Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v okresu Děčín

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 52                Mapa
V jižní části obce na cestě od I. stupně základní školy v Dolní Poustevně se nachází původně evangelický kostelíček. Objekt v centru města pochází z roku 1937, kdy byl položen základní kámen, avšak rušné události roku 1939 nedovolily stavbu dokončit. Mezi let...

střední pokles
Evangelický kostel - Děčín
 kostel v okrese Děčín
Jednolodní kostel s vysokou věží se špičatou střechou, postavený z pískovcových kvádrů. Stavba nese smíšené pseudorománské a pseudogotické prvky. ...

mírný pokles
Evangelický kostel - Rumburk
 kostel v okrese Děčín
Evangelický kostel (původně katolický sv. Jana Nepomuckého) v Rumburku. V letech 1775-1778 byl postaven při cestě na Krásnou Lípu barokní kostelík podle plánů Josefa Hoffmanna. Od roku 1787 sloužil postupně pro potřeby zahradnictví a hostinský lokál s chlévem. Roku 1862 získali kostelík luter&aacut...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Pokud půjdeme silnicí z Brtníků do Mikulášovic, kde smrkový les je chvílemi vystřídán bučinami, mineme rozcestí na Velký Šenov. Po chvilce se ocitneme na kraji lesa a před námi je pozoruhodný obraz. Protáhlé údolí Mikulášovického potoka je uzavřeno na obzoru...

střední pokles
Kaple sv. Anny - Lobendava
 kaple v okrese Děčín
Barokní kaple byla postavena v letech 1775-1777 asi 800 m východně od centra obce Lobendava. V roce 1857 byla část kaple přistavěna a pseudogoticky upravena. Kaple měla původně půdorys řeckého kříže, který byl později na východě rozšířen. Vnitřní klasicistní vybavená pochází z přelomu 18. a 19. stol...

střední pokles
První písemná zmínka o Merbolticích je z roku 1352 a dokládá existenci farního kostela sv. Kateřiny, ves v té době patřila k šarfenštejnskému majetku pánů z Michalovic. K významným stavbám v obci patří budova školy vystavěn&aac...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Klášter kapucínský - Rumburk
 klášter v okrese Děčín
Klášter kapucínský - Rumburk (klášter) Barokní klášter byl vybudován v letech 1683-1685 nákladem knížete Antonína Floriana z Liechtensteinu, který dle plánů J. L. Hildebrandta nechal v letech 1704 – 1707 postavit i Loretánskou kapli, kopii Svaté chýše v Lorettu, místa, kde se údajně narodila Panna Marie s nepřehlédnut...

střední nárůst
Kostel - Doubice
 kostel v okrese Děčín
Barokní kostel vystavěný v letech 1757-1758 Janem Václavem Koschem na místě staršího kostela. R. 1906 vyhořel do základů díky nedbalosti duchovního správce. R. 1907 znovu obnoven, k rozsáhlejší opravě došlo v r. 1959. Jednolodní obdélná stavba s užším, trojboce uza...

obrovský nárůst
Postaven v letech 1728-31 stavitelem Zachariasem Hoffmannem z Lipové. Barokní, jednolodní obdélníková stavba s půlkruhovým presbytářem. Na průčelí portál s rovnou nadpraží římsou, salmovský znak s letopočtem 1726 (patrně rok, ve kterém se hrabě Leopold Salm rozhodl kostel postavit) a oválné okno. Ve štítě nika se sochou sv. Leopolda od sochaře Kristiana Riedla z Velkého Šenova. Vnitřek kostela je ...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kostel Narození Panny Marie - Benešov nad Ploučnicí (kostel) Trojlodní goticko renesanční chrám byl vystavěn v letech 1483 až 1557 na místě starší zástavby. Z té nejspíš pochází i věž v severozápadním rohu, která původně plnila snad i obranou úlohu. Později pak byla zvýšena. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nejsvětější Trojice - Jílové
 kostel v okrese Děčín
Kostel byl vybudován ve 2. polovině 19. stol. Jedná se o jednolodní neorientovanou stavbu s obdélným presbytářem se dvěma přístavky po stranách. Hlavní průčelí kostela je historizující s pseudorománskými prvky, nad nímž je osmiboká plechová věž s jehlancovou střechou. Hlavn&iacu...

mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice byl vysvěcen v roce 1612. Většina zařízení pochází z 18. století. Dva oltářní obrazy (Nejsvětější Trojice a Zmrtvýchvstání Páně) jsou dílem jiřetínského rodáka Josefa Birnbauma. Kazatelnu se zpovědnicí, která stávala pod ní, vyrobil v roce 1829 stolař Jakob Worm z Horního Podluží. Střecha kostela bývala až doroku 1846 šindelová, poté byla nahrazena pálenou krytinou. Souč...

mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Rumburk
 kostel v okrese Děčín
Existence kostela je zmiňována již v roce 1388. Další zmínka pochází z roku 1545, kdy je uvedeno, že stavbu (pravděpodobně na místě původního dřevěného kostelíku) provedl Georg von Schleinitz. Stavbu provází různé domněnky o jejím vývoji, ale žádná nebyla dosud prokazatelně potv...

střední pokles
Kostel sv. Jana Křtitele - Rumburk
 kostel v okrese Děčín
Roku 1725 byla na vrchu, zvaném strážný, postavena kaple, jako upomínka na tragickou událost. Voják vracející se z války, zjistil že jeho milá má poměr s jeho bratrem. Oba zavraždil a sám se oběsil - tak praví pověst. Stavba byla provedena na podnět kněžny Christiny Terezie z Lichtenštejna. Roku 178...

stgnace
Kostel sv. Jiří - Jiříkov
 kostel v okrese Děčín
Kostel sv. Jiří - Jiříkov (kostel) Kostel byl vystavěn v letech 1724-1728 podle projektu J. L. Hildebrandta. Výstavba kostela byla financována Aloisem Thomasem Raimundem z Harrachu. Areál kostel sv. Jiří v Jiříkově se nachází v samém centru obce, východně od náměstí. Mnohoúhelníkový pozemek ohraničují dvě ulice a to...

obrovský nárůst
Kostel sv. Josefa - Rybniště
 kostel v okrese Děčín
Secesní kostel z počátku 20. století. Postavil jej významný varnsdorfský stavitel Anton Möller. R. 1989 byla provedena generální rekonstrukce objektu. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

střední nárůst
Kostel sv. Karla Boromejského - Varnsdorf
 kostel v okrese Děčín
Základní kámen byl slavnostně posvěcen 23. května 1904 a hned druhý den se začalo stavět. Stavební práce postupovaly velmi rychle, takže ještě v roce 1904 dospěla stavba do výše oken, o rok později byla již dokonce provizorně pokryta střecha. Stavba dále pokračovala s několika přestávkami až do roku 1912, kdy byl 3. září kostel vysvěcen. Prohlídku interiéru: lze sjednat na Děkanském úřadě Církve ...

mírný pokles
Kostel sv. Kryštofa - Jiřetín
 kostel v okrese Děčín
Kostel sv. Kryštofa -  Jiřetín (kostel) Kostel na konci křížové cesty u vrcholu Křížové hory. ...

mírný pokles
Kostel sv. Martina - Markvartice
 kostel v okrese Děčín
Farní kostel Svatého Martina je položený nad horní částí obce, na vyvýšenině dříve zvané Kirchberg. Byl vystavěn v letech 1701 – 1703 za faráře Tobiáše Richtera na místě starší církevní stavby. Na tomtéž místě stál původní kostel, o jehož...

mírný pokles
Kostel sv. Mikuláše - Mikulášovice
 kostel v okrese Děčín
Kostel sv. Mikuláše - Mikulášovice (kostel) Mikulášovice měly kostel již od roku 1346, už před ním měla existovat malá kaple pro usedlost uhlířů, která byla zasvěcena sv. Mikuláši. Odtud pochází název Nikolausdorf, ves sv. Mikuláše. Kostel patřil k arcidiecézi Hohenstein a Sebnitz a obec musela ročně platit církevní daň ve v&yac...

mírný pokles
Kostel sv. Petra a Pavla - Růžová
 kostel v okrese Děčín
Dominantou obce Růžová, která Vás při příjezdu upoutá, je barokní kostel sv. Petra a Pavla. Stavba byla postavena na místě starého kostela v letech 1710 – 1712 pod patronací majitele panství z rodu Clary Aldringen. Dne 1. srpna 1988 budova zcela vyhořela. V letech 1996-2000 byl  kostel zreko...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kostel sv. Petra a Pavla - Varnsdorf
 kostel v okrese Děčín
Chrám sv. Petra a Pavla je nejstarším varnsdorfským kostelem, byl postaven na místě původního kostelíka ze 13. století. Základní kámen nového, tedy dnešního kostela, byl položen v roce 1766. Stavbu zdržovaly spory v obci a tak byla dokončena až v letech 1774 - 1776, pozdně barokní výzdoba pak v roce 1777. Vnitřní zařízení je rokokové a klasicistní. V roce 1904 byly instalovány nové varhany, které ...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Šluknov
 kostel v okrese Děčín
Raně barokní kostel byl postaven na místě požárem poničeného staršího kostela dle plánů Fischera z Erlachu. Hlavní vstup uvozují sochy sv. Petra a Pavla. Severně od kostela se nacházejí sochy tří českých světců svezené z frekventovaných míst města. ...

mírný pokles
Kostel sv. Václava - Srbská Kamenice
 kostel v okrese Děčín
Základní kámen k nynějšímu kostelu byl položen 15. července 1772 a dokončen byl za 4 roky. Oltář a zvony byly přeneseny z původního dřevěného kostela, který stál na místě nynějšího hřbitova. Na sv. Václava 28. září 1776 byla sloužena první mše....

střední pokles

    Strana: 1, 2, max - 2,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)