Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 321-340 z 5090 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Kostel sv. Vojtěcha - Příbram
 kostel v okrese Příbram
Kostel sv. Vojtěcha - Příbram (kostel)

  Kostel sv. Vojtěcha je nejvýznamnější stavbou na náměstí J. A. Alise v Příbrami VI - Březových Horách. Byl vybudován v novorenesančním slohu v letech 1887 - 1889 podle plánů renomovaného architekta B. Münzbergera. Má pilířové stejnolodí, obdélníkový presbytář s apsidou a hranolovitou věž. Okna se vyznačují pseudorenesanční malbou od J. Z. Quasta, která představuje P. Marii Bolestnou. V průčelí se nachází polychromovaný reliéf znázorňující Ježíška držícího v rukou březovou větvičku - symbol Bř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Kostel sv. Štěpána - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Štěpána - Praha 2 (kostel)

Kostel sv. Štěpána na Novém Městě je původní farní chrám horního Nového Města z let 1351 až 1400. Některé přístavby, sakristie, kaple a novogotická předsíň jsou pozdější. V roce 1879 ukončena gotická přestavba vedená Josefem Mockerem. Interiér kostela je gotický, zařízení většinou ranně barokní ze 17. století. V kostele byl pohřben v r...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
velký nárůst
Chrám Nanebevzetí Pany Marie - Chrudim (kostel)

Chrám Nanebevzetí Panny Marie, původně gotická stavba s románskými základy a novogotickou úpravou z poloviny 19. století od architekta Františka Schmoranze....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
velký nárůst
Kostel Panny Marie Sněžné - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie Sněžné - Praha 1 (kostel)

Kostel Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí byl založen spolu s klášterem karmelitánů roku 1347 Karlem IV. Jedná se o největší kostel po chrámu sv. Víta. Dokončen byl pouze chór v roce 1397, který je i tak nejvyšší kostelní stavbou Prahy. Sehrál významnou úlohu v husitském revolučním hnutí, kdy zde kázal mluvčí chudiny Jan Želivský, který tu byl také v roce 1422 pohřben. V interiéru je největší sloupový oltář v Praze. Obrazy jsou od Václava Vavřince Reinera z roku 1724 a Jiřího Viléma Neunh...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední nárůst
Kostel sv. Anny - Hoštejn
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Anny - Hoštejn (kostel)

V roce 1769 zde byla postavena kaplička a v roce 1815 byla přestavěna na malý kostelík. V obci v údolí Moravské Sázavy byla postavena roku 1769 kaple (o čtyři roky později vysvěcena sv. Anně), v roce 1815 byla přestavěna na malý kostelík. Kostel postavený na příkrém návrší nad obcí je zdaleka viditelnou dominantou, která upoutává i dvoubarevnou fasádou . Je...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
střední pokles
Kostel sv. Máří Magdalény - Karlovy Vary
 kostel v okrese Karlovy Vary
Kostel sv. Máří Magdalény - Karlovy Vary (kostel)

Původně na tomto místě stál gotický kostel ze 14. století. Barokní chrám sv. Máří Magdaleny je nejvýznamější karlovarskou sakrální památkou. Stojí na náměstí Svobody, přímo v centru Karlových Varů. V interiéru můžete spatřit dvě gotické madony, barokní oltářní plastiky (J. Eberl), oltářní obraz (E. Dollhopf) a postranní oltářní obraz sv. Máří Magdalény (J. Kramolín). Stavba je dílem známého architekta K. I. Dienzenhofera a pochází z let 1732-1736....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Opava (kostel)

Na Rybím Trhu, blízko Slezského divadla, stojí nejvýznamnější středověká památka celé Opavy. Kostel Nanebevzetí Panny Marie (dnes konkatedrála ostravsko-opavského biskupství) vznikl totiž již počátkem 13. století. Koncem téhož století přibyla i věž (severní). Posléze k němu připojena i jižní věž, do té doby městská, a obě věže byly spojeny novým průčelím. Ze 14. století pochází presbytář a křížové klenby. Hlavní prostory kostela pak prošly mnoha různými přestavbami, kaple a předsíně se ale docho...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Kaple sv.Michala - Ladná
 kaple v okrese Břeclav
Kaple sv.Michala - Ladná (kaple)

Obdélná stavba se čtyřbokou zvonicí v závěru. Antikizující průčelí se vyznačujeme charakteristickými znaky klasicistní architektury Trojúhelníkový ořímsovaný štít s dvouramenným křížem završuje průčelí. V jeho tympanonu se uplatňuje bohatý štukový dekor s motivy ovoce, rokajů a akantů. Do kapličky se vchází půlkruhově zaklenutým vchodem s dvěma schůdky. Ještě v roce 1663 v obci údajně stál filiální kostel, ale není o něm nic bližšího známo. Snad jedinou připomínkou je zvon datovaný rokem 1678, ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Kostel sv. Václava - Skorotice
 kostel v okrese Ústí nad Labem
bez fotografie

HODNOCENÍ
55 %
střední nárůst
Kaple sv. Jana Křtitele - Radvanice
 kaple v okrese Trutnov
bez fotografie

Na okraji obce byla v roce 1898 postavena kaple, která byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli. Dnes je kaple chráněnou kulturní památkou. V roce 2000 byla provedena rozsáhlá oprava kaple, ketrá dnes slouží také ke kulturním účelům....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
obrovský nárůst
Kostel sv. Jiří - Nymburk
 kostel v okrese Nymburk
bez fotografie

Kostel původně postaven na nově založeném hřbitově na tzv. Svatojiřském předměstí. Vysvěcen byl pravděpodobně v roce 1569. Jeho stavební sloh nese prvky pozdní gotiky ačkoliv stavba probíhala v době vzestupu renesančního umění. Stavitelem byl Jan Honzar z Českého Brodu. V 18.století byla za jeho presbytářem postavena ještě zvonice. Původně malý předměstský hřbitov byl roku 1787 rozšířen a kostelík sloužil až do roku 1967 jako hřbitovní kaple. V šedesátých letech byl hřbitov zrušen....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Kostel sv. Štěpána - Horní Bukovsko
 kostel v okrese České Budějovice
bez fotografie

Původně gotický ze 14. stol. V r. 1670 a v 18. stol. přestavován a obnovován, upraven barokně. V podvěží hranolové barokní věže vznikla kaple. Hlavní oltář je doplněn obrazem kamenování sv. Štěpána. Na vítězném oblouku se zachovaly nástěnné malby ze 2. poloviny 14. stol. se čtyřmi výjevy - Veraikon, tj. rouška sv. Veroniky, dále Ukřižování s Pannou ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
55 %
mírný pokles
Hřbitovní kostel Všech Svatých - Sedlec
 kostel v okrese Kutná Hora
Hřbitovní kostel Všech Svatých - Sedlec (kostel)

Sedlecká kostnice má zajímavou historii. Původně to byl hřbitovní kostel zdejšího cisterciáckého kláštera. Hřbitov byl však poznamenán zajímavou událostí, která změnila zásadně jeho historii.      V roce 1278 byl opat zdejšího kláštera Jindřich poslán s poselstvím krále Přemysla Otakara II. do Jeruzaléma ve Svaté Zemi. Opat z této pouti přivezl hrst hlíny z hory Kalvárie (místa kde byl ukřižován Ježíš Kristus), kterou rozesel po místním hřbitově. Od této události si hřbitov získal pověst Svaté ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
53 %
střední nárůst
Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Praha 2 (kostel)

Kostel sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí býval dříve chrám jezuitů na Novém Městě. Raně barokní sálová stavba s bočními kaplemi z let 1658 až 1670 byla postavena stavitelem Luragem. (Jezuité)...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
52 %
stgnace
Kostel Panny Marie U alžbětinek - Praha 2
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Panny Marie U alžbětinek - Praha 2 (kostel)

Kostel Panny Marie U alžbětinek je podélná barokní stavba z let 1724 až 1725 od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Stavba s prostým věžovým průčelím stojí v jedné frontě s bývalým klášterem. Ke kostelu byla přistavěna kaple sv. Tekly, vyzdobená bohatými štukami a malbami. Oltářní obraz je od Ignáce Raaba....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
mírný nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Mešno
 kostel v okrese Rokycany
Kostel Nejsvětější Trojice - Mešno  (kostel)

Kostel Nejsvětější trojice Mešno Kostel hrál v dějinách Mešna, tak jako jinde v historii vesnic, významnou úlohu. Jak se můžeme dozvědět z publikace „Město Rokycany a okres“ z r. 1938 název Mešno pochází pravděpodobně od slova „mše“. (Píše se též v kronice mešenské) Mše se sloužily ve starém kostelíku, který vydržoval...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
střední pokles
Kostel Sv. Josefa - Praha 1
 kostel v okrese Praha hl.m.
Kostel Sv. Josefa - Praha 1 (kostel)

Kostel sv. Josefa na Novém Městě byl postaven krátce po založení kapucinského kláštera v roce 1630 stavitelem Melicharem Mayerem v letech 1636 až 1653. Zařízení kostela je velmi prosté. Dva obrazy na bočních oltářích jsou od Karla Škréty. Kostel v klášteře byl v roce 1795 zrušen, v roce 1833 navrácen kapucínům. V předdvoří kostela je socha sv. Judy Tadeáše z roku 1741....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
střední pokles
Kostel sv.Matouše - Postřelmov
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv.Matouše - Postřelmov (kostel)

První písemně doložená zmínka o farním kostele sv. Matouše v Postřelmově pochází z r. 1409, ale kostel byl pravděpodobně postaven již ve 14. století zemany ze sousedních Závořic a Kolšova, kteří zde pohřbívali své zesnulé příslušníky rodu s manželkami. Šlo o gotickou stavbu, k lodi byla přistavěna ze severní strany věž opatřená již tehdy vcho...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
mírný pokles
Evangelický kostel Česk. církve husitské - Česká Lípa (kostel)

Evangelická motlitebna postavená pro luterskou evangelickou církev v letech 1927 až 1929 se nachází v západní části městského parku, poblíž ulice Roháče z Dubé. Dnes je ve správě Církve československé husitské. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
stgnace
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Havlíčkův Brod
 kostel v okrese Havlíčkův Brod
bez fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie tvoří dominantu města v severovýchodním rohu náměstí. Původně raně gotická stavba byla několikrát přestavěna. Barokní kopule byla nad ním vztyčena roku 1707. Součástí chrámu je mohutná čtyřboká čtyřpatrová věž s jedním z nejstařších zvonů v Čechách Vilémem, ulitým pravděpodobně kolem roku 1335. Dalš&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
50 %
mírný pokles


    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, max - 255,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze