Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v okresu Břeclav


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 96 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Dietrichsteinská hrobka - Mikulov
 kostel v okrese Břeclav
Dietrichsteinská hrobka - Mikulov (kostel)

V dolní části náměstí se od roku 1612 nacházel kapucínský klášter, vedle kterého nechal František z Dietrichsteina roku 1623 (základní kámen byl vysvěcen o dva roky později) vybudovat napodobeninu Svaté chýše (Santa Casy) z italského Loreta. Stavba kostela byla podle projektu Giovanniho Tencally zahájena před rokem 1638 již za kardinálova nástupce M...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
CENA OD
60
velký nárůst
Evangelický kostel - Klobouky u Brna
 kostel v okrese Břeclav
Evangelický kostel - Klobouky u Brna (kostel)

Hned po vyhlášení tolerančního patentu v roce 1781 se ustavila v Kloboukách náboženská evangelická reformovaná obec. V roce 1786 získal sbor od císařské vrchnosti budovu bývalé bednárny, kterou si upravil na modlitebnu, školu a faru. Podle tolerančních patentů nesměly mít nekatolické modlitebny věž, zvony a vchod z hlavní ulice. Budova sloužila sboru téměř 100 let a vešlo se do ní až 1000 posluchačů. V roce 1860 získal sbor od okresního úřadu povolení ke stavbě věže. Byly na ní čtyři zvony, kter...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Evangelický kostel Nikolčice
 kostel v okrese Břeclav
Evangelický kostel Nikolčice (kostel)

V obci Nikolčice se nachází evangelický kostel postavený v roce 1862 a přestavěný v moderním slohu roku 1952....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Valtice (kostel)

Renesanční barokní stavba, kterou nechal zbudovat kníže Karel Eusebius Lichtenštejn v letech 1634 až 1671. Kostel udivuje svou velikostí – délka 48m, šířka 28m, výška 34m. Původní valtický kostel byl nahrazen monumentální novostavbou vyprojektovanou italským architektem v lichtenštejnských službách Giovanim Giacomem Tencallou. Po havárii klenby v roce 1641 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Farní kostel Narození Panny Marie - Velké Bílovice (kostel)

Stojí na mírném návrší zvaném Tabačov v nadmořské výšce 188 m. Původně byl postaven majitelem panství Janem ml. ze Žerotína r. 1564 pro silnou obec českých bratří. Od r. 1624, kdy byli nekatolíci ze země vypuzeni, zel kostel prázdnotou a chátral. Až, když katolický kostel, který stával naproti školy, hrozil zřícením, dal kníže Josef Václav z Lichtenštejna r. 1765 bratrský kostel upravit na kostel katolický. V roce 1994 bylo zjištěno, že kostel je novostavbou. Projekt nového kostela vypracoval ví...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Farní kostel Povýšení svatého Kříže - Lanžhot (kostel)

První zmínka a zároveň i pověst o kostele je již z roku 888 – 906. Pravděpodobně se jednalo o románský katolický kostelík. Stará pověst vypráví o kostele, který se propadl do země proto, že lidé opustili pravou víru. Po propadlém kostele zůstala prohlubeň zaplavená vodou, takže tam vzniklo „Jazero“. Pověst do těch míst umístnila jádro Lanžhota. Na Bílou sobotu může člověk s duší neposkvrněnou hříchem slyšet zvony tohoto kostela, když přiloží ucho k zemi v místech, kde stával. (I ta nejpohádkově...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Farní kostel sv. Jiljí - Bulhary
 kostel v okrese Břeclav
Farní kostel sv. Jiljí - Bulhary (kostel)

Na návsi v jádru obce situovaná jednolodní, přibližně orientovaná (osa SZ-JV) stavba obdélného půdorysu s konkávně odsazeným půlkruhově ukončeným presbytářem a s hranolovou zvonicí vystupující v podobě středního rizalitu z konkávně projmutého vstupního průčelí; na závěr presbytáře v ose navazuje hranolová sakristie se zaoblenými n&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
bez fotografie

Návrší obce zdobí římskokatolický kostel. Stojí důstojně uprostřed hřbitova. Je zasvěcen sv. Šebestiánovi, sv. Rochovi a sv. Rozálii, ochráncům od moru. Kdy byl původní kostel vystavěn, není známo, stával však již v 16. století. V roce 1789 vyhořel, opět byl vystavěn a byl do něho nainstalován oltář z kaple sv. Barbory v Kloboukách. V roce 1794 byl vysvěcen. Věž kostela měla tři zvony. Byly zabaveny v zimě roku 1942 na příkaz protektorátní vlády a před smutnými zraky přihlížejících občanů odveze...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple - Jevišovka
 kaple v okrese Břeclav
Kaple - Jevišovka (kaple)

Sakrální architektura 2. poloviny 19. století je dokladem velké zbožnosti místní charvátské menšiny. U silnice před školou stojí kaplička obdélného půdorysu se segmentovým závěrem. Hladké průčelí kapličky je členěno pouze nízkým soklem a trojúhelníkovým štítem ve vrcholu a je prolomeno vchodem s půlkruhovým závěre...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple - Nový Přerov
 kaple v okrese Břeclav
Kaple - Nový Přerov (kaple)

V blízkosti státní hranice u silnice vedoucí z Nového Přerova se nachází kaple obdélného půdorysu se závěrem. V průčelí je prolomen vstup uzavřený lomeným obloukem, osazený mříží. Vstup je dekorován profilovaným ostěním. Průčelní fasáda s trojúhelníkovým štítem je členěná nízkým soklem a liz&ea...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple - Nový Přerov
 kaple v okrese Břeclav
bez fotografie

U silnice mezi Novým Přerovem a Novosedly stojí kaple půdorysu obdélníka s půlkruhovým závěrem. V hlavním průčelí s trojúhelníkovým štítem je prolomený vstup se závěrem stlačeného oblouku osazený mříží. Stěny kaple jsou hladké ukončené vyloženou profilovanou římsou, která nese střechu sedlovou, nad závěrem střechu kuželovou. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaple Božího hrobu - Mikulov
 kaple v okrese Břeclav
Kaple Božího hrobu - Mikulov (kaple)

Kaple Božího hrobu byla postavena jako součást křížové cesty na Svatý kopeček v Mikulově.  Iniciátorem výstavby poutní cesty byl tehdejší majitel mikulovského panství olomoucký biskup kardinál František z Dietrichsteina (1570 - 1636). Vzorem pro tuto stavbu byla poutní cesta Sacro Monte di Varallo v severní Itálii, která napodobuje svatá místa ve městě Jeruzalámě. Přesné datum vstavby není známé, z dostupných pramenů však lze odvodit, že patří do původního komplexu staveb z doby kolem roku 1630....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple Krista Trpícího - Novosedly
 kaple v okrese Břeclav
Kaple Krista Trpícího - Novosedly (kaple)

V obci u silnice se nachází kaplička obdélného půdorysu se sedlovou střechou s dvouramenným křížem s jetelovým zakončením ramen v hřebeni. Průčelí je členěno nízkým soklem a nárožními pilastry s římsovou hlavicí nesoucími hladký pás, na němž spočívá vyložená profilovaná římsa a ořímsovaný trojúhelníkov&yacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie - Jevišovka (kaple)

Prostá architektura postavená v historizujícím stylu je dokladem mariánské zbožnosti místní chorvatské menšiny na konci 19. století. Farář Josef Nehůdek žádá 20. září 1882 konzistoř o udělení fakulty ke svěcení kapličky Neposkvrněného početí Panny Marie, kterou nechali postavit manželé Antonín a Rosálie Kuzmičovi podle přán&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie - Novosedly (kaple)

U silnice z Novosedel do Dobrého Pole se nachází kaplička obdélného půdorysu s pravoúhlým závěrem. Průčelí je členěno nízkým soklem a nárožními pilastry s římsovou hlavicí nesoucími hladký pás a vyloženou profilovanou korunní římsu a je na osu prolomeno vstupem s půlkruhovým závěrem, který vyplňuje zdobená mříž. Troj&uacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple P. Marie - Břeclav-Charvátská Nová Ves (kaple)

     Na křižovatce ulic Lednická a kpt. Nálepky v městské části Charvátská Nová ves stojí kaple zasvěcená Panně Marii. Byla postavena na počátku 19 století a je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi.     Vedle kaple stojí kříž z 1. poloviny 19 století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple se zvonicí - Břeclav
 kaple v okrese Břeclav
Kaple se zvonicí - Břeclav (kaple)

Prostá venkovská kaple se nachází ve Staré Břeclavi na křižovatce ulic generála Šimka a Školní. Byla postavena v roce 1833 na ochranu před morem a cholerou po epidemii, která postihla Břeclav v letech 1831-32 a při níž zemřela více než stovka obyvatel. Některé prameny uvádějí, že je zasvěcena svatému Martinovi, jiné svatému Rochovi, Sebastianovi a Rosálii. Um&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kaple sv. Anny - Vrbice
 kaple v okrese Břeclav
bez fotografie

Kaple se nachází naproti obecnímu úřadu obce Vrbice a pochází z roku 1870. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kaple sv. Antonína - Perná
 zřícenina kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Antonína - Perná (zřícenina kaple)

Zbytky poutní kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Pankráce představují doklad významu tohoto místa v 17. století. Kaple se nachází na západním svahu vápencového bradla Kotle, na hlavním hřebenu Pavlovských vrchů. Byla postavena v roce 1652 jako poutní kaple obyvateli Perné, Klentnice a Mušova. V letech 1720-22 žil u kaple poustevník, který ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Barbory - Klobouky u Brna
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Barbory - Klobouky u Brna (kaple)

Novodobé dějiny Klobouk u Brna se datují od 13. století, na jehož počátku zde měl sídlo významný feudální pán a sudí hradského obvodu brněnského Lev, zvaný z Klobouk. Ten založil kolem roku 1210 zábrdovický premonstrátský klášter, pod jehož panství Klobouky spadaly. Král Václav II. vyňal v roce 1298 Klobouky z pravomoci hradského úřadu a soudu, podřídil je v tomto přímo klášteru a povýšil je na městečko s právem trhu a právem hrdelním.Stavba současného katolického kostela se datuje rokem 1655, o...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, max - 5,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze