Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v okresu Kroměříž


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 53 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Chrám Panny Marie na Svatém Hostýně
 kostel v okrese Kroměříž
Chrám Panny Marie na Svatém Hostýně (kostel)

Vznikl na základě barokní pověsti zaznamenané vlasteneckým knězem jezuitou B. Balbínem. První kapli na Hostýně s obrazem Panny Marie Ochranitelky pořídili asi havíři dolující v hostýnských horách železo a stříbro. Ve své původní podobě se dochovala do roku 1658, poté byla pro zvyšující se počet poutníků rozšířena. Nynější velkolepý poutní chrám byl vybudován v barokním slohu majitelem bystřického panství Františkem Antonínem z Rotttálu v letech 1721 - 1748, patrně podle projektu kroměřížského ar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Chrám Trojice svaté - Rusava
 kostel v okrese Kroměříž
Chrám Trojice svaté - Rusava (kostel)

V Rusavě jsou dva kostely - evangelický a katolický a lidé zde vždy žili ve vzájemné náboženské snášenlivosti.V rusavské evangelické farnosti působili většinou faráři slovenského původu. Z nich se nejvýznamnějším způsobem do života obce zapsal Daniel Sloboda, který zde působil v letech 1837 až 1888. Byl to pokrokový vlastenec a významný botanik. Po revolučním roce 1848 zde ukrýval slovenské vlastence. Zasloužil se o postavení evangelické školy, fary a kostela. Chrám Trojice svaté byl postaven po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kroměříž (kostel)

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází v historickém jádru města Kroměříže na Riegrově náměstí.V dávné minulosti se zde rozkládala ves s tržištěm časem nazývaným Spodní rynek, Nový rynek, Zelný trh, Koňský trh - a od počátku 20. století právě Riegrovo ná...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
bez fotografie

Kostel byl vybudován v roce 1744 stavitelem Tomášem Sturmem st. V letech 1789 a 1833 byl poničen požáry. Při obnově v 19. století byla vystavěna nová věž. Jednolodní stavba, k odsazenému pravoúhle zakončenému presbyteriu na severní straně přiléhá čtyřboká sakristie s oratoří. Hlavní oltář pochází ze druhé poloviny 18. století.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Farní kostel sv. Vavřince - Koryčany
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Uprostřed městečka Koryčany stojí farní kostel, zasvěcený sv. Vavřinci, jehož starobylá socha je umístěna ve výklenku nad hlavním vchodem. Kdy a kým byl postaven, není známé. První zmínka je z roku 1350. Kostel nezůstal ušetřen různých pohrom (válek a požárů), což je patrné i z jeho slohu. Původní sloh byl opravami, přístavbami a přestavbami úplně setřen. Dnešní pochází z 2. poloviny 17. století. Na exteriéru kostela jsou vidět znaky bývalých majitelů Koryčan: pánů S...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Jurkovičova křížová cesta
 křížová cesta v okrese Kroměříž
bez fotografie

Křížová cesta těsně pod vrcholem Hostýnu je dílem architekta Dušana Jurkoviče. Je významnou architektonickou součástí celého hostýnského komplexu. Byla postavena v reakci na negativní kritiku tzv. staré křížové cesty z roku 1900, která nebyla přijata v uměleckých kruzích. Jurkovičova křížová cesta je tvořena 14 kapličkami zdobenými mozaikou vystavěn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple - Bařice-Velké Těšany
 kaple v okrese Kroměříž
bez fotografie

Stavební památka z roku 1909. Je postavena na místě staré dřevěné zvonice. Při stavebních pracích byly na místě nalezeny střepy z pohanských pohřebišť a archeologické nálezy asi ze 13. století. Kaple je zasvěcena Božskému srdci Páně. Vysvěcena byla 24.10.1909.Sošku věnoval tehdejší starosta Jan Strašák z č. 5. Málokdo ví, že zvon na kapli ne...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple Panny Marie - Slavkov pod Hostýnem
 kaple v okrese Kroměříž
bez fotografie

Kaple P. Marie v katastru obce Slavkov pod Hostýnem je umístěna nad obcí při okraji lesa. Obdélná stavba se segmentovým závěrem je členěna podezdívkou, celkově hladkou nečleněnou fasádou ve vrcholu s fabionovou podstřešní římsou, nesoucí sedlovou střechu v závěru zvalbenou. Průčelí je otevřeno osově pravoúhlým dveřní otvorem, zakončeným úsekem segmentov&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple Panny Marie Svatohostýnské - Přílepy (kaple)

V zalesněné stráni nad obcí Přílepy se nachází významná kaple Panny Marie Svatohostýnské, zvané také Lesní kaple. Kolem prochází modře značená turistická cesta z Přílep do Hlinska pod Hostýnem. Kaple byla postavena v roce 1882 za působení Seilernů na Přílepském panství. V současné době se zde konají bohoslžuby jen v letn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple Povýšení sv. Kříže - Kroměříž
 kaple v okrese Kroměříž
bez fotografie

Funkcionalistická neorientovaná kaple obdélného půdorysu z 20. let 20. století, přiložená k objektům kláštera Milosrdných sester sv. Kříže. Interiér je prosvětlen rozměrnými okny a světlíkem s vitrážemi, hlavní průčelí novodobě přestavěno. Patří k umělecky hodnotným stavbám daného období. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Jana Nepomuckého - Dřínov
 kaple v okrese Kroměříž
bez fotografie

Kaple se nachází kousek od zámku. Bohoslužby se konají: ČT  16:30 - 1x za 14 dní ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kaple sv. Vavřince - Bystřice pod Hostýnem
 kaple v okrese Kroměříž
bez fotografie

Areál kolem bývalé hřbitovní kaple, nacházející se na návrší ve východní části města. Součástí areálu je i soubor 6 kamenných náhrobků ve zdivu kaple, jeden samostatně situovaný židovský náhrobek a dvojice kamenných skulptur – krucifix a smírčí kříž. Jedná se o barokně klasicistní stavbu z 2. polo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv.Floriána _ Kroměříž
 kaple v okrese Kroměříž
Kaple sv.Floriána _ Kroměříž (kaple)

Přibližně orientovaná kaplička s oblým závěrem a drobnou zvoničkou nad vstupem, situovaná v zelené a zpevněné ploše uprostřed ulice Štěchovice. Objekt byl vystavěn v závěru 18. století na bývalé Štěchovické návsi. Fasáda kaple je pískové barvy, podstřešní prvky jsou bílé, okna zamřížovaná. Prostor kolem kaple vydlážděn a ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple svatého Kříže - Holešov
 kaple v okrese Kroměříž
Kaple svatého Kříže - Holešov (kaple)

Barokní osmiboká kaple se nachází ve Smetanových sadech. Sloužila jako malá modlitebna na hřbitově, který býval v těchto místech a později byl zrušen. Byla postavena v roce 1662 podle plánů císařského architekta Filiberta Luchese. Jejím stavebníkem byl Jan Ležatka.Na stěnách kaple jsou nástěnné malby znázorňující scény z Písma svatého a Nového zákona....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Holešov
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Holešov (kostel)

V minulosti obvykle stával uprostřed našich měst a větších obcí kostel. Tak i v Holešově měli tehdy gotický kostelík se hřbitovem obehnaným zdí. Fara u něj se připomíná listinou z r. 1322 ve spojení se jménem faráře Fridlina. Po husitských válkách dochází k závažným změnám i v Holešově, šíří se zde Husovo u...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Záhlinice
 kostel v okrese Kroměříž
bez fotografie

Stavba s klenutým interiérem pochází z 1. poloviny 19. století. Jedná se o oientovaný kostel, skládající se z obdélníkové lodi se zkosením směrem k presbyteriu a z presbyteria čtvercového půdorysu, vše zaklenuto plackou. Mezi poli klenební pasy nesené sdruženými pilastry. Na východní straně přiléhá sakristie. V západní č&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Narození Panny Marie a sv. Anny - Rajnochovice (kostel)

Barokní poutní kostel z roku 1716 zhotovený podle plánů G.P. Tencally. Pouť vždy po 26.7....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Morkovice
 kostel v okrese Kroměříž
Kostel Narození sv. Jana Křtitele - Morkovice (kostel)

 Farní kostel Narození svatého Jana Křtitele...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 2, 3, max - 3,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze