Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Klatovy

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 542                Mapa
Kaple sv. Anny - Břežany
 kaple v okrese Klatovy
Kaple sv. Anny - Břežany (kaple) Na samotě stojící barokní kaple na obdélném půdorysu s odsazeným presbytářem a trojúhelným štítem s vykrojenými křídly a obloukovým nástavcem. Na kamenném portálu s uchy a kapkami je datace 1760. Před kaplí umístěn pamětní kříž z 19. století. ...

obrovský nárůst
Kaple sv. Anny - Chudenice
 kaple v okrese Klatovy
Kaple sv. Anny - Chudenice (kaple) Pozdně barokní kaple sv. Anny, nyní hřbitovní kaple, byla vystavěná roku 1766 vrchním správcem Václavem Podiv. Holečkem. Je to prostá eliptická stavba s osami 10,20 m a 9,70 m dlouhými. Z hlavní osy vystupuje na východ předsíň s vchodem, na západ sakristie, jejíž římsy v prodloužen&iac...

střední nárůst
Kaple sv. Anny - Hrádek
 kaple v okrese Klatovy
Kaple na zalesněném kopci asi jeden kilometr severně od obce Hrádek. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Anny - Kašperské Hory
 kaple v okrese Klatovy
Kaple sv. Anny - Kašperské Hory (kaple) V blízkosti mohutného gotického chrámu sv. Mikuláše se nachází o poznání menší hřbitovní kaple, vystavěná snad jako karner, zasvěcená ochranitelce rodiny a horníků – svaté Anně. Současná barokní podoba kaple pochází z roku 1757. Obsahuje v ...

střední nárůst
Kaple sv. Antonína Paduánského - Frymburk (kaple) Kaplička sv. Antonína s konce 19 století stojí na místě dřívějšího hradiště. Barokní kaple zděná z kamene, omítnutá, střecha tašková, zvonička dřevěná. Jde o jednoduchou stavbu obdélného půdorysu s odsazeným půlkruhovým závěrem a sedlovou střechou, nad drob...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple sv. Felixe - Klenová
 kaple v okrese Klatovy
Kaple sv. Felixe - Klenová (kaple) Menší novogotická kaple sv. Felixe z r. 1897 je situována severně od komplexu objektů hradu a zámku Klenová na výběžku nedalekého hřebene. Zděná omítaná jednolodní neorientovaná stavba s pětiboce ukončeným presbytářem, krytá sedlovou, nad presbytářem zvalbenou střechou. Stavba v...

obrovský nárůst
Kaple sv. Valburgy - Hrádek
 kaple v okrese Klatovy
Kaple sv. Valburgy - Hrádek (kaple) Kaple je zasvěcena Svaté Valburze, patronce šestinedělek a rolníků. Vzývána bývala při některých nemocech, jmenovitě očních, při kašli a pokousání psem, a také jako ochránkyně domácích zvířat. Sv. Valburga pocházela ze starého šlechtického anglosaskéh...

obrovský nárůst
Kaple sv. Vintíře - Dobrá Voda u Hartmanic (kaple) V 11. století žil v poustevně pod vrcholem benediktýnský mnich Vintíř (Günter). Zemřel zde roku 1045, a je pohřben v Břevnovském klášteře v Praze. U žulového skaliska stojí na jeho památku Kaple svatého Vintíře, obnovená roku 1992. Až ve 45. roce svého života - na tehdejší dobu t...

obrovský nárůst
Kaple sv.Jana Nepomuckého - Slivonice
 kaple v okrese Klatovy
Kaple sv.Jana Nepomuckého - Slivonice (kaple) Na návsi stojí kaplička sv.Jana Nepomuckého ...

velký nárůst
Kaplička - Břežany
 kaplička v okrese Klatovy
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaplička - Neprochovy
 kaplička v okrese Klatovy
Kaplička sv. Jana Křtitele - Smrkovec
 kaplička v okrese Klatovy
Kaple ve Smrkovci pochází z roku cca 1850. Oltář v kapli je původní a na jeho vrcholku je obrázek s motivem křtícího sv. Jana. ...

velký nárůst
Kašna - Velhartice
 kašna v okrese Klatovy
Kamenná kašna čtvercového půdorysu založená v severovýchodní koutové části náměstí v prostoru pod čp. 9. Svažitý terén vyrovnává z jihozápadní strany kamenné schodiště o pěti stupních. Nároží a střední části kamenné zárubně...

mírný pokles
Kašperk
 zřícenina hradu v okrese Klatovy
Kašperk (zřícenina hradu) Střežit zemskou hranici s Bavorskem, ochránit významné naleziště zlata a zabezpečit důležitou obchodní trasu tzv. Zlaté stezky. To jsou tři důvody, které vedly českého krále a římského císaře Karla IV. v roce 1356 k vybudování hradu Kašperk na severovýchodním výběžku kopc...

střední pokles
Kašperské Hory
 město v okrese Klatovy
Kašperské Hory (město) Kašperské Hory jsou šumavským městem s bohatou historií. Toto horské středisko je centrem celoroční turistiky a rozkládá se v blízkosti horního toku zlatonosné řeky Otavy. Nad městem se tyčí známá dominanta kraje - Hrad Kašperk vystavěný z rozkazu Karla IV. k ostraze zemsk&eacu...

střední pokles
Kejnice
 obec v okrese Klatovy
O historii naší obce jsem se začala zajímat po smrti svého otce, kdy jsem vyřizovala pozůstalost a našla jsem v jeho písemnostech i kroniku, která byla psána od roku 1925, protože v roce 1920 byl vydán zákon o psaní obecních kronik, tato kronika byla psána panem Burianem Bohumilem,který bydlel v Kejnicích čp.1, je zde popsáno jen několik málo stran a poslední zápis je z roku 1939,což je tedy 14let...

mírný pokles
Kemp - Strážov
 kemp, koupaliště v okrese Klatovy
Koupaliště Strážov se nachází v turisticky zajímavé lokalitě na úpatí Šumavy. Pro návštěvníky jsou zde k dispozici tří, čtyř nebo pěti místné chatky se společným sociální zařízením. Součástí areálu je také společná kuchyňka...

velký nárůst
Kino SIRKUS - Sušice
 kino v okrese Klatovy
Kino SIRKUS - Sušice (kino) Kino Sušice bylo po více než roční přestávce slavnostně znovuotevřeno 27. září 2012. Objekt kina s okolním prostranstvím byl pod názvem projektu Sušice - S.I.R.K.A. (Sušická regionální kulturní aula) v letech 2011 – 2012 kompletně rekonstruován, a to především d&iac...

mírný pokles
Kino Šumava - Klatovy
 kino v okrese Klatovy
Provoz kina a filmového klubu....

střední nárůst
Kkaplička - Chudenice
 kaplička v okrese Klatovy
Zděná stavba obdélného půdorysu pod sedlovou střechou, stojící při vzrostlé lípě. Hlavní průčelí člení pár pilastrů vyrůstajících z nízkého soklu. Pilastry jsou nad obdélným půlkruhově sklenutým vstupem sepjaty úzkou římsou; konicky se rozšiřují...

mírný pokles
Původně zde stála kaple svatého Michala, která byla postavena v roce 1330. Na jejím místě byl postaven kostel svatému Michalovi a klášter Minoritů, a to v roce 1550. Od roku 1862 vlastnil objekt řád Školských sester. Po druhé světové válce sloužil celý objekt jako kasárna. Dnes objekt ...

střední nárůst
Klatovská Hůrka v Klatovech
 rozhledna v okrese Klatovy
Západním směrem od centra Klatov, nedaleko zimního stadionu, se do výšky 498 metrů nad mořem vypíná zalesněný vrch Klatovské Hůrky. Obyvatelům Klatov slouží téměř celé století k rodiným a svátečním procházkám, a chvílím oddechu. Na jeho špici byl zřízen v rozvalinách kostela sv. Anny pozoruhodný vyhlídkový objekt. Opravena a zastřešena byla čtyřboká kamená věž, která tak pravděpodobně od roku 19...

velký nárůst
Klatovské katakomby - Klatovy
 katakomby v okrese Klatovy
Klatovské katakomby - Klatovy (katakomby) Katakomby - mumie v klatovských katakombách - Rarita evropského charakteru. V prostoru pod jezuitským kostelem byly zde ukládány rakve s těly řádových bratří v černých klerikách a šlechtických příznivců v nádherném oblečení. Katakomby v Klatovech vznikly při výstavbě kost...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
CENA OD
90
Klatovy
 město v okrese Klatovy
Klatovy (město) Město Klatovy - leží v šumavském podhůří poblíž jihozápadní hranice České republiky s Německou spolkovou republikou, 40 km jižně od Plzně při mezinárodní silnici E53. Bývalé královské město Klatovy jsou moderním městem s bohatou historickou tradicí. Počtem obyvatel jsou po Plzni druh&y...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Klatovy
 železniční stanice v okrese Klatovy
Klatovské nádraží - Zavedení železnice do města v druhé polovině 19. století bylo pro klatovské měšťany prestižní záležitostí, o kterou velmi usilovali. Jejich záměr podpořil říšský sněm ve Vídni, a tak se mohlo v roce 1875 začít stavět. Pokládání kolejí proběhlo velmi rychle, neboť první vlak přijel do Klatov již 21. července 1876. S výstavbou železnice vznikla i nádražní budova, která byla zcela...

střední nárůst
Klatovy město
 železniční stanice v okrese Klatovy
Klenová
 obec v okrese Klatovy
Vesnička se 123 obyvateli vzdálená zhruba 12 kilometrů od brány Šumavy Klatov a 2 kilometry od městečka Janovice nad Úhlavou, které je proslulé zejména díky zfilmovaným Švandrlíkovým knihám o PTP. Pokud máte rádi historii, pak kvůli hradu a zámku založenému již ve 13. sto...

střední pokles
Kněžice
 zámek v okrese Klatovy
Secesní zámek s menším parkem. Vznikl přestavbou staršího objektu, pocházejícího z 18. století, z něhož se nic nezachovalo. Dnešní podoba z roku 1907 je dobře udržovaná patrová budova....

střední pokles
Kokšín
 zřícenina hradu v okrese Klatovy
Zbytky gotického strážního hrádku (2 metry vysoké zdi, val, příkop), střežícího do 17. stol. přístup k hradu Švihovu. Historické zprávy se o něm nedochovaly, založen zřejmě na přelomu 15. a 16. stol. v souvislosti se stavbou Švihova k ochraně náhonu z Úhlavy, napouštějícího vodní příkop hradu. Blízko lom, který naštěstí torzo hrádku nezasáhl....

obrovský nárůst
Kolinec
 obec v okrese Klatovy
Kolinecko, stejně jako celá oblast Pošumaví, bylo osídleno poměrně pozdě. Hlavními příčinami pozdního osídlení bylo drsné klima nevhodné pro zemědělství, hornatý terén a husté zalesnění. K výraznějšímu zalidňování dochází až v 6. století, kdy na území Sušicka přicházejí Slované. Tehdy pravděpodobně vznikla i slovanská sídliště na místě dnešního městečka. Tato domněnka je podepřena z té doby dolože...

mírný pokles
Kolinec
 zámek v okrese Klatovy
Původně renesanční sídlo si zde vybudoval v 16. století Václav Vintíř Vlček (zachována část arkádové chodby). V polovině 17. století vyhořelo, poté barokně přestavěno. V letech 1820 - 1840 zámeček přestavěn empírově. Dnes je patrová trojkřídlá budova zcela zmodernizována....

velký nárůst
Kolinec
 železniční stanice v okrese Klatovy
Konotop - Smrkovec
 rybník v okrese Klatovy

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, max - 14,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)