Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Středočeský kraj » okres Příbram » technická zajímavost » Zřícenina větrného mlýnu - Příčovy (větrný mlýn)

Zřícenina větrného mlýnu - Příčovy (větrný mlýn) [9891]

Kulturní památka (KP)

Stavba byla postavena zřejmě před rokem 1606 a soužila do 18. století. Podle názoru odborníků se jednalo o válcový věžový větrný mlýn ohromných rozměrů, který nemá v současnosti nikde obdobu. Ve zděném tělese se pravděpodobně nacházela dřevěná konstrukce.

Torzo větrného mlýna se nalézá na nevýrazném skalním suku, 300 m severozápadně od hranice intravilánu obce, 80 m od silnice do Dublovic. Jedná se o zbytek masivní kamenné stavby kruhového půdorysu, vystavěné na nevýrazném soklu. Těleso stavby je rozděleno na dvě části. Dolní část, tvořící cca 2/3 výšky objektu, je na vnějším líci mírně kónická, má hladký povrch fasády a je završena pultově skloněnou římsou tvořenou prejzy položenými na ústupek zdiva. Horní část nad touto římsou je cylindrická, na vnějším líci rytmicky členěná vystupujícími zděnými pilířky. Na východní straně je zdivo stavby v rozsahu cca 1/5 obvodu až k terénu destruováno. Vnitřek stavby je prázdný, na vnitřním líci zdiva jsou hluboké otisky zaniklé dřevěné konstrukce stropů a vertikální štenýřové konstrukce. Stavba má v úrovni nízkého přízemí pět štěrbinových okének, v úrovni 1. patra pět ležatých obdélných oken a v úrovni 2. ustupujícího patra pět ležatých oválných oken. Koruna stavby je zakryta novodobou prejzovou krytinou. Zdivo místy nese zbytky omítky.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)