Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v okresu Šumperk


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 156 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Boží muka - Javoří
 boží muka v okrese Šumperk
Boží muka - Javoří (boží muka)

Kaplička - jsou v podstatě hranolová boží muka a byla postavena v 1.polovině 18.století. Najdete je při hlavní cestě z Krchleb, v osadě Javoří, která přináleží Maletínu....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Bývalá kaple - Vřesová studánka
 kaple v okrese Šumperk
Bývalá kaple - Vřesová studánka (kaple)

KAPLE NA VŘESOVÉ STUDÁNCE Kníže Lichtenštejn, jemuž zdejší kraj patřil, upravil pramen na Vřesové studánce a nechal zde postavit kapli. Císař Josef II. dal později kapli uzavřít a známý obraz "Pět ran Krista Pána" byl z kaple přenesen do kostela ve Velkých Losinách. Ale již kolem roku 1800 byla kaple znovu otevřena. V roce 1850 byla místo dřevěné kapličky vystavěna kamenn&aac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Dominikánský klášter - Šumperk
 klášter v okrese Šumperk
Dominikánský klášter - Šumperk (klášter)

V současnosti je v klášteře umístěna střední zdravotnická škola....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední pokles
Dřevěný kostel sv. arch. Michaela - Maršíkov (kostel)

Kostel je mimořádně hodnotná pozdně renesanční roubená architektura z roku 1609.  Samostatně stojící orientovaný jednolodní roubený kostel postavený na nízké podezdívce, obdélného půdorysu s výrazně užším a nižším trojboce ukončeným presbytářem. Sedlová střecha v přední části prudce a v závěru trojboce zvalbe...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Dřevěný kostel sv. Martina - Žárová
 kostel v okrese Šumperk
Dřevěný kostel sv. Martina - Žárová (kostel)

Mimořádně hodnotná pozdně renesanční roubená architektura – typologicky podobná s kostelem v Maršíkově. V areálu hřbitova samostatně stojící orientovaný jednolodní roubený kostel postavený na nízké podezdívce, obdélného půdorysu s výrazně užším a nižším trojboce ukončeným presbytářem. Sedlová a v z&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
90 %
obrovský nárůst
Českobratrská modlitebna - Sudkov
 kaple v okrese Šumperk
Českobratrská modlitebna - Sudkov (kaple)

Postavena roku 1937. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
85 %
velký nárůst
Evangelická kaple - Svébohov
 kaple v okrese Šumperk
Evangelická kaple - Svébohov (kaple)

Nad své okolí vyniká stavbou evangelická modlitebna, která je památkovým objektem. Obyvatelstvo Svébohova bylo vždy české. Velkou úlohu v životě obce hrálo náboženství. Kromě katolíků se zde drželi odedávna i evangelíci, kteří se ve Svébohově připomínají již kolem roku 1820 a jejich vyznání se začalo ve vsi rychle rozmáhat. Již před ro...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Evangelický kostel - Hrabová
 kostel v okrese Šumperk
Evangelický kostel - Hrabová (kostel)

„Jde o chrámovou stavbu postavenou převážně skeletovou metodou, rozdělenou do tří hmotově i výškově odlišně řešených částí, řazených za sebou. Východní část obsahuje byt faráře v přízemí a velkou modlitebnu v patře. Střední část se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou předstupuje před hlavní průčelí přízemí hlubokým zápražím vstupu, v patře markýzou vynášenou sloupy nad vchodem do předsíně velké modlitebny. Ke vstupu v patře vede venkovní dvouramenné schodiště s podestami i schodišťovými ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký nárůst
Evangelický kostel - Zábřeh
 kostel v okrese Šumperk
Evangelický kostel - Zábřeh (kostel)

S první myšlenkou o postavení tohoto kostela přišli bratři Otto a Hermann Brassovi. Ti sem přišli v roce 1856. Dá se říci, že kostel vznikl náhodou, protože bratři neměli v plánu založit kostel, ale barvírnu. Oba byli evangelického vyznání a stali se zakladateli církevního společenství německých evangelíků ve městě. V roce 1896 Hermann Brass získal potřebn&eacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
70 %
mírný nárůst
Farní kostel - Jakubovice
 kostel v okrese Šumperk
bez fotografie

Významnou stavbou v obci je farní kostel, postavený v roce 1350 a renovovaný v r.1697. Při něm fara. Kostel od té doby prodělával časté udržovací práce a zachoval se v dobrém stavu do nynějších dob. O jeho chod a péči o věřící se starali následující faráři a duchovní správcové....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh
 kostel v okrese Šumperk
Farní kostel sv. Bartoloměje - Zábřeh (kostel)

