Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Žádlovice (osada) [911]Osada Žádlovice je součástí města Loštice. Do poloviny 19. století byly Loštice a Žádlovice samostatné obce patřící k různým panstvím. V roce 1849 byla ves Žádlovice připojena k Lošticím,zámek s dvorem však k Újezdu. V roce 1924 se Žádlovice osamostatnily, na podzim 1938 v druhé etapě záboru pohraničí byly však opět rozděleny: zámek s dvorem a parkem připadl k Říši jako místní část Újezdu (Gut Ziadlowitz), vesnice a jižní část katastrálního území zůstala v Československu, později v Protektorátu Čechy a Morava. Loštice zůstaly rovněž v Československu, staly se však pohraniční obcí. Hranice protínala silnici Loštice - Mohelnice. Od 16. března 1939 to však již nebyla státní hranice, poněvadž Protektorát se stal součástí Říše. Po válce se obnovil předválečný stav a v roce 1960 se Žádlovice staly součástí Loštic. V době vrchnostenského zřízení do roku 1848 měly Loštice vlastní správu a spadaly do olomouckého kraje, Žádlovice patřily k panství Mírov a rovněž k olomouckému kraji. Po zavedení okresního zřízení patřily obě obce k politickému okresu Zábřeh a soudnímu a bernímu okresu Mohelnice. V letech 1938 až 1945 patřil statek Žádlovice s Újezdem k okresu Zábřeh (Landkreis Hohenstadt) a Loštice patřily k okresu Litovel. Po válce se obnovil původní stav, v roce 1949 pak zanikly soudní okresy. V roce 1960 zanikl okres Zábřeh a Loštice od té doby patří k šumperskému okresu. Nejnižší bod katastrálního území Loštic má nadmořskou výšku 252 m, nejvyšší 401 m. Nejvyšším bodem je bezejmenný vrchol v lese jižně od Třebůvky. Katastrální území Žádlovic se rozkládá v nadmořské výšce od 275 do 365 m a zastavěná plocha Žádlovic ve výšce 275 - 285 m. Katastrální území Loštic se Žádlovicemi má v současné době výměru 1 200 ha. Fauna Lošticka a Žadlovicka má některé své zvláštnosti. Z větších savců kromě běžných druhů (srnec, divoké apod.) zde žijí i jelen sika a muflon, druhy v našich zemích nepůvodní. Oba byly vysazeny do obory u žádlovického zámku a po roce 1945, kdy byla ohrada obory porušena, se zvířata rozutekla do volné přírody. Z ptáků, kromě běžných druhů, v okolí Loštic hnízdí například ledňáček říční, čáp bílý i černý, labuť velká, chřástal polní, lelek lesní a výr velký. Zajímavá byla přítomnost pštrosů, kteří jsou domovem v Africe, v žádlovické oboře za druhé světové války a před ní. Pozoruhodné zvířenou jsou zdejší vody. Hojnost ryb je i v Žádlovické retenční nádrži - zejména kapr, cejn, plotice, z Podhrádku do ní proniká i pstruh. V březích není vzácností ondatra pižmová. Květena je dodnes pestrá, i když vlivem nepříznivých zásahů do krajiny v posledních desetiletích zmizelo mnoho vhodných stanovišť pro řadu druhů (např. po scelení polí zanikly meze a polní cesty, které bývaly stanovištěm zajímavých rostlin, terénní sníženiny byly zaváženy odpadky a aspoň na čas se stávaly smetištěm, rostlinný kryt ovlivnila i chatová výstavba).


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Žádlovice (osada) Šumperk(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)