Vyhledávání lokalit (cílů)


Turistické cíle v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 4841-4860 z 4957 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Želízy
 obec v okrese Mělník

Písemná zmínka je již z roku 1360, kdy Mikuláš Pátek ze Želez pronajal svůj zdejší statek klášteru premonstrátů na Strahově. Součástí obce je bývalá ves Malý Hubenov, o níž první písemná zmínka pochází z roku 1376. Tato ves byla ve třicetileté válce v XVII. století zpustošena a vylidněna. Znovu byla os&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Zemánek
 rybník v okrese Kutná Hora
bez fotografie

velký nárůst
Zemanův letohrádek
 historická budova v okrese Praha-západ
bez fotografie

obrovský nárůst
Zemská banka vín - Kladno
 restaurace v okrese Kladno
bez fotografie

velký nárůst
Žerčice
 obec v okrese Mladá Boleslav

Archeologické nálezy v blízkém okolí svědčí o tom, že po pravěkých lovcích doby kamenné zalidnili kraj postupně lidé kultury únětické, kamenných mohyl a popelnicových polí. Slovanské osídlení, které po předchozích následovalo, znamenalo pak především nejen postupnou konsolidaci hospodářskou, která se projevila předev&scar...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Zetopené mosty na Želivce
 most v okrese Benešov
bez fotografie

velký pokles
Žďár
 obec v okrese Mladá Boleslav
bez fotografie

Žďár pochází asi z doby kolonizační. Domy stavěné jsou řadou podél silnice. Osada Břehy a Žehrov budou patrně starší a Doubrava, Žďár mladší. První písemná zpráva pochází z roku 1403. Naše obec se nachází na okraji Českého Ráje, dá se říci, že je to taková brána do Českého Ráje na rozhraní tř&i...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Žďár
 obec v okrese Rakovník
bez fotografie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1558....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Zichovec
 obec v okrese Kladno

Zichovec patří mezi nejmenší obce Středočeského kraje. Má 60 usedlostí, 99 trvale žijících obyvatel, 35 občanů má v Zichovci přechodné (víkendové nebo prázdninové) bydliště. Pokud známo z ústního podání byl Zichovec samota o čtyřech rolnických usedlostech . Tyto usedlosti byli: Nynější popisná čísla: 1., 6., 9.a10.Na poz...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Židněves
 obec v okrese Mladá Boleslav

První historická písemná zpráva o obci se datuje k roku 1255, kdy se objevuje název Malhost de Schidinawes na latinské listině, a ta se tak stává prvním dokladem potvrzujícím existenci Židněvsi. Díky této listině si mohla naše obec v roce 2005 připomenout 750. výročí od doby, kdy se název obce poprvé objevil v historických pramenech.Nauka o původu mí...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Židovská synagoga - Kolín
 synagoga v okrese Kolín
Židovská synagoga - Kolín (synagoga)

Stavba synagogy byla pravděpodobně zahájena v roce 1642, asi na místě středověké modlitebny, kterou poškodil požár v roce 1634. Nová budova byla dokončena až v roce 1696, kdy došlo k zásadní raně barokní úpravě jejího interiéru. Před rokem 1721 byla uskutečněna další významná přestavba, při níž byla modlitebna rozšířena o boční prostory a pří...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
10 %
obrovský nárůst
Židovská synagoga - Slaný
 synagoga v okrese Kladno
Židovská synagoga - Slaný (synagoga)

Synagoga se nachází 100 metrů jižně od náměstí, byla postavena roku 1865 v maurském slohu jako náhrada za starší modlitebnu, v 60. letech 20. století byla přestavena na byty, v 70. letech 20. století pro potřeby Státního okresního archivu v Kladně. Modlitební sál je rozdělen na dvě podlaží a tento prostor je dále členěn přepážkami na jednotlivé místnosti. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Židovský hřbitov - Běštín
 hřbitov v okrese Beroun
bez fotografie

střední nárůst
Židovský hřbitov - Bohostice
 hřbitov v okrese Příbram
bez fotografie

Na hřbitově z první poloviny 18. století je dochováno přes 100 náhrobků. Márnice v severovýchodním rohu hřbitova a hřbitovní zeď byla v 90. letech 20. století opravena. V roce 1992 byl hřbitov čištěn od postupující vegetace.     ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Židovský hřbitov - Kosova Hora
 hřbitov v okrese Příbram
bez fotografie

velký nárůst
Židovský hřbitov - Kostelec nad Labem
 hřbitov v okrese Mělník
bez fotografie

Areál židovského hřbitova založený na konci 16. století s velkým množstvím dochovaných náhrobků z poslední čtvrtiny 19. st. Hřbitov se nachází v místě s dlouhou tradicí židovského osídlení. Židovský hřbitov se nachází na úzké obdélné parcele, jižně od silnice vedoucí do Neratovic. Je přístupný ze silnice novodobou...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Židovský hřbitov - Mořina
 hřbitov v okrese Beroun
Židovský hřbitov - Mořina (hřbitov)

Areál židovského hřbitova, založený v letech 1735-36 a upravovaný až do 19. století, je situován severozápadně za obcí ve svahovitém terénu asi 500 metrů od návsi. Dochovalo se zde přibližně 150 náhrobků. Nejmladší hroby jsou v severovýchodním cípu hřbitova. V jižním nároží areálu je do ohradní zdi vestavěna budova márnice s pamět...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Židovský hřbitov - Přistoupim
 hřbitov v okrese Kolín
bez fotografie

Hřbitov založen snad po polovině 18. století. Cenné jsou náhrobky barokního a klasicistního typu. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Židovský hřbitov - Uhlířské Janovice
 hřbitov v okrese Kutná Hora
bez fotografie

Plocha židovského hřbitova s jediným zachovaným náhrobkem a ohradní zdí. Pozůstatek ohrazeného židovského hřbitova z 30. let 19. století je pietním místem, dokládající zdejší židovské osídlení. Židovský hřbitov je situován JZ od náměstí. Pozemek bývalého hřbitova protáhlého obdélného tvaru vym...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Žilina
 obec v okrese Kladno
Žilina (obec)

Žilina je obec v okrese Kladno. Je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí a mikroregionů Křivoklátsko a Svazek obcí mikroregionu Bratronicko. Obec je položena v mělké kotlině, lemované od jižní strany až po severozápad lesním masívem zde začínajících křivoklátských lesů. Další lesní útvar menší rozlohy (Smejcenina) je na severní stran...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, max - 248,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze