Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v okresu Jeseník

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 27                Mapa
Domašov - kostel sv. Jana Křtitele
 kostel v okrese Jeseník
Mladší z domašovských kostelů nalezneme v horním Domašově, jedná se o barokní kostel sv. Jana Křtilete postavený v letech 1797-98 dle plánů stavitele Jana Grogera zednickým mistrem Josefem Frankem ze Supíkovic. Vysvěcen byl dne 15.9.1798 Johannem Rothem von Friewaldau. Hudební kruchta pochází z druhé poloviny 19. století. Stavba kostela je sice barokní, ale vliv klasicismu je zde již velmi znát....

mírný pokles
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie  - Jeseník (kostel) Z církevních památek zasluhuje pozornost především farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. První zmínka o něm, či lépe o jeho oltáři Všech svatých, je z r. 1418. O jeho obnově r. 1457, pravděpodobně po nějakém požáru, se píše ve farní kronice teprve na počátku 19. století, kdy o tom tehdejšímu faráři Rotherovi, muži velmi kritickému, přinesl jeden měšťan listinu. R. 1638 lehl kostel popelem a r. 165...

velký nárůst
Kostel sv. Kříže patří ke stejnému typu kostelů, které na Vidnavsku, Javornicku a sousedním polském území vznikaly s největší pravděpodobností těsně po polovině 13. století. Otázkou se zabývala M. Filipová, která provedla některá srovnání s polskými stavbami. Na našem území lze k těmto stavbám řadit kostely v Bernarticích, ve Staré Červené Vodě a patrně také gotické jádro farního kostela ve Vidnav...

mírný pokles
HODNOCENÍ
45 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Anny - Javorná
 kaple v okrese Jeseník
Kaple sv. Anny - Javorná (kaple) Ves Javorná je zmiňována roku 1531 jako součást ondřejovického panství, za třicetileté války patrně zanikla (1687 se ještě zmiňuje ves s kaplí, ale roku 1801 jen samota s kaplí).   ...

stgnace
Kaple sv. Rocha - Ramzová
 kaple v okrese Jeseník
Novogotická kaple z r. 1897. V interiéru se nachází oltář s obrazem sv. Rocha, obrazy Srdce Pána Ježíše a Panny Marie s dítětem aj. V kapli se nachází také pamětní deska obětem 1. svět. války. Bohoslužby se konají v neděli v 15:30 hodin. ...

velký nárůst
Kostel - Vlčice
 kostel v okrese Jeseník
Kostel Jména Panny Marie - Rejvíz
 kostel v okrese Jeseník
Kostel Jména Panny Marie - Rejvíz (kostel) Kostel Jména Panny Marie na Rejvízu pochází z let 1808-1809. Vznikl formou sbírky na podnět jesenického (frývaldovského) děkana a biskupského komisaře Johanna Rothera. Byl postaven v klasicistním slohu.  Původním záměrem byla jen kaple, ale štědří dárci umožnili postavit menš&iac...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní barokní stavba a patří svoji rozlohou k dominantám města Zlaté Hory. Historie kostela sahá již do poloviny 13. století,  zmínky  pochází z let 1339 a 1377....

velký nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Javornik
 kostel v okrese Jeseník
Barokní architektura postavená podle návrhu stavitele M. J. Kleina v letech 1716 až 1718, věž dokončena v roce 1723. Boční kaple z roku 1755. Věž obnovena v roce 1836, dnešní podobu dostala v roce 1866 podle plánů stavitele Schwarzera.  ...

mírný pokles
Kostel Neposkvrněné Panny Marie - Travná (kostel) Novogotický Kamenný kostel v Travné překvapí návštěvníka svou velikostí dnes téměř v pusté osadě. Dokládá velikost, jakou Travná měla před odsunem německého obyvatelstva. Kostel je významným poutním místem Slezska. Byl vybudován v l. 1878-82 v kombinaci novorom&aac...

střední pokles
Kostel sv. Hedviky - Supíkovice
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv. Hedviky pochází ze 16. století. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Jana Křtitele
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv. Jana Křtitele (kostel) Kostel sv. Jana Křtitele z roku 1888 - dominanta obce - je postaven z lomového kamene a jeho vnitřní vybavení je dílem místního řezbáře a malíře Reimunda Kutzera a jeho syna. Koncem 20. století přestal kostel sloužit věřícím a byl zcela uzavřen. Dřevěný mobiliář, varhany a věžní hodiny jsou poznamenány přetrvávající vlhkostí kostela, zatékáním poškozenou střechou i vandalismem. ...

obrovský nárůst
Kostel sv.Jana Křtitele - Domašov
 kostel v okrese Jeseník
Římskokatolický farní kostel stojí v Horním Domašově (kulturní památka) – klasicistní stavba z let 1797–1798, postavená podle návrhu Johanna Grögera, v něm obraz Stětí sv. Barbory od Felixe Ivo Leichera. ...

mírný nárůst
Kostel sv.Petra a Pavla - Bernartice
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv.Petra a Pavla - Bernartice (kostel) Římskokatolický farní kostel sv.Petra a Pavla (původně byl zasvěcen P. Marii) - patří k nejstarším na Javornicku. Je příkladem slezské středověké architektury. Absolvoval však řadu přestaveb, např.postranní kaple a sochy pochází z 19. století. Patří ke stejnému typu kostelů, ...

mírný pokles
Kostel sv.Tomáše - Domašov
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv. Tomáše, který se nachází v dolním Domašově je barokní stavbou realizovanou v letech 1726-30. Postaven byl jezuitským stavitelem Christophem Tauschem z podnětu vratislavského kanovníka Karla Maxmiliána Fragsteina, který kostel dne 8.10.1730 zasvětil sv. Tomáši Apoštolovi. Vysvěcen byl dne 28.9.1731 světícím biskupem Elias von Sommerfeldem. Obraz na hlavním oltáři je dílem vidnavského mal...

obrovský nárůst
Kostel sv.Tomáše Apoštola - Domašov
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv.Tomáše Apoštola - Domašov (kostel) Římskokatolický farní kostel stojí v Dolním Domašově (kulturní památka). Vrcholně barokní stavba z let 1726–1730, postavená z podnětu vratislavského kanovníka Karla Maxmiliána Fragsteina jezuitským stavitelem Christophem Tauschem. Obraz hlavního oltáře pochází z rok...

mírný pokles
Kostel sv.Vavřince - Bílý Potok
 kostel v okrese Jeseník
Kostel sv.Vavřince - Bílý Potok (kostel) Bílý Potok se poprvé připomíná roku 1310 pod jménem Wyzbach a už tehdy tu bylo 20 lánů, kostel a zákupní fojtství. Kostel sv.Vavřince byl postavený v letech 1893-1894 na místě původního chrámu sv.Mikuláše ze 13.století, výrazně neorománská stavba. V roc...

velký pokles
Kostel svatého Josefa - Česká Ves
 kostel v okrese Jeseník
Kostel svatého Josefa - Česká Ves (kostel) Římskokatolický farní kostel sv. Josefa, postavený v roce 1924-1926. ...

mírný pokles
Kostel svatého Mikuláše - Mikulovice
 kostel v okrese Jeseník
Kostel svatého Mikuláše - Mikulovice (kostel) Do r. 1413 byly Mikulovice přifařeny do Hlucholaz, potom k Ondřejovicím. V roce 1672 byla na prosby farníků ustavena samostatná farnost Mikulovice. První dřevěný kostel byl postaven na Kirchenbergu v roce 1550. Od r. 1582 byl postupně přestavován na kamenný. V roce 1582 byl přestavěn presbytář a opatřen kamenným klenutím. V l...

střední nárůst
Lurdská jeskyně
 poutní místo v okrese Jeseník
Věděli to již starousedlíci, kteří v lesích u Starého Rejvízu zbudovali v roce 1908 Lurdskou jeskyni se sochou Panny Marie. Poutní místo bylo po téměř sto letech obnoveno a 28. září 2006 znovu vysvěceno. Slavnosti se zúčastnilo přibližně 80 poutníků z Jesenicka a Zlatohorska, oltář s obrazem Panny Marie po...

mírný nárůst
Maria Hilf
 poutní místo v okrese Jeseník
Maria Hilf (poutní místo) Toto místo je zasvěceno zvláště Panně Marii Ochránkyni narozených, protože sem podle legendy utekla před vojáky za třicetileté války Anna Tanheiserová, tehdy ve vysokém stupni těhotenství, a na tomto místě porodila syna Martina. Jeho dcera dala pak na otcovo přání namalovat podle motivu passovsk&eac...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Vápená
 obec kostel v okrese Jeseník
Zřícená kaple sv. Anny
 kaple v okrese Jeseník
Zřícená kaple sv. Anny (kaple) Na poutní cestě k Maria Hilf stojí dnes už úplně rozpadlý kostel sv. Anny, který byl v minulosti významnou svatyní pro věřící horníky. Vystavěna byla v roce 1819. Z kaple zbyly obvodové zdi a oltář, nad kterým se zachovalo část fresky. ...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x

    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)