Vyhledávání lokalit (cílů)


Sochy a sousoší v okresu Břeclav


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 45 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hlava křičícího muže - Břeclav
 socha v okrese Břeclav
Hlava křičícího muže - Břeclav (socha)

Obří pískovcová hlava křičícího muže trčí ze země na náměstíčku před gymnáziem. Jejím autorem je sochař Daniel Talavera. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Březí (sloup)

Pseudobarokní sochařské dílo z roku 1882 obyvklého ikonografického pojetí zasazené do prostoru před hřbitovem. Na čtvercové základně ukončené zvonovnicí tvarovaný sokl v dolní části konvexně vydutý dekorovaný volutovým motivem s osmiřádkovým malovaným německým nápisem v novověké kapitále STATUE DER/ HEILIGEN/ DREIFALLTIGKEIT/ G...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha Panny Marie Immaculaty - Sedlec
 socha v okrese Břeclav
Socha Panny Marie Immaculaty - Sedlec (socha)

Kvalitní barokní skulptura umístěná na trojbokém architektonicky tvarovaném podstavci. Na masivním sloupu je umístěna socha Panny Marie Immaculaty. Sloup je v úrovni soklu rozšířen třemi výběžky, které k němu v pravidelných rozestupech přiléhají, takže půdorys tvoří téměř tvar trojúhelníka. Nad výběžky se nachází volutová kř&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Floriána - Bavory
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Bavory (socha)

V uličce na okraji obce se na travnaté ploše nachází socha sv. Floriána. Třístupňová základna na čtvercovém půdorysu nese sokl s oblounovou patkou. Stěny soklu jsou zdobené vpadlým, jednou odstupňovaným, rámem s ujmutými rohy a ve vrcholu oblounovou římsou, nad níž probíhá hladký pás ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na římse spo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Floriána - Brod nad Dyjí
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Brod nad Dyjí (socha)

Na návsi na pásu travnaté pochy u silnice se nachází socha sv. Floriána. Na nízké dvoustupňové základně, jejíž horní stupeň je na čelní straně konvexně vydutý stojí dvoustupňový čtyřboký sokl s ujmutými rohy. Dolní třetina soklu je masivnější, mírně konvexně tvarovaná, ukončená ústupkem profilace oblounu a výžlabku...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Floriána - Dobré Pole
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Dobré Pole (socha)

U silnice na Březí se nachází socha sv. Floriána. Na obdélné základně je umístěn odstupňovaný sokl. Dolní část soklu má hladké stěny a je ukončena ústupkem, na nějž navazuje zvonovnicovou patkou horní část nesoucí na čelní straně nápis (viz níže). Sokl je završuje vyložená profilovaná římsa, na níž se nachází...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Floriána - Dolní Dunajovice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Dolní Dunajovice (socha)

V obci na návsi se nachází socha sv. Floriána. Na čtvercové základně je umístěný sokl, jehož dolní část tvoří odstupněný podstavec, jehož horní hrany jsou zaobleny. Na něj nasedá dřík soklu s volutovými křídly zdobenými rytým rámem s ujmutýmy rohy a plasticky provedeným závěsem. Čelní stranu zdobí mírně vystupuj&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Floriána - Dolní Věstonice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Dolní Věstonice (socha)

V obci na travnatém pásu u silnice v balustrádové ohrádce půdorysu čtverce se nachází socha sv. Floriána. Uprostřed ohrádky je umístěn dvoustupňový sokl, jehož dolní část je ukončená ústupkem s profilací zvonovnice, na nějž navazuje štíhlejší část na bocích zdobená volutovými křídly a na čelní straně deskou s n&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Floriána - Drnholec
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Drnholec (socha)

Na ploše vedle kostela Nejsvětější Trojice se nachází socha sv. Floriána dříve umístěná v Dyjské ulici. Na čtvercové základně vyrovnávající terén spočívá mohutný sokl sestávající z patky ukončené profilací zvonovnice, na níž je umístěn kónicky se zužujícího sokl, jehož vrchol je členěn oblounov...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Socha sv. Floriána - Horní Věstonice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Horní Věstonice (socha)

Na návsi pod lipou ve čtvercové ohrádce se nachází socha sv. Floriána na bohatě členěném soklu. Ohrádka je tvořena nárožními pilíři, jejichž stěny jsou zdobeny vpadlými rámy a ukončeny vyloženou profilovanou římsou, a balustrádou z hranatých kuželek s profilovanou krycí deskou. Uprostřed ohrádky je umístěn čtyřboký sokl na profilované zužujíc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Floriána - Klentnice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Klentnice (socha)

Na čtvercové dvakrát odstupňované základně sokl s dvakrát odstupňovanou patkou s okosenými hranami ukončený vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně podstavce sochy se v obdélném vpadlém rámu se segmentovým závěrem dochoval devítiřádkový německý nápis sekaný a zlacený v novověké minuskule, viz níže. Na soklu plint nesouc&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Socha sv. Floriána - Nový Přerov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Nový Přerov (socha)

Na travnaté ploše u silnice je na masivním soklu umístěna socha sv. Floriána. Na nízkou čtvercovou podstavu přiléhá dolní část soklu ukončená okosenou hranou. Vyšší část soklu je dekorována na čelní straně rytým rámem s ujmutými rohy a ukončena vyloženou římsou, z dolní části s profilací podbrádky a s okosenými hor...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Socha sv. Floriána - Perná
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Floriána - Perná (socha)

Datovaná socha sv. Floriána představuje hodnotnou ukázku pozdně barokní sochařské tvorby v oblasti jižní Moravy a Dolního Rakouska. Na travnaté ploše u cesty v severozápadním okraji obce se nachází socha sv. Floriána. Kamenný sokl sochy je obrostlý keři, které kolem sochy tvoří ohrádku. Sokl vyrůstá ze čtvercového půdorysu a je ukončený vylo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckéh - Pavlov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckéh - Pavlov (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého byla přenesena z Mušova ke hřbitovu v Pavlově. Na jednoduché čtvercové základně ukončené ústupkem spočívá nízký robustnější pilíř. Dřík pilíře je zdobený vpadlinami tvaru vertikálně orientovaným obdélníků vyplňujících téměř celou plochu. Pilíř je ukončen vyloženou profilovanou římsou neso...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Březí
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Březí (socha)

Kamenná kvalitní sochařská práce z doby vrcholného baroka, která je v kompozičním vztahu k faře. Uprostřed obce v parku před farou stojí na čtvercové kamenné základně sokl s hranolovou základnou, dříkem ve spodní části konvexně tvarovaným a v plochách zdobeným rytým kasulovitým rámem, a s vyloženou profilovanou profilovanou deskou, na níž sp...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Jevišovka (socha)

Na travnaté ploše u kostela se nachází bohatě tvarovaný sokl se sochou sv. Jana Nepomuckéhoz roku 1741 od Ignáce Lengelachera. Dolní část s ujmutými rohy a s konvexně tvarovanou střední partií je ukončena ústupkem zvonovnicového tvaru. Na ní dosedá štíhlejší část soklu, také konvexně tvarovaná ve střední ose, se segmentově vypja...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Ladná
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Ladná (socha)

Socha sv. Jana na konci ul. Masarykova z roku 1861, s nápisem: „Svatý Jene Nepomucký, budiž ochránce naší Obce Lanštorfskej a přimlouvej se za nás u Krista Ježíše. post. r. 1861- obnov. r. 1973“ ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Lednice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Lednice (socha)

Socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti stojícího na výrazně tvarovaném čtyřbokém soklu. Kamenosochařská práce z třetí čtvrtiny 18. století je důležitým kompozičním prvkem prostranství. Socha přemístěna na novou pozici GPS. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov (socha)

Výrazně kontemplativní pojetí sochy sv. Jana vytvořil sochař Ignác Lengelacher, jenž zpodobil světce v niterném pohroužení a současně s pevným adoračním pohledem na kříž s korpusem Krista podpíraný andělem. Podle dedikačního nápisu byla statue vztyčena roku 1746 z vůle Kryštofa Artingera, kterého s jejím autorem, Ignácem Lengelacherem, spojoval společný bavorský...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov (socha)

V nice na nároží domu č.p. 181 v ulici generála Svobody je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Horní oblouk niky je zdůrazněn úzkou plechovou stříškou dekorovanou motivy obloučků. Na hranolové (pravděpodobně čtvercové) základně konicky se zužující patka soklu, jehož hmota je více než z poloviny skryta v architektuře domu. Čelní strana soklu je zdobena vpadlými zrcadly s konk&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, max - 3,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze