Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v okresu Náchod


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 71 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Broumovský klášter - Broumov
 klášter v okrese Náchod
Broumovský klášter - Broumov (klášter)

Broumovský klášter je pro svoji architektonickou a kulturní hodnotu zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky. Areál stojí v těsné blízkosti náměstí, v severovýchodní části Broumova, na nejvyšším místě skalního ostrohu nad řekou Stěnavou.Dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Chrám sv.Mikuláše - Jaroměř
 kostel v okrese Náchod
bez fotografie

Chrám sv. Mikuláše je nejstarší stavbou ve městě, je cennou památkou české lucemburské a vladislavské gotiky. Založen byl počátkem 14. století a stal se součástí městského opevnění, dostavěn byl v druhé polovině 15. století. Do dnešní podoby byl upraven při rekonstrukci počátkem 20. století. Hlavní oltář s obrazem sv. Mikuláše pochází z let 1770-72, řezbářská výzdoba je dílem místního řezbáře M.Kupky. Cínová křtitelnice s figurální výzdobou pochází z roku 1518. V podzemí se nachází gotická krypt...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Dřevěný kostel sv. Jana Křtitele - Slavoňov (kostel)

Jméno Slavoňov dostala obec patrně po zakladateli prvního kostela a obce „arcijáhnu“ Slavoňovi který působil v Hradci Králové a okolí kolem roku 1167 (arcijáhen byl titul vysokého církevního představitele jako je v dnešní době např. biskup). Nejstarší dochovaný zápis, kterým lze doložit původ obce je však poněkud mladší. Pocház&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední pokles
Evangelický kostel - Hronov
 kostel v okrese Náchod
bez fotografie

Modlitebna byla vybudována v letech 1875-1876. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Farní kostel sv. Petra a Pavla - Broumov (kostel)

Farní kostel sv. Petra a Pavla je poprvé připomínán v r. 1258, z kamene byl postaven ve 14. stol., v roce 1679 zahájena barokní přestavba kostela, v hrubé stavbě dokončená v roce 1680, nástavba věže nese datum 1682. Vnitřní zařízení bylo obnoveno po požáru v roce 1757. V hradební zdi proti hlavnímu vchodu jsou zasazeny náhrobní kameny ze 16. a 17. stol. ze zrušené...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Husův sbor - Náchod
 kostel v okrese Náchod
bez fotografie

Kostel se nachází nedaleko centra u hlavní Pražské ulice. Postaven byl v letech 1925-29 v neoklasicistním až funkcionalistickém stylu dle projektu arch. Bohumila Kuchaře. Na šesti oknech v lodi kostela jsou figurální vitráže s křesťanskými náměty jejichž jejichž autorem je pražský malíř Karel Skála. Kostel je ve správě Církve československé husitské. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Hřbitovní kaple - Brzice
 kaple v okrese Náchod
Hřbitovní kaple - Brzice (kaple)

Hřbitov a hřbitovní kaple v Brzicích vystavená roku 1898, opředená legendou o svém založení Příběh o výstavbě obecního hřbitova – citace z kroniky obce, r. 1971 a 1973: „Hřbitov i hřbitovní kaple postaveny byly r. 1898. Původně měl hřbitov stát na Žďárkově poli u silnice na pravé straně ve směru od vesnice proti cestě, která vede od Kunových k silnici. Majitel nechtěl pozemek p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hřbitovní kaple sv. Josefa - Proruby
 kaple v okrese Náchod
Hřbitovní kaple sv. Josefa - Proruby (kaple)

Hřbitovní Kaple svatého Josefa je římskokatolická kaple v osadě Proruby, která je částí obce Brzice. Patří do farnosti Hořičky. Kaple z druhé poloviny 19. století je vystavěna v pseudogotickém slohu. Kaple je vysvěcena a mohou se v ní konat bohoslužby, pravidelné bohoslužby se však nekonají. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Hřbitovní kostel Panny Marie - Broumov (kostel)

Hřbitovní kostelík Panny Marie je jedinečná památka lidového stavitelství v Broumově uprostřed místního hřbitova. Kostel je jednou z nejstarších dřevěných sakrálních staveb ve Střední Evropě a je pozoruhodný svou architekturou i výmalbou interiéru. O tom, jak kostel vypadal původně, nevíme nic, snad kromě toho, že byl postaven ze dřeva. Byl spálen při oblé...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple - Brzice
 kaple v okrese Náchod
bez fotografie

Kaple vystavěná na obecní návsi roku 1764 jako památka obětem moru, kterému podlehla velká část obyvatel obce; ke kapli byla v roce 1929 dostavěna věžička a od roku 1991 je na ní umístěno automatické zvonění, které každodenně ve 12 hodin zvoní poledne a v 19 hodin klekání. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple - Lhota pod Hořičkami
 kaple v okrese Náchod
bez fotografie

Kaple stojí v jihozápadní části obce Lhota pod Hořičkami. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple - Šestajovice
 kaple v okrese Náchod
bez fotografie

Kaple u hřbitova....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple . Dolní Radechová
 kaple v okrese Náchod
bez fotografie

Kaplička postavená roku 1869 stojí u usedlosti č.100. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Bolestné matky Boží - Olivětín (kaple)

 Na místě dnešní kaple stávala od roku 1601 původně dřevěná kaple. Tu zděnou nechal v roce 1701 vystavět opat broumovského kláštera Otmar Daniel Zinke. Autorství kaple bylo tradičně připisováno Kryštofu Dientzenhoferovi, ale je to nepravděpodobné, neboť Dientzenhofer byl stálým architektem opata až od roku 1710. Přestavba kaple proběhla v roce 1753. Barokní čtvercová stavba se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Panny Marie - Kramolna
 kaple v okrese Náchod
bez fotografie

Barokní kaple Panny Marie byla vystavěna v 18. století a  později byla novodobě upravována, především vnitřek kaple....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple Panny Marie Lurdske - Božanov
 kaple v okrese Náchod
Kaple Panny Marie Lurdske - Božanov (kaple)

Obec Božanov se nachází na nejjižnějším cípu Broumovského výběžku na východním úpatí Broumovských stěn. Asi 2 km odtud, v blízkosti polské státní hranice, stojí v lese nad studánkou malá poutní kaple, která je zasvěcena Panně Marii Lurdské. Cesta k ní je obklopena kamennými zastaveními křížové cesty. Kaple p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple Panny Marie Sněžné - Hlavňov
 kaple v okrese Náchod
Kaple Panny Marie Sněžné - Hlavňov (kaple)

Vrcholně barokní kaple na pěticípém půdorysu v prostředí pískovcových skal, dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Stavba v dominantní poloze na okraji kuesty Broumovských stěn, jejíž působení zásadně oslabuje okolní vysoký les. Kaple postavena na kamenné podezdívce z hrubě opracovaných kvádrů, samotná kaple postavena z jemně opracovaných pohle...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
stgnace
Kaple sv. Anny - Dědov
 kaple v okrese Náchod
Kaple sv. Anny - Dědov (kaple)

Pozdně barokní kaple, nechal ji zbudovat r. 1775 Herr von Zwida, majitel první zdejší manufaktury. Zděná kamenná kaple apsidou je orientovaná na jih. Barokní s autentickým vročením. Je jednou z nejstarších staveb tohoto druhu v regionu.  Byla rekonstruována v roce 1992. Kaple zděná z kamene, na kamenném základu, apsidou orientovaná na jih, průčelím na sever. Kapl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Hřbitovní kaple sv. Cyrila a Metoděje byla dostavěna a vysvěcena roku 1865. Interiér kaple zdobí dva obrazy kosteleckého rodáka, akad. malíře Gustava Vacka: Bolestná Panna Marie na oltáři a Panna Marie s Ježíškem ve slávě při vchodu do kaple. Zajímavostí jistě jsou i varhany z roku 1873, které po nedávné opravě a doplnění rejstříkové dispozice, mohou být využívány nejen k liturgickým účelům, ale i jako koncertní nástroj. Tato kaple se nachází na hřbitově....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, max - 4,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze