Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v okresu Jeseník


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 27 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Domašov - kostel sv. Jana Křtitele
 kostel v okrese Jeseník
bez fotografie

Mladší z domašovských kostelů nalezneme v horním Domašově, jedná se o barokní kostel sv. Jana Křtilete postavený v letech 1797-98 dle plánů stavitele Jana Grogera zednickým mistrem Josefem Frankem ze Supíkovic. Vysvěcen byl dne 15.9.1798 Johannem Rothem von Friewaldau. Hudební kruchta pochází z druhé poloviny 19. století. Stavba kostela je sice barokní, ale vliv klasicismu je zde již velmi znát....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie  - Jeseník (kostel)

Z církevních památek zasluhuje pozornost především farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. První zmínka o něm, či lépe o jeho oltáři Všech svatých, je z r. 1418. O jeho obnově r. 1457, pravděpodobně po nějakém požáru, se píše ve farní kronice teprve na počátku 19. století, kdy o tom tehdejšímu faráři Rotherovi, muži velmi kritickému, přinesl jeden měšťan listinu. R. 1638 lehl kostel popelem a r. 1651 byl už zhruba opraven. Měl nádherný hlavní oltář s obrazem Nanebevzetí Panny Marie, jíž byl kostel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Kostel sv. Kříže patří ke stejnému typu kostelů, které na Vidnavsku, Javornicku a sousedním polském území vznikaly s největší pravděpodobností těsně po polovině 13. století. Otázkou se zabývala M. Filipová, která provedla některá srovnání s polskými stavbami. Na našem území lze k těmto stavbám řadit kostely v Bernarticích, ve Staré Červené Vodě a patrně také gotické jádro farního kostela ve Vidnava. Zjevně podobné kostely v Bílém Potoce, v Mikulovicích, a snad také v Travné, byly zbořeny na konc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
velký nárůst
Kaple sv. Anny - Javorná
 kaple v okrese Jeseník
Kaple sv. Anny - Javorná (kaple)

Ves Javorná je zmiňována roku 1531 jako součást ondřejovického panství, za třicetileté války patrně zanikla (1687 se ještě zmiňuje ves s kaplí, ale roku 1801 jen samota s kaplí).   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Rocha - Ramzová
 kaple v okrese Jeseník
bez fotografie

Novogotická kaple z r. 1897. V interiéru se nachází oltář s obrazem sv. Rocha, obrazy Srdce Pána Ježíše a Panny Marie s dítětem aj. V kapli se nachází také pamětní deska obětem 1. svět. války. Bohoslužby se konají v neděli v 15:30 hodin. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel - Vlčice
 kostel v okrese Jeseník
bez fotografie

velký nárůst
Kostel Jména Panny Marie - Rejvíz
 kostel v okrese Jeseník
Kostel Jména Panny Marie - Rejvíz (kostel)

Kostel Jména Panny Marie na Rejvízu pochází z let 1808-1809. Vznikl formou sbírky na podnět jesenického (frývaldovského) děkana a biskupského komisaře Johanna Rothera. Byl postaven v klasicistním slohu.  Původním záměrem byla jen kaple, ale štědří dárci umožnili postavit menší kostel. Od roku 1814 byl lokální, ale již roku 1876 se stává farn&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný pokles
bez fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní barokní stavba a patří svoji rozlohou k dominantám města Zlaté Hory. Historie kostela sahá již do poloviny 13. století,  zmínky  pochází z let 1339 a 1377....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Nejsvětější Trojice - Javornik
 kostel v okrese Jeseník
bez fotografie

Barokní architektura postavená podle návrhu stavitele M. J. Kleina v letech 1716 až 1718, věž dokončena v roce 1723. Boční kaple z roku 1755. Věž obnovena v roce 1836, dnešní podobu dostala v roce 1866 podle plánů stavitele Schwarzera.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel Neposkvrněné Panny Marie - Travná (kostel)

Novogotický Kamenný kostel v Travné překvapí návštěvníka svou velikostí dnes téměř v pusté osadě. Dokládá velikost, jakou Travná měla před odsunem německého obyvatelstva. Kostel je významným poutním místem Slezska. Byl vybudován v l. 1878-82 v kombinaci novorománského a novogotického stylu. Projekt vypracoval vídeňský architekt ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv. Hedviky - Supíkovice
 kostel v okrese Jeseník
bez fotografie

Kostel sv. Hedviky pochází ze 16. století. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv. Jáchyma - Kobylá
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv. Jáchyma - Kobylá (kostel)

mírný pokles
Kostel sv. Jana Křtitele
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv. Jana Křtitele (kostel)

Kostel sv. Jana Křtitele z roku 1888 - dominanta obce - je postaven z lomového kamene a jeho vnitřní vybavení je dílem místního řezbáře a malíře Reimunda Kutzera a jeho syna. Koncem 20. století přestal kostel sloužit věřícím a byl zcela uzavřen. Dřevěný mobiliář, varhany a věžní hodiny jsou poznamenány přetrvávající vlhkostí kostela, zatékáním poškozenou střechou i vandalismem. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv.Jana Křtitele - Domašov
 kostel v okrese Jeseník
bez fotografie

Římskokatolický farní kostel stojí v Horním Domašově (kulturní památka) – klasicistní stavba z let 1797–1798, postavená podle návrhu Johanna Grögera, v něm obraz Stětí sv. Barbory od Felixe Ivo Leichera. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel sv.Petra a Pavla - Bernartice
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv.Petra a Pavla - Bernartice (kostel)

Římskokatolický farní kostel sv.Petra a Pavla (původně byl zasvěcen P. Marii) - patří k nejstarším na Javornicku. Je příkladem slezské středověké architektury. Absolvoval však řadu přestaveb, např.postranní kaple a sochy pochází z 19. století. Patří ke stejnému typu kostelů, které na Vidnavsku, Javornicku a sousedním polském území vznikaly...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kostel sv.Tomáše - Domašov
 kostel v okrese Jeseník
bez fotografie

Kostel sv. Tomáše, který se nachází v dolním Domašově je barokní stavbou realizovanou v letech 1726-30. Postaven byl jezuitským stavitelem Christophem Tauschem z podnětu vratislavského kanovníka Karla Maxmiliána Fragsteina, který kostel dne 8.10.1730 zasvětil sv. Tomáši Apoštolovi. Vysvěcen byl dne 28.9.1731 světícím biskupem Elias von Sommerfeldem. Obraz na hlavním oltáři je dílem vidnavského malíře Aloise Baucha z roku 1892....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv.Tomáše Apoštola - Domašov
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv.Tomáše Apoštola - Domašov (kostel)

Římskokatolický farní kostel stojí v Dolním Domašově (kulturní památka). Vrcholně barokní stavba z let 1726–1730, postavená z podnětu vratislavského kanovníka Karla Maxmiliána Fragsteina jezuitským stavitelem Christophem Tauschem. Obraz hlavního oltáře pochází z roku 1892 a je od Aloise Baucha z Vidnavy, další obrazy pocházejí od Leopol...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv.Vavřince - Bílý Potok
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv.Vavřince - Bílý Potok (kostel)

Bílý Potok se poprvé připomíná roku 1310 pod jménem Wyzbach a už tehdy tu bylo 20 lánů, kostel a zákupní fojtství. Kostel sv.Vavřince byl postavený v letech 1893-1894 na místě původního chrámu sv.Mikuláše ze 13.století, výrazně neorománská stavba. V roce 1874 nastoupil na faru v Bílém Potoce farář Albert Engelbrecher a zjistil, že...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 2, max - 2,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze