Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 318                Mapa
Činžovní dům - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc
Číslo v seznamu kulturních památek: 14266/8-3131 ...

velký pokles
Farní úřad Křetín
 architektonická zajímavost v okrese Blansko
Farní úřad Křetín (architektonická zajímavost) Farní úřad v diecézi brněnské, děkanství boskovickém. ...

velký pokles
Bauerova vila - Libodřice
 architektonická zajímavost v okrese Kolín
Bauerova vila - Libodřice (architektonická zajímavost) Bauerova vila - Libodřice, stavba dle projektu J.Gočára z let 1912-1914 ...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dobytčí tržnice - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc
Číslo v seznamu kulturních pamatek: 19706/8-3156 ...

velký pokles
Špitál sv. Ondřeje - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc
Číslo v seznamu kulturních památek: 11897/8-3207 ...

velký pokles
Měšťanský dům - Olomouc
 architektonická zajímavost v okrese Olomouc
Číalo v registru kulturních památek: 13545/8-3542 ...

velký pokles
Dvůr Anín - Lnáře
 sýpka v okrese Strakonice
Dvůr Anín - Lnáře (sýpka) Špýchar v areálu hospodářského dvora Anín dokládá podobu a funkci hospodářského objektu. Jedná se o dobře dochovanou sýpku v areálu hospodářských budov ze druhé poloviny 19. století. Budova sýpky s historizujícími hrázděnými fasádami se ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Fara - Katovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Farní budova s hladkým selskobarokním štítem a hospodářskými klenutými budovami je datována do první poloviny 19. století. Cenný interiér včetně klenutých prostor a historických konstrukcí. Fara včetně hospodářských budov je zachycena na stabilním katastru z roku 1...

obrovský nárůst
Venkovský dům č.p.101 - Velhartice
 dům v okrese Klatovy
Venkovský dům č.p.101 - Velhartice (dům) Přízemní roubený dům na kamenné podezdívce z 2. poloviny 18. století. Kolem roku 1837 objekt patrně již existoval, byl označen v IS SK jako “spalný” a měl obdélný půdorys, s menším obdélným křídlem přilehlým k jižnímu nároží stavby. K uvedenému roku byl...

velký nárůst
Bývalý panský pivovar - Čechtín
 zajímavost v okrese Třebíč
Bývalý panský pivovar - Čechtín (zajímavost) Areál bývalého pivovaru, dnes na půdorysu převráceného písmene U, se skládá ze tří jednopatrových křídel, východního, severního a kratšího západního, které v současnosti pokračuje mladší přízemní hospodářskou budovou. Tato budova ...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost čp.97 - Sedlice
 zajímavost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.97 - Sedlice (zajímavost) Venkovský dům byl postaven ve 2. pol. 19. století. Areál je tvořen obytným stavením a chlévy, keré byly zmodernizovány na obytnou část. Dům má atikový štít se segmentovým ukončením, členěn pilastry a římsami. Dochovány klenby v chlévech. Venkovský dům městsk&eacut...

střední nárůst
Venkovská usedlost čp.39 - Chrášťovice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.39 - Chrášťovice (usedlost) Venkovská usedlost je příkladem lidové architektury se zachovalým tabulovým štítem obytného stavení. Usedlost je datována do první pol. 19. století. Na mapě stabilního katastru z roku 1837 je venkovská usedlost zachycena v rozsahu odpovídající současnému stavu. Venk...

velký nárůst
Měšťanský dům č.p.104 - Broumov
 zajímavost v okrese Náchod
Měšťanský dům č.p.104 - Broumov (zajímavost) Velkoměstsky pojatý dvoupatrový dům kavárny Herzog, významný doklad stavebního vývoje města Broumova na konci 19. století. K řadovému dvoupatrovému hloubkově orientovanému domu s hlavním průčelím směřujícím do Mírového náměstí náleží zadní, ro...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Oranžerie - Tavíkovice
 zajímavost v okrese Znojmo
Oranžerie - Tavíkovice (zajímavost) Významná klasicistní stavba historického skleníku je nedílnou součástí parku a zámeckého areálu. ...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.9 - Přechovice
 zajímavost v okrese Strakonice
V chalupnické usedlosti na východní straně návsi stojí pozdně klasicistní dům a brána s jednoduchým trojúhelným štítem a hospodářské budovy ve dvoře. Usedlost byla postavena z poloviny 19. století. ...

obrovský nárůst
Měšťanský dům č.p.49 - Křemže
 dům v okrese Český Krumlov
Architektonicky cenný dům se nachází v blízkosti kostela a fary, v uličce vedoucí z náměstí na jihozápad. Cenné jsou zejména interiéry. ...

obrovský nárůst
Venkovský dům č.p.17 - Stropešín
 usedlost v okrese Třebíč
Venkovský dům č.p.17 - Stropešín (usedlost) Ačkoli v minulosti k nejčastějším pokrývkám střech ve venkovském prostředí patřily krytiny z nejdostupnějších a nejlevnějších materiálů, kterými byl dřevěný štípaný šindel či slaměné došky, dnes je tomu naopak a staveb s těmito druhy krytin je pouze poskrovnu. O to...

střední nárůst
Velehrad
 galerie světců v okrese Uherské Hradiště
Velehrad (galerie světců) Velehrad může pro každého znamenat něco jiného. Pro někoho je magickým poutním místem, kde si mohl „sáhnout“ na svatého otce, pro mnohé pak zajímavou památkou a pro někoho třeba jen místem trvalého bydliště. Já osobně však toto místo považuji za velkou školu architek...

střední pokles
Klášter Skalka - Mníšek pod Brdy
 klášter v okrese Praha-západ
Poutní místo Skalka, založené na sklonku 17. století, patří mezi přední české barokní památky. Kapli sv. Maří Magdaleny, klášter a rekolekční dům projektoval významný architekt Kryštof Dienzenhofer. Na výzdobě zdejších staveb se podíleli přední umělci...

střední nárůst
Areál fary - Zbečno
 fara v okrese Rakovník
Areál fary - Zbečno (fara) Barokní patrová stavba v jádru vsi, v severním sousedství kostela. Nevelký hospodářský dvůr je přístupný barokní bránou se zvlněnou římsou a brankou pro pěší. Vpravo od brány k ulici přiléhá ještě průjezdní stodola. ...

střední pokles
Dřevěná zvonice - Třebosice
 zvonice v okrese Pardubice
Osmiboká stupňovitá dřevěná zvonice, poprvé doložená soupisem z roku 1754, vzhledem k bezvěžovému kostelu pravděpodobně podstatně starší tradice. Dnes proti uvedenému nákresu výrazně odlišná podoba, současná zvonice je možná mladší následovnice na něm zachycené sta...

obrovský nárůst
Zvonice - Žeraviny
 zvonice v okrese Hodonín
Zvonice - Žeraviny (zvonice) Zvonice z roku 1901 ...

velký nárůst
Budova pošty - Železnice
 památka v okrese Jičín
Pozdně klasicistní stavba, vystavěná pravděpodobně v roce 1827. Jedná se o jednu z prvních veřejných budov pocházející z doby přestavby města. Samotná budova pošty je řadový rohový patrový dům proti faře, střecha sedlová s polovalbou, ze dvou stavebně samostatných objektů. 1. objekt - s hlav...

stgnace
Vodní mlýn - Pekloves
 mlýn v okrese Jičín
Doklad hospodářské budovy na okraji venkovské zástavby. Mlýn byl vystavěn v 1. polovině 17. století (údajně pochází z r. 1635). Příjezd po užší polní cestě asi 200 m od silniční komunikace. Částečně oplocen drátěným plotem s kovovými sloupky. Kolem zahrada s ovocný...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.7 - Volenice
 usedlost v okrese Strakonice
Naproti kostelu sv. Petra a Pavla, v nárožní poloze, se nachází areál venkovské usedlosti čp. 7. Areál tvoří severní křídlo složené z obytného stavení s navazujícím špýcharem a chlévy, na východní straně je stodola. Na jihu, za sousedním objektem čp. ...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.9 - Volenice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp. 9 se nachází v intravilánu obce Volenice. Areál usedlosti je tvořen na severní straně obytným stavením s volutovým štítem a se sedlovou střechou. Na obytné stavení navazují zmodernizované bývalé chlévy a dále na ně navazují mašt...

střední nárůst
Fara - Kraselov
 zajímavost v okrese Strakonice
V centru obce Kraselov, vedle kostela sv. Vavřince, se nachází fara čp. 7 s hospodářským zázemím. Fara s kostelem tvoří cenný architektonický a urbanistický prvek v obci. Areál fary tvoří vlastní farní budova, severně pak od ní stodola a západním směrem kolny. Farní budo...

stgnace
Měšťanský dům č.p.116 - Broumov
 zajímavost v okrese Náchod
Měšťanský dům č.p.116 - Broumov (zajímavost) Mohutný nárožní jednopatrový dům z 2. poloviny 16. století, vzniklý v nejstarší etapě výstavby města. Dům vzniklý v nejstarší etapě výstavby města, vyvíjející se do dnešní doby je dokladem stavebního vývoje města, technické vyspělosti řemesla a esteti...

velký nárůst
Zvonička - Střítež
 zvonice v okrese Třebíč
Zvonička - Střítež (zvonice) Půvabná venkovská zvonička lidového charakteru pocházející z 19. století výrazně oživuje prostranství návsi. Drobný objekt čtvercového půdorysu má zděné přízemí zastřešené šindelovou stříškou, ze které vyrůstá bedněný čtyřbok&yacu...

stgnace
Fara - Sloup
 zajímavost v okrese Blansko
Fara - Sloup (zajímavost) Pozoruhodná pozdně barokní stavba s původní dispozicí a výrazně členěným průčelím vznikla ve 2. polovině 18. století a spolus kostelem tvoří malebný barokní celek s vysokou uměleckou a kulturně-historickou hodnotou. Po rekonstrukci je fara v dobrém stavu. Barevnost fasády byla zjištěna spektrá...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost ev.č.9 - Srní
 usedlost v okrese Klatovy
Přízemní částečně roubený dům šalovaný prkny, s předsazenou lomenicí krytou šindelem, s polovalbovou střechou s polygonální zvoničkou. Špýchar roubený na vysoké kamenné podezdívce. Lidová architektura horského typu z 19. století. Severně od obce Srní lež&ia...

velký nárůst
Sýpka - Přestavlky
 sýpka v okrese Plzeň-jih
Objekt roubeného srubu z 1. poloviny 19. století, představuje velmi cenný a kvalitní příklad autenticky dochované součásti zemědělské usedlosti v regionu jižního Plzeňska, jediný dochovaný v obci. Vykazuje značnou památkovou hodnotu použitými tradičními konstrukcemi. Dřevěný srub je souč&aac...

obrovský nárůst
Venkovská usedlost č.p.13 - Salajna
 usedlost v okrese Cheb
Venkovská usedlost z doby kolem roku 1800 skládající se z obytného stavení, stodoly, kolny a chlévů. Areál je součástí vesnické památkové zóny Salajna, která je významným dokladem tradiční lidové architektury na Chebsku. Patrové stavení má zdě...

stgnace
Městský dům č.p.46 - Český Brod
 budova v okrese Kolín
Kvalitní renesanční portál, stylově blízký zdobnějšímu portálu domu Vachtlů z Pantenova, je datován rokem 1589. Dům je novostavba, pouze vstupní portál domu je historický. Portál je složený z mohutných kamenných desek, jeho záklenek je segmentový s širokým ...

obrovský nárůst
Zvonice - Tavíkovice
 zvonice v okrese Znojmo
Zvonice - Tavíkovice (zvonice) Historická stavba zvonice situovaná při silnici u zámku. Drobný sakrální objekt ze začátku 19. století je architektonickou památkou a důležitým prostorotvorným prvkem obce. ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.4 - Miloňovice
 usedlost v okrese Strakonice
Areál usedlosti čp. 4 se nachází ve středu obce Miloňovice a štítové vstupní průčelí s branou je orientováno do návsi, k jihozápadu. Usedlost (bývalý hostinec) patří k nejzajímavějším stavbám lidového stavitelství na Strakonicku a patří k několika m&a...

střední nárůst
Brána - Předslavice
 zajímavost v okrese Strakonice
Brána u čp. 18 je situována na východní straně návsi, mírně zastrčená do širší soudky, zprava přiléhá vyšší dům, vlevo na ní navazuje nižší ohradní zeď usedlosti. Jedná se o jednu z nejlepších prací Jakuba Bursy z Vlachova Březí z...

velký nárůst
Bývalý velkostatek - Veveří
 zemědělský dvůr v okrese Olomouc
Bývalý velkostatek - Veveří (zemědělský dvůr) Barokní architektura z přelomu 18. a 19. století. Bývalý zemědělský dvůr tvořený obytným domem s přístavkem, stájí a 4 hospodářskými budovami. ...

velký nárůst
Venkovská usedlost - Přísečno
 usedlost v okrese Český Krumlov
Jedná se o soubor budov s gotickým stavením a špýcharovým domem, s budovou chlévů z 18. století a stodolou ze 30. let 20. století.  Budovy tvoří spolu se sousední usedlostí čp. 2, konkrétně severní budovou, uzavřený nepravidelný obdélný dvůr. Na severní s...

obrovský nárůst

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)