Stojí na místě kostela připomínaného již roku 1350. Až do roku 1740 není o něm dostupnějších zpráv. V tomto roce bylo rozhodnuto o stavbě nového kostela, protože ten sterý byl již velmi zchátralý. Došlo k tomu však až roku 1750, kdy byl kostel uzavřen (mše se od té doby sloužily v poschodí radnice) a připravovány plány pro stavbu nového kostela. Plány vypracoval knížecí architekt Martinelli. Byl postaven zděný kostel v empírovém slohu a v roce 1771 bylo dokončeno vnitřní zařízení. Obrazy na hla...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
88 %
mírný nárůst
Farní kostel sv. Jiří - Libina
 kostel v okrese Šumperk
Farní kostel sv. Jiří - Libina (kostel)

Orientovaný jednolodní podélný kostel s trojbokým závěrem, představenou kvadratickou věží a obdélnou sakristií na evangelijní straně. Fasády členěny lesénovými rámy. Loď i presbytář zaklenuty valenou klenbou s lunetami a pasy. Vnějšek velmi jednoduchý, na západě do věže pravoúhlý vchod, po obou stranách zídka se sochami, okna rámovaná profilovanou šambránou. Na východě otevřená Rotta se sousoším Kristus na hoře Olivetské. Barokní architektura z roku 1721....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Farní kostel sv. Mikuláše - Hanušovice (kostel)

V jádru pozdně renesanční architektura z roku 1656 se dvěma bočními kaplemi, která nahradila původní dřevěný kostel z doby předbělohorské. V roce 1783 byl kostel barokizován. V jeho areálu se nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1748, empírový mariánský sloup z roku 1825 a pomník obětem první světové války. K areálu kostela náleží též fara, empírová architektura z 30. let 19. století se starším barokním jádrem z let 1719-1720....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
velký nárůst
Farní kostel sv.Tomáše z Canterbury - Mohelnice (kostel)

Kostel sv. Tomáše z Canterbury - je nejvýznamnější historickou památkou Mohelnice, v níž se prolínají různé slohy od gotiky, přes renesanci, baroko až po novogotické úpravy. Dříve zde stál farní kostel Panny Marie zmiňovaný roku 1247. Ve 14. století byl kostel rozšiřován, ale roku 1424 byl vypálen husity. Roku 1480 byl znovu zastřešen a vysvěcen. Další úpravy kostela proběhly v barokním stylu, kdy byly ke kostelu přistavěny dvě kaple – sv. Anny a sv. Kříže. Po roku 1841 došlo k dalšímu poškození...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Farní kostel Všech svatých - Dlouhomilov (kostel)

Farní kostel Všech Svatých je raně barokní stavba z 2. poloviny 17. století. Jednolodní dispozice s polygonálním závěrem. Představená kvadratická věž s cibulovitou bání a hodinovým strojem. Strop lodi plochý, presbytář má valenou klenbu. Omítky hladké. Kolem kostela hřbitov s několika sochami (kříž, sv. Jana Nepomucký). V posledních letech prošel kostel výraznou opravou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Filiální kostel Narození Panny Marie - Brníčko (kostel)

Stavba filiálního kostela Narození Panny Marie je jednou z nejstarších sakrálních staveb na severozápadní Moravě. Dnešní barokní podobu získal přestavbou v 18. století. Kostel má pozdněrománské jádro někdy z druhé poloviny 13. století. Jedná se o orientovanou jednolodní stavbu s předsunutou kvadratickou věží. Fasády jsou hladk&e...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Filiální kostel sv. Mikuláše - Police
 kostel v okrese Šumperk
Filiální kostel sv. Mikuláše - Police (kostel)

Kostel, jenž zde stál již na počátku 14. století, si uchoval své gotické jádro (kněžiště) i po barokní přestavbách z let 1672 a 1763. V kostele se dochovala pískovcová gotická křtitelnice, gotické okno kněžiště a zvon ulitý ke cti sv. Mikuláše z roku 1497....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Filiální kostel sv. Stanislava - Hynčina (kostel)

Kostel padá pod farnost Maletín...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
45 %
střední pokles
Horní kostel sv. Barbory - Zábřeh
 kostel v okrese Šumperk
Horní kostel sv. Barbory - Zábřeh (kostel)

Za horní branou stával velmi starý kostelík sv. Kříže /toto zasvěcení dokládá, že se jednalo o kostel zřízený ve 14. století/, u kterého již Jan st. Tunkl zřídil nadaci " za sebe a svého bratra, otce i matku". Tento kostelík byl v průběhu času využíván jak katolíky, tak husity a českými bratry, takže v polovině 18. století byl již velmi zchátralý. Po Bílé hoře byl vrácen katolíkům, ale bohoslužby se v něm pro jeho zchátralost nekonaly, takže se v roce 1672 nacházel ve velmi špatném stavu. Proto...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
80 %
stgnace
Hřbitovní kaple - Libivá
 kaple v okrese Šumperk
Hřbitovní kaple - Libivá (kaple)

obrovský nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze