Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Jezeří
 hrad, zámek v okrese Chomutov
Jezeří (hrad, zámek) Ve 14. století vystavěli páni ze Rvenic na tomto místě gotický hrad. Ten postupně měnil majitele a s nimi i svůj stav a využití. Celý byl tak později přestavěn v renesančním slohu. Novou epochou v historii zámku nastala po velkém požáru v roce 1651. V této době jej získali Lobkowiczové. Ti vlastnili z&aacu...

velký nárůst
Ježov
 zaniklý hrad v okrese Praha-východ
Stopy po gotickém hradu u Senohrab nad údolím Mirošovického potoka a Mnichovky. Založen patrně za vlády Karla IV. jako výstavný šlechtický objekt, poprvé zmiňován r. 1377. Zanikl zřejmě podobně jako blízké Zlenice v době poděbradských válek, v letech 1525 a 1554 je připomínán jako pustý. Areál výrazně poškozen při stavbě železniční tratě, která jím dnes prochází. Přístup: z nádraží Senohraby asi ...

obrovský nárůst
Ježovy
 zámek v okrese Klatovy
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Jeřice
 zámek v okrese Jičín
Jádro zámku pochází z původní tvrze, ze které se dodnes ve sklepeních dochovaly pozůstatky zdiva. Po roce 1665 byl postaven patrový zámek s uzavřeným nádvořím, které lemují arkády. Dominantou je pak nárožní šestiboká věž. Současná podoba je výsle...

velký nárůst
Jičíněves
 zámek v okrese Jičín
Postaven byl v letech 1715 - 1717 hrabětem Františkem Josefem Šlikem. ...

mírný pokles
Jilemnice
 zámek v okrese Semily
Jilemnice (zámek) Původně renesanční zámek ze 16. století na místě gotické tvrze. V roce 1646 i s městečkem vypálen Švédy, obnoven roku 1716 Harrachy, upraven a rozšířen pseudorenesančně roku 1892. ...

střední pokles
CENA OD
40
Jiljov
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Podle starší literatury možné pozůstatky po malém skalním hradu na pískovcovém bloku u Holan. První písemný doklad je z r. 1388, kdy se uvádí jako jeho majitel Hrdoň z Jíljova. V r. 1454 se Jíljov připomíná naposled jako obydlený, zanikl patrně koncem první poloviny 16. stol. Současná podoba je výsledkem romantických úprav provedených majitelem panství ve 20. letech 19. stol. Identifikace se střed...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Jílové u Děčína
 hrad, zámek v okrese Děčín
Původně malý vodní hrad uprostřed rybníka, poprvé připomínaný r. 1348; přestavěn v renesanční zámek po pol. 16. stol., v průběhu 17. stol. zvýšen o dvě patra. Na místě rybníka vznikl v 1. pol. 19. stol. zámecký park v romantickém stylu. ...

obrovský nárůst
Jimramov
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Jimramov (zámek) V roce 1392 se připomíná tvrz pánů z Kunštátu. Zpustla za pánů z Cimburka v 1. polovině 15. století. Zámek Jimramov, sídlo Katharinů z Katharu a Belcrediů, je mladším ze dvou panských sídel ve starobylém městečku Jimramově. Dnes se opět nachází v soukromém vlastnictví původních majitelů, takže veřejnosti není přístupný. Vnější obhlídku zámku je proto vhodné kombinovat s návštěvou jiných pamětiho...

obrovský nárůst
Jince
 zámek v okrese Příbram
Významnýž raně barokní zámek z l. 1654-1706, zbudovaný na místě středověké tvrze, doložené k r. 1453. V l. 1739-44 objekt vrcholně barokně přestavěn podle návrhu arch. Davida Schatze. V l. 1766-71 přestavba jižního křídla. Od poloviny 19. stol. interiéry zámku upravovány na postupně se rozšiř...

mírný pokles
Jindřichov
 zámek v okrese Bruntál
V obci podléhá státní památkové ochraně především zámek s parkem a plastikami. Zámek začala stavět hrabata z Hodic v 2. pol. 17. století. Skládá se ze 4 jednopatrových křídel, v jejichž přízemí je patrná původní barokní dispozice (klenutí místností a členění půdorysu). V zámecké kapli P. Marie, vysvěcené 11. prosince 1590 olomouckým biskupem Stanislavem II. Pavlovským se dříve nacházel epitaf česk...

velký nárůst
Jindřichovice
 zámek v okrese Sokolov
Jindřichovice (zámek) V horní části obce Jindřichovice, stojí zámek, který dal v roce 1672 vystavět Jan Hartvík Nostic jako náhradu za starou šlikovskou tvrz. Tento raně barokní objekt byl ve druhé polovině 19.století pseudogoticky upraven. Svým typem připomíná zámek šlechtické sídlo v Sokolov...

mírný pokles
Jindřichův Hradec
 hrad a zámek v okrese Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec (hrad a zámek) Monumentální komplex budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci patří k nejrozsáhlejším v České republice a s přiléhajícím městským celkem se spojuje v harmonicky seskupenou jednotu, jejíž historický ráz a soubor jedinečných stavebních a uměleckých památek tvoří městskou památkovou rezervaci, vyhlášenou již v r. 1950. V držení panského sídla i města se za sedm staletí vystřídaly generace tří přední...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Jinonický zámek
 zámek v okrese Praha hl.m.
Raně barokní zámek, který po konci třicetileté války založil Pavel Michna z Vacínova. V roce 1685 byl areál velkostatku přestavěn. Poté byly v roce 1815 J. A. Schwarzenbergem provedeny klasicistní úpravy. Nad vstupem do dvora se dochoval i znak jeho rodu. Po roce 2000 došlo v bývalé zámeck&eacu...

mírný pokles
Jinošov
 hr v okrese Třebíč
Jirny
 zámek v okrese Praha-východ
Za třicetileté války (1618 - 1648) byla ves Jirny, která se v té době ještě skládala z tzv. Horních a Dolních Jiren (Jiřence), švédským vojskem takřka zcela zničena. Stejně tak bylo zpustošeno i její okolí. Blízká ves Žák zcela zaniká, mizí rozdělení Jiren na obě části a zaniká i jirenská tvrz. Asi v polovině 17. století byl vrchností (zřejmě za hrabat Stubicků z Königsteina) postaven západně od ...

velký nárůst
Jistebnice
 tvrz v okrese Tábor
Jistebnice
 zámek v okrese Tábor
Zámek byl postaven v letech 1878 - 1882 rodem Nádherných....

mírný pokles
Jiřice u Miroslavi
 zámek v okrese Znojmo
Tvrz zde vznikla až koncem 16. století (poprvé doložena roku 1609). Od roku 1634 náležela mikulovské kapitule. V letech 1750 - 1760 přestavěna v nevelký barokní zámek, který sloužil jen jako sídlo správce dvora....

velký nárůst
Johanitská komenda - Horní Kounice
 tvrz v okrese Znojmo
Kolem roku 1200 zde Oldřich z Kounic založil komendu johanitů. Ta vznikla v husitských válkách a roku 1468 získali její majetky i budovu páni z Kunštátu. Za dalších majitelů - pánů z Veitmile zřícnina komendy přestavěna na tvrz (poprvé doloženo roku 1505). V 16. století renesanční úpra...

mírný pokles
Jurův Kámen
 zaniklý hrad v okrese Nový Jičín
Hrádek v poloze Jurův kámen nad městem Štramberk se nachází na západní hraně výběžku vrchu Koutouče, jen asi 10 minut chůze od jeskyně Šipka, bude-li návštěvník pokračovat dále po turistické značce. Na ploše hrádku je umístěn pomník Bedřicha Smetany....

střední pokles
Kaceřov
 tvrz, zámek v okrese Sokolov
Ves s tvrzí patřila od 14. století Perglarům z Perglasu, kteří zde okolo roku 1770 vybudovali nový zámek.  Je v soukromých rukou a v současné době v rekonstrukci. Vlastní zámek je mohutná čtyřkřídlá převážně dvoupatrová budova s obdélníkovým nádvořím. Původní středověká tvrz byla zastavěna do hmoty zámku v jeho severní části, kde se původně dochovala věž tvrze....

velký nárůst
Kaceřov
 zámek v okrese Plzeň-sever
Mohutný renesanční zámek je tvořen dvoupatrovou čtyřkřídlou stavbou obklopená vyzděným příkopem. Od západu navazuje na zámek francouzská zahrada se sochou Neptuna na fontáně. Hlavní průčelí zdobí sgrafita. Vnitřní nádvoří má bohatě členěné arkády. Součas...

obrovský nárůst
Kácov
 zámek v okrese Kutná Hora
Kácov (zámek) Původní sídlem kácovských pánů byl tzv. Pustý hrad, gotická tvrz, která zanikla asi v 16. století a nachází se na skalním ostrohu cca 2km od centra Kácova. Dnešní zámek v centru obce dala postavit na místě starší renesanční stavby kněžna Anna Marie  Františka Toskánská v letech 1727 - 1735. JAK SE K NÁM DOSTANETE Autem: dálnice D1, exit 49 Kácov, Vlašim. Dále 5 km po silnici II/125 směr Uhlířské...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
30
Kadaň
 hrad v okrese Chomutov
Kadaň (hrad) Kadaňský hrad patří k charakteristickým stavbám tohoto města. Kvůli jeho poloze na pevné skále nad Ohří němečtí obyvatelé města pyšně říkali, že v Kadani stojí "Schloss ohne Grund" neboli hrad bez základů. Kdyby věděli, že se tento hrad stane v poslední čtvrtině dvacátého století předmětem rozsáhlé diskuse odborníků, byli by patrně ještě pyšnější. Hrad byl založen -- a to jako královský -- patrně ...

velký nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Kaja
 hrad v okrese * Rakousko
Kaja (hrad) hrad Kaja se nachází na rakouské straně NP Podyjí, pod obcí Merkersdorf (odtud i příjezd autem)....

mírný pokles
Kajetánka - Praha 6
 zámek v okrese Praha hl.m.
Po roce 1666 byla usedlost Kajetánka přestavěna na malý klášter s kaplí, který se stal vyhledávaným poutním místem. Za Josefa II. roku 1783 klášter zrušen. Kaple chátrala a část byla zbořena. Koncem 18. století koupil Kajetánku svobodný pán zemský podkomoří Jan Hennet a objekt přestavěl v zámeček. Po jeho smrti byl zámeček majetkem Kouniců. V roce 1881 zde vypukl požár a objekt byl zničen....

obrovský nárůst
Kalich
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Původně ze dřeva vybudované sídlo (snad Řádu německých rytířů) nad Třebušínem, jež r. 1421 dobyl Jan Žižka a na jeho místě zbudoval kamenný hrad charakteru vojenského opěrného bodu. Podle starých vyobrazení se hradní věž rozšiřovala v podobu kalicha (odpovídalo by patru vysazenému na krakorcích), není však jisté, zda se zakládají na skutečnosti. Žižka se podle hradu psal též "z Kalicha". Husitská ...

obrovský nárůst
Kaltenštejn - Hradisko
 zrícenina hradu v okrese Jeseník
Kaltenštejn - Hradisko (zrícenina hradu) Zřícenina raně gotického hradu z konce 13. stol. na osamělé kupě u Černé Vody ve Slezsku. Vystavěli jej odpůrci vratislavského biskupa, nebo mu hrad přímo zabrali. Kolem r. 1300 biskupovi navrácen, v té době byl správním střediskem kraje. Když se jej v r. 1441 zmocnil dobrodruh Zikmund Rachna, oddíly biskupa hrad následně dobyly a Zikmund a jeho bratr podstoupili mučednickou smrt. Provizorně opr...

mírný pokles
Kamberk
 tvrz v okrese Benešov
Mezi nejstarší památky v obci patří jednoznačně objekt bývalé tvrze na břehu Kamberského rybníka. Tvrz byla založená ve 13.století pány z Landštejna, ale už v polovině 15 století zpustla a znovu byla obnovena až na konci 15 století. Stála až do roku 1785, kdy byla přestavěna na faru, která ovšem v roce 1869 vyhořela. K její rekonstrukci došlo v roce 1871. V objektu se zachovaly pozůstatky původní ...

mírný pokles
Kamenice
 hr v okrese Jihlava
Kamenice
 zřícenina hradu v okrese Děčín
Kamenice (zřícenina hradu) Kamenický hrad - Na vrcholu kopce Zámecký vrch je zřícenina Kamenického hradu, označovaného původně "Kampnitz". O založení hradu není nic známo, ale pravděpodobně jej vybudovali potomci Zikmunda z Vartemberka kolem roku 1441, když Lužičané zničili nedaleký hrad Fredevald. Poprvé se uvádí jako "nov&a...

obrovský nárůst
Kamýk
 zřícenina hradu v okrese Litoměřice
Kamýk (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na čedičovém suku nad obcí. Vystavěn z pověření krále Jana Lucemburského před r. 1319, jeho vlastníci se rychle měnili; kolem r. 1547 pro stísněné poměry přestavěn, již na přelomu 16. a 17. stol. si ale majitelé postavili níže v obci novou tvrz. Za 30-leté války jej r. 1632 dobyli Sasové a kolem r. 1650 byl již zříceninou. Hlavní obrannou i obytnou stavbou byla pětiboká věž na vr...

mírný pokles
Kamýk
 zřícenina letohrádku v okrese Rokycany
Kanšperk - Suchov
 zřícenina hradu v okrese Hodonín
Za zakladatele hradu je považován Beneš Hus (Ganse), který se uvádí roku 1389. Synové Beneše Husa II. před rokem 1381 hrad odprodali. Po hradu se roku 1404 píše Beneš Doupovec z Doupova, roku 1406 ho vlastnil Beneš z Otěšic a v roce 1417 se po Kanšperku uvádí Jan Lysek z Brandýsa. Za husitských válek hrad získal Petr z Kravař a Strážnice. Ten roku 1439 obnovil zástavu Drslavu z Nákla. Když roku 14...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Kapušanský hrad - Slovensko
 zřícenina hradu v okrese * Slovensko
Karlík
 zřícenina hradu v okrese Praha-západ
Nevelké pozůstatky po gotickém hrádku na ostrohu nad Karlickým údolím SZ od Dobřichovic. Založil jej r. 1358 Karel IV. k ochraně blízkého Karlštejna, první zpráva o něm však pochází až z r. 1400. R. 1422 byl dobyt a od té doby pustl. Zachovaly se malé zbytky základových zdí a šíjový příkop. – Podle legendy zde nocovaly ženské návštěvy Karlštejna, které podle domnělého nařízení Karla IV. nesměly zů...

mírný pokles
Karlshaus – Hrádek u Purkarce
 zřícenina hradu v okrese České Budějovice
Zříceniny hradu na ostrožně nad levým břehem Vltavy, mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou. Karel IV. jej založil na počátku své vlády, poprvé je zmiňován r. 1357. Pravděpodobně měl plnit úlohu správního centra královského území. Takového významu však nikdy nedosáhl a na rozdíl od jiných hradů založených Karlem IV. byla doba jeho aktivního trvání velmi krátká; již v poslední čtvrtině 14. stol. se ni...

velký pokles
Karlštejn
 hrad v okrese Beroun
Karlštejn (hrad) Karlštejn je nejvýznamnějším českým hradem i jedním ze symbolů českého království. V roce 1348 ho nechal vybudovat ve třech výškových úrovních český král a císař Svaté říše římské Karl IV. Nejnižší stupeň zaujímaly světské prostory obývané císařem, jeho manželkou a družinou, představující obec pozemšťanů. Na druhém stupni byl postaven kostel Panny Marie a s ním úzkou chodbou spojená soukromá kaple...

stgnace
HODNOCENÍ
88 %

    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)