, Klášter minoritů, Čtvercový ambit, Velké klášterní křídlo, Klášterní kuchyně, Loď ženského kostela, kaple sv. Maří Magdalén...

střední pokles
HODNOCENÍ
60 %
Betlémská kaple - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Betlémská kaple - Praha 1 (kaple) Kaple, jako středisko reformního hnutí a českých kázání, byla postavena v I. 1391-1394. Na jejím založeni a vybudování se zvláště podílel královský dvořan Hanuš z Mühlheimu a staroměstský konšel Kříž. Pro staveniště kaple byla kromě zahrady zabrána i část veřejného pozemku se studnou (zachována v kapli) a část hřbitova staršího farního kostela sv. Filipa a Jakuba. V I. 1402-1413 byla Betlémská kap...

mírný pokles
HODNOCENÍ
64 %
Bývalá kaple je barokní centrální jednolodní stavba z let 1717 až 1719, která byla postavena na místě morového hřbitova. Hřbitov byl zrušen v roce 1842. Za francouzské okupace Prahy v letech 1741 až 1742 zde bylo pohřbeno několik tisíc francouzských vojáků. Dnes se zde nachází kon...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Břevnovský klášter - Praha 6
 klášter v okrese Praha hl.m.
Břevnovský klášter - Praha 6 (klášter) Benediktínský klášter v Břevnově byl založen roku 993 pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Pobožným. Břevnovský klášter byl první mužský klášter na českém území vůbec. V 11. století byl v areálu kláštera postaven první kamenný kostel. Jeho krypta se pod dnešní bazilikou zachovala dodnes. Později byl na jeho místě postaven gotický kostel. Břevnovský klášter utrpěl velké škody z...

stgnace
HODNOCENÍ
60 %
Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1 (kostel) Nejvýznamnější sakrální stavbou pravého vltavského břehu je bezesporu staroměstský kostel Matky Boží před Týnem, zvaný Týnský chrám. Své jméno dostal podle otýněného čili ohrazeného místa, Týnského dvora, kterému se také říkalo Ungeld. Tento dvůr sloužil od poloviny 13. století cizím kupcům, kteří sem přicházeli přenocovat a později platit clo. Kostelík P. Marie je však starší, prvně je zmiňován z...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Chrám sv. Mikuláše - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Chrám sv. Mikuláše - Praha 1 (kostel) Vrcholně barokní architektura chrámu sv. Mikuláše je považována za jednu z nejcennějších staveb baroka na sever od Alp. V místech dnešního chrámu stával původně gotický trojlodní kostel stejného zasvěcení z r. 1283, kolem něhož se rozkládal hřbitov a fara se školou. R. 1625 odevzdal císař Ferdinand II. kostel jezuitskému řádu a ten v jeho sousedství vystavěl svou kolej. Počítalo se rovněž se stavb...

střední nárůst
HODNOCENÍ
30 %
exhortní kaple městské vychovatelny - Praha 8 (kaple) V areálu nemocnice Na Bulovce, západně od zámečku Rokoska stojí budova bývalého špýcharu pravděpodobně z poloviny 18. století. Na tomto návrší se v jejím blízkém okolí rozprostírala vinice Rokoska s usedlostí. Roku 1903 byla Rokoska koupena pražskou obcí a zřízena zde městská vychovatelna. Potřeba vyvolala rozšíření tohoto ústavu, v roce 1907 započala východním směrem výstavba nové městské vychov...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Husův sbor - Praha 10-Vršovice
 kostel v okrese Praha hl.m.
Husův sbor - Praha 10-Vršovice (kostel) Stavba je inspirovaná funkcionalismem s prvky konstruktivismu. Pochází z r. 1930. Dominuje jí mohutná čtyřboká věž (vysoká téměř 26 m), je zakončena stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. Autory návrhu stavby byly arch. Karel Truksa a Pavel Janák. Sbor je jedním z prvních objektů v Praz...

stgnace
Husův sbor - Praha 5-Zbraslav
 kostel v okrese Praha hl.m.
Husův sbor na Zbraslavi byl postaven v letech 1938 až 1939 podle autorů Vejvody a Vachaty....

velký nárůst
Husův sbor Církve čs. husitské - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel byl vystavěn v letech 1925–1927 jako bohoslovecká kolej a sídlo úřadu patriarchy a zakladatele Církve československé (později Církve československé husitské), dr. Karla Farského. Autorem návrhu stavby byl architekt Jiří Stibral. Jedná se o desetipodlažní objekt s mírně předsunutou 42-me...

mírný pokles
Jubilejní synagoga - Praha 1
 synagoga v okrese Praha hl.m.
Jubilejní synagoga - Praha 1 (synagoga) Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga – s pokladem, se kterým se nemůže chlubit žádný jiný židovský chrám na světě. Synagoga je sice nejmladší synagogou, nacházející se na území pražské Židovské obce, zato je mnohem větší, než všechny ostatní...

střední pokles
Kaple Božího hrobu - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kaple Božího hrobu - Praha 1 (kaple) Kaple Božího hrobu byla postavena v Petřínských sadech v roce 1732 podle vzoru jeruzalémského hrobu knězem Norbertem Saazerem.       ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
60 %
Kaple Božího hrobu - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kaple Božího hrobu byla postavena v Petřínských sadech v roce 1732 podle vzoru jeruzalémského hrobu knězem Norbertem Saazerem....

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Panny Marie Šancovní v hradbách - Praha 2 (kaple) Jedná se o malou kapli obdélníkového půdorysu s krátkým, pětiboce uzavřeným presbytářem. Kaple byla poprvé zmíněna v roce 1352. Původně byla tato kaple s nápisem "AVE MARIA" na průčelí určena pro umístění sochy Panny Marie Loretánské, která byla roku 1784 přemístěna do kostela sv. Petra a Pavla....

mírný pokles
Kaple sv. Anny - Praha 4
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kaple sv. Anny - Praha 4 (kaple) Kaple pochází z r. 1881. Byla vybudována podle projektu Josefa Misterky, stavitele z Dolní Krče. Na začátku 90. let 20. stol. získal kapli sbor Církve československé husitské. V letech 1992-93 byla ke kapli ze severní strany dostavěna sborová budova dle návrhu ing. Palocha. ...

střední pokles
Barokní kaple pochází z roku 1712. Roku 1867 ji zakoupila obec se záměrem zřídit zde márnici, k tomuto účelu sloužila až do roku 1970. V současnosti se v kapli nachází muzeum.   ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Máří Magdalény - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kapli zbudoval r. 1635 Jan Dominik de Barifis na klášterní vinici cyriaků pro vinaře z letenských vinic a voraře. R. 1784 v rámci josefínských reforem zrušena, obnovena a vysvěcena r. 1908. R. 1956 přesunuta na stávající místo. ...

střední pokles
Kaple sv. Václava - Praha-Suchdol
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kaple sv. Václava - Praha-Suchdol (kaple) Koncem 17. století vypukl v Suchdole mor a pro mrtvé byl v roce 1680 vyhrazeno pohřebiště severně od Suchdola. Na morovém hřbitově byla postavena nejprve v roce 1704 zvonička a později kaple sv. Václava. Dal ji postavit suchdolský rychtář Martin Ježek. Roku 1755 byla rozšířena, ale za císaře Josefa II. roku 1786 byla zru&scaro...

mírný pokles
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Praha 1 (kostel) Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha je hlavní a největší pražský chrám. Je to trojlodní gotická katedrála s příčnou lodí, ochozem a věncem kaplí za chórem a s třemi věžemi. Východní část obsahující chór s kaplemi a velkou zvonovou věž je původní stavba gotického období. Západní část - průčelí s věžemi - byla přistavěna v 19. a 20. století. Chrám stojí na místě rotundy z 10. století, nahrazené román...

střední pokles
HODNOCENÍ
76 %
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Praha 1 (kostel) Kostel Nanebevzetí Panny Marie je součástí komplexu Strahovského kláštera. Jedná se o opatský chrám. V jádru trojlodní románská bazilika byla dokončena v roce 1182 a později několikrát přestavěna. Dnešní vzhled pochází z let 1743 až 1752. Zařízení, malby i sochařská výzdoba chrámu je dílem předních barokních umělců z doby po polovině 18. století. V kostele jsou umístěny mohutné varhany z roku 1746...

velký pokles
Klášterní kostel Panny Marie Andělské - Praha 1 (kostel) Kostel Panny Marie Andělské je součástí stavebního komplexu bývalého kapucinského kláštera. Byl zřízen jako prostá jednolodní stavba s pravoúhlým kněžištěm v roce 1600 na ploše bývalé Lobkovické zahrady. Zařízení kostela kapucinského typu je jednoduché z poloviny 17. století....

střední nárůst
HODNOCENÍ
80 %
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech je součást komplexu bývalého kláštera voršilek a bývalého špitálu Sv. Antonína. Vynikající barokní stavba z roku 1720 až 1729 je první církevní stavbou Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Obrazy od Jana Kryštofa Lišky z roku 1701 sem byly přeneseny počátkem 20. století ze zbořeného kostela Sv. Vojtěcha u Prašné brány. Vlevo od kostela se nachází klášterní budova...

mírný pokles
Klášterní kostel Sv. Markéty - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Markéty v Břevnově stojí v areálu Benediktinského kláštera. Je to jednolodní sálová stavba s prodlouženým chórem, vrcholné dílo českého baroka. Byl postaven podle plánu Kryštofa Dientzenhofera mezi léty 1708 až 1735. Oltářní obrazy jsou dílem Petra Brandla. Archeologický průzkum v letech 1965 až 1969 odhalil v tomto kostele předrománskou kryptu z doby kolem roku 1040, která představuje ...

mírný pokles
Klausova synagoga - Praha 1
 synagoga v okrese Praha hl.m.
  Na pozemku přikoupeném ke starému židovskému hřbitovu tehdejším primasem Mordechaiem Maiselem byla vystavěna budova skládající se ze tří částí, klausur (klaus = cela, místnost z latinského claustrum). Odtud jméno synagogy. Jednu část založil rabi Löw pro vysokou školu talmudu, druhá byla modlitebnou a třetí byla určena pro rituální lázeň (mikve) a pro péči o nemocné. R. 1689 celý objekt vyhořel...

mírný pokles
Komunitní centrum Matky Terezy - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Komunitní centrum Matky Terezy - Praha 4 (kostel) Komunitní centrum Matky Terezy najdeme v blízkosti stanice metra Háje. Jedná se o moderní církevní komplex, jenž byl vybudován v letech 2005 - 2006. Stavba byla uskutečněna podle plánů architektky Vítězslavy Rothbauerové, která předložila nejlepší návrh z 10 dodaných plánů, které vypraacovali oslovení architekti. Vnitřní výzdoba je z větší části dílem akademického malíře Pavla Šlégla, kříž v kaply...

obrovský nárůst
Kostel Jana Nepomuckého - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Jana Nepomuckého - Praha 2 (kostel) Kostel sv. Jana Nepomuckého Na skalce je vrcholná barokní centrální stavba z let 1730 až 1739 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Na hlavním kostelním oltáři je plastika Jana Nepomuckého z roku 1682 od Jana Brokoffa. Jedná se o dřevěný model pro sochu na Karlově mostě....

obrovský nárůst
Novorománský kostel byl postaven v letech 1911-12 jako kaple Matky Boží. Je to stavba s věžičkou a několika vitrážovými okny s jmény donátorů z řad místních starousedlíků. Největší z oken se nachází v průčelí. Bohoslužby se konají: NE  10:30 mše sv.ST  17:45&nbs...

mírný pokles
Kostel Nanebevzeti Panny Marie - Praha 12
 kostel v okrese Praha hl.m.
Původní gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech byl v roce 1648 vypálen. Z gotické etapy výstavby je zachován pouze portál v interiéru. Definitivní podobu kostel získal roku 1871 podle návrhu architekta Schweiwla. V blízkosti kostela se nachází čtyřboká zděná zvonice se zkosenými nárožími....

mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolních Počernicích vznikl jako románská stavba kolem roku 1200. Kolem roku 1358 byl upraven goticky a v roce 1887 přestavěn v novorománském slohu....

velký nárůst
Kostel Narození Páně - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Narození Páně - Praha 1 (kostel) Loreta je bývalé poutní místo s kaplemi a kostelem Narození Páně. Svatou chýši či loretánský domek, z let 1626 až 1627, nechala postavit hraběnka Kateřina z Lobkovic. Průčelí Lorety bylo přestavěno v letech 1720 až 1722 Kryštofem a Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem. Součástí průčelí je věž s proslulou zvonkohrou od hodináře Petra Neumanna z roku 1694. V patře budovy je umístěn Loretánský poklad, což...

střední nárůst
Na přelomu 18. a 19. století vznikly v Malé Chuchli lázně. Přirozené centrum souboru budov tvořil kostel P. Marie, který vznikl ve 13. století a v roce 1774 byl výrazně barokně přestaven....

střední pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Nejsvětější Trojice - Praha 1 (kostel) Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici patřil původně klášteru trinitářů. Byl postaven v roce 1713 architektem Octaviem Broggiem jako trojlodní halová stavba s kopulí. Vedle průčelí vpravo zdobí kostel socha od Josefa Michala Brokoffa...

obrovský nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Původně gotický kostel sv. Antonína zmiňovaný již v roce 1359 byl zničen roku 1420. Na jeho místě byl nově postaven v letech 1728 až 1729 barokní kostel Nejsvětější trojice, jako jednolodní prostá stavba. V roce 1781 až 1782 byl na východní straně prodloužen, nově zaklenut a doplněn věží. Zařízení kostela je soudobé barokní....

velký pokles
Kostel Nejsvětějšího Salvátora - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Salvátora je součástí areálu Klementina. Byl založen roku 1578 na zdivu gotického kostela sv. Klimenta....

střední nárůst
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha 3
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - Praha 3 (kostel) Monumentální stavba, inspirovaná Noemovou archou, byla realizována v letech 1928-32 podle návrhu známeho slovinského architekta Josipa Plečnika. Podmanivému exteriéru sálového chrámu s obdélníkovým půdorysem vévodí široká hlavní věž jihoevropskéh...

mírný nárůst
Kostel Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově - Praha 2 (kostel) Kostel Panny Marie a Karla Velikého na Karlově byl založen roku 1350 jako součást významného areálu kláštera augustiniánů kanovníků. Byl vybudován dle saské kaple Karla Velikého. Je to osmiboká stavba zaklenutá jediným klenebním útvarem na hvězdicovité žebrované osnově....

velký nárůst
HODNOCENÍ
85 %
Kostel Panny Marie pod řetězem - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie pod řetězem - Praha 1 (kostel) Kostel Panny Marie pod řetězem byl založen jako kostel řádu maltézských rytířů spolu s klášterem v roce 1158. Původní románské trojlodí se dochovalo pouze jako torzo v nádvoří před kostelem. Výzdoba interiéru pochází z doby kolem roku 1740. Kostel zdobí mnohé okrasné mříže ze 17. a 18. století. Ve štítu je pozdně gotická socha Madony z roku 1500. V kostele jsou umístěny obrazy Karla Škréty a plast...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Panny Marie Sněžné - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie Sněžné - Praha 1 (kostel) Kostel Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí byl založen spolu s klášterem karmelitánů roku 1347 Karlem IV. Jedná se o největší kostel po chrámu sv. Víta. Dokončen byl pouze chór v roce 1397, který je i tak nejvyšší kostelní stavbou Prahy. Sehrál významnou úlohu v husitském revolučním hnutí, kdy zde kázal mluvčí chudiny Jan Želivský, který tu byl také v roce 1422 pohřben. V interiéru je největ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
55 %
Kostel Panny Marie U alžbětinek - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie U alžbětinek - Praha 2 (kostel) Kostel Panny Marie U alžbětinek je podélná barokní stavba z let 1724 až 1725 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Stavba s prostým věžovým průčelím stojí v jedné frontě s bývalým klášterem. Ke kostelu byla přistavěna kaple sv. Tekly, vyzdobená bohatými štukami a malbami. Oltářní obraz je od Ignáce Raaba....

střední nárůst
HODNOCENÍ
50 %

    Strana: 1, 2, 3, 4, max - 4,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)