Vyhledávání lokalit (cílů)


Rezervace a přírodní zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 61-80 z 181 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Lhotské jalovce a stěny
 přírodní rezervace v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

obrovský nárůst
Andělova zmola
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
bez fotografie

PR Andělova zmola leží východně od Čech pod Kosířem. Rozloha činí 37,5 ha. Jedná se o vysychavé doubravy původních porostů s množstvím různých druhů nižších rostlin. Lokalita je též významné ornitologické stanoviště. PR od roku 1990. Spadá pod Přírodní park Velký Kosíř. Lokalitou prochází místní Naučná stezka.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Vitčický les
 přírodní rezervace v okrese Prostějov
bez fotografie

> /* Style Definitions */ {"Normální tabulka"; ""; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Zalesněný vrchol na Hané (307 m n.m.) s dřevěnou rozhlednou u obce Vitčice. Rozloha 96,5 ha cenných dřevin - buk, jilm, javor, jeřáb, lípa, důležitý ekosystém regionu. PR od roku 1990. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kněžívka
 přírodní památka v okrese Praha-západ
bez fotografie

Kněžívka leží v jižní části Tuchoměřic a patří k jedné z nejlépe zachovaných i odborně dokumentovaných lokalit tzv. příbojového vývoje. Byly zde odkryty křídové sedimenty, a to díky lomu, který zde kdysi fungoval. Těžily se zde proterozoické buližníky kralupsko-zbraslavské skupiny. V období svrchní křídy byla zd...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Venušiny mísy
 přírodní zajímavost v okrese Jeseník
bez fotografie

Necelé tři kilometry od Velké Kraše na Jesenicku se nachází mystické skalní město se skalními mísami, sedadly a výklenky zvané Smolný vrch. "Práci" na skalních mísách zahájil kdysi ledovec. Postupná eroze je přetvořila do tvaru o průměru až jednoho metru a objemu i pět set litrů. Často mívají i odtokový kanálek, který spojuje několik pod sebou ležících misek. Lidé těmto útvarům říkali Venušiny misky. Název je podle dostupných pramenů odvozen od bohyně Venus - Freia ze starogermánské mytol...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Xaverovský háj
 rezervace v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Xaverovský háj náležel v minulosti k velkostatku Dolní Počernice, který byl v předbělohorské době v držení rodu Čejků z Olbramovic. V 2. polovině 17. století patřil po řadu let Colloredům. Od 18. století jej postupně drží rody Swers, Ehrenfeldové, Dohalští a Enisové. Od počátku druhé poloviny 19. století je velkostatek Dolní Počernice v majetku rodiny Dercsenyi až do pr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Borecké skály
 rezervace v okrese Česká Lípa
Borecké skály (rezervace)

Skalní město ve kterém se nachází Čechova vyhlídka. Nejvyšší vrchol dosahuje 360mnm. Pás skal se nachází v kosočtverci o rozměru přibližně 700x700m. Snadná dostupnost z vlakové stanice Borek cca 300m ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Větrušická rokle
 rezervace v okrese Praha-východ
bez fotografie

Spilitové skály na pravém břehu Vltavy s původními travnatými společenstvy, petrofytní květenou a faunou....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Prokopské údolí
 rezervace v okrese Praha hl.m.
bez fotografie

Rozlehlé údolí s teplomilnými společenstvy a významnými geologickými lokalitami....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Komořanské a Modřanské tůně
 přírodní zajímavost v okrese všechny regiony
bez fotografie

Modřanské a Komořanské tůně (jinak též „Modřanské laguny“) se nacházejí v jižní části Prahy u soutoku Berounky a Vltavy. Byly vybudovány v 19. století jako inundační nádrže, jejichž hlavní úlohou byla ochrana před povodněmi. Následnou výstavbou jezových kaskád ale ztratily svůj původní význam a postupným zarůstáním zde vzni...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Bučina u Suché louky
 Přírodní rezervace v okrese Prostějov
bez fotografie

Severozápadním směrem od Malého Hradiska leží PR Bučina u Suché louky. Jde o lesní chráněné území, chránící původní druhovou skladbu jedlobukového lesa. Rozloha činí 15,5 ha, PR od r. 1990.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dolní vinohrádky
 přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Jihozápadně od Domamyslic na úpatí Záhoří je PP Dolní vinohrádky. Jedná se o zachovalý ostrůvek stepní květeny, naleziště lýkovce vonného. Jižně pod lokalitou býval vinohrádek. Rozloha činí asi 0,38 ha. PP od r. 1952. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kněží hora
 přírodní rezervace v okrese Prostějov
Kněží hora (přírodní rezervace)

Jižně od Plumlova v lokalitě Záhoří, nad Křenůvským potokem, je menší přírodní rezervace Kněží hora. Rozloha činí 8,46 ha. Slouží k ochraně teplomilných a vlhkomilných rostlin. PR od r. 1989. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Taramka
 Přírodní památka v okrese Prostějov
bez fotografie

Severně od obce Hvozd v Přírodním parku Kladecko leží PP Taramka. Rozloha 25,5 ha - vyhlášeno r. 1988. Jedná se o ochranu zbytků květnatých bikových bučin.  ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Gryngle - Bludov
 chráněná oblast v okrese Šumperk
Gryngle - Bludov (chráněná oblast)

Remízek v poli zvaný Gryngle navazuje na zámecký park. Remízkem prochází po celé délce rokle, kterou protéká malý potůček. Ten dosahuje větších průtoků po deštích nebo při tání. Po zbytek roku je téměř vysychlý. Na okraji remízku je malá vodní plocha která slouží k rozmnožování různých obojživelníků. Lesu dominují mohutné i třísetleté duby či lípy velkolisté. K dalším stromům patří trnovník akát, buk lesní, javor mléč, trnky, lísky a bezy. Kolem Grynglete prochází naučná stezka zvaná Bludovská s...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Ďáblová prdel
 přírodní zajímavost v okrese Jindřichův Hradec
Ďáblová prdel (přírodní zajímavost)

V lese u Valtínova najdete mimo jiné celou řadu úchvatných skalních útvarů, z nichž nejznámější a současně také asi nejlegračnější je Ďáblova prdel; až skálu uvidíte na vlastní oči, tak nezvyklý název okamžitě pochopíte a jistě se hodně zasmějete. Tuto zajímavou skálu najdete vzdušnou čarou přesně kilometr na západ od rozhledny U Jakub...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Černá skála - Lipovec
 přírodní památka v okrese Blansko
bez fotografie

velký nárůst
Velká kotlina
 rezervace v okrese Bruntál
bez fotografie

Nejvýznamější rezervace Jeseníků. Nachází se na svazích Vysoké hole a tvoří ji prudké skalnaté srázy, po kterých stéká řada bystřin tvořících malé vodopády. Pramení zde řeka Moravice. Skalnaté srázy poskytují kotlině zajímavou akustiku. V rezervaci se nachází kolem 300 druhů unikátních rostlin, z nichž mnohé nerostou nikde jinde v Čechách ani na Moravě. Prolíná se zde horská a nížinná květena, především rostliny tundry, teplomilné rostliny, květena pramenišť a holí. Na ploše rezervace žije též...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Hrádek
 přírodní rezervace v okrese Břeclav
Hrádek (přírodní rezervace)

Přírodní rezervace se rozkládá na ploše 11,2 ha. Jedná se o lesostep s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin, například hadinec nachový. Součástí tohoto území je také místo častých rodinných vycházek, tzv. „stráň“, která na jaře rozkvétá žlutými hlaváčky a také jsou zde k viděn&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zlatý vrch - Líska
 Národní přírodní památka v okrese Děčín
Zlatý vrch - Líska (Národní přírodní památka)

Národní přírodní památka Zlatý vrch se nachází na stejnojmenném vrcholu (657 m). Na jeho úbočí byl kolem roku 1870 vybudován lom. Lom měl původně dvě patra. Délka svisle postavených sloupců dosahovala 18 metrů. Protože byly čedičové sloupce dobře vyvinuté a málo rozpukané daly se lámat až 6 metrů dlouhé. Údajně se používali při stavbě mořsk&y...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, max - 10,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze