Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v okresu Náchod


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 21 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Bystrý
 hradiště v okrese Náchod
bez fotografie

Terénní zbytky nevelkého sídla založeného ve 13. století a zaniklého požárem ve 14. století. Tvořilo jej lehce opevněné jádro oddělené od šíje valem a příkopem. Hnavní stavbou byla dřevěná věž na kamenné podezdívce. Jediná prokazatelná zmínka v pramenech pochází z roku 1534, kdy je uváděn „Bystrý hrad zbořen...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Dolní Adršpach
 zámek v okrese Náchod
Dolní Adršpach (zámek)

Menší šlechtické sídlo vystavěné na přelomu 16. a 17. století. Adamem Bohdaneckým z Hodkova, později upravován. Uprostřed obce v malém parku stojí dvoupatrová, zčásti podsklepená budova zámku ze smíšeného zdiva s vápennou omítkou. Barevnost: bílá, architektonické články a přízemí okrové. Je to obdéln...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
60 %
střední nárůst
Dolní Adršpach
 zřícenina hradu v okrese Náchod
Dolní Adršpach (zřícenina hradu)

Hrad vznikl asi v polovině 13. století jako královský zboží. V roce 1354 se dostal do držení Hanuše z Andršpachtu. V letech 1359 - 1362 patřil Albertovi ze Skalice a v letech 1362 - 1372 patřil Tasovi z Rýzmburka. V roce 1401 získal hrad Hynek z Dubé a z Náchoda. Po roce 1427 obsazen tábority, kteří odtud plenili sousední Slezko. Podobně se dálo i později, takže jej roku 1447 Slezané...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Malá Skalice - Česká Skalice
 tvrz v okrese Náchod
bez fotografie

Tvrz vznikla ve 14. století, naposledy se připomíná roku 1573 jako zámek....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Meziměstí
 zámek v okrese Náchod
Meziměstí (zámek)

Bývalá tvrz, která od roku 1434 patřila k broumovskému klášteru. V letech 1728 - 38 byl na zakázku broumovského opata Otmara Zinkeho zámek přestavěn pravděpodobně K. I. Dientzenhoferem na barokní. Obdélný, patrový, s mansardovou střechou, obě hlavní průčelí členěna výraznými středními a bočními rizality. Nad jižním portálem kartuše s aliančn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Náchod
 zámek v okrese Náchod
Náchod (zámek)

První zmínka o Náchodsku pochází z poloviny 11. století, kdy český kníže Vratislav II. uspořádal při svém tažení do Slezska roku 1068 na blízkém Dobeníně volbu pražského biskupa. V 11. a 12. století existovala zřejmě strážní osada v blízkosti zemské brány zvané Branka, v místě dnešního Starého Města. Samotný hrad a pravděpodobně i město Náchod založil Hron z rodu Načeraticů v polovině 13. století. Hrad byl postaven při zemské obchodní stezce v blízkosti česko-kladské hranice a měl proto velký st...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný nárůst
Nové Město nad Metují
 zámek v okrese Náchod
Nové Město nad Metují (zámek)

Zámek v Novém Městě nad Metují je součástí městské památkové reservace a nachází se v západním rohu náměstí. Byl postaven společně s městem, původně jako pozdně gotický hrad, který měl město chránit. Farní pamětní kniha uvádí, že základní kámen budoucího města a hradu byl položen 10. srpna roku 1501 ve dvě hodiny odpoledn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Ratibořice
 zámek v okrese Náchod
Ratibořice (zámek)

Díky Babičce Boženy Němcové je zámek znám především jako letní sídlo vévodkyně Kateřiny Bedřišky Vilemíny Benigny Zaháňské. Jako jednopatrový barokní zámeček s kaplí ve stylu malých italských letohrádků ho dal roku 1708 postavit majitel náchodského panství Vavřinec Piccolomini. V 18. století k němu přibylo jednopatrové křídlo pro hosty a služebnictvo. Kateřina Zaháňská nechala v r. 1880 zámek přebudovat v moderní empírové sídlo, když zdědila Náchod a Ratibořice po svém otci vévodovi Petru Kurons...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
60
stgnace
Skály
 zámek v okrese Náchod
bez fotografie

Typické barokní venkovské sídlo, které je dějištěm románu Skály a Skaláci Aloise Jiráska. Areál zámku Bischofstein se nachází v obci Skály, přímo pod masivem skal na kterém je vystavěný stejnojmenný skalní hrad, nazývaný však též Skály, anebo Katzenstein. Vlastní zámeček byl vystavěný v roce 1666 kr&a...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Střmen
 zřícenina hradu v okrese Náchod
Střmen (zřícenina hradu)

Hrad založen snad po pol. 13. stol. Rubínem ze Skalice (v pramenech uváděn spolu s bratrem Petrem a Bohušem k r. 1241-1250), první nepochybná písemná zmínka je z r. 1348, kdy je v Majestas Carolina uváděn jako hrad nezcizitelný, byť za jistých okolností zastavitelný. R. 1381 koupil Střmen Hynek z Dubé, který stál za husitských válek na straně katolické, což bylo ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Teplice nad Metují
 dolní zámek v okrese Náchod
Teplice nad Metují (dolní zámek)

Dolní zámek z roku 1664 byl postaven baronem Zikmundem Schmiedlem ze Schmieden. Zahradní zeď je zdobena plastikami z Braunovy školy v Kuksu. Zámek je hodnotnou ukázkou raně barokního zámku s vrcholně barokní fasádou a bohatou štukovou výzdobou, doplněný sochařskou výzdobou připisovanou dílně M. Brauna. Nedílnou součást areálu tvoří i zámecký pa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Teplice nad Metují
 horní zámek v okrese Náchod
bez fotografie

Renesanční Horní zámek, který nechal 1599 zbudovat Václav Bohdanecký z Hodkova - dnes sídlo radnice.Postaven v roce 1599 Václavem Bohdaneckým z Hodkova, obnoven v roce 1877. Jedná se o hodnotnou renesanční stavbu s přístavbou z 19. stol. Stavba se dochovala s řadou hodnotných renesančních prvků, čímž výrazně oživuje historický akcent centra intravilánu malého mě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Tvrz Studnice
 tvrz v okrese Náchod
bez fotografie

Studnice leží 6 km západně od Náchoda. Budova bývalé tvrze je zrekonstruována a svou podobou již panské sídlo nepřipomíná. V současnosti je bývalá tvrz v majetku obce Studnice a je v ní umístěn obecní úřad. Poprvé je doložena r. 1447 jako majetek Jana Straky z Nedabylic a Studnice Po něm držel Studnici jeho syn Petr a po jeho smrti v roce 1505 Studnice připadla jeho nejmladšímu synovi Jiřímu. V té době se prvně uvádí studnická tvrz. Strakové z Nedabylic drželi tvrz až do roku 1643, kdy byla Vác...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Tvrz Velký Třebešov
 tvrz v okrese Náchod
bez fotografie

Tvrz ve Velkém Třebešově vznikla asi až v polovině 16.stol., kdy tu sídlil Jan Chvalkovický. Po připojení k náchodskému panství tvrz sloužila jako hospodářská budova dvora. R. 1827 byl dvůr zrušen a tvrz byla změněna na hostinec. Dnes je budova bývalé tvrze soukromým obytným domem čp. 1. Je to obdélníková přizemní budova, kde v interiéru jsou dosud zachovány valené klenuté sklepy a v přízemí křížové a valené klenby. Samostatný mléčný sklep, který patřil k tvrzi, byl v r. 1968 přestavěn na rodinn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zámek Chvalkovice
 zámek v okrese Náchod
bez fotografie

Na skalnatém ostrohu nad koupalištěm, na místě bývalé tvrze, stojí chvalkovický zámek. Tvrz která se připomíná již ve 14.stol., byla postavena z kamene a částečně sroubena ze dřeva. Patřila pánům Chvalkovic, v 15.stol. ji převzali páni z Hustířan, pak přešla do rukou Jana staršího Dobřenského z Dobřeni, který ji koupil v roce 1600. Za vlády Dobřenských, patrně někdy před rokem 1768, byl na místě tvrze postaven Ferdinandem Rudolfem Dobřenským zámek s vysokou střechou a věží. Při opravách v roce 1...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Zámek Stárkov
 zámek v okrese Náchod
bez fotografie

Renesanční zámek byl postaven kolem roku 1544 Bernardem Žehušickým z Nestajova. K obnovení došlo po roce 1582 a dále byl přestavěn v letech 1681 - 1691 svobodným pánem z Kaiserštejna. Areál šlechtického sídla s dvoupatrovou hlavní budovou složitého stavebního vývoje s renesančními kořeny a významnou raně barokní přestavbou, do dnešn&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zámek Velichovky
 zámek v okrese Náchod
bez fotografie

Postaven nejspíše po roce 1603 Hannibalem z Valdštejna, několikrát podstatně upraven. Dvoukřídlý, patrový, na hlavním průčelí trojúhelníkový štít s erbem....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zřícenina Frymburk - Nový Hrádek
 hrad v okrese Náchod
Zřícenina Frymburk - Nový Hrádek (hrad)

 Hrad Frymburk byl založen zřejmě někdy počátkem 14. století dnes již neznámým zakladatelem. Vzhledem k rozsahu stavby nemohl být investorem žádný bezvýznamný šlechtic, ale některý z významných feudálů té doby.  Hrad se skládal z mohutné okrouhlé věře mimořádně silných zdí o  průměru cca 18 m, s plným přízemím a prvním patrem, dále z hradby horního hradu, budovy dvou podélných paláců při severní a jižní hradbě, brány pro pěší od západu a z předhradí (dolního hradu). Kolem hradu byla vybudována s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
75 %
velký pokles
Zřícenina hradu Červená hora
 zřícenina v okrese Náchod
bez fotografie

Založen před rokem 1291 Sezimou, vypálen a pobořen husity roku 1427 a zřejmě neobnoven. Od roku 1601 se uvádí jako pustý. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
velký nárůst
Zřícenina Rýzmburk
 zřícenina hradu v okrese Náchod
bez fotografie

Založen kolem roku 1300 pány erbu třmene, jimž patřil až do počátku 15. století Po roce 1544 přestavěn renesančně Bernardem Žehušickým z Nestajova, opuštěn kolem roku 1600; z velké části rozebrán při stavbě ratibořického zámku....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst


    Strana: 1, 2, max - 2,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze