Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Okrouhlo (obec) [8815]Vznik Okrouhla není časově přesně doložen. První zmínky o obci najdeme v listině (z roku 1228) kláštera sv. Jiří v Praze a praví se v ní, že Okrouhlo "odedávna" patřilo klášteru sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle založenému r. 999. Stejně tak není jasný ani původ názvu Okrouhlo. Jedno z vyprávění říká, že Okrouhlo byla uhlířská vesnice. V nedalekém městě Jílovém u Prahy, proslaveném nejbohatším nalezištěm zlata v České republice, bylo po těžbě potřeba uhlí k jeho tavení. Milíře, které se tu stavěly, byly okrouhlé, odtud by tedy mohla mít naše vesnice jméno. Druhá z legend praví, že původní název Wokrouhlow je odvozen od tzv. „okruhování“ dřeva, které se používalo k opírání šachet.
Okrouhlo se nachází ve Středočeském kraji, okres Praha - západ, 10 km jižně od Prahy. Územní katastr obce má rozlohu 831 ha. K obci patří osada Zahořany. Od roku 1867 je Okrouhlo společně se Zahořany samostatnou katastrální obcí.
Územím protéká přírodně cenný Zahořanský potok s mnoha dalšími přítoky. Nad vsí se vypíná 376m vysoký vrch Varta. Jeho svahy bývaly obdělávány terasovitým způsobem, vršek se sporou trávou a vřesem byl původně holý, po roce 1963 byl osazován černými borovicemi a smíšeným lesem. Zhruba 1,5 km jihozápadně od Varty je nejvyšší místo katastru - vrch Libřice (377 m n.m.).

V obci se nachází stará chalupa č. p. 32 vyhlášená jako kulturní památka, dále se dochovala stará požární zbrojnička zrekonstruovaná v roce 1998. Okrouhlo je součástí Přírodního parku Střed Čech. Právě v okrouhelském katastru končí Pražská plošina a začíná Benešovská pahorkatina. Okolní krajina si zde stále udržuje svoji přírodní a estetickou hodnotu, proto je tato oblast vhodná jak pro pěší turistiku tak cykloturistiku. Územím obce prochází dvě turistické trasy – žlutá z Libně do Davle a modrá z Libře taktéž do Davle, ta však vede přes Zahořany a lemuje Zahořanský potok. Ten je zařazen mezi pstruhové vody. Zahořanské údolí, kterým se potok klikatí, je známo trampskými chatami, které tu vznikaly už v roce 1919 a postupně se rozrostly na celé osady (např. Havaj, Orlík, Sedm jezů). V zalesněném údolí žije řada chráněných živočichů (mlok skvrnitý, skokan hnědý, výr velký, ledňáček říční atd.). Okolo potoka i v bočních údolích jsou stopy po středověkém dolování zlata. Bezprostřednímu okolí naší obce hrozí, že ho v budoucnu protne kontroverzní dálnice D3.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Okrouhlo (obec) Praha-západ(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)