Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
Bývalý kostel sv. Filipa a Jakuba - Velešín
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel postaven na konci 15. st. Kostel 14. září 1491 vysvěcen biskupem Benediktem z Valdštejna. 1631 přistavěna věž. 1673 přistavěna sakristie. 1785 kostel zrušen, 1792 loď prodána – zřízeny dva domy. Před 1877 – přistavěna hasičská zbrojnice. 1906 – kostel vyhořel. 1954 – úprava presbytáře. 1990 – opra...

obrovský nárůst
Katolický kostel Nalezení sv. Štěpána - Černilov
 kostel v okrese Hradec Králové
Černilovský katolický kostel je postaven podle plánů Donata Morazziho z Chrudimi v letech 1752 až 1756. Nese název podle svátku Nalezení (těla) svatého Štěpána, který se dříve slavil 3. srpna. Až do roku 1899 se totiž v Černilově pouť slavila v srpnu. Na návrh Václava Prokše, rolníka č.p. 68 rozhodlo obecní zastupitelstvo: "Aby byl sv. Štěpánský pout přesunut ze srpna na červenec a to vždy na třet...

obrovský nárůst
Kostel Nanebevzetí Páně - Skřípov
 kostel v okrese Prostějov
Kostel Nanebevzetí Páně - Skřípov (kostel) Kostel ve Skřípově je stavbou z roku 1792....

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Farní kostel sv. Václava - Dolní Bojanovice (kostel) Původní kostel byl zmiňován poprvé v roce 1398. Farní kostel sv.Václava je barokní, architektonicky hodnotná stavba z roku 1734. Kostel se skládá z podélné lodě, k severu orientovaného kněžiště s trojbokým závěrem, z věže, jež čtvercovým půdorysem přisedá k jižní stěně lo...

stgnace
Farní kostel sv. Vavřince - Hodonín
 kostel v okrese Hodonín
Farní kostel sv. Vavřince - Hodonín (kostel)  Původně gotická stavba kostela pochází z první poloviny 13. století. V letech 1780 až 1786 byl kostel barokně přestavěn. V roce 1853 byla v podvěží postavena kaple Božího hrobu. Na konci 19. století prošla přestavbou sakristie, nad kterou byla postavena oratoř. V kostelní věži je zvon z roku 1640. Před kostelem je socha vatého Šebestiána z roku 1713 a socha svatého Jana Nepomuckého, zhotovená v r...

mírný pokles
Kaple sv. Antonína - Perná
 zřícenina kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Antonína - Perná (zřícenina kaple) Zbytky poutní kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Pankráce představují doklad významu tohoto místa v 17. století. Kaple se nachází na západním svahu vápencového bradla Kotle, na hlavním hřebenu Pavlovských vrchů. Byla postavena v roce 1652 jako poutní kaple obyvateli Pe...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Mikuláše - Lísek
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Mikuláše - Lísek (kostel) Empírový kostel byl postaven v letech 1846–1852. Původní kostel stál uprostřed hřbitova a po vysvěcení nového byl zbořen.   Bohoslužby se konají: NE  10:30ÚT  17:30PÁ  19:00   ...

střední nárůst
Kostel Navštívení Panny Marie - Obyčtov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel Navštívení Panny Marie - Obyčtov (kostel) Nejvýznamnější památkou a dominantou obce je kostel zasvěcený památce Navštívení Panny Marie. O kostele Panny Marie je nejstarší zmínka v roce 1672. Opat Vejmluva nechal starý kostel zbořit a v roce 1730 dal stavět nový. V roce 1735 tak byla dokončena nová stavba podle projektu Jana Blažeje Santiniho Aichla. Další památkou je rychta, patrová budova z poloviny 18. století. V Obyčtově je zbudována c...

střední pokles
Kaple - Těškov
 kaple v okrese Rokycany
Kaple sv. Anny - Hostěnice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Anny - Hostěnice (kaple) Mezi nejvýznamější památky obce Hostěnice patří barokní kaple svaté Anny, postavená roku 1748 v lese, severně od obce. Kaple je zapsána v ustředním seznamu kulturních památek. Vypráví se, že byla stavěna zároveň s poutním kostelem ve Křtinách. Má se za to, že na jejím místě bývalo překladiště cihel. Cihly na stavbu kostela se údajně vozily z cihelny v Tvarožné a v lese nad Hostěnicemi se překládal...

střední nárůst
Kaple P. Marie - Břeclav-Charvátská Nová Ves (kaple)      Na křižovatce ulic Lednická a kpt. Nálepky v městské části Charvátská Nová ves stojí kaple zasvěcená Panně Marii. Byla postavena na počátku 19 století a je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi.     Vedle kaple stojí kříž z 1. poloviny 19 století....

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Lukavice
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Lukavický kostel sv. Filipa a Jakuba je prvně doložen v seznamu far pražského arcibiskupství v letech 1344 - 1350. Podle pověsti na jeho místě stával dříve dřevěný kostelík. Nejstarší část (dnešní presbyterium) je stavěna v gotickém slohu. Hlavní oltář představuje vinný kmen, v jehož větvích, po stranách obrazu sv. Filipa a Jakuba, jsou znázorněni apoštolé, a je zde nápis "Já jsem pravý vinný Kmen...

obrovský nárůst
Komunitní centrum Matky Terezy - Praha 4
 kostel v okrese Praha hl.m.
Komunitní centrum Matky Terezy - Praha 4 (kostel) Komunitní centrum Matky Terezy najdeme v blízkosti stanice metra Háje. Jedná se o moderní církevní komplex, jenž byl vybudován v letech 2005 - 2006. Stavba byla uskutečněna podle plánů architektky Vítězslavy Rothbauerové, která předložila nejlepší návrh z 10 dodaných plánů, které vypraacovali oslovení architekti. Vnitřní výzdoba je z větší části dílem akademického malíře Pavla Šlégla, kříž v kaply...

obrovský nárůst
Kaple sv. Antonína - Brno-Lesná
 kaple v okrese Brno-město
Kaple sv. Antonína - Brno-Lesná (kaple)      Kaple se studánkou sv. Antonína Paduánského (svatý Antoníček) se nachází v lesním údolí pod brněnským sídlištěm Lesná. Nevede sem žádná turistická značka, ale přesto je to místo často navštěvované. Cesta údolím nabízí příjemnou a nenáročnou procházku, kterou hravě zvládnou i děti nebo starší lidé.      Původní kaplička byla u studánky vystavěna již v polovině 19. století, a to na místě někdej...

obrovský nárůst
Uživatelské recenze 1x
Kostel sv. Alžběty Durynské - Vnorovy
 kostel v okrese Hodonín
Kostel sv. Alžběty Durynské - Vnorovy (kostel) Kostel sv. Alžběty Durynské je novobarokní stavba s prvky secese, který byl postaven v roce 1909.   Bohoslužby se konají: NE  07:30NE  10:00PO, ST, PÁ, SO  19:00 - letní časÚT  07:00 - letní časÚT  07:00 - zimní časČT  17:00 - letní ...

střední pokles
Majitel Frýdlantského panství vyhověl opakovaným žádostem některých poddaných, aby vymezil revír a kus pohoří za vesnicí Hejnice na Smědé, povolil tam mýtit, připravit ornou půdu a stavět domky. To vše se stalo zakládací listinou ze dne 13.7.1594 z příkazu Melchiora z Redernu, kter&yac...

střední nárůst
Farní kostel sv. Anny - Pasohlávky
 kostel v okrese Brno-venkov
Farní kostel sv. Anny - Pasohlávky (kostel) Na návsi původně stávala kaple sv. Ducha, která byla v roce 1675 přestavěna a pravděpodobně v této souvislosti zasvěcena sv. Anně. O tomto patriociniu se ovšem mluví až v roce 1691. Na kostel pak byla kaple rozšířena v roce 1811 a o sedm let později byla přistavěna věž. U kostela stojí ještě památkově chráněn&aac...

obrovský nárůst
Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie - Ostrava (kostel) Kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Půdorys kostela je tvořen křížovou lodí, do níž je vepsána oválně protáhla rotunda, jež je sklenutá klenbou s velkým rozpětím dle Monierova systému. Délka kostela je 36.43 m, šířka 27 m. Po stranách průčelí kostela ční &s...

velký nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Jablonné nad Orlicí
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Ke kostelu se dostanete uličkou z Náměstí 5. května. Kostel se nachází blízko hřbitova a pochází z konce 17. století až první poloviny 18. století. ...

obrovský nárůst
Kostel svatého Prokopa - Libošovice
 kostel v okrese Jičín
Kostel svatého Prokopa - Libošovice (kostel) Nejstarší zprávy o libošovické farnosti a o kostele sv.Prokopa jsou z roku 1352. Z konce 14.století a počátku 15.století známe jména několika zdejších kněží (Jan Adův). Kostel byl dřevěný, kolem něho byl hřbitov a dřevěná byla i zvonice. K velké změně došlo počátkem 17.st...

mírný pokles
Kostel sv.Vavřince - Ledenice
 kostel v okrese České Budějovice
Kostel sv.Vavřince - Ledenice (kostel) Kostel svatého Vavřince vznikl před rokem 1300. Jako farní je uváděn k roku 1359. Jednolodní raně gotická stavbu má pravoúhle zakončený presbytář. Kamenná křtitelnice s rožmberským erbem vznikla v 16. století. Typickou siluetu Ledenicím do daleka propůjčuje kostelní věž, přistavěná v barokn&i...

mírný nárůst
Pravoslavný chrám sv. kněžny Olgy - Františkovy lázně (kostel) Nejstarší pravoslavný chrám na našem území, patří autokefální (tzn. samostatné) Pravoslavné církvi v českých zemích. Postaven byl v letech 1887-89 známým františkolázeňským architektem Gustavem Wiedermannem. Chrám je zasvěcen sv. kyjevské kněžn...

mírný nárůst
Kaple Panny Marie Bolestné - Škvořetice
 kaple v okrese Strakonice
Kaple Panny Marie Bolestné - Škvořetice (kaple) Poutní kaple Panny Marie Bolestné byla postavená pro uctívanou sochu Madony. Základní kámen kaple položen a posvěcen v dubnu 1884. 8. září 1884 pak kapli slavnostně posvětil českobudějovický biskup František hrabě Schönborn. V roce 1905 byla na náklady obce vymalována pražským malíř...

mírný pokles
Kostel svaté Markéty - Přítluky
 kostel v okrese Břeclav
Kostel svaté Markéty - Přítluky (kostel) Nachází se ve střední části obce. Kostel byl založen kolem roku 1220 a již dva roky na to se stal kostelem s farními právy, vysvěcený biskupem Robertem. V roce 1779 do základů vyhořel. Barokní kostel sv. Markéty byl znovu vybudován v roce 1779 na pozustatcích původního románského kostela.Uvn...

obrovský nárůst
Kaple svatého Vojtěcha - Vrčeň
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kaple svatého Vojtěcha - Vrčeň (kaple) Kaple svatého Vojtěcha se nachází nad cca 1,5 km od obce, cca 200 m vlevo nad cestou vedoucí z Vrčeně na Rožmitál pod Třemšínem (II/191) v lese zvaný "Chlumec". Někdy na sklonku XVI. století dal v těchto místech postavit Adam ze Štenberka, nejvyšší purkrabí království Česk&eacut...

obrovský nárůst
Kostel sv. Cecílie - Lipůvka
 kostel v okrese Blansko
Kostel sv. Cecílie - Lipůvka (kostel) Kostel byl vystavěn v roce 1750 na náklady brněnského magistrátu. Tento letopočet uvidíte v pamětním nápisu v supraportě původního portálu, který byl po přestavbě chrámu osazen do severozápadní zdi věže. V roce 1881 došlo k prodloužení kostelní lodi o jedno klenební pole v západ...

mírný nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Střelice
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel Nejsvětější Trojice - Střelice (kostel) Dominantou a zároveň nejstarší a jedinou památkově chráněnou stavbou obce Střelice na Brněnsku je kostel Nejsvětější Trojice, stojící na návrší nad jejím centrem. Kostel je nepochybně středověkého původu a jeho výstavba bývá spojována se založením kartuziáns...

mírný pokles
Kostel sv. Bartoloměje - Olbramice
 kostel v okrese Ostrava-město
Kostel sv. Bartoloměje - Olbramice (kostel) Kostel svatého Bartoloměje je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod r.č. 8-1648. Popis budovy kostela svatého Bartoloměje: Jedná se o jednolodní podélně orientovanou stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a dvěma zákristiemi, s masívní kvadratickou věž&ia...

velký nárůst
Farní chrám Zmrtvýchvstání Páně - Slavkov u Brna (kostel) Chrám Vzkříšení Páně - Původní farní kostel zasvěcený sv. Jakubu Většímu stával uprostřed hřbitova v oblasti nynější Fügnerovy ulice. V nevelké vzdálenosti od něho se nacházela obecní věž se třemi zvony, jež plnila funkci zvonice a hlásky. První zmínku o ní můžeme nalézt v listině týkající se udílení odpustků, která byla vydána 9. listopadu 1322. Kostel postupně chátral a koncem 17. století byl v ...

obrovský nárůst
Kostel Tří králů - Libouchec
 kostel v okrese Ústí nad Labem
Kostel Tří králů - Libouchec (kostel) Areál původně gotického, kolem roku 1700 barokně přestavěného kostela sv. Tří králů stojí v západní části obce, na severní straně průjezdní komunikace, západně od křižovatky z níž odbočuje silnice do Tisé. Tvoří jej 1. kostel sv. Tří králů, 2. ohradní zeď s branou, k...

střední pokles
Chrám Spasitele - Brno-Židenice
 kostel v okrese Brno-město
Chrám Spasitele - Brno-Židenice (kostel) Chrám Spasitele Církve Československé Husitské se nachází v brněnské městské části Židenice na Karáskově náměstí. V roce 1927, kdy vznikla v Židenicích samostatná náboženská obec, se také začalo uvažovat o stavbě vlastního sboru. Do té doby se náboženské obřady prováděly na náměstích, v hasičském domě nebo na hřbitově. Pro stavbu nového sboru byl zakoupen pozemek v nově vznikající části Židenic n...

obrovský nárůst
Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Jihlava
 kostel v okrese Jihlava
Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Jihlava (kostel) Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Nejprve byl zbudován provizorní kostel sv. Ignáce, který vznikl úpravou největšího ze zkonfiskovaných domů stávající na rohu náměstí a Hluboké ul. Dům býval největším jihlavským hostincem, který patřil až do r. 1612 bohaté...

velký pokles
Kostel sv. Tomáše - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Tomáše - Brno (kostel)   Kostel svatého Tomáše, který se nachází na Moravském náměstí, byl součástí augustiniánského kláštera. Klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV. Klášterní kostel se měl se stát posmrtným monumentálním sídlem moravských vladařů. Velkorysá stavba byla svěřena parléřské huti. Vznikl projekt síňového trojlodí s hlubokým chórem. Kostel s klášterem, postav...

střední pokles
Zřícená kaple sv. Anny
 kaple v okrese Jeseník
Zřícená kaple sv. Anny (kaple) Na poutní cestě k Maria Hilf stojí dnes už úplně rozpadlý kostel sv. Anny, který byl v minulosti významnou svatyní pro věřící horníky. Vystavěna byla v roce 1819. Z kaple zbyly obvodové zdi a oltář, nad kterým se zachovalo část fresky. ...

střední pokles
Uživatelské recenze 1x

    Strana: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)