Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Miličín
 zámek v okrese Benešov
V Miličíně bylo zajisté nejdříve vystavěno obydlí pro pána území a záštita obou, hrad, neboť jenom s ním se srovnává jméno Miličín, které pak přešlo na město při něm. Hrad vystavěn byl na povýšeném místě, kde dnes při severozápadním rohu star&e...

mírný pokles
Mělník
 hrad, zámek v okrese Mělník
Mělník (hrad, zámek) Hrad přestavěný na zámek, nedaleko od soutoku Labe s Vltavou, v nejvyšší části města. Stal se nástupcem hradiště, kde již v 10. stol. působila mincovna. Románský hrad z 12. stol. na akropoli hradiště byl ve středověku několikrát přebudován, Karel IV. jej učinil věnným majetkem českých královen. Od pol. 16. stol. přestavován na renesanční zámek, v následujícím století barokně upravený. Dnešní podob...

střední pokles
HODNOCENÍ
43 %
Milotice
 zámek v okrese Hodonín
Milotice (zámek) Původně renesanční zámek s nárožními věžemi a arkádovým ochozem v nádvoří je označován za barokní perlu a patří k našim nejvýznamnějším zámkům. Jeho barokní přestavba proběhla v letech 1721 - 25 za Serenyiů. Karel Antonín Serényi, rakouský tajný rada,...

střední nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Milštejn
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Zřícenina hradu Mlištejn - Působivé pozůstatky hradu Berků z Dubé na skalnatém hřebeni v Lužických horách. Vznikl zřejmě na poč. 14. stol., nejstarší písemná zmínka je z r. 1343; r. 1456 dobyt vojskem lužických měst, zpustl v průběhu 16. stol. Název pocházející z německého "Mühlstein" odráží těžbu pískovce na výrobu mlýnských kamenů, která v okolí probíhala od středověku do r. 1910 (viz mj. Miloš ...

velký nárůst
Miroslav
 hr v okrese Znojmo
Miroslav
 zámek v okrese Znojmo
Miroslav (zámek) K nepřehlédnutelným dominantám města patří odevšad viditelný miroslavský zámek. První zmínka o vodní tvrzi v Miroslavi je sice až z roku 1387, pověst o jejím založení kněžnou Miroslavou však vypráví o půtkách křesťanů s pohany a situuje tak založení vodního hradu ...

stgnace
HODNOCENÍ
100 %
Mirošov
 zámek v okrese Rokycany
Zámek v centru města Mirošov v Plzeňském kraji je svým charakterem typickým panským sídlem ve stylu pozdního baroka. Jedná se o tzv. maison de plaissance, typ menšího zámku určeného především k letnímu pobytu majitele a jeho rodiny.   Mirošovské pans...

obrovský nárůst
CENA OD
80
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Mirošovice
 zámek v okrese Teplice
Zámek je ve velmi špatném stavu, vlastní ho Sdružení Kampanila, které se snaží o jeho záchranu....

mírný pokles
Mírov
 hrad,věznice v okrese Šumperk
Mírov (hrad,věznice) Historie hradu sahá až do poloviny 12. století. Mírov byl již ve 12. - 13. století zemským hradem, ale později se dostal do držení olomouckých biskupů. Roku 1320 přešla správa rozlehlých biskupských panství z Mohelnice na Mírov, hrad tak získal větší důležitost a dočkal se důkladné přestavby a rozšíření. Ve 2. polovině 14. století pak obec u něj byla povýšena na městečko. Na hradě sídlili správci ...

střední nárůst
HODNOCENÍ
48 %
Mirovice
 tvrz v okrese Písek
Na tvrzi žil v 15. století Pavel z Mirovic, poté následovali Radkovcové, Lubští z Lub a v 16. století zde žili Švamberkové, kteří tvrz přestavěli. Od roku 1622 připadla k Letům. Dnes je objekt rozdělen na 3 části, zachoval si některé renesanční prvky (štít jedné z budov, zazděný portál, krovy s polovalbami). Areál je užíván k bydlení....

velký nárůst
Místodržitelský letohrádek - Praha 7
 letohrádek v okrese Praha hl.m.
Místodržitelský letohrádek - Praha 7 (letohrádek) Původně královský lovecký letohrádek byl postaven v gotickém slohu za doby Vladislava Jagellonského. Za vlády Rudolfa II. byl renesančně upraven, přibyly m.j. lodžie. Romantická přestavba v duchu neogotiky proběhla v 19. století. V rohu terasy se nachází zajímavé sluneční hodiny, které mají podobu koule na pískovcovém podstavci. V zámku sídlí oddělení časopisů Knihovny Národního muzea. Směrem dolů...

mírný nárůst
Mistřice
 hr v okrese Uherské Hradiště
Mistřice
 tvrz v okrese Uherské Hradiště
Tvrz vznikla zřejmě ve 2. polovině 13. století, zanikla v 15. století, kdy Mistřice získalo město Uherské Hradiště. V písemných pramenech není doložena....

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Mitrov
 zřícenina hradu v okrese Žďár nad Sázavou
Nad říčkou Loučkou (Bobrůvkou) nedaleko Strážku zříceniny hradu, prvně připomínaného r. 1358. Založen byl zřejmě nejpozději v první třetině 14. stol., kdy nahradil nedaleký Lísek (Bukov); r. 1415 jej získali Pernštejnové, kteří hrad drželi až do r. 1589. Již o rok dříve se ale uvádí jako zcela zpustlý. – V obci byl později (r. 1779) založen zámek, novogoticky přestavěný na konci 19. stol. Cestou...

střední pokles
Mladá Boleslav
 hrad v okrese Mladá Boleslav
Přestavěný hrad na konci ostrožny ve městě. Kamenný královský hrad na místě bývalého hradiště byl vystavěn kolem pol. 13. stol., brzy však přešel do šlechtických rukou. Významně přestavován ve 14. a 16. stol., po r. 1548 renesančně upraven, ale záhy poškozen požárem r. 1555 a znovu přestavěn. Za 30-leté války obsazen Švédy a r. 1648 pobořen, od poč. 18. stol. sloužil jako kasárna. Hlavní dochované...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Mladá Vožice
 zaniklý hrad v okrese Tábor
Zaniklý hrad na návrší ve stejnojmenné obci. Založen byl zřejmě koncem 13. stol. Václavem II., poprvé se připomíná r. 1318. Karel IV. jej uvádí mezi podmínečně zcizitelnými hrady v Majestas Carolina. Za husitských válek byla Vožice dobyta vojsky Jana Žižky, katoličtí držitelé ji však obnovili a do husitských rukou se dostala až po dalším obležení r. 1425. Husité však pobořený hrad za rok opustil...

střední pokles
Mladecko
 zámek v okrese Opava
V 2. polovině 17. století vybudovali přímo ve vsi Schereové nevelký barokní zámek, který byl roku 1772 zbořen. Počátkem 19. století Renardové vybudovali mimo ves nový dvůr a při něm neveliký empírová zámek s parkem....

mírný pokles
Mnich
 tvrz v okrese Pelhřimov
Tvrz je připomínána už v roce 1359, kdy byla sídlem Smrčků z Mnichu. Roku 1588 přestavěna Petrem ze Žirovnice a poté v roce 1768 upravena na pozdně barokní faru....

střední pokles
Mnichovo Hradiště
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště (zámek) Mnichovohradišťský zámecký areál je příkladem velkolepého barokního šlechtického sídla, které se dochovalo jen v málo pozměněné podobě. V roce 1623 získal konfiskací tehdy ještě renesanční sídlo s celým panstvím slavný vojevůdce Albrecht z Vald...

obrovský nárůst
Mníšek pod Brdy
 zámek v okrese Praha-západ
Areál zámku představuje vysoce hodnotný soubor staveb, důležitý architektonicky i urbanisticky. Ve 14. století byl královským majetkem, před rokem 1372 zastaven litevskému knížeti Jindřichovi. Počátkem 15. století udělena tvrz v léno Janu z Lestkova. V 15. století dále v držení pánů z...

obrovský nárůst
CENA OD
70
Modletice
 zámek v okrese Praha-východ
Modřice
 hr v okrese Brno-venkov
Mohelnice
 hr v okrese Šumperk
Mokrosuky
 zámek v okrese Klatovy
Renesanční zámek nechal v 16. století vybudovat Volf Gothard Pergler z Perglasu. Jedná se o patrovou dvoukřídlou budovu se sedlovou střechou, ozdobnými štíty a otevřenými arkádovými chodbami. V zámeckém interiéru se dochovaly původní hřebínkové křížové klenby, zach...

velký nárůst
Mokřice
 zaniklý hrad v okrese Jičín
Mimořádně mohutné terénní pozůstatky po hrádku, někdy označovaném jako tvrz, v lesích blízko Lužan na Novopacku. Založen byl ve 14. stol. nedaleko dnes neexistující středověké vsi Mokřice, zpustl pravděpodobně po pol. 15. stol. Dochovaly se reliéfní zbytky zástavby a hluboký okružní příkop a val....

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Morány
 zámek v okrese Kutná Hora
Zámeček na Moránech byl v minulých letech využíván jako léčebný ústav pro mentálně postižené. V devadesátých letech byl tento objekt v restituci vrácen majiteli panu Jaromíru Hrubému, který zámečku dal znovu původní krásu,včetně rozlehlé okrasné zahrady....

mírný pokles
Moravec
 zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Moravec (zámek) Zdejšínu zámku předcházela tvrz, ktera byla poprvé zmiňovaná v roce 1374. V letech 1385-1386 je jako majitel uváděn Vít z Kralic a na začátku 15. století pak Staník z Chvališova.  Od poloviny 15. století se tvrz dostala do vlastnictví Gedeonů z Olešničky, kterou roce 1514 odkoupil ...

mírný pokles
Moravecké Pavlovice
 hr v okrese Žďár nad Sázavou
Moravská Třebová
 hrad, zámek v okrese Svitavy
Moravská Třebová (hrad, zámek) Hrad postaven počátkem 14. století Janem Železným na místě staršího, zbořeného koncem 13. století. Po husitských válkách jej Jiří z Poděbrad postoupil Kostkům z Postupic, od nich jej koupil Jaroslav Velen z Boskovic, který zahájil roku 1490 přestavbu v renesanční zámek. Na stavbě se kromě stavitelů Jeronýma Dubského a Kašpara Hardinga podíleli zřejmě i italští kameníci. Ladislav Velen ze Žerotína ...

obrovský nárůst
HODNOCENÍ
100 %
Moravské Prusy
 zaniklá tvrz v okrese Vyškov
Tvrz stávala na místě, které je dnes využíváno jako pole, nachází se hned za posledními domy, mezi silnicí směrem na Bokšůvky a Pruským potokem, ještě před cedulí oznamující konec obce....

velký nárůst
Moravský Beroun
 zřícenina hradu v okrese Olomouc
Moravský Beroun (zřícenina hradu) Zbytky hradu leží na výrazné vyvýšenině na západní straně Moravského Berouna, na tzv.Křížovém vrchu. Na přelomu 19.a 20.století se kopec stal součástí parku, který zde vznikl a z té doby zůstaly dosud patrné základy vyhlídkového glorietu a kamenné lavičky. S...

velký pokles
HODNOCENÍ
55 %
Mostiště
 hr v okrese Žďár nad Sázavou
Mostov
 zámek v okrese Cheb
Mostov (zámek) První zmínka o tvrzi je kolem r.1520. Po několika majitelích, kteří se na tvrzi vystřídali, získal po roce 1693 tvrz Jan Bedřich Perglar z Perglasu,za něhož byla stará tvrz přestavěna na barokní zámek. Potom patřilo panství několik let chebským Kommersům,kteří dali zámek důkladně přestavět v romantickém slohu se čtyřmi nárožními věžemi a založili zámecké zahrady. V dnešní době slouží zámek jako ho...

mírný pokles
Mořice
 tvrz, zámek v okrese Prostějov
Mořice (tvrz, zámek) Tvrz doložená rokem 1384 zpustla za třicetileté války. Na jejím místě koncem 17. století vybudoval pavlánský klášter ve Vranově patrový barokní zámek s věží sloužící jako letní rezidence. Po zrušení kláštera roku 1784 získal zámek náboženský fond, za jeho vlády roku 1807 vyhořel. V letech 1816 až 1861 náležel rakouským d Este, kolem roku 1820 upraven empírově. V roce 1871 jej získal olomoucký arci...

střední nárůst
Mořičov
 zřícenina loveckého zámečku v okrese Karlovy Vary
Mořičov (zřícenina loveckého zámečku) Dvoupatrová stavba vybudovaná Lauenburgy v 2. polovině 17. století. na půdorysu nepravidelného jedenáctiúhelníku vycházela svým architektonickým řešením z typu ostatních centrálních staveb v Ostrově. Zámeček stál na nejvyšším bodě tehdejšího po...

stgnace
Mrač
 tvrz v okrese Benešov
Na skalnatém ostrohu se nachází tvrz, kde se v létě pořádají kulturní a společenské akce. Shlédnout můžete divadlo či každoroční bitvu z dob rytířů. ...

střední nárůst
Mratín
 zámek v okrese Praha-východ
Obdélníková patrová budova s trojúhelníkovým štítem postavený kolem poloviny 18. století. Nyní je v tomto objektu provozována školka. ...

velký pokles
Mstěnice
 zřícenina hradu v okrese Třebíč
Nepatrné zbytky nevelkého hrádku (val, příkopy, část základového zdiva) u Hrotovic. Vznikl snad okolo pol. 13. stol., písemně není doložen. Na druhém břehu řeky se nachází opuštěná středověká vesnice s tvrzí (na fotografii); tvrz, o níž je nejstarší známá zmínka v r. 1353, se stala nástupcem hradu a zanikla za uherských válek při vpádu Matyáše Korvína r. 1468. R. 1490 se připomíná jako pustá. V ...

střední pokles

    Strana: 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)