Vyhledávání lokalit (cílů)


Přehrady, rybníky a jezera v okresu Jablonec nad Nisou


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 6 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Bedřichov
 přehrada, přírodní koupaliště v okrese Jablonec nad Nisou
bez fotografie

Vodní nádrž Bedřichov je nejvýše položenou přehradou Jizerských hor. Hráz je 340 m dlouhá a 23,5 m vysoká. Tato nádrž byla vystavěna v letech 1902–1909 Vodním družstvem k regulování říčních toků a ke stavbě přehrad v povodí Zhořelecké Nisy k ochraně proti povodním a úpravu průtoku v suchý...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Protržená přehrada
 pozůstatky přehrady v okrese Jablonec nad Nisou
Protržená přehrada (pozůstatky přehrady)

 Po velké povodni z konce 19-tého století, zvláště po katastrofální povodni z konce července r. 1897 inicializovalo vzniklé vodní drustvo v Polubném z důvodu ochrany území a majetku, výstavbu přehrad v jihovýchodní části Jizerských hor v údolí říček Desná a Kamenice. Jedna z nich, přehrada na bílé Desné, budovaná od října 1912 do listopadu 1915 se po deseti měsících 13. září 1916 protrhla a způsobyla katastrofální škody, zejména v územním obvou města Desná v Jizerskách horách. Za hodinu a čtvrt...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Vodní nádrž Bedřichov
 přehrada v okrese Jablonec nad Nisou
Vodní nádrž Bedřichov (přehrada)

Přehradní hráz je tížná, oblouková, zděná z lomového kamene. Pro vypouštění vody z nádrže slouží dvě základové výpusti z litinového potrubí o průměru 600 mm a celkové kapacitě 5,73 m3.s-1, umístěné v příčných štolách hráze. Výpusti jsou hrazeny z návodní strany ručními tabulemi umístěným...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Vodní nádrž Josefův Důl
 přehrada v okrese Jablonec nad Nisou
Vodní nádrž Josefův Důl (přehrada)

Uzávěr přehradního profilu je tvořen dvěma hrázemi – hlavní a boční. Obě hráze jsou zemní, sypané, přímé. Jako stabilizační prvek bylo použito žulové eluvium z místních zdrojů. Těsnění hrází je provedeno na návodní straně asfaltobetonovým pláštěm. Po koruně obou hrází vede komunikace. U hlavní hráze je v návodní patě vybudována injekční štola, ze které je možné provádět kontrolu a dotěsňování podloží. Průsaky do injekční štoly jsou odváděny odvodňovací štolou do odpadního koryta. Podloží boční h...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Vodní nádrž Mšeno
 přehrada, přírodní koupaliště v okrese Jablonec nad Nisou
Vodní nádrž Mšeno (přehrada, přírodní koupaliště)

Přehradní hráz je tížná, oblouková, zděná z lomového kamene. Pro vypouštění vody z nádrže slouží dvě spodní výpusti z litinového potrubí o průměru 800 mm o celkové kapacitě 7,8 m3.s-1, umístěné v příčných štolách hráze, které jsou hrazeny na návodní straně z manipulačních věží tabulemi ovládanými ručně a na vzdušné straně klínovými šoupátky umístěnými v manipulačních domcích ovládanými servopohony z místa. Na odbočce z pravé základové výpusti je nainstalována vodní elektrárna pro průtok 120 l.s-...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Vodní nádrž Souš
 přehrada v okrese Jablonec nad Nisou
Vodní nádrž Souš (přehrada)

Hráz přehrady Souš je sypaná, zemní, přímá. Jako stabilizační materiál byly použity hlinité písky s drobným štěrkem z místních zdrojů. Těsnění hráze tvoří jílová vrstva na návodní straně a betonová zeď v patě hráze do hloubky 8 m. V podélné ose hráze v místě bývalého řečiště je těsnící jílová patka. Návodní svah přehrady je opevněn žulovou dlažbou do betonu. Vzdušní strana hráze je opevněna kamennou rovnaninou. K převedení vod slouží dvě spodní výpusti o průměru 1000 mm, délky 12,5 m, opatřené d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze