Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 681-700 z 5074 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie - Valtice (kostel)

Renesanční barokní stavba, kterou nechal zbudovat kníže Karel Eusebius Lichtenštejn v letech 1634 až 1671. Kostel udivuje svou velikostí – délka 48m, šířka 28m, výška 34m. Původní valtický kostel byl nahrazen monumentální novostavbou vyprojektovanou italským architektem v lichtenštejnských službách Giovanim Giacomem Tencallou. Po havárii klenby v roce 1641 ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
bez fotografie

Kostel Církve československé husitské vybudovaný v 30. letech 20. stol. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
bez fotografie

Barokní kostel sv. Jana Křtitele, z let 1771-78, zapsaný v seznamu chráněných památek. Je to jednolodní kostel s půlkruhovým presbytářem a věží na západní straně. Na hlavním oltáři je Pacákovo dřevěné sousoší z roku 1730, oltářní obraz křest Kristův je od trutnovského malíře I. Russa. Kříž z roku 1811 s reliéfy je na soklu. Pro nádhernou akustiku jsou v kostele pořádány varhanní koncerty....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel sv. Janů - Brno-Bystrc
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Janů - Brno-Bystrc (kostel)

Farní kostel sv. Janůnáměstí 28. dubna, Brno - Bystrc Základy kostela byly položeny již ve středověku. Většina současné stavby však pochází z let 1843 - 1849. V této době byl dosavadní malý kostelík značně rozšířen a upraven. O něco později byla také zvýšena kostelní věž. Současná podoba kostela pochází z rekonstrukce provedené v roce 1897. Výzdoba interiéru je skromná - krom varhan je zde i několik obrazů, které pocházejí z 18. a 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
bez fotografie

Byl založen v roce 1607 Kateřinou z Redernů jako evangelický kostel. V roce 1652 byl přesvěcen na katolický. V roce 1693 byla přestavěna zchátralá věž. Protože hrozilo zřícení kostela byl v roce 1821 kostel zbořen. Nová výstavba byla dokončena v roce 1891a v roce 1894 byla dokončena rekonstrukce vnitřku kostela. V 80 tých letech byla opravena zchátralá střecha a v roce 1990 byla vyměněna krytina kopule věže. Původní oltářní obraz od malíře Josefa Rittera von Füricha byl přibližně v roce 1993 zci...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Zámecká kaple zjevení Páně - Smiřice
 kaple v okrese Hradec Králové
Zámecká kaple zjevení Páně - Smiřice (kaple)

Základní kámen byl položen roku 1699. Stavba však byla roku 1700 přerušena tragickou smrtí tehdejších majitelů panství, mladého šlechtického páru Jana Josefa a Marie Violanty ze Šternberku. Na smiřickém panství tak osiřela jejich tehdy roční dcera Marie Terezie Violanta. Zásluhou jejího poručníka, prastrýce Václava Vojtěcha ze Šternber...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Kostel sv. Václava - Dlouhá Brtnice
 kostel v okrese Jihlava
Kostel sv. Václava - Dlouhá Brtnice (kostel)

Kostel zasvěcený sv. Václavovi se vyjímá na severovýchodním návrší nad vsí. K první stavbě kostela, nebo spíše kaple došlo na konci 13. století. V blízkém okolí Dlouhé Brtnice se totiž nacházely stříbrné doly, ve kterých se těžilo stříbro s přestávkami od druhé poloviny 13. století až do konce 17. stolet&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel Povýšení sv. Kříže - Drásov
 kostel v okrese Brno-venkov
Kostel Povýšení sv. Kříže - Drásov (kostel)

Státem chráněná kulturní památka z poloviny 13.století.K pozdně románskému jádru bylo před polovinou 14.století přistavěno kněžiště se sakristií a současně vymalováno. Až někdy v 15.století byla přistavěna věž. V kněžišti byly v roce 1932 objeveny gotické nástěnné malby s christologickými a mariánskými náměty z druhé poloviny 14.století, restaurované v roce 1981. Na věži je zavěšen zvon z roku 1512 (původní zvon byl z roku 1484). Současnou podobu kostel získal po stavebních i interiérových úprav...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kaple sv. Antonína - Perná
 zřícenina kaple v okrese Břeclav
Kaple sv. Antonína - Perná (zřícenina kaple)

Zbytky poutní kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Pankráce představují doklad významu tohoto místa v 17. století. Kaple se nachází na západním svahu vápencového bradla Kotle, na hlavním hřebenu Pavlovských vrchů. Byla postavena v roce 1652 jako poutní kaple obyvateli Perné, Klentnice a Mušova. V letech 1720-22 žil u kaple poustevník, který ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel svatého Mikuláše - Velké Meziříčí
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel svatého Mikuláše - Velké Meziříčí (kostel)

Chrám sv. Mikuláše stojí ve výšce 425 m nad mořem. Je 47,6 m dlouhý a má 64 m vysokou věž. Jak stavba vznikala není úplně jasné. Je možné že kostel už stál ve 12. - 13. století. K nejstaršímu kostelu patří obvodové zdivo presbytáře a severní stěna (od Neka) trojlodí, na které byl při opravě chrámu v roce 1946-47 odkryt nízký lomený portálek (vchod). Kostel měl tedy presbytář a jednu loď. Loď však měla pravděpodobně rovný dřevěný strop. V 15. století bylo běžné přestavovat ranně gotické dřevěné ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Šimona a Judy - Strážek
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Šimona a Judy - Strážek (kostel)

Dominantou každé vsi na Bystřicku je kostel. Není tomu jinak i v malebné vesnici Stražek. Kostel sv. Šimona a Judy ve Strážku byl původně vystavěn pro nekatolíky Vilémem Muňkou z Ivančic na místě staršího kostela Navštívení Panny Marie převážně renezančně v roce 1616. Jednolodí je zaklenuto valenou klenbou s lunetami a pozdně renezanční štukovou a freskovou výzdobou. Po...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple sv. Anny - Hostěnice
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple sv. Anny - Hostěnice (kaple)

Mezi nejvýznamější památky obce Hostěnice patří barokní kaple svaté Anny, postavená roku 1748 v lese, severně od obce. Kaple je zapsána v ustředním seznamu kulturních památek. Vypráví se, že byla stavěna zároveň s poutním kostelem ve Křtinách. Má se za to, že na jejím místě bývalo překladiště cihel. Cihly na stavbu kostela se údajně vozily z cihelny v Tvarožné a v lese nad Hostěnicemi se překládaly. Po dokončení stavby kostela, byla ze zbylých cihel postavena kaple. A proč je zasvěcena svaté Ann...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie - Želešice (kostel)

Farní Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie má jádro z roku 1491. Barokní úprava byla provedena v roce 1722. Až do roku 1483 místní obyvatelé využívali kostel v Modřicích, než byla dostavěna kaple Panny Marie v Želešicích. K ní byla v roce 1676 přistavěna kaple sv. Josefa a v roce 1795 zvětšena do dnešní podoby farního kostela, byla také renovová...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kaple P. Marie - Břeclav-Charvátská Nová Ves (kaple)

     Na křižovatce ulic Lednická a kpt. Nálepky v městské části Charvátská Nová ves stojí kaple zasvěcená Panně Marii. Byla postavena na počátku 19 století a je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi.     Vedle kaple stojí kříž z 1. poloviny 19 století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Čelákovice
 kostel v okrese Praha-východ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Čelákovice (kostel)

Románská jednolodní stavba z kvádříkového zdiva s přilehlou věží, vybudovaná koncem 12. století. Původně tribunový kostel postavený na vyvýšené labské terase, tvořící se sousední tvrzí a mlýnem tzv. "Hrádek". V letech 1708 - 1712 byl kostel barokně přestavěn a rozšířen. Kazatelna je renesanční se znakem Kautských z Kostel...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Strážnice (kostel)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn piaristy na místě původního kostela Panny Marie Českých bratří, kteří ve Strážnici působili v době, kdy strážnické panství vlastnili Žerotínové.Stavba nového kostela byla započata 25. srpna 1742. Starý kostel byl z vnější strany obezdíván novým zdivem, takže bohoslužby ve staém kostele nebyly novou výstavb...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Pravoslavný chrám sv. Václava - Brno
 kostel v okrese Brno-město
Pravoslavný chrám sv. Václava - Brno (kostel)

 Počátky snah o vybudování pravoslavného chrámu v Brně sahají do 20. let 20. století, kdy odštěpením od církve československé husitské vznikla brněnská náboženská pravoslavná obec. Základní kámen byl však položen až v roce 1930. Stavět se začalo podle návrhu architekta Petra Levického a již následují...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Příkazy (kostel)

Novodobá kaple sv. Cyrila a Metoděje byla postavena v letech 1924 až 1926 místním stavitelem Josefem Brachem podle projektu brněnského architekta Eduarda Gőttlichera. Kaple je zasvěcená slovanským věrozvěstům, ale současně je také památníkem 38 obětí obou světových válek, jejichž jména jsou uvedena na tabulkách na průčelí kaple. Svou architekturou se nejvíce podobá romá...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Farní kostel sv. Anny - Pasohlávky
 kostel v okrese Brno-venkov
Farní kostel sv. Anny - Pasohlávky (kostel)

Na návsi původně stávala kaple sv. Ducha, která byla v roce 1675 přestavěna a pravděpodobně v této souvislosti zasvěcena sv. Anně. O tomto patriociniu se ovšem mluví až v roce 1691. Na kostel pak byla kaple rozšířena v roce 1811 a o sedm let později byla přistavěna věž. U kostela stojí ještě památkově chráněná plastika sv. Jana Nepomuckého z druhé poloviny 18. století.   ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Husův sbor - Náchod
 kostel v okrese Náchod
bez fotografie

Kostel se nachází nedaleko centra u hlavní Pražské ulice. Postaven byl v letech 1925-29 v neoklasicistním až funkcionalistickém stylu dle projektu arch. Bohumila Kuchaře. Na šesti oknech v lodi kostela jsou figurální vitráže s křesťanskými náměty jejichž jejichž autorem je pražský malíř Karel Skála. Kostel je ve správě Církve československé husitské. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, max - 254,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze