Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Moravskoslezský kraj » okres Nový Jičín » lanovka » Sedačková lanovka Ráztoka - Pustevny (lanovka)

Sedačková lanovka Ráztoka - Pustevny (lanovka) [9662]
4. března 2000 uplynulo 60 let od zahájení provozu sedačkové lanové dráhy Ráztoka-Pustevny. Je to jedno z mála výročí světového významu, kterým se můžeme v oboru dopravy pochlubit. Nápad připevnit na nákladní lanovku ke svážení dřeva se sice přičítá kanadským dřevorubcům, ale první profesionálně postavená sedačková lanová dráha nejen v Evropě, ale podle dostupných informací na celém světě, jezdila v Beskydech. Zahájila tak období, v němž se tento druh stal mezi lanovými drahami celosvětově nejrozšířenějším. Postupným vývojem vzniklo několik odlišných systémů, opírajících se o různá technická řešení. Historie první sedačkové lanovky se začala odvíjet po obsazení republiky Německem 15.března 1939. České země tak kromě jiných ztrát přišly o většinu hor a z těch zbylých byly Beskydy nejvyšší a jediné, jejichž vrcholy přesahovaly 1000m. Pro jejich zpřístupnění turistům a lyžařům bylo rozhodnuto vybudovat zde lanovou dráhu. V Chrudimi urychleně zpracovali studii výstavby kabinové lanovky, a to čtyři varianty pro Lysou horu a dvě varianty pro Pustevny a Radhošť. V důsledku válečných událostí se však nepodařilo realizovat stavbu, jejíž náklady se odhadovaly na 3 až 4 milióny korun. V prosinci 1939 se rozhodl Svaz lyžařů v Praze zadat firmě Wiesner výstavbu levnější a rychleji proveditelné sedačkové lanovky, jejímž technickým se konstruktéři v Chrudimi zabývali. Takzvaný lyžařský výtah vedl z údolí Ráztoky v 8 metrů širokém průseku po severním svahu na Pustevny. Současně se budovaly i dvě sjezdovky, které měly přilákat lyžaře. Typově se jednalo o jednolanovou oběžnou visutou dráhu. V horní poháněcí stanici se nacházela strojovna i ovládací zařízení., v dolní stanici byl umístěn napínací vrátek s kladkostrojem. Na trati stálo 18 dřevěných, 4 až 5 metrů vysokých podpěr. Na dopravním laně se ve vzdálenosti 20 m nacházely úchyty, patentově chráněny firmou Wiesner. Vlastní sedačka byla vyrobeny z dubových prken a pro uložení lyží měla postranní košík a hák. Veškeré konstrukce pro výstavbu lanovky byly po železnici přepraveny do Frenštátu, odkud se musely na stavbu převážet saněmi. Dopravní lano o hmotnosti 4576 kg bylo na Pustevny přepraveno ve dvou cívkách, každá na saních, tažených dvěma páry koní. Vlastní výstavba proběhla v neuvěřitelně krátké době a za mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, kdy mrazy dosahovaly téměř -30 stupňů Celsia. Dne 8. ledna 1940 bylo zahájeno zakládání horní stanice a postupně se kácel průsek pro trať. Po dokončení obou stanic se začaly do výkopů až 2 metry hlubokých stavět jednotlivé podpěry. Bylo dokončeno poháněcí a napínací zařízení, naložení a spletení lana a zapojení elektroinstalace. Zkušební jízda se konala v sobotu 3.března 1940 a následující den začal pravidelný provoz. V prvním měsíci bylo přepraveno více než 3000 osob, což stačilo pro ziskový provoz lanovky. Ta byla vybudována celkovým nákladem 350 000 korun, jízdné nahoru činilo 3,- koruny. Zároveň se sedm nákladních vozů využívalo pro přepravu zavazadel návštěvníků. Během léta a podzimu 1940 byly za plného provozu dřevěné stožárové konstrukce nahrazeny železnými z ohýbaných kolejnic. Po likvidaci Svazu lyžařů v roce 1948 se na krátký čas stala provozovatelem lanovky Československá obec sokolská, kterou v období 1951-1958 vystřídaly Československé státní dráhy. Proto se lanovka v tomto období nacházela v jízdním řádu. V roce 1956 zahájili ČSD generální rekonstrukci lanovky. Strojní a elektrické zařízení bylo modernizováno a původní podpěry nahrazeny příhradovými ocelovými konstrukcemi. Dopravní lano neslo 89 nových sedaček, při rychlosti 1,7 m/s se kapacita zvýšila na 321 osob za hodinu a jízdní doba se zkrátila na 8,1 min. Následně lanová dráha přešla do péče Správy tělovýchovných zařízení ČSTV.V pravidelném provozu sloužila do 31. prosince 1982. Za dobu své existence přepravila téměř 6 milionů cestujících. Koncem 70. let bylo rozhodnuto o její náhradě novou lanovkou. Ta byla vybudována v letech 1983 až 1986 a provoz zahájila 1. ledna 1987. Dodavatelem nové lanové dráhy byl Tatranský podnik miestneho priemyslu okresu Poprad v Kežmaroku. Jedná se o jednolanovou oběžnou dráhu Tatrapoma TS-2 s dvoumístnými sedačkami. Dolní stanice je umístěna podstatně níže v údolí Ráztoky, takže se šikmá délka lanové dráhy téměř zdvojnásobila. Nová trasa má celkové převýšení 400 metrů. Na dopravním laně jsou po dvaceti metrech umístěny 162 sedačky, její kapacita je v letních měsících 720 osob za hodinu při rychlosti 2 m/s, v zimních měsících pak 900 osob za hodinu při rychlosti 2,5 m/s. Ročně se lanovkou přepraví přes 200.000 osob. Náklady na výstavbu činily cca 12 milionů Kčs. V roce 1991 došlo k převodu majetku ze Správy tělovýchovných zařízení Ostrava na Sportovní klub SKIALPIN Pustevny, který založili členové horolezeckého oddílu Tělovýchovné jednoty MEZ Frenštát pod Radhoštěm. V majetku této organizace je lanová dráha doposud.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)