Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 921-940 z 6985 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Hřiměždice
 obec v okrese Příbram
bez fotografie

Uprostřed Povltavské pahorkatiny leží poblíž levého břehu řeky Vltavy v žulovém údolí nevelká vesnice Hřiměždice.Jméno obce pochází od jejího zakladatele českého pána Hřiměždy již z roku 1270. Středem obce je náves s kostelem sv. Anny, který je významnou kulturní památkou, stářím více jak 200 let.Podle dochovaných historických p...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Moravec
 obec v okrese Žďár nad Sázavou

Moravec Leží v pěkném, hornatém kraji Českomoravské vysočiny, asi v polovině silnice Velké Meziříčí – Bystřice n. P. Okolí je vroubeno bohatými jehličnatými lesy a uprostřed polí a luk se zrcadlí hladiny četných rybníků. Moravec leží na náhorní rovině asi 530 m nad mořem. Podnebí je poněkud drsnější, ale velmi zdravé. Průměrná ročn&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Lipová
 obec v okrese Prostějov
Lipová (obec)

Pod dnešním názvem Obec Lipová nalezneme tři, až do 1960 historicky samostatné obce: Lipová, Hrochov a Seč. Pravděpodobně nejstarší a dnes největší je samotná obec Lipová, která dostala jméno od lipového porostu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379. Tehdy prodal lipovský dvůr Vaněk z Boskovic jakémusi Bohunkovi. Roku 1538 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Mladějovice
 obec v okrese Olomouc
Mladějovice (obec)

Obec Mladějovice je od počátku původu slovanského a až do doby pobělohorské byla ryze českou. První zmínka o obci je v listině z r. 1131, kterou kníže Soběslav potvrzuje příjmy kostela sv. Václava v Olomouci. Dějiny obce Mladějovice v datech R. 1296 - vesnice s kostelem R. 1390 - přechází obec do majetku pánů ze Šternberka R. 1395 - majetek Petra ze Šternberka R. 1430 - prochází kra...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Vlčice
 obec v okrese Jeseník

Místní jméno Vlčice (v množném čísle) je samozřejmě odvozeno od vlka, ale protože je spojováno s názvem místního potoka, byl vysloven i názor, že jde o metaforu k označení "jako vlk divoké, rychlé vody". Německý název Wildschütz i jeho různé dřívější podoby svědčí o tom, že byl takto jen jazykově transformován původní slovanský n&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Břest
 obec v okrese Kroměříž
Břest (obec)

Břest je dávná slovanská osada, prvně připomínaná ve známé listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1131. Název obce pochází od stromu jilm / břístek/, který se v okolí hojně vyskytoval. V roce 1220 ji daroval moravský markrabě Vladislav Jindřich nově zakládanému klášteru velehradskému a toto vlastnictví potvrdil v roce 1228 kr&aacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Benešov nad Černou
 obec v okrese Český Krumlov

Město Benešov nad Černou (668 m) leží na hlavní silnici Nové Hrady-Kaplice. Z Benešova odbočují okresní silnice do Trhových Svinu, do Pohorské Vsi a do Černého Údolí. Osada Benešov nad Černou, do roku 1946 Německý Benešov, založil patrně počátkem 14. století Beneš z Michalovic, jenž byl pánem na panství velešínském. V té době zřejmě už stál v Benešově hrádek, ke kterému patřili poddaní z okolních vesnic. Podle pověsti si na počátku 14. století panstvo vyjelo do zdejších lesů na lov zvěře. Kdosi ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Arnoltice
 obec v okrese Děčín

Starší historie Arnoltic Arnoltice se rozkládají na nepříliš úrodné hlinopísčité půdě, proto byl tradiční zdroj obživy – zemědělství – doplňován vedlejší pracovní činností, a to zprvu punčochářstvím, později (zejména v letních měsících) poskytováním služeb turistům – návštěvníkům Če...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Rohatec
 obec v okrese Hodonín

Historie obce sahá hluboko do minulosti. Podnětem k osídlení bylo zřejmě obchodní spojení Moravy s horními Uhry o čemž svědčí místo kde se od pradávna nacházel přívoz „pas rohatecký“ vedoucí na slovenský břeh řeky Moravy v místech kde dnes tvoří řeka státní hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. V minulosti byl také místem s častými vpády z Uher, místem krvavých bojů o Rohatec a vstup na Moravu. Tudy vedla i důležitá obchodní cesta z tehdejších Uher (Slovensko) i od Strážnice přes most, kt...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Lužec nad Cidlinou
 obec v okrese Hradec Králové
Lužec nad Cidlinou (obec)

Obec Lužec nad Cidlinou leží 8 km jihozápadně od Nového Bydžova. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1325, kdy je zmiňován vladyka Slavibor z Lužce. Z pozdějších  majitelů připomeňme pány z Landštejna, Postupim, Pernštejna a rod Kinských. Do dnešních  dnů pojí obec se středověkem její rozvržení do tzv. lánové vsi. Každého zaujme přímá centrální  cesta s prostorným okolím. Tato úprava je dílem starostů na konci 19. století. Lužec byl a   je  ryze zemědělskou obcí. Jasnou dominantu obce tvoří...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Radostov
 obec v okrese Hradec Králové

Radostov - menší vesnička ležící 12 km západně od Hradce Králové, byla založena na vymýcené lesní půdě v 11. - 12. století. Jako v mnoha okolních obcích i tady stávala dřevěná tvrz s poplužním dvorem, ale jména jejich prvních majitelů upadla v zapomnění. Nejstarší zápis o místním zemanstvu pochází z r. 1395, kdy ve...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Nové Lublice
 obec v okrese Opava

Nové Lublice leží v západní části Opavska na rozhraní Hornobenešovské vrchoviny a Červenohorské plošiny v nadmořské výšce přibližně 518 m n. m. pod 569 m n. m. vysokým Dvorským vrchem. Obec se rozprostírá na celkové ploše o rozloze 685 ha a žije zde přes dvě stě obyvatel. První zmínka o Nových Lublicích pochází z roku 1588, kdy je uváděn kostel Nejsvětější Trojice. Název poukazuje na skutečnost, že se jednalo o nově založenou ves, na rozdíl od původních Lublic (dnes starých Lublic). Po celou do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hořepník
 obec v okrese Pelhřimov

Hořepník se nachází v severozápadním cípu Vysočiny, nedaleko města Pacov. Obcí protéká říčka Trnava, přes níž byl roku 1912 zbudován železobetonový most podle návrhu ing. Bechyně, jenž nahradil starý pilířový most stržený velkou povodní v květnu 1911. Most, který patří do dnešních dnů k chloubám Hořepníka, patří z&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Rynárec
 obec v okrese Pelhřimov

RYNÁREC – obec ležící v západní části Českomoravské vrchoviny, pět kilometrů jižně od královského města Pelhřimova v nadmořské výšce 520 metrů n. m s katastrálním územím o rozloze 598 ha. Krajinou dominantu tvoří kopec Hůrka – 580 m, pod nímž se vesnice rozprostírá. Protékající říčka Bělá dává v...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Osová Bítýška
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Osová Bítýška (obec)

Osová Bítýška je jednou z venkovských obcí v jihovýchodní části okresu Žďár nad Sázavou. Je vzálená 6 km severozápadním směrem od Velké Bíteše. K obci Osová Bítýška náleží i nedaleká osada Osová, která byla původně šlechtickým sídlem s dochovaným zámkem s oborou a s pa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Unčín
 obec v okrese Žďár nad Sázavou
Unčín (obec)

Unčín se rozkládá v rekreační oblasti po obou březích horního toku řeky Svratky.  Název obce snad pocházel od osobního jména Unka, Unča. Unčín náležel v roce 1379 Arklebovi z Kunštátu a ze Skla a jeho Synu Heraltovi. Šlo o panství skalské čili jimramovské, které drželi páni z Kunštátu do roku 1459. V letech 1459 - 1588 patřil Unčí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Vlkov
 obec v okrese Žďár nad Sázavou

Podle publikace pochází první písemná zpráva o naší obci z roku 1364. V Kotíkově knížce se vychází z pomyslných „matričních“ údajů o obcích a osadách našeho regionu a z nich se vypisují názvy, které se poprvé vyskytují v dobových písemnostech. Podle tohoto pramene pak u naší obce můžeme zaznamen...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Březová
 obec v okrese Uherské Hradiště
Březová (obec)

Obec Březová se nachází v pohraniční části jihovýchodní Moravy, na úpatí Velkého Lopeníku. Osada Březová byla založena pravděpodobně ve 14. století, první zmínky o její existenci pochází z roku 1325, první písemná zpráva pak z r. 1351. Dominantou obce je chrám sv. Cyrila a Metoděje, který je chráněnou památkou. Ve...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Horní Dubňany
 obec v okrese Znojmo
Horní Dubňany (obec)

Kdy přesně byly Horní Dubňany na dnešním místě založeny, nevíme. Poloha dnešních Horních Dubňan je dána úpatím Velkého kopce, ležícího ve výšce 352 m n. m. Tento kopec je o 40 m vyšší než střed dnešní obce, rozkládající se na svahu mělké prolákliny, kterou protéká bezejmenný potok ústící do říčky Rokytné. První písemná zpráva o Horních Dubňanech pochází z roku 1279. Posledního dne měsíce srpna toho toku vydal olomoucký biskup Bruno ze Šauenburku pergamenovou listinu, jež je psána střed...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Antošovice
 část obce v okrese Karviná

Osada Antošovice je městskou částí Ostravy a rozkládá se nedaleko severního okraje města. Antošovice leží na levém břehu řeky Odry. Jižním a východním směrem od obce se rozkládá několik rybníků a bývalých štěrkoven. Západním směrem od Antošovic je Černý les, severním směrem hranice s Polskem a východním směrem leží...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst


    Strana: 1, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, max - 350,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze