Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Děčín


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 54 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Arnoltice
 obec v okrese Děčín

Starší historie Arnoltic Arnoltice se rozkládají na nepříliš úrodné hlinopísčité půdě, proto byl tradiční zdroj obživy – zemědělství – doplňován vedlejší pracovní činností, a to zprvu punčochářstvím, později (zejména v letních měsících) poskytováním služeb turistům – návštěvníkům Če...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Bynovec
 obec v okrese Děčín
bez fotografie

Obec Bynovec leží severovýchodně od Děčína v nadmořských výškách 382,00 - 390 m n. m. v údolí  Bynoveckého potoka. Celé území obce spadá do CHKO Labské pískovce, CHOPAV  Severočeská křída a na východ od obce je přírodní rezervace Čabel. V obci se nachází tři vodní nádrže - rybníky. Obec Bynovec je členem...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Dobkovice
 obec v okrese Děčín

První zmínky o existenci obce Dobkovice ( historický název Topkowitz ) pocházejí ze 14. století, přesněji z roku 1383. Obec se nacházela na levém břehu asi 9 km jižně od Děčína a původně patřila ke Svádovu. Později k Děčínu. Na konci 14.století a na počátku 15. století patřila část obce k majetku rytířů z Těchlovic, později náležela část vsi až do roku 1848 k tep...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dobrná
 obec v okrese Děčín
bez fotografie

Obec Dobrná (něm. Dobern či později Hochdobern) se nachází v  severních Čechách v okrese Děčín, Ústecký kraj. První zmínka o obci je datována z roku 1467. Součástí obce Dobrná jsou osady Folge a Brložec. V současné době žije v obci téměř 500 obyvatel. Velmi pozitivně vítáme rozvoj naší obce a s t...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní Habartice
 obec v okrese Děčín

Děčínskem vládl po dvě století (od počátku 14. do počátku 16. století) rod Vartenberků, kteří náleželi mezi nejmocnější feudály. Vartenberkové byli příslušníky markvartického příbuzenství, ke kterému patřili rovněž páni z Lemberka, Valdštejna, Michalovic, Zvířetic a jihočeští Velešínov&eacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Dolní Kamenice
 obec v okrese Děčín
bez fotografie

Obec Dolní Kamenice leží na západním okraji České Kamenice, se kterou dnes již zcela splynula. Osada se vyvinula z okrajové části původní vsi Kamenice, jejíž střední část byla ve 2. polovině 13. století povýšena na město. Poprvé je jmenovitě uváděna až v roce 1416, ale pravděpodobně se k ní vztahují i některé zmínky v kamenické městské knize z konce 14. století. Snad již v 15. století byl v osadě panský dvůr, jehož pozemky byly koncem 19. století rozparcelovány a pronajaty zájemcům o hospodaření...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dolní Podluží
 obec v okrese Děčín

Dnešní obec Dolní Podluží se dříve jmenovala Dolní Grunt a povstala rozdělením vsi Grunt na části horní a dolní. Přívlastek Horní a Dolní Grunt vznikl na základě polohy vsi rozložené podél říčky Lužničky. Z části při dolním toku vznikl Dolní Grunt. Pod původním jediným pojmenováním Grunt se ves poprvé připomíná v roce 1485 jako příslušenství hradu Tolštejna, který v té době byl již čtyři roky v držení Hugolta ze Šlejnic. Šlejnicové jako významní důlní podnikatelé založili město Jiřetín. Rod rozd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dolní Poustevna
 obec v okrese Děčín

Přehled historie Dolní Poustevna a okolí Před rokem 1241 - navození historických souvislostí bez data - osídlení na potoce Bublavě nedaleko Skřivánčího vrchu (Lerchenberg, 470 m.n.m.) západně od Lobendavy, tzv. Mlýnský kámen. konec 5.- poč.6. stol. - kraj osídlen slovanskými Milčany se středisky v Budyšíně a Zhořelci. Pojmenování Lužičané (pro Slovany s&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Doubice
 obec v okrese Děčín

Obec Doubice - Rekreační obec ležící uprostřed rozsáhlých lesů na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska asi 2,5 km severně od Chřibské. Obec sestává ze dvou částí, navzájem propojených rozptýlenou zástavbou s četnými lidovými stavbami. Severnější Stará Doubice existovala již v 15. století, kdy zde byla sklářská huť, zmiňovaná roku 1457. Jižnější Nová Doubice vznikla až v 18. století rozparcelováním šlechtického statku. V minulosti k obci patřila také zaniklá osada Zadní Doubice, připomínaná...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Františkov nad Ploučnicí
 obec v okrese Děčín

Současná obec Františkov nad Ploučnicí nese tento název od roku 1961. Obec vznikla ze Čtyř osad založených v různých historických období v údolí řeky Ploučnice. Jedná se o Oldřichov (Ulgersdorf), Mlatce (Josefswille), Františkov (Franzenthal) a Tere­zínské údolí (Theresienthal). Pátá osada Novina (Neuland), která tvořila s těmito osadami společný celek...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Heřmanov
 obec v okrese Děčín
bez fotografie

K založení obce nejsou známy přesnější údaje, byla pravděpodobně založena již v době prvního osídlování severočeského území německým obyvatelstvem na rozhraní  12. a 13. století v letech, které se vší pravděpodobností přišlo do těchto míst z oblasti Porýní. Zpočátku byla založena jako lesní ková...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Horní Habartice
 obec v okrese Děčín
bez fotografie

Markvart I je bezpečně doložen roku 1159 jako královský komorník. Markvartovi potomci náleželi již od počátku své historické existence mezi přední velmože v zemi. Mladším bratrem Havla z Lemberka (manželka bl. Zdislava) byl Markvart III řečený z Ostrého. Ten nebo jeho syn Beneš nechal na svých statcích vystavět hrad pojmenovaný dle dobového zvyku německým jménem ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horní Kamenice
 obec v okrese Děčín
bez fotografie

Obec Horní Kamenice plynule navazuje na východní okraj České Kamenice. Vznikla z okrajové částí původní vsi Kamenice, jejíž střední část byla ve 2. polovině 13. století povýšena na město. Horní Kamenice se poprvé výslovně uvádí až v roce 1416, ale pravděpodobně se k ní vztahuje již zmínka "oben in dem Dorfe" (= nahoře ve vsi), uvedená roku 1393 v kamenické městské knize. Osada zpočátku patřila k městu a v roce 1648 byla přičleněna k vesnické rychtě v Dolní Kamenici. V té době měla jen 17 domů a ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Horní Podluží
 obec v okrese Děčín
bez fotografie

Horní Podluží je protáhlá ves, ležící v údolí Lužničky, asi 5 km jihovýchodně od Krásné Lípy. Začíná pod výtokem Velkého rybníka a na východě plynule navazuje na Dolní Podluží, s nímž tvoří asi 6 km dlouhé souvislé údolní osídlení, protáhlé ve směru od západu na východ. K Hornímu Podluží patří také osady Ladečka, Žofín a dnes již zaniklá osada Světlík. Historie - Nejstarší osadou v místě dnešního Horního Podluží byl Bernsdorf, někdy též označovaný jako Belmsdorf nebo Pelmensdorf. Poprvé se připo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Huntířov
 obec v okrese Děčín
bez fotografie

Obec Huntířov se nachází na území okresu Děčín a náleží pod Ústecký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je statutární město Děčín. Obec Huntířov se rozkládá asi devět kilometrů východně od Děčína. Stálý počet občanů této středně velké vesnice je asi 740 obyvatel. Huntířov se...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Hřensko
 obec v okrese Děčín

Původně v 15. stol. tady stála jen krčma sloužící plavcům a vorařům. K roku 1475 se už vztahuje písemná zmínka k Hřensku jako místu v souvislosti s přepadením tří norimberských kupců. Místo bylo dobře známé – od východu sem k Labi vedla odbočka České cesty. Při ústí Kamenice bylo skladiště dříví, dřevaři a plavci si postavili chýše, v p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Janov
 obec v okrese Děčín

Janov je obec ležící v překrásné krajině národního parku České Švýcarsko. Malebná vesnička, jež byla dávným sídlem vorařů a tkalců, enklávní osadou českokamenického panství Kinských, na území patřícím bynoveckému panství (Clary-Aldringenů). Dnes rekreační obec s poměrně zachovanou lidovou zástavbou (rouben&eac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Janská
 obec v okrese Děčín

Od poloviny 14. stol. byli majiteli Šarfenštejnského panství (Benešovsko a Českokamenicko) české rody Markvarticů a Michalovců. První písemná zmínka o Janské je zaznamenána v Českokamenické městské knize z r. 1380. V následujících letech se na tomto panství vystřídalo několik majitelů: r. 1406- Berkové z Dubé, r.1428- Zikmund Děčínský ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Jedlová
 osada v okrese Děčín
bez fotografie

Jedlová je rekreační osada, ležící na severním svahu hory Jedlové asi 1,5 km jihovýchodně od Jiřetína. Ještě v roce 1731 zde stála jen osamělá vrchnostenská hájovna, patřící ke kamenickému panství. Osada vznikla teprve později o něco níže na rozparcelované lesní půdě. V roce 1754 se odtud uvádí nějaký domkař Elstner, ale osada je poprvé zmiňována až roku 1787, kdy zde již bylo 9 domů. V první polovině 19. století se zde rozšířilo bělení plátna a postupně tu vzniklo pět bělidel. Jedno z nich stál...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Jetřichovice
 obec v okrese Děčín
Jetřichovice (obec)

Ves JETŘICHOVICE, ležící při potoku Jetřichovická Bělá, vznikla koncem 14. století v souvislosti s hradem Falkenštejnem, postaveným na ochranu České silnice, která spojovala Čechy se Saskem a Lužicí a její část vedoucí ke státní hranici je dnes oblíbenou turistickou trasou. Obec dnes tvoří čtyři, dříve samostatné vesnice, od 18....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, max - 3,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze