Vyhledávání lokalit (cílů)


Hrady, zámky a tvrze v okresu Karlovy Vary


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 25 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Andělská Hora
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Andělská Hora (zřícenina hradu)

Hrad, původně zvaný Engelsburg, vznikl zřejmě až koncem 14. století. Poprvé je připomínán roku 1402, kdy se po něm píše Boreš z Oseka. V dalších letech se majitelé často střídali. V letech 1406-14 patřil Oldřichovi Zajícovi z Házmburka, po jeho smrti připadl králi. Od roku 1430 byl majetkem Jakoubka z Vřesovic, roku 1437 přešel na Šliky, v 60. letech patřil Zbyňku Zajíc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
95 %
mírný pokles
Dalovice
 tvrz, zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Roku 1502 zde připomínána tvrz, jistě starší. Starý zámek vznikl nedaleko od ní již kolem poloviny 16. století; byl barokně upravován v 18. století, ale roku 1899 zcela vyhořel. Původní zdivo použito při nové stavbě na stejném půdorysu. Kolem roku 1875 postaven opodál nový pseudobarokní zámek. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
mírný pokles
Doubí
 zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Kolem roku 1447 na tomto místě stával gotický hrad. Některé jeho zdi byly zřejmě použity při stavbě zámku, který pochází z 2. poloviny 19. století. Dnešní zámecká patrová budova je v podstatě úplnou novostavbou z doby po roce 1841. Staršího, zřejmě hradního původu kromě pozůstatků hradeb a okrouhlé bašty jsou pouze valeně zaklenuté s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hartenštejn - Bochov
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Hartenštejn - Bochov (zřícenina hradu)

Hartenštejn je jeden ze zapomenutých hradů Karlovarského kraje. Byl pravděpodobně založen v 2. polovině 15. století Jindřichem z Plavy. Tento šlechtický hrad byl zároveň vojenským opěrným bodem, s velmi dobrou dělostřeleckou ochranou. Jako pustý je uváděn od roku 1609. Z hradu zbyly zbytky věží, příkopy s valem, sklepy a zbytky dalších staveb....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
velký pokles
Himlštejn
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
Himlštejn (zřícenina hradu)

Zřícenina hradu Himlštejn se nachází u obce Stráž nad Ohří na vrchu Nebesa 634 m n m. První zmínky o hradu jsou z roku 1434, kdy se písemné prameny zmiňují o majetku Viléma z Liburku. Od roku 1528 se stal majetkem rodu Šliků, přestal být obyván a spustl. Do dnešních dnů se z hradu se dochovaly zbytky věže, dvou bran a obvodové hradby. Od hradu je pěkný výh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Hungerberg - Bochov
 zaniklý hrad v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Zbytky hradu na Hladovém vrchu, dochováno pouze vrcholové hradiště s valem. Hrad byl založen Pány z Rýzmburka k ochraně městečka Bochova a jako středisko panství. Pro spory majitelů s králem dobyt v roce 1469 vojskem Jiřího z Poděbrad a vypálen. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Mořičov
 zřícenina loveckého zámečku v okrese Karlovy Vary
Mořičov (zřícenina loveckého zámečku)

Dvoupatrová stavba vybudovaná Lauenburgy v 2. polovině 17. století. na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku vycházela svým architektonickým řešením z typu ostatních centrálních staveb v Ostrově. Zámeček stál na nejvyšším bodě tehdejšího polesí Obora. Od poloviny 19. století byl však zámek již neudržován...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Nejdek
 zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Postaven koncem 19. století továrníkem Königswarterem....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Ostrov nad Ohří
 zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Původně zde stávala slovanská osada s opevněním, založená Hrabišicem Slavkem, od konce 15. století v majetku Šliků, od 17. století se zde postupně vystřídala saská knížata, bádenský vládnoucí rod, rakouský dům a jeho toskánská linie. Jedná se o komplex několika budov zvaných Šlikovský zámek, Lauenburský zámek, Palá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Sedlec
 zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Dvoupatrová obdélná budova barokního zámku pravděpodobně vznikla ve 2. polovině 17. století. Později byl zámek klasicistně upraven a rozšířen o nové východní křídlo. Od 30. let 20. století do roku 1989 v zámku sídlilo ředitelství nedalekých kaolinových dolů. V roce 2012 budova vyhořela. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Štědrá
 zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Od prosince 2011 je vlastníkem zdevastovaného zámku obec Štědrá. Byly zahájeny práce na jeho rekonstrukci, opravena střecha i s věžičkou, v současné době se rekonstruují první salonky a zřícený balkon se zimní zahradou. Postupně se také začíná čistit zanedbaný park. Historie Původní zámek byl založen roku 1630 Adamem Jiřím z rodu Kokořovců. Jednalo se o jednoposchoďovou stavbu, která byla po roce 1730 opětně přestavěna Ferdinandem Jakubem z Kokořova. Po dokončení prací sem bylo přeneseno pansk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Štědrý hrádek
 zřícenina hradu v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Pozůstatky gotického skalního hradu Štědrý hrádek, jenž byl založen patrně v polovině 14. století. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1360. V 15. století byl rozšířen o nové předhradí s předsunutým opevněním, ale již v 16. století byl opuštěn. Zřícenina se rozkládá na úzké ostrožně s prudkými S a J...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Stružná
 zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

V roce 1598 nechal Linhart Colonna vystavět pozdně renesanční zámek. V průběhu 17. a 18. století byl upraven na trojkřídlý barokní objekt. Nynější pseudorenesanční podobu získal v letech 1876-77. Po roce 1948 přechází zámek do majetku armády. V současné době je zámek nepřístupný. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Thebisberg - Velichov
 hradiště v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Strážní hradiště kultury knovízské z poč.tisíciletí př.n.l. Hradiště ve Velichově nebylo dosud systematicky zkoumáno. ( Čtverák, V., Lutovský, M, Slabina M., Smejtek, L., 2003) Z Velichova je zatím publikován keramický materiál ze sběrů N. Maška a J. Koudelky z roku 1955. Sběry byly prováděny na lokalitě a „případně i v okolí“. Většinou s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Toužim
 zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Původní ves patřila klášteru v Milevsku, který tu měl od 13. století své sídlo - tzv. proboštství. Když byl klášter roku 1420 vypálen husity, přestěhovali se mniši sem. Toužim však byla roku 1437 zastavena Zikmundem Jakoubkovi z Vřesovic, jehož syn Jan proměnil klášter v hrad. U něho pak v roce 1469 vzniklo i město, ojedinělý případ výstavby města v pozdní...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Údrč
 tvrz, zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Roku 1169 připomínán Smil z Údrče, tvrz uváděna od roku 1461, kdy patřila Údrčským z Údrče. Zámek vznikl v blízkosti původní tvrze okolo roku 1890, v dolní části vsi nad rybníkem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Valeč
 zámek v okrese Karlovy Vary
Valeč (zámek)

Ve 14. století zde připomínán hrad pánů z Valče, roku 1421 obsazený husity. Často střídal majitele (Lobkovicové, páni ze Štampachu aj.), v 16. století přestavěn, v letech 1620 - 1621 vypleněn a posléze zbořen. Nový zámek založen v letech 1695 - 1712 Janem Kryštofem Kargerem ze Štampachu, v letech 1895 - 1896 novobarokně upravován, znovu v roce 1938.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Velichov
 zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

V 18. století dal Jan František Hessler na tomto místě vystavět pozdně barokní zámek. Roku 1870 byl klasicistně upraven do dnešní podoby. Stavební úpravy spočívaly především v odstranění zdobných barokních prvků. Do roku 1945 zámek vlastnil rod Czerninů. Po 2. světové válce byl objekt zkonfiskován. Zázemí zde našel dětský domov. N...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Verušičky
 zámek v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

Na počátku 18. století byla původní renesanční tvrz upravena tehdejším majitelem Františkem Nesslingerem ze Schelchengrabenu na dvoukřídlý barokní zámek. Koncem 19. století byl pseudogoticky upraven, kdy hlavní křídlo získalo dvě nárožní věžičky. Po roce 1945 prostory zámku využíval státní statek, čímž se podepsal na současném &sc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Vodní tvrziště - Údrč
 tvrziště v okrese Karlovy Vary
bez fotografie

střední nárůst


    Strana: 1, 2, max - 2,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze