Vyhledávání lokalit (cílů)


Města a městečka v okresu Český Krumlov


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 10 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Besednice
 městys v okrese Český Krumlov

Besednice - obec pod Slepičími horami. Jejich nejvyšší vrchol Kohout se objevuje také v jejím znaku. Historie obce zasahuje do 14. století. Od roku 1910 je považována za městys. V minulosti byla obec významná svou těžbou a zpracováním žuly a těžbou cihlářské hlíny i kvalitními cihlářskými výrobky. Náves Besednice zdobí několik štítových statků s průčelími propojenými průběžnou profilovanou římsou ve stylu selského baroka a kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého. Vlajka: bílý list se zelený...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
střední nárůst
Český Krumlov
 město v okrese Český Krumlov
Český Krumlov (město)

Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán jako "Křivý luh". Tento název byl odvozen z přírodních podmínek, konkrétně z tvaru území, na němž se město rozkládá - to leží v esovitě zakřivených meandrech řeky Vltavy. Na latinských listinách je nazýváno Crumlovia či Crumlovium. První zmínka je zachována v písemnosti z roku 1253, kde je Krumlov označován coby Chrumbenowe. Tok řeky Vltavy byl přirozeným komunikačním vstupem do těchto oblastí. Nejstarší osídl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
mírný pokles
Frymburk
 městys v okrese Český Krumlov

Prehistorické nálezy osídlení v blízkém okolí jsou datovány deset tisíc let před naším letopočtem. Novodobá historie začíná v roce 1198, kdy Dr. Valentin Schmidt uvádí "Fritburk byl strážný hrad nad vltavským brodem již v roce 1198 připomínaný". V roce 1270 daruje Vítek z Krumlova kapli ve Frymburku benediktinskému probožství v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Horní Planá
 město v okrese Český Krumlov

Původní osadu založili  v 1. polovině 14. století mniši z kláštera Zlatá Koruna. V roce 1349 povýšil Karel IV. Horní Planou na městys. V průběhu husitských válek se pak stala součástí českokrumlovského panství.Významný vliv na rozvoj města měla na počátku dobrá poloha při obchodní stezce z Čech do Rakouska, později p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaplice
 město v okrese Český Krumlov

První písemná zmínka o Kaplici je z roku 1257. Město se rozkládá v malebné krajině při říčce Malši na úpatí Novohradských hor. Vzniklo v raném středověku jako trhová ves na důležité obchodní stezce, která spojovala Horní Rakousko s jižními Čechami. Stezka, po níž se hlavně dopravovala sůl, měla pro kupce důležitá zastávková místa v rakouském Cáhlově (Freistadtu) a Kaplici, a proto byla nazývána cáhlovskou nebo též kaplickou. Z výhodné polohy na stezce Kaplice těžila a záhy se z malé osady začala...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
mírný nárůst
Křemže
 městys v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Vývoj názvu obce: 1266  Zmilenburch 1281  Zmilenberg 1364  Krzemz 1369  Krzemsa 1385  Krzemze 1447  Křemže Historie obce: První písemná zmínka o Křemži je z roku 1263, kdy patříla Dubenským z Chlumu. V roce 1318 se páni Dubenští rozdělili na dvě větve: chlumskou a křemežskou a Smil postavil na místě bývalé tvrze v Křemži hrad a jeho potomci se psali "Smilové z Křemže". Poslední z nich Jan Smil byl zajat Oldřichem z Rožmberka, roku 1447 popraven, když předtím Křemži na Janu Smilovi Oldřich vym...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Přídolí
 městys v okrese Český Krumlov

Vznik obce V dochovaných písemných dokladech je uvedeno, že již v IX. století našeho letopočtu vedla do zdejšího kraje tzv. Linecká obchodní cesta, přes obec Zátoň, Velešín a sídla tehdejšího slovanského kmene do Doudleb.Jak z naší národní historie je známo, v X. století opanovali území Doudlebů Slavníkovci a po jejich vyvraždění připadlo toto do majetku Přemyslovců.V dalším historickém dokladu se uvádí, že český kníže Břetislav, již koncem XI. stol. daroval sousední ves Zátoň s kostelem, k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Rožmberk nad Vltavou
 město v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Město Rožmberk bylo založeno v polovině 13. století. Leželo na obchodní cestě vedoucí z Českého Krumlova přes hraniční průsmyky do Lince a dále na jih. Je spojeno s významným šlechtickým rodem Rožmberků, kteří osídlili město a okolí a svými aktivitami přinesli kraji prosperitu, o čemž svědčí statut města, který byl Rožmberku již v minulosti udělen a nyní opět v roce 2006 titul město vrácen. V roce 1620 připadlo rožmberské panství francouzské aristokracii Buquoyů. Ti pokračovali v rožmberských tr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Velešín
 město v okrese Český Krumlov
bez fotografie

Osada Velešín byla založena pravděpodobně ve 13. století v souvislosti s výstavbou hradu na ostrohu nad řekou Malší. Tradované zvěsti o slovanském hradišti v okolí Velešína archeologické výzkumy nepotvrdily. Na případné starší osídlení předcházející době výstavbě hradu tak odkazují pouze etymologové, podle jejichž výkladu vzniklo pojmenování Velešína nejspíše podle usedlosti patřící jakémusi Velešovi. Od počátku byl Velešín osídlen obyvatelstvem hovořícím převážně česky. Hrad Velešín je poprvé ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Vyšší Brod
 město v okrese Český Krumlov

Historie krajiny dnešního Vyššího Brodu úzce souvisí s geografickou polohou tohoto místa, které si uchovalo v průběhu staletí zvláštní charakter a význam. Chceme-li se obeznámit s minulostí regionu, abychom mohli lépe pochopit jeho přítomnost, můžeme začít právě u pojmu "Šumava", se kterým se Vyšší Brod nerozlučně snoubí. Jak se dovídáme z Tacitových děl, nazývali Římané toto rozsáhlé a těžko proniknutelné středohoří "průčelím Germánie". V listině z 10. století se objevuje latinské označení "Sil...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
velký nárůst


    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze