Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sochy a sousoší v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 742                Mapa
V dřevěném plaňkovém oplocení umístěna pískovcová barokní plastika na podstavci datovaná chronogramem do r. 1760. Podstavec čtyřboký, s dvoustupňovým soklem, nahoře oblounovitě rozšířený a ukončený římsou. Na přední stěně ve vykrajovaném rámci nápis: Nahoře dodateč...

mírný pokles
Socha Panny. Marie - Dolní Újezd
 socha v okrese Svitavy
Vrcholně barokní mariánské sousoší připisované J.F.Pacákovi , datované chronogramem do r. 1737 představuje velmi hodnotný doklad úrovně barokního sochařství regionu a připomínku dobově oblíbeného mariánského kultu. Na křižovatce socha P. Marie. Výška 4 m. Podstave...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha Persea - Dohalice
 socha v okrese Hradec Králové
Kvalitní barokní socha, původem z areálu zámku v Sadové. Socha stojí na vysokém břehu říčky Bystřice na pozadí místní zeleně, obrácena k sýpce. Na hranolovém podstavci z pískovcových kvádrů zakončeném profilovanou římsou stojí v nadživotní velikosti ...

mírný pokles
Socha Piety - Domašov u Šternberka
 socha v okrese Olomouc
Socha Piety - Domašov u Šternberka (socha) Socha Piety z roku 1872, s reliéfy světců na jejím soklu. ...

střední pokles
Socha Piety - Náměšť nad Oslavou
 socha v okrese Třebíč
Socha Piety - Náměšť nad Oslavou (socha) Hodnotná sochařská práce z období slohového přechodu pozdního baroka a počínajícího klasicismu působivě dotváří prostranství kostela. Plastická skupina Piety původně s dvojicí andílků je umístěna na hranolovém soklu. Za sousoším se tyčí dřevěný kř&iac...

střední pokles
Socha probošta Mikuláše Karlacha - Praha 2
 muzeum v okrese Praha hl.m.
Socha probošta Mikuláše Karlacha (1831-1911) od Pavla Malovaného stojí v Karlachových sadech od roku 2003....

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha Salvator Mundi - Hrádek
 socha v okrese Znojmo
Socha Salvator Mundi - Hrádek (socha) Socha Salvatora Mundi je součástí sochařské výzdoby brány v ohradní zdi kolem kostela v Hrádku. Je umístěná ve vrcholu trojúhelníkového štítu brány. Kristus je zachycen ve výrazném kontrapostu s uvolněnou levou nohou. Je oděn do splývavého šatu, tělo je ovin...

velký nárůst
Socha Salvátora - Kuks
 socha v okrese Trutnov
Socha Salvátora - Kuks (socha) V roce 1858 Emanuel Max vytesal pro Kuks tuto sochu Salvatora. Socha znázorňuje Krista kráčejícího cestou utrpení na horu Golgot, kde byl pak ukřižován. Socha je velice zdařilým dílem, když obdivuhodné je především krásně řasené roucho.Německý nápis na podstavci v překladu znamená: Vez...

mírný nárůst
Socha sedláka - Dolní Újezd
 socha v okrese Svitavy
Pomník obětí selského povstání z r. 1680 a jeho místním obětem, kamenosochařské dílo z r. 1913-14 v podobě sedláka, je dílem kamenické školy v Hořicích podle modelu Jana Štursy. Pískovcové sousoší je umístěno před základní školu v parč&...

velký nárůst
Socha slůněte na Králickém Sněžníku
 socha v okrese Ústí nad Orlicí
Posledním osamělým objektem, který dosud ve vrcholové části Králického Sněžníku stojí, je neveliká plastika slona, postavená na pylonu z kamenných kvádrů. Ale i ta už nese stopy drsného podnebí a vandalismu. Povrch dříve hladce opracované žulové plastiky je nyní na...

mírný pokles
Socha Spasitele - Dyjákovičky
 socha v okrese Znojmo
U schodiště před kostelem sv. Víta se nachází socha Spasitele, umístěná na vyšším čtyřbokém novodobém soklu. Postava Krista stojí ve strnulém postoji s pravou rukou pozdviženou v gestu žehnání, levá ruka je ohnutá v lokti, dlaň je uražená. Spasitel je oděn do splýv...

velký pokles
Socha stromu - Poděšín
 socha v okrese Žďár nad Sázavou
Do výšky 3,5 metrů se zde od roku 2010 tyčí pohádkový strom, který ve své dutině ukrývá skřítka Poděsa. Socha byla vytvořena z betonu, autorem je rodák ze Žďáru nad Sázavou, sochař Michal Olšiak. ...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv Jana Křtitele - Borovnička
 socha v okrese Trutnov
Socha sv Jana Křtitele - Borovnička (socha) Socha je umístěna na pozemku domu č.p. 2 ...

mírný pokles
Socha sv Václava - Stěžery
 socha v okrese Hradec Králové
Ve východní části obce je Suchánkova socha sv. Václava jedna ze tří, které nechali zbudovat furianti statkáři. ...

střední pokles
Socha sv. Agáty - Přepeře
 socha v okrese Semily
Barokní socha sv. Agáty, stojící v lokalitě Cecilka u mostku, těsně před vjezdem do Příšovic, na hranici katastrálních území Přepeře-Příšovice, kam byla v 60. nebo 70. letech 20. století přemístěna z druhé strany silnice od ústí polní cesty od Pěnčína a Čtveř&iacut...

obrovský nárůst
Socha sv. Aloise - Myslibořice
 socha v okrese Třebíč
Umělecky hodnotná pozdně barokní skulptura sv. Aloise z Gonzagy je na volutovém podstavci datována do roku 1767. Světec ztvárněný v životní velikosti je oděn v jezuitské sutaně s bohatě vertikálně tvarovaným pláštěm, jehož lem přidržuje pravou rukou. ...

velký nárůst
Při komunikaci, vedoucí z Přímětic na Znojmo, je umístěna socha sv. Aloise z Gonzagy na zděné podnoži, z níž vybíhá do nízkého jehlanu masivní bohatě tvarovaný volutový sokl s vysokou trnoží, na přední straně vybaven dnes již špatně čitelným nápisem v kapitále, původně s ...

obrovský nárůst
Sochu vytesali studenti hořické sochařsko-kamenické školy Martin Gallas a Josef Knap podle návrhu Evy Procházkové. Posvěcení sochy se uskutečnilo 30. října 2011, což byl den  800. výročí narození nejvýznamnější představitelky panovnické dynastie Přemyslovců. Slavnostně sochu posvětil bis...

střední pokles
Socha sv. Anny - Bludov
 socha v okrese Šumperk
Socha sv. Anny - Bludov (socha) Roku 1898 postavila výměnkářka Anna Vagnerová naproti faře sochu sv. Anny z bílého slezského mramoru. Socha, na jejíž vydržování složila A. Vagnerová fond 100 korun (50 zl.), byla na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1898 slavnostně posvěcena. Na podstavci sochy nápisy (Anno oroduj za nás. P...

mírný pokles
Socha sv. Anny - Jemnice
 socha v okrese Třebíč
Socha sv. Anny - Jemnice (socha) Výrazně situovaná barokní socha ikonografického ztvárnění tzv. sv. Anny Samotřetí zobrazuje postarší postavu světce v životní velikosti držící sedícího Ježíška v žehnajícím gestu. U pravé nohy se ke sv. Anně tiskne malá postava Panny Marie. ...

mírný pokles
Socha sv. Anny - Vimperk II
 socha v okrese Prachatice
Socha pochází pravděpodobně z poloviny 16. století. Nachází se na svahu nad opěrnou zdí při východní straně Hřbitovní ulice mezi ulicí 1. Máje a Zámeckou alejí. Polosedící socha s dvěmi dětskými postavami na rukou, odpovídající obdobným vyobrazení...

mírný pokles
Socha sv. Anny - Židlochovice
 socha v okrese Brno-venkov
Barokní skulptura od socha Jana Sterna z roku 1746 sekundárně umístěná v prostoru mezi vrátnicí a čestným nádvořím. ...

mírný pokles
Socha sv. Anny s Marií - Náměšť nad Oslavou (socha) Barokní plastika zhotovená podle návrhu J. Winterhaldera byla v roce 1744 osazená na zábradlí silničního mostu. Originál sochy deponované na zámku je od roku 1992 nahrazen odlitkem. Socha světice drží otevřenou knihu a učí malou Marii stojící ji u boku. ...

velký pokles
Socha sv. Anny Samotřetí - Dožice
 socha v okrese Plzeň-jih
Na návsi stojí historicky velmi cenné sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. Soubor tří pískovcových soch, dříve polychromovaných s menšími obměnami v obrysech rytých rá...

mírný pokles
Socha sv. Antonína - Myslůvka
 socha v okrese Jihlava
Socha sv. Antonína - Myslůvka (socha) Vysoce kvalitní barokní skulptura méně častého ikonografického typu tvoří spolu se sousední sochou sv. Jana působivý celek. Světec oděný v mnišské roucho drží v pravici zavřenou knihu se sedícím Ježíškem. Po boku stojící putti podává světci nádobu. ...

střední nárůst
Socha sv. Antonína - Šluknov
 socha v okrese Děčín
Pískovcová socha v životní velikosti z poloviny 18. století stojí v kontropostu na hranolovém odstupňovaném soklu a představuje stojícího světce v řádovém rouše s malým Ježíškem na levém předloktí a s růžencem u pasu převázaného cingulem. ...

mírný pokles
Socha sv. Antonína - Šluknov
 socha v okrese Děčín
Pískovcová barokní socha je umístěna na hranolovém soklu s datací do roku 1765. Znázorňujíe světce oděného v tradičním řeholním rouchu se zřasenou draperií, který drží v pravé ruce lilii a v levé ruce knihu, na níž sedí malý Ježíšek nes...

obrovský nárůst
Socha sv. Antonína Paduánského - Dožice
 socha v okrese Plzeň-jih
Na návsi stojí historicky velmi cenné sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského, které nechal zhotovit v roce 1742 Vančura z Řehnic u neznámého autora. Soubor tří pískovcových soch, dříve polychromovaných s menšími obměnami v obrsech rytýh rám...

mírný pokles
Socha sv. Antonína Paduánského, dříve umístěná u cukrovaru se dnes nachází spolu s dalšími sochami u hřbitovní zdi. Dvoustupňová čtvercová základna nese hranolový sokl, jehož stěny jsou zdobeny rytým rámem redukovaného kasulového tvaru. Sokl je ukončen vyloženou pr...

mírný pokles
Socha sv. Antonína Paduánského - Jaroslavice (socha) V obci na travnatém pásu u silnice se nachází socha sv. Antonína Paduánského umístěná na vysokém čtyřbokém soklu. Sokl vyrůstá ze čtvercové základny a je opticky rozdělený na dvě části. Dolní část je ukončena vyloženou profilovanou římsou, horní část ...

obrovský nárůst
Kvalitní sochařská práce sekundárně umístěná při vstupu do NP Podyjí. Uměleckohistorická památka místního významu zobrazující sv. Antonína Paduánského v náručí s Ježíškem. Datum na desce vsazené do soklu odkazuje k renovaci v roce 1907. Na n&i...

střední pokles
Socha sv. Antonína Paduánského - Krnsko
 socha v okrese Mladá Boleslav
Socha u brány k zámku. ...

střední pokles
Socha sv. Antonína Paduánského - Kroměříž (socha) Kamenná skulptura z roku 1749, situovaná dnes v travnaté ploše kruhového objezdu na ulici Velehradské. Dílo sestává z novodobého odstupňovaného podstavce se vsazenou nápisovou deskou a původní sochy světce. ...

mírný pokles
Příklad barokního sochařství řemeslné úrovně z druhé poloviny 18. století. Socha sv. Antonína Paduánského v životní velikosti z šedého pískovce je situována na severním okraji města při ulici V lípách. Je orientována k severozápadu a stojí na mohutn&...

velký nárůst
Dynamicky pojatá pozdně barokní skulptura sv. Antonína Paduánského je osazena na hladkém čtyřbokém soklu s volutami. Výrazně esovitě prohnutá figura zobrazuje světce v životní velikosti oděného do mnišské kutny a držícího antonínský kříž se zvonkem. ...

obrovský nárůst
Barokní socha sv. Antonína Paduánskeho s Ježíškem z roku 1744 za obcí ve směru na Havraníky. Na kamenném podstavci jsou reliéfy s náboženskou tématikou. Historicky významná drobná sakrální památka obce. Na vyšší hranolové podnoži spočívá...

mírný pokles
Plastika světce pocházející z roku 1801 byla osazena na mohutném hranolovém soklu zdobeného zrcadslem s vysokou patkou a bohatě profilovanou římsou. Světec je zobrazen podle tradiční ikonografie s malým Ježíškem na levé ruce. ...

střední pokles
Pískovcová skulptura světce na pozdně barokní podstavě. Doklad úrovně duchovního života obyvatel obce a dovednosti regionálních kameníků. Socha světce na podstavci, sv. Antonína Paduánského s Ježíškem, je umístěna v místní části obce Dolní Olešnice, ve Vestřevu, m...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, max - 19,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)