Vyhledávání lokalit (cílů)


Boží muka, kříže a kapličky v okresu Břeclav


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 58 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Boží muka - Bavory
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Bavory (boží muka)

Boží muka u hřbitova nechal podle farní kroniky v roce 1832 postavit místní truhlář Tobias Hartmann, na místě starších božích muk. Tvarově bohatá boží muka se nachází na travnatém svahu naproti hřbitovu, přístupna několika stupni schodiště. Na hladké podstavě čtvercového půdorysu, na jejíž čelní straně je vyryt letopočet 1832 a 1991, spočívá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Bulhary
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Bulhary (boží muka)

Na čtvercové základně ukončené stlačeným komolým jehlanem s oblounovou patkou pilíř boží muky opticky rozdělený na dvě části. Dolní část je na všech stranách členěná mělkými nikami se segmentovým záklenkem ukončená vyloženou kordónovou římsou, v jejíž profilaci se střídá tvar pravoúhlý s podvalkem a podbrádkou. Hor...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Břeclav
 drobný objekt v okrese Břeclav
bez fotografie

Sloupová boží muka situovaná v rovinaté krajině u silnice do Ladné. Původní stavba z r. 1734 stála u bývalé dobytčí cesty. Drobný objekt byl v r. 1942 stržen a r. 1949 nově vystavěn.Váže se k němu několik různých lidových pověstí a folklórní píseň.  Boží muka byla podle letopočtu na základním kameni postavena v roce 1734. Podle pověsti je dal ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Drnholec
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Drnholec (boží muka)

střední nárůst
Boží muka - Horní Věstonice
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Horní Věstonice (boží muka)

Mohutná zděná sloupková boží muka s lucernou situovaná u zaniklé komunikace. V lese pod Děvičkami u zaniklé komunikace na Klentnici se nachází mohutná boží muka. Na kvadratický sokl navazuje profilovaná patka a hladký dřík, v jehož horní části obíhá oblounová římsa. Dřík je ukončen vyloženou profilovanou římsou nesoucí lucernu ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Boží muka - Klentnice
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Klentnice (boží muka)

Klasicistní boží muka v trati Pod Stolovou horou u komunikace spojující Mikulov a Klentnici cca 850m jižně od jižního okraje zástavby Klentnice. U silnice spojující Mikulov s Klentnicí se nachází pilířová boží muka. Na čtvercové základně ukončené zaoblenými hranami se zvedá štíhlý hladký dřík s patkou oblounové profilace...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Boží muka - Klentnice
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Klentnice (boží muka)

Boží muka v krajině hojně se vyskytujícího typu, oživující svým umístěním okolí, důležitý orientační bod. Byla postavena na památku tragické události, která se zde stala 6.6.1806.Toho dne zde byla zabita bleskem Kateřina Grechová (79 let). Na čtvercové základně, na jejíž zadní straně je umístěna destička s letopočty 1806 a 1937, ukončené vyl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Boží muka - Ladná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Ladná (boží muka)

Dle archivního údaje z roku 1929 jsou 3m vysoká, v nikách byly plechové obrázky, nyní barvotiskové reprodukce. Při budování nadjezdu nad železniční tratí byla v srpnu 1930 přemístěna nedaleko původního stanoviště. Sakrální objekt na tomto místě je zaznačen v mapě Josefského vojenského mapování z let 1764 - 1768. Nelze však určit, zda j...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Nejdek
 drobná památka v okrese Břeclav
bez fotografie

Čtyřboká boží muka z 18. století výrazně umístěna v krajině. Drobný objekt je důležitým krajinotvorným prvkem, orientačním bodem a dokladem dobové zbožnosti.  V roce 1985 provedeny drobné opravy. omítka zavlhlá, opadává, jsou neudržovaná a prostředí kolem rovněž zanedbané Hranolovitá boží muka na čtvercové odstupňované podnoži a s čtyřb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Nejdek
 drobná památka v okrese Břeclav
bez fotografie

Původně barokní hranolová boží muka z 18. století, která byla v průběhu 20. století zničena a na počátku 21. století byla opět obnovena. Hranolovitá boží muka na čtvercové odstupňované podnoži a s čtyřbokým soklem. Dřík je na všech čtyřech stranách a členěn vpadlými pravoúhlými rámy s parapetní římsou a dale je členěn kordonovou římso...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Novosedly
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Novosedly (boží muka)

Raně barokní boží muka náročnějšího architektonického typu představuje důležitý orientační bod v krajině. Boží muka se nacházela poblíž studniční kaple. V polích za obcí se nachází boží muka pilířového typu. Čtvercová cihlová základna nese pilíř opticky rozdělený na dvě části. Dolní část vyrůstajíc&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Novosedly
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Novosedly (boží muka)

Jde o renesanční pilířovou boží muku pocházející z poloviny 17. století pohledově se uplatňující v krajině. Z předstupující základny čtvercového půdorysu ukončené zúžením s profilem zvonovnice vyrůstá kvadratický sokl završený profilovanou soklovou římsou. Sokl je na všech čtyřech stranách členěn pravoúhlými vpadlinami tv...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Boží muka - Pavlov
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Pavlov (boží muka)

Na čtvercové základně masivnější pilířová boží muka prolomená v čelní straně mělkou nikou, zaklenutou segmentovým záklenkem. Pilíř, členěný na čelní straně nikou, se segmentovým závěrem, umístěnou nezvykle nízko nad zemí, je ukončen vyloženou římsou tvaru dvojitého podvalku, nesoucí kaplici prolomenou ze všech čtyř stran mělkými...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Pavlov
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Pavlov (boží muka)

Architektonicky náročně řešená boží muka z konce 17. století. Pohledově výrazný prvek.U silnice mezi obcemi Milovice a Pavlov se nachází tvaroslovně bohatá pilířová boží muka. Sokl se ztrácí ve zvýšeném terénu. Dřík je členěný pilastry, uplatňujícími se i ve tvaru římsy, mezi pilastry je na každé straně prolomena nika se ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Perná (boží muka)

Pilířková zděná boží muka z roku 1839 vystavěné radním Johannem Trnkou. V trati zvané U Mikuláška se nachází zděná pilířová boží muka. Vysoký sokl s hladkými stěnami, na čelní straně členěný obdélnou vertikálně orientovanou mělkou vpadlinou s nápisem, je ukončený vyloženou římsou s profilací podvalku. Na římse spo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Perná (boží muka)

Ve vinohradech pod Pálavskými vrchy, západně od obce Perná, se nachází zděná pilířová boží muka. Drobná sakrální stavba vyrůstá z předsazené patky se zaoblenými hranami. Stěny dříku jsou členěny mělkými vpadlinami tvaru vertikálně orientovaného obdélníka se segmentovým závěrem a ukončeny vyloženou bohatě profilovanou říms...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Boží muka - Perná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Perná (boží muka)

Do členitého terénu vinohradů, sadů a drobných polí obklopených mezemi s křovinatým porostem jsou ve svahu nad obcí vsazena barokní kamenná pilířová boží muka. Hranolová vertikála božích muk spočívá na horizontále masivní kubické základny završené římsou s oblounovou profilací. Spodní část pilířku tvo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Boží muka - Poštorná
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka - Poštorná (boží muka)

velký nárůst
Boží muka u Valtic
 boží muka v okrese Břeclav
Boží muka u Valtic (boží muka)

velký nárůst
Centrální hřbitovní kříž - Bavory
 kříž v okrese Břeclav
Centrální hřbitovní kříž - Bavory (kříž)

Uprostřed hřbitova se nalézá litinový hlavní hřbitovní kříž z roku 1868 . Na dvoustupňové čtvercové základně je umístěn sokl opticky rozdělený na dolní nižší část s hladkými stěnami, ústupkově zakončenou, a horní vyšší část s profilovanou patkou tvaru žlábkovnice a oblounu. Čelní strana horní části soklu je členěna...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst


    Strana: 1, 2, 3, max - 3,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze