Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v okresu Karlovy Vary

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 25                Mapa
Andělská Hora
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Andělská Hora (zřícenina hradu) Hrad, původně zvaný Engelsburg, vznikl zřejmě až koncem 14. století. Poprvé je připomínán roku 1402, kdy se po něm píše Boreš z Oseka. V dalších letech se majitelé často střídali. V letech 1406-14 patřil Oldřichovi Zajícovi z Házmburka, po jeho smrti připadl králi. Od roku 1430 byl majetkem J...

střední nárůst
HODNOCENÍ
95 %
Dalovice
 tvrz, zámek v okrese Karlovy Vary
Roku 1502 zde připomínána tvrz, jistě starší. Starý zámek vznikl nedaleko od ní již kolem poloviny 16. století; byl barokně upravován v 18. století, ale roku 1899 zcela vyhořel. Původní zdivo použito při nové stavbě na stejném půdorysu. Kolem roku 1875 postaven opodál nový pseudobarokní zámek. ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
50 %
Doubí
 zámek v okrese Karlovy Vary
Kolem roku 1447 na tomto místě stával gotický hrad. Některé jeho zdi byly zřejmě použity při stavbě zámku, který pochází z 2. poloviny 19. století. Dnešní zámecká patrová budova je v podstatě úplnou novostavbou z doby po roce 1841. Staršího, zřejmě hradníh...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Hartenštejn - Bochov
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Hartenštejn - Bochov (zřícenina hradu) Hartenštejn je jeden ze zapomenutých hradů Karlovarského kraje. Byl pravděpodobně založen v 2. polovině 15. století Jindřichem z Plavy. Tento šlechtický hrad byl zároveň vojenským opěrným bodem, s velmi dobrou dělostřeleckou ochranou. Jako pustý je uváděn od roku 1609. Z hradu zbyly zbytky věží, příkopy s valem, sklepy a zbytky dalších staveb....

mírný pokles
HODNOCENÍ
70 %
Himlštejn
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Himlštejn (zřícenina hradu) Zřícenina hradu Himlštejn se nachází u obce Stráž nad Ohří na vrchu Nebesa 634 m n m. První zmínky o hradu jsou z roku 1434, kdy se písemné prameny zmiňují o majetku Viléma z Liburku. Od roku 1528 se stal majetkem rodu Šliků, přestal být obyván a spustl. Do dnešních dnů se z hra...

mírný pokles
Hungerberg - Bochov
 zaniklý hrad v okrese Karlovy Vary
Zbytky hradu na Hladovém vrchu, dochováno pouze vrcholové hradiště s valem. Hrad byl založen Pány z Rýzmburka k ochraně městečka Bochova a jako středisko panství. Pro spory majitelů s králem dobyt v roce 1469 vojskem Jiřího z Poděbrad a vypálen. ...

mírný pokles
Mořičov
 zřícenina loveckého zámečku v okrese Karlovy Vary
Mořičov (zřícenina loveckého zámečku) Dvoupatrová stavba vybudovaná Lauenburgy v 2. polovině 17. století. na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku vycházela svým architektonickým řešením z typu ostatních centrálních staveb v Ostrově. Zámeček stál na nejvyšším bodě tehdejšího po...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Nejdek
 zámek v okrese Karlovy Vary
Postaven koncem 19. století továrníkem Königswarterem....

střední nárůst
Ostrov nad Ohří
 zámek v okrese Karlovy Vary
Původně zde stávala slovanská osada s opevněním, založená Hrabišicem Slavkem, od konce 15. století v majetku Šliků, od 17. století se zde postupně vystřídala saská knížata, bádenský vládnoucí rod, rakouský dům a jeho toskánská linie. Jedná se o komplex několika bud...

obrovský nárůst
Sedlec
 zámek v okrese Karlovy Vary
Dvoupatrová obdélná budova barokního zámku pravděpodobně vznikla ve 2. polovině 17. století. Později byl zámek klasicistně upraven a rozšířen o nové východní křídlo. Od 30. let 20. století do roku 1989 v zámku sídlilo ředitelství nedalekých kaolinových dolů. V...

střední pokles
Štědrá
 zámek v okrese Karlovy Vary
Od prosince 2011 je vlastníkem zdevastovaného zámku obec Štědrá. Byly zahájeny práce na jeho rekonstrukci, opravena střecha i s věžičkou, v současné době se rekonstruují první salonky a zřícený balkon se zimní zahradou. Postupně se také začíná čistit zanedbaný park. Historie Původní zámek byl založen roku 1630 Adamem Jiřím z rodu Kokořovců. Jednalo se o jednoposchoďovou stavbu, která byla po roc...

mírný pokles
Štědrý hrádek
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Pozůstatky gotického skalního hradu Štědrý hrádek, jenž byl založen patrně v polovině 14. století. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1360. V 15. století byl rozšířen o nové předhradí s předsunutým opevněním, ale již v 16. století byl opuštěn...

mírný pokles
Stružná
 zámek v okrese Karlovy Vary
V roce 1598 nechal Linhart Colonna vystavět pozdně renesanční zámek. V průběhu 17. a 18. století byl upraven na trojkřídlý barokní objekt. Nynější pseudorenesanční podobu získal v letech 1876-77. Po roce 1948 přechází zámek do majetku armády. V současné době je zámek nepřís...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Thebisberg - Velichov
 hradiště v okrese Karlovy Vary
Strážní hradiště kultury knovízské z poč.tisíciletí př.n.l. Hradiště ve Velichově nebylo dosud systematicky zkoumáno. ( Čtverák, V., Lutovský, M, Slabina M., Smejtek, L., 2003) Z Velichova je zatím publikován keramický materiál ze sběrů N. Maška a J. Koudelky z roku 1955. Sběry b...

velký nárůst
Toužim
 zámek v okrese Karlovy Vary
Původní ves patřila klášteru v Milevsku, který tu měl od 13. století své sídlo - tzv. proboštství. Když byl klášter roku 1420 vypálen husity, přestěhovali se mniši sem. Toužim však byla roku 1437 zastavena Zikmundem Jakoubkovi z Vřesovic, jehož syn Jan proměnil klášter v hrad. U něho p...

velký nárůst
Údrč
 tvrz, zámek v okrese Karlovy Vary
Roku 1169 připomínán Smil z Údrče, tvrz uváděna od roku 1461, kdy patřila Údrčským z Údrče. Zámek vznikl v blízkosti původní tvrze okolo roku 1890, v dolní části vsi nad rybníkem. ...

mírný pokles
Valeč
 zámek v okrese Karlovy Vary
Valeč (zámek) Ve 14. století zde připomínán hrad pánů z Valče, roku 1421 obsazený husity. Často střídal majitele (Lobkovicové, páni ze Štampachu aj.), v 16. století přestavěn, v letech 1620 - 1621 vypleněn a posléze zbořen. Nový zámek založen v letech 1695 - 1712 Janem Kryštofem Kargerem ze Štampachu, v letech 1895 - 1896 novobarokně upravován, znovu v roce 1938.  ...

mírný nárůst
Velichov
 zámek v okrese Karlovy Vary
V 18. století dal Jan František Hessler na tomto místě vystavět pozdně barokní zámek. Roku 1870 byl klasicistně upraven do dnešní podoby. Stavební úpravy spočívaly především v odstranění zdobných barokních prvků. Do roku 1945 zámek vlastnil rod Czerninů. Po 2. světové v&aac...

mírný pokles
Verušičky
 zámek v okrese Karlovy Vary
Na počátku 18. století byla původní renesanční tvrz upravena tehdejším majitelem Františkem Nesslingerem ze Schelchengrabenu na dvoukřídlý barokní zámek. Koncem 19. století byl pseudogoticky upraven, kdy hlavní křídlo získalo dvě nárožní věžičky. Po roce 1945 prostory z&aac...

mírný pokles
Vodní tvrziště - Údrč
 tvrziště v okrese Karlovy Vary
Zámecká věž - Karlovy Vary
 hrad v okrese Karlovy Vary
Zámecká věž - Karlovy Vary (hrad) Gotický hrad dosud nezjištěné podoby, založený Karlem IV., roku 1564 již zpustlý. Věž upravena po požáru roku 1604, interiér dotvořen v 2. polovině 18. století. Dnes dvoupatrová hranolovitá stavba s arkádovým ochozem a zvoničkou nad střechou....

velký nárůst
Zámek - Bečov nad Teplou
 hrad, zámek v okrese Karlovy Vary
Zámek - Bečov nad Teplou (hrad, zámek) Hrad založen pány Borši z Rýzmburka (původně z Oseka) koncem 13. nebo počátkem 14. století. Hrad sloužil na ochranu křižovatky významných zemských cest. Z doby založení částečně pochází čtyřpatrová obytná věž v obdélníkovém půdorysu. Dalším majitelem se stal J...

střední pokles
HODNOCENÍ
99 %
Zámek Chyše
 hrad, zámek v okrese Karlovy Vary
Zámek Chyše (hrad, zámek) Nejstarší historické zprávy o Chyších pocházejí z druhé poloviny 12. století, kde na místě dnešního zámku stála tvrz, sídlo starobylého vladyckého rodu Odolenoviců. Ti na Chyších sídlili plných dvě stě let. V roce 1466 se Chyše dostávají Buriánu z Gutštejna. V roce 1467 byl hrad v Chyších zcela zničen vojsky krále Jiřího z Poděbrad. Dobytí chyšského hradu a jeho následné poboření se vztahuje k os...

velký nárůst
Žlutice
 zřícenina zámku v okrese Karlovy Vary
Vznikl zřejmě již ve 14. století, později zničen. Brána a pozůstatky žlutického zámku se nacházejí v severozápadním cípu Velkého náměstí ve Žluticích. Původní městský zámek v průběhu staletí až na nepatrné zlomky zanikl, neboť město Žlutice a jeho okolí byly opako...

velký nárůst
Zřícenina hradu Freudenstein
 zřícenina v okrese Karlovy Vary
Poměrně pozdě vybudovaný hrad; dohotoven kolem roku 1520 Štěpánem Šlikem. Vznikl snad mezi lety 1517 a 1520 vypleněn vzbouřivšími se horníky, poté opraven. Po konfiskaci a nucené výměně Šlikovských majetků roku 1548 patřil králi. Nebyl již opravován a nakonec roku 1639 při obležení města &Sca...

obrovský nárůst

    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)