Vyhledávání lokalit (cílů)


Muzea a galerie v okresu Brno-město


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 15 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Biskupský dvůr - Brno-město
 muzeum v okrese Brno-město
Biskupský dvůr - Brno-město (muzeum)

Biskupský dvůr je sídlem Moravského zemského muzea od roku 1818. Biskupský dvůr je soubor budov, které ze tří stran obklopují parkově upravené nádvoří v historické části Brna, pod katedrálou svatého Petra a Pavla. Nejstarší částí tohoto souboru je původně gotická stavba Proboštství brněnské kapituly, kterou roku 1588 koupil olomoucký biskup Stanislav Pavlovský. Odtud název Biskupský dvůr. Pro potřeby nového majitele byla budova přestavěna. Práce řídil italský stavitel Antonio Gabri. Stavební úp...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Diecézní muzeum - Brno
 muzeum v okrese Brno-město
Diecézní muzeum - Brno (muzeum)

   Muzeum sakrálního umění představuje exponáty pocházející z kostelů a far brněnské diecéze.    Obrazy a plastiky vyprávějí příběh života Ježíše, kterého jeho současníci nazývali Nazaretský. Čtyři desítky prací byly vybrány tak, aby doložily velké umělecké dědictví a zároven upozornily na svoje myšlenková východiska a inspirační zdroje. Vedle známých středověkých skvostů jsou některá díla veřejně vystavena poprvé.    V členitých prostorách historického domu Petrov 1 se návštěvníkovi nabízí možn...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Dům Leoše Janáčka - Brno-Veveří
 muzeum v okrese Brno-město
Dům Leoše Janáčka - Brno-Veveří (muzeum)

Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. 13. července 1881 se Leoš Janáček oženil se Zdeňkou Schulzovou, dcerou ředitele učitelského ústavu. Mladí manželé bydleli zprvu v Měšťanské (nynější Křížové) ulici na...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dům umění města Brna - Brno
 galerie v okrese Brno-město
Dům umění města Brna - Brno (galerie)

Budova Domu umění byla postavena v roce 1910 ve stylu barokně - secesním. Projekt stavby vypracoval vídeňský architekt Heinrich Carl Ried. Budova nesla pojmenování Kaiser Frnaz Josefs - Künstlerhaus (Dům umělců). Slavnostního otevření se dočkala v březnu 1911. V průběhu druhé světové války byla značně poškozena přímým zásahem při bombardování Brna. Po válce byla přestavěna ve stylu funkcionalizmu podle plánů brněnského architekta Bohuslav Fuchse. V letech 2006 až 2009 proběhla další rekonstrukce...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Lékárna U zlaté koruny - Brno
 muzeum v okrese Brno-město
Lékárna U zlaté koruny - Brno (muzeum)

Původní, pozdně barokní mobiliář lékárny náležel brněnskému řádu alžbětinek. Alžbětinky přišly do Brna z Vídně dne 2. dubna roku 1750, rok po založení řádu (19. 9. 1749). Řádové sestry patřily k řeholi sv. Františka III. řádu (odtud pojmenování františkánky), avšak své obecné pojmenování „alžbětinky“ – získaly tím, že jako řádovou světici uctívaly Alžbětu Durynskou. Nově zbudovaný klášter alžbětinek na úpatí Červeného kopce přijal první řádové sestry 14. září 1754. Počet řádových sester, které ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Mendelianum - Brno
 muzeum v okrese Brno-město
Mendelianum - Brno (muzeum)

Mendelovo muzeum MU bude pro veřejnost uzavřeno od 17. 12. 2010 do 3. 1. 2011. Každá poslední středa v měsíci - vstup zdarma! Gregor Johann Mendel – člověk, opat a vědec Nová stálá expozice MU - Slavnostní zahájení výstavy: 14. února 2009 Záštitu nad výstavou převzali: předseda vlády ČR Ing. Mirek Topolánek, ministr školství mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřej Liška, rektor MU prof. PhDr. Petr Fiala, Ph. D., LL. M. a opat starobrněnský ThDr. et Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA Mendelovo muzeum MU ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Mendelovo muzeum - Brno-Staré Brno
 muzeum v okrese Brno-město
Mendelovo muzeum - Brno-Staré Brno (muzeum)

Gregor Johann Mendel – člověk, opat a vědec    Zřizovatelem muzea je Masarykova univerzita.    Mendelovo muzeum MU připravilo pro svoje návštěvníky slavnostní otevření nové stálé expozice. Významné je i datum otevření expozice, rok 2009 - připomínka 125 let od úmrtí G. J. Mendela. Jedná se o jedinou a jedinečnou expozici věnovanou naší světově nejslavnější vědecké osobnosti, kterou Mendel bez vší pochyb je.   Výstava představuje v autentických prostorách starobrněnského opatství Mendela jako k...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Moravská galerie - Uměleckoprůmyslové muzeum - Brno (muzeum)

Budova Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně se zaměřuje na prezentaci užitého umění a designu od středověku po současnost. V přízemí a v Respiriu prvního patra jsou pořádány krátkodobé výstavní projekty, prostor fotografii dává Camera. Stálou expozici užitého umění pravidelně oživují svými intervencemi současní designéři. N&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Moravské zemské muzeum Palác šlechtičen - Brno-město (muzeum)

V této budově byl umístěn Ústav šlechtičen, který vychovával opuštěné šlechtické a měšťanské dívky. Budova byla postavena v letech 1674 až 1679 z nadace Jany Františky Prisky hraběnky Magnisové. Projekt vypracoval brněnský stavitel Jan Křtitel Erna. V letech 1790 až 1791 byl dům rozšířen a zvýšen o 2. patro. Práce prováděl stavitel Václav Jan Eitelbergr....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Moravské zemské muzeum-Dietrichsteinský palác - Brno-město (muzeum)

Moravské zemské muzeum bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka I. Ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů předmětů, které představují velmi cenný materiál z oborů přírodních a společenských věd. Muzeum je též výzkumnou organizací, jejíž hlavním úkolem je provádění základního i aplik...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Muzeum Areál MHD - Brno-Líšeň
 muzeum v okrese Brno-město
bez fotografie

Veřejně přístupný depozitář městské hromadné dopravy (MHD) se nachází v městské části Brno-Líšeň, východně od centra Brna, v prostoru bývalého nádraží místní dráhy. Areál se rozkládá na ploše více než 1,5 ha. Základem sbírky městské hromadné dopravy se stalo 12 provozuschopných historických tramvají, převzatých od Dopravního podniku města Brna v roce 1971. Pro výstavbu muzejního areálu byl vybrán nevyužívaný prostor nádraží bývalé dráhy Brno-Líšeň. K tomuto areálu patří i část původní trati úsek...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Muzeum oddělení slepecké historie - Brno
 muzeum v okrese Brno-město
bez fotografie

Úkolem oddělení Dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně je shromažďovat všechny speciální slepecké pomůcky, knihy a archiválie, které sloužily nevidomým ke vzdělávání, kultuře, práci i zábavě nebo zachycují způsob jejich života. Cílem je evidované exponáty popsat a zpracovat pro potřeby historického zobecnění odbornými články i rozsáhlejšími publikacemi. Hlavní formou, jak informovat občany, jsou individuální návštěvy a exkurze lidí vidomých i nevidomých a slabozrakých. Nej...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Muzeum romské kultury Brno
 muzeum v okrese Brno-město
Muzeum romské kultury Brno (muzeum)

Doposud byly otevřeny tři sály stálé expozice, které dokumentují život a kulturu Romů od roku 1939 do současnoti. První dva sály (sál č. 5 a 6) byly slavnostně otevřeny 1. prosince 2005. Sál číslo 4 věnovaný holocaustu Romů byl dokončen v roce 2007. Muzeum romské kultury v Brně pracuje na dokončení stálé expozice, která představí příběh Romů ve světových dějinách. Na historické ose ukáže kulturu Romů i změny v jejich způsobu života od Indie po dnešek. Expozice bude umístěna v jednom celém patru...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Pavilon Anthropos - Brno
 muzeum v okrese Brno-město
Pavilon Anthropos - Brno (muzeum)

Tradice současného Pavilonu Anthropos má své kořeny v období první Československé republiky. Tehdy se díky mimořádnému úsilí předního českého badatele prof. Karla Absolona podařilo ve specielním pavilonu "Člověk a jeho rod" na dnešním výstavišti soustředit v rámci výstavy soudobé kultury v roce 1928 nebývalé množství nálezů z nejranějších období lidských dějin. Při vzniku této výstavy nesoucí název Anthropos se setkáváme se jménem prvního prezidenta ČSR prof. T. G. Masaryka a průmyslníka T. Bati...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
střední pokles
Technické muzeum - Brno
 muzeum v okrese Brno-město
Technické muzeum - Brno (muzeum)

Technické muzeum v Brně (dále jen TMB) je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Jako muzeum plní funkci sbírkotvornou vědeckou kulturní osvětovou metodickou především na území Moravy a Slezska, u některých oborů je jeho působnost celostátní. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních Pořádá konferen...
Podrobnosti lokality         Uživatelské recenze 1x
HODNOCENÍ
88 %
velký nárůst


    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze