Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v okresu Praha hl.m.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 135 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Anežský klášter - Praha 1
 klášter v okrese Praha hl.m.
Anežský klášter - Praha 1 (klášter)

Anežský klášter je soubor staveb založený Václavem I. v letech 1233 až 1234 pro jeho sestru Anežku. Klášter původně sloužil řádu klárisek. Roku 1556 se zde usídlili dominikáni, později se stal obydlím chudiny. Soubor kláštera tvoří tyto části: Klášterní kostel sv. Františka, Klášter minoritů, Čtvercový ambit, Velké klášterní křídlo, Klášterní kuchyně, Loď ženského kostela, kaple sv. Maří Magdalény, Kostel sv. Salvátora, Kaple sv. Barbory, Ohradní zeď, Dům abatyše....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
mírný pokles
Betlémská kaple - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Betlémská kaple - Praha 1 (kaple)

Kaple, jako středisko reformního hnutí a českých kázání, byla postavena v I. 1391-1394. Na jejím založeni a vybudování se zvláště podílel královský dvořan Hanuš z Mühlheimu a staroměstský konšel Kříž. Pro staveniště kaple byla kromě zahrady zabrána i část veřejného pozemku se studnou (zachována v kapli) a část hřbitova staršího farního kostela sv. Filipa a Jakuba. V I. 1402-1413 byla Betlémská kaple působištěm M. Jana Husa (1371-1415). Na Husova kázání, pronikavě kritizující společenské poměry, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
64 %
mírný pokles
bez fotografie

Bývalá kaple je barokní centrální jednolodní stavba z let 1717 až 1719, která byla postavena na místě morového hřbitova. Hřbitov byl zrušen v roce 1842. Za francouzské okupace Prahy v letech 1741 až 1742 zde bylo pohřbeno několik tisíc francouzských vojáků. Dnes se zde nachází koncertní síň ATRIUM. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Břevnovský klášter - Praha 6
 klášter v okrese Praha hl.m.
Břevnovský klášter - Praha 6 (klášter)

Benediktínský klášter v Břevnově byl založen roku 993 pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. Pobožným. Břevnovský klášter byl první mužský klášter na českém území vůbec. V 11. století byl v areálu kláštera postaven první kamenný kostel. Jeho krypta se pod dnešní bazilikou zachovala dodnes. Později byl na jeho místě postaven gotický kostel. Břevnovský klášter utrpěl velké škody za husitských válek. Obnovou a barokní přestavbou prošel po třicetileté válce a pak zvláště v první p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední pokles
Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Chrám Matky boží před Týnem - Praha 1 (kostel)

Nejvýznamnější sakrální stavbou pravého vltavského břehu je bezesporu staroměstský kostel Matky Boží před Týnem, zvaný Týnský chrám. Své jméno dostal podle otýněného čili ohrazeného místa, Týnského dvora, kterému se také říkalo Ungeld. Tento dvůr sloužil od poloviny 13. století cizím kupcům, kteří sem přicházeli přenocovat a později platit clo. Kostelík P. Marie je však starší, prvně je zmiňován zároveň se špitálem roku 1135. Jeho tehdejší podobu zatím neznáme. Během 13. století se stal farním k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
Chrám sv. Mikuláše - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Chrám sv. Mikuláše - Praha 1 (kostel)

Vrcholně barokní architektura chrámu sv. Mikuláše je považována za jednu z nejcennějších staveb baroka na sever od Alp. V místech dnešního chrámu stával původně gotický trojlodní kostel stejného zasvěcení z r. 1283, kolem něhož se rozkládal hřbitov a fara se školou. R. 1625 odevzdal císař Ferdinand II. kostel jezuitskému řádu a ten v jeho sousedství vystavěl svou kolej. Počítalo se rovněž se stavbou nového kostela. Teprve v I. 1704-1711 postavil K. Dienzenhofer chrámovou lod' se západním průčelí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
30 %
střední pokles
exhortní kaple městské vychovatelny - Praha 8 (kaple)

V areálu nemocnice Na Bulovce, západně od zámečku Rokoska stojí budova bývalého špýcharu pravděpodobně z poloviny 18. století. Na tomto návrší se v jejím blízkém okolí rozprostírala vinice Rokoska s usedlostí. Roku 1903 byla Rokoska koupena pražskou obcí a zřízena zde městská vychovatelna. Potřeba vyvolala rozšíření tohoto ústavu, v roce 1907 započala východním směrem výstavba nové městské vychovatelny (č.p. 830). V témže roce byl špýchar přeměněn v exhortní síň. Za tím účelem odstranil se půvo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Husův sbor - Praha 10-Vršovice
 kostel v okrese Praha hl.m.
Husův sbor - Praha 10-Vršovice (kostel)

Stavba je inspirovaná funkcionalismem s prvky konstruktivismu. Pochází z r. 1930. Dominuje jí mohutná čtyřboká věž (vysoká téměř 26 m), je zakončena stylizovaným čtverhranným kalichem a křížem. Autory návrhu stavby byly arch. Karel Truksa a Pavel Janák. Sbor je jedním z prvních objektů v Praze, který byl vybudován za použití metody předpjatého betonu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Husův sbor - Praha 5-Zbraslav
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Husův sbor na Zbraslavi byl postaven v letech 1938 až 1939 podle autorů Vejvody a Vachaty....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Husův sbor Církve čs. husitské - Praha 6
 kostel v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kostel byl vystavěn v letech 1925–1927 jako bohoslovecká kolej a sídlo úřadu patriarchy a zakladatele Církve československé (později Církve československé husitské), dr. Karla Farského. Autorem návrhu stavby byl architekt Jiří Stibral. Jedná se o desetipodlažní objekt s mírně předsunutou 42-metrovou věží, která je zakončena jednoduchou střechou ve tvaru jehlanu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Jubilejní synagoga - Praha 1
 synagoga v okrese Praha hl.m.
Jubilejní synagoga - Praha 1 (synagoga)

Jeruzalémská (Jubilejní) synagoga – s pokladem, se kterým se nemůže chlubit žádný jiný židovský chrám na světě. Synagoga je sice nejmladší synagogou, nacházející se na území pražské Židovské obce, zato je mnohem větší, než všechny ostatní. Nenajdeme ji nikdy jinde, než na Novém Městě v Jeruzalémské ulici. Jubilejn&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Božího hrobu - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kaple Božího hrobu - Praha 1 (kaple)

Kaple Božího hrobu byla postavena v Petřínských sadech v roce 1732 podle vzoru jeruzalémského hrobu knězem Norbertem Saazerem.       ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
obrovský nárůst
Kaple Božího hrobu - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kaple Božího hrobu byla postavena v Petřínských sadech v roce 1732 podle vzoru jeruzalémského hrobu knězem Norbertem Saazerem....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaple Panny Marie Šancovní v hradbách - Praha 2 (kaple)

Jedná se o malou kapli obdélníkového půdorysu s krátkým, pětiboce uzavřeným presbytářem. Kaple byla poprvé zmíněna v roce 1352. Původně byla tato kaple s nápisem "AVE MARIA" na průčelí určena pro umístění sochy Panny Marie Loretánské, která byla roku 1784 přemístěna do kostela sv. Petra a Pavla....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Anny - Praha 4
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kaple sv. Anny - Praha 4 (kaple)

Kaple pochází z r. 1881. Byla vybudována podle projektu Josefa Misterky, stavitele z Dolní Krče. Na začátku 90. let 20. stol. získal kapli sbor Církve československé husitské. V letech 1992-93 byla ke kapli ze severní strany dostavěna sborová budova dle návrhu ing. Palocha. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Barokní kaple pochází z roku 1712. Roku 1867 ji zakoupila obec se záměrem zřídit zde márnici, k tomuto účelu sloužila až do roku 1970. V současnosti se v kapli nachází muzeum.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv. Máří Magdalény - Praha 1
 kaple v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Kapli zbudoval r. 1635 Jan Dominik de Barifis na klášterní vinici cyriaků pro vinaře z letenských vinic a voraře. R. 1784 v rámci josefínských reforem zrušena, obnovena a vysvěcena r. 1908. R. 1956 přesunuta na stávající místo. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Václava - Praha-Suchdol
 kaple v okrese Praha hl.m.
Kaple sv. Václava - Praha-Suchdol (kaple)

Koncem 17. století vypukl v Suchdole mor a pro mrtvé byl v roce 1680 vyhrazeno pohřebiště severně od Suchdola. Na morovém hřbitově byla postavena nejprve v roce 1704 zvonička a později kaple sv. Václava. Dal ji postavit suchdolský rychtář Martin Ježek. Roku 1755 byla rozšířena, ale za císaře Josefa II. roku 1786 byla zrušena a zpustla. Roku 1807 ji koupil suchdolský mlynář Karel Trojan, opravil ji a svě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Praha 1 (kostel)

Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha je hlavní a největší pražský chrám. Je to trojlodní gotická katedrála s příčnou lodí, ochozem a věncem kaplí za chórem a s třemi věžemi. Východní část obsahující chór s kaplemi a velkou zvonovou věž je původní stavba gotického období. Západní část - průčelí s věžemi - byla přistavěna v 19. a 20. století. Chrám stojí na místě rotundy z 10. století, nahrazené románskou bazilikou. Byl založen v roce 1344 jako gotická katedrála, budovaná Fracouzem Matyášem z Arrasu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
76 %
velký nárůst
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Praha 1 (kostel)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je součástí komplexu Strahovského kláštera. Jedná se o opatský chrám. V jádru trojlodní románská bazilika byla dokončena v roce 1182 a později několikrát přestavěna. Dnešní vzhled pochází z let 1743 až 1752. Zařízení, malby i sochařská výzdoba chrámu je dílem předních barokních umělců z doby po polovině 18. století. V kostele jsou umístěny mohutné varhany z roku 1746, na které hrál při náštěvě Prahy Wolfgang Amadeus Mozart. V r. 1992 udělil kostelu papež Jan Pavel ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max - 7,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze