Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Hradec Králové


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 117 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Babice
 obec v okrese Hradec Králové
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1355. Na území obce žije 199 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Barchov
 obec v okrese Hradec Králové

Obec Barchov (248 m.n.m.) se nachází mezi Hradcem Králové (20 km) a Novým Bydžovem (8 km) na pravidelné autobusové trase. Nejstarší budovou v obci je barokní zámek postavený v roce 1737 Kryštofem Norbertem Voračickým z Paběnic. Dalšími památkami jsou sochy sv. Josefa, sv. Františka Xaverského a sv. Jana Nepomuckého a cihlová zvonička se zvonem z roku 1777, nacházející se v katastru obce. Významnými mezníky v historii Barchova bylo vyplenění zámku při selských bouřích roku 1777, popsané v románu ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Benátky
 obec v okrese Hradec Králové

První písemná zpráva pochází z roku 1349. Na území žije 94 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Běleč nad Orlicí
 obec v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Obec Běleč nad Orlicí se nachází v překrásné lokalitě v údolí řeky Orlice, ze tří stran obklopena borovými lesy, poblíž krajského města Hradec Králové. Jméno obce je odvozeno z osobního jména Bělec a původně znělo Bělcův, tj. dvůr. Od 14. do 16. století obec několikrát změnila název. Německý zápis z roku 1837 zjednodušil českou podobu jména na Belč a od roku 1921 je úřední název obce Běleč nad Orlicí. V Bělči byla osada již v době předhistorické, jak to dokazují sídelní jámy na poli Josefa Kro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Blešno
 obec v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Obec Blešno se nachází po obou stranách silnice  A1/11 vedoucí z Třebechovic pod Orebem do Hradce Králové. Leží v nadmořské výšce 237 m. Má 310 obyvatel. K severu se nad obcí táhne nízké návrší s několika lesíky, k jihu se prostírají rozsáhlé louky  kolem řeky Orlice. Podkladem ke jménu obce byla patrně rostlina zvaná blešník, která hojně rostla na břehu řeky Orlice. Jiné prameny uvádějí, že ves pokřtily pravděpodobně sousední obce od přídavného jména blešný – plný blech a má směšný přízvuk. Ř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boharyně
 obec v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Obec se svou částí Homyle leží po obou březích řeky Bystřice, na křižovatce cest z Hradce Králové přes Libčany do Nového Bydžova a z Hořic v Podkrkonoší do Přelouče. Od roku 1975 k obci správně patří obce Trnava, Zvíkov a Budín. První písemné zprávy o Boharyni pocházejí z roku 1355, ostatní části jsou připomínány o něco později. Dominantou obce je barokní kostel sv. Bartoloměje, který byl postaven roku 1650 a v roce 1783 přestavěn. Z roku 1874 se zachoval starý dřevěný mlýn. Celý areál mlýna, v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bříza
 osada v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Ve státním muzeu vídeňském jsou z Břízy uloženy kamenné dláto a vrtaná kamenná sekyrka. Tvrz v Bříze zanikla asi ke konci 15. století. V Bříze jsou kamenná Boží muka (Kristus na kříži a pod ním P. Marie) z r. 1893 a 4 pískovcové pomníky padlých rakouských a pruských vojínů v bitvě 3. července 1866. Bříza v latinském záznamu z r. 1376 se jmenuje Prziess. Založena byla na místě březového lesa, po němž dostala jméno, při cestě z Hradce Králové na Probluz. V Bříze bývala tvrz, na níž v l. 1383 - 141...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Chlum
 osada v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Chlum osídlen byl již v době předhistorické. Z mladší doby kamenné vyskytly se na poli "Panském" hladké střepy a kamenné nedodělané a zkažené nástroje, vývrty z kamenných nástrojů, kameny na roztírání obilí, pazourkové nože, odštěpky z jádra, hliněné válce, korále a jedna koule bílé hlíny a hliněné přesleny. Také nalezen byl tu kus bronzové slitiny asi již z doby bronzové. Četné kamenné nástroje nalezeny byly též na jiných místech. Mnohé z nich uloženy jsou v historickém museu v Hradci Králové.N...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Chudeřice
 obec v okrese Hradec Králové
bez fotografie

První písemné záznamy o Chudeřicích jsou z roku 1318. Jedná se o zápis do Zemských desek, který provedl Všeslav příjmením z Chudeřic. Název obce vznikl z čeledního jména lidí Chuderových. Chuderové obývali tvrz, o které jsou další záznamy z roku 1386. Záznam je i z období husitských válek z roku 1430. V 16. století opuštěná tvrz  a okolní dvory přešly k pernštejnskému panství chlumeckému, kde Chudeřice setrvaly až do pádu feudalismu. Poté se osada Chudeřice stala součástí obce Káranice, od kter...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Divec
 obec v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Obec Divec leží cca 2 km severovýchodním směrem od východočeské metropole Hradce Králové. Počtem obyvatel (195) tak i rozlohou svého katastru (350 ha) patří mezi menší obce královéhradeckého kraje. Z jihu je katastr obce ohraničen lesním masívem Spáleník, (Dehetník), ze severu pak Librantickým potokem. Východní hranicí navazuje obec na katastr librantický, západní na katastr slatinský. Větší část katastru (189 ha) tvoří zemědělská půda převážně jílovitého charakteru. Lesní masív Spáleník (Dehet...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dobřenice
 obec v okrese Hradec Králové
bez fotografie

První písemná zpráva pochází z roku 1339. Na území žije 578 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dohalice
 obec v okrese Hradec Králové

Správní území obce Dohalice je tvořeno katastrálními územími Dohalice a Horní Dohalice.Dohalice leží v severozápadní části okresu Hradec Králové, jenž se nachází ve střední části východních Čech. Okolí obce rozkládající se v nadmořské výšce od 249 m n.v. na lukách při potoce západně od D...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní Přím
 obec v okrese Hradec Králové

Vesnice se původně nazývala Nízký Přín a připomíná se od roku 1378, kdy ji vlastnil Pešík Přín z Přína. Byla však rozdělena nejméně na dvě části. Zdejší tvrz vznikla neznámo kdy, snad v první polovině 14. století. Připomíná se až v roce 1378. V letech 1405 až 1417 vesnici držel Jan z Nízkého Přína a později Mikuláš ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dub
 osada v okrese Hradec Králové
bez fotografie

mírný pokles
Černilov
 obec v okrese Hradec Králové

Obec leží 10 km severovýchodně od Hradce Králové. Od pradávna byla dědičnou královskou obcí a prvé historické záznamy z 13. století ukazují, že již tehdy se jednalo o významnou, rozlehlou obec s vlastním kostelíkem.V obci se kloubí řemesla a zemědělství, nachází se na těžké, ale úrodné půdě a za zmínku stojí vznik černilovsk&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Černožice
 obec v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Obec Černožice leží 15 km severně od Hradce Králové. Osídlena byla již v mladší době kamenné. Poprvé se připomíná písemně v análech opatovického kláštera v roce 1197. Jméno Černožic přijal do názvu starý rod Malešických. Od nich obec odvozuje i svůj znak. Znak tvoří stříbrný štít se třemi modrými vlnitými břevny ve spodní části. Z horního břevna vyrůstá zelený most o třech obloucích. Nad mostem je umístěn malý červený štít s figurou stříbrného, šestkrát esovitě prohnutého hada. První písemný zá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Číbuz
 osada v okrese Hradec Králové
bez fotografie

Číbuz - jméno je odvozeno od jejího zakladatele Čibuda a znamená Čibudova ves. Od roku 1923 je úředně známa jako Číbuz (pod tímto jménem je též uvedena v katastru), dříve se jméno užívalo krátce - Čibuz. Číbuz náležela ke skalickému újezdu. Původně zde byl snad jen kostel a pár stavení. Společně se Skalicí zřejmě tvořila jednu obec, o čemž svědčí i to, že kostel v Číbuzi byl zván kostelem ve Skalici. Na místě nynějšího kostela sv. Václava postaveného r. 1601, byl zřejmě v minulosti kostel jiný....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Číštěves
 obec v okrese Hradec Králové

Obec Čistěves leží v malebné členité krajině 12 km na severozápad od Hradce Králové nedaleko plánované rychlostní komunikace R35. Nejstarší památkou je latinsky psaná listina krále Přemysla Otakara I. z roku 1225, která je i první listinou Hradce Králové. 3. července 1866 byla o obec a les Svím svedena klíčová bitva prusko-rakouské vá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Habřina
 obec v okrese Hradec Králové

První písemná zpráva pochází z roku 1357. Na území žije 280 obyvatel....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
mírný pokles
Hlušice
 obec v okrese Hradec Králové
bez fotografie

V katastru obce Hlušic sídlili lidé již v mladší době kamenné. Archeologické nálezy (i celé kulturní jámy) u cesty Maršovky potvrzují osídlení krajiny už od 5. tisíciletí před n. l. Vedle úlomků sídlištní lineární (volutové) a vypíchané keramiky zde byly nalezeny četné kamenné zbraně nástroje (kopytovité klíny, motyky, sekery, sekeromlaty, pazourkové břity srpů, hliněné přesleny) i jejich polotovary z amfibolitu. Kamenné ploché sekery, provrtané sekeromlaty nebo motykovité tvary (tesly) se použí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, max - 6,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze