Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Dolní Břežany (obec) [8783]K prvotnímu osídlení katastru však došlo patrně již v 5. století př.n.l. Kelty. Tuto domněnku vyslovuje několik pramenů a vzhledem k blízké lokalitě Lhota u Dolních Břežan a Závist je i pravděpodobná. Archeologické sondy však dokládají osídlení až ve století jedenáctém, kdy zde sídli slovanské kmeny. První historicky doložené osídlení se nacházelo v západní části obce a dnes se z něj zachovaly pouze nevýrazné valy a příkopy. První historická zmínka pochází z roku 1332, kdy je zde zapisován jako majitel Menhart z Olbramovic. Roku 1356 byla ves prodána zbraslavskému klášteru, který zdejší statky držel až do období husitských bouří. V roce 1420 dobili břežanskou tvrz Táborité s Pražany. Část Břežany byla později, v roce 1436, zastavena Benedům z Nečtin, kteří později celou ves zakoupili natrvalo. Od roku 1527 se však začínají dejší majitelé častěji střídat a tak zde můžeme najít zmínky o Valdštejnech, Špetlech z Janovic a Voděradských z Hrušova. Tvrz ze 14. století byla kolem roku 1590 přestavěna na zámek Kryštofem Želinským ze Sebuzína a jeho manželkou Magdalenou z Voděrad a Hrušova. V rukou dalších majitelů zůstává stavba až do roku 1627, kdy ji kupuje pobělohorský zbohatlík Pavel Michna z Vacínova. Dalšími majiteli byli, krátce Siezendorfové a následně Trauttmansdorfové. Od roku 1715 do roku 1945 patřily Dolní Břežany pražskému arcibiskupství. V letech 1885 – 7 byla k zámecké budově přistavěna kaple, která byla zasvěcena Máří Magdalské. Dnešní podoba zámku pochází z přestavby v roce 1838, kterou řídil arcibiskup Alois Josef Schrenck. Z dalších zajímavostí obce jmenujme např. barokní budovy v hospodářském dvoře, a několik barokních stavení. Mezi nimi patří mezi kuriózní stavení čp. 41 s barokní branou a slunečními hodinami, které jsou opatřeny datací 1797. Od roku 1949 Využíval zámek stát převážně pro účely Ministerstva vnitra. Po roce 1992 je zámek opět v majetcích církve.. Dále v obci nalezneme pomník padlým II. světové války a za zmínku stojí také bývalá socha Piety, pocházející z roku 1717 ze které je však na jejím místě pouze podstavec. Z dalších soch Dolních Břežan uveďme již jen sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1865, sochu sv. Metoděje a sochu sv. Vojtěcha. Uváděné památné stromy se nacházejí v dnes nepřístupném zámeckém parku. Z obce vychází zelená TZN k hradišti na Závisti a k nádraží ČD v Praze – Zbraslavi.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Dolní Břežany (obec) Praha-západ(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